Spiritüalizm

SPİRİTÜALİZM’İN FANTASTİK GERÇEKLİK ve BİLİM – KURGUDAKİ YERİ

Son yıllarda tüm Dünyayı etkileyen Fantastik Gerçekçilik akımı artık ülkemizde de gittikçe yerleşen bir zeminde başlamış bulunuyor. Her zaman olduğu gibi gerçek ki,her türlü bilimsel ve ruhsal değerlere kapısı kurulduğundan bu yana açık olan Spritüalist kültürün her ciddi araştırmacısının da…

error: Content is protected !!