ARMONİKLER

İlk 32 Armonik’in Anlamı

1. Armonik:

1. armonik, birleşmeyi gösterir. (Godefrey). Armoniklerin bakış açısıyla, birleşme (1. Armonik) gezegenler arasındaki bütün benzerliği gösterir ve sadece eğer birçok gezegen birinci armonikte bulunuyor ise kesin bir astrolojik ifadedir. Örneğin, eğer beş ya da daha fazla gezegen 16 derece içinde bulunuyorsa, kişi, güçlü, sade ve dürüst bir kişiliğe sahiptir ve toplu bir hareket ya da anlayış için bir ikon ya da simge olabilir. Bu birleşimlerin dışında, kişiliği daha karmaşık hale getiren başka gezegenlerde olabilir ancak kişiyi daha kolay tanınır, başarıya meyilli ve iyi liderlik becerilerine sahip hale getiren başka gezegenlerde olabilir. (Cochrane) Ancak, zamanla, davranış, inançlar, tarz ve motivasyon açısında çok istikrarlı olmak ve ödün vermemek biraz sıkıcı olabilir ve hayal gücünü çalıştırmayabilir (Cochrane).

2. Armonik

İkinci armonik, kutuplaşmayı, anlaşmazlığı ve bilinci gösterir (Godefrey). Kutuplaşma ve eğilimleri somutlaştırma nedeniyle diğerleri ile ilişkilere doğru eğilimlidir (Cochrane).

3. Armonik

3. armonik, denge ve istikrarı temsil eder (Godefrey). Transit geçen üçgen açısı, sanki gezegenler buz üstündeymişler ve daha iyi ya da daha kötüsü için varış yerlerine doğru kayıyorlarmış gibidirler (Brady). Trine açısında doğallık ve akıcılık vardır (Cochrane).

4. Armonik

4. armonik, stres, gerilim ve mücadele ile nasıl başa çıktığımızı gösterir (Marks). Direnci ve sorunu temsil eder (Godefrey). Temel mücadeleleri ve kişinin başarmak istediği şeyleri ve kişinin kendisinde daha iyi olmasını, düzeltmeyi ya da geliştirmeyi önemli bulduğu şeyleri temsil eder.

5. Armonik

5. armonik, gücü ve bazı alanlarda güç ve egemenlik becerisini temsil eder. Bu bir tür sanat ve bir tür evliliktir (ama 9. Armonik evlilik partnerini açıklar). Ayrıca, cinsel ilişkiyi temsil eder. Satürn ve Uranüs astrolojiyi yönetir ve öncü gruptaki burçlara 0 derecesinde yakın olan Uranüs’teki Satürn ya da 5. Armonikteki değişken burçlar astrologların haritalarında gözükür (Addey). 5. armonik, “yapma, düzenleme, kurma, inşa etme, yapılandırma, oluşturma” fikri ile bağlantılıdır” (Hamblin, sayfa 48). 5. Armonik, yeteneği temsil eder (Marks). Yaratıcı düşünce ve orijinal öngörüler, 5. ve 7. armoniklerde gösterilir (Kollerstrom).  Bu, tamamlanmış akli bir özelliktir (Jay). “Quintiller, uzun zamandır “yaratıcı olarak aktif” insanların haritalarında çok fazla bulunur. Çoğu insanın haritasında nadir olarak görülmesine rağmen, tredesil, dâhilerin haritalarında oldukça yaygındır. Kuvveti, güçleri (yaratıcı ya da yıkıcı), insan sayısını gösterir (Godefrey). 5. Armonik, oyunculuğu ve yaratıcılığı gösterir (Cochrane).

6. Armonik

6. armonik, ritmik aktiviteyi ve sanat uygulamasını gösterir (Addey). Kutupluk ve dengeyi, 2×3 ve bu yüzden yürümede olduğu gibi denge ve dengesizliğin birleşimini gösterir (Godefrey). 6. Armonik, diğerleriyle hoş ve kolay paylaşımı gösterir (Cochrane).

7. Armonik

7. armonik, yaratıcı, mistik ve dinidir (Addey). Bu, “insanın yaratıcı hayal gücünün en yüksek hareketi ve yıkıcı illüzyonunun en düşük derinlikleridir”. (Hamblin, sayfa 65). 7. Armonik, derin, hassas, içsel arayışı gösterir (Jay). İlham ile ilgilidir, bize neyin ilham verdiğini ve başkalarına nasıl ilham verebileceğimizi gösterir. Bu, yaratıcılığın, önemli bir bileşenidir (Marks). Yaratıcı düşünce ve asıl sezgiler, 5. ve 7. armoniklerde gösterilir (Kollerstrom). Septiler (ruhani fazilet/boyutlar arası farkındalık), bu seren diplik duygusunu bir tür “ilahi müdahale” ihtiyacı duyan durumlara doğru yönlendirmek için ilginç bir eğilim geliştirir. Hassas birleşim noktalarını, gezegenler ile ilgili bilincin etkin hizmeti içinde yürüterek dehanın ortaya çıkışında, çoğunlukla eşzamanlılık yoluyla müdahale eden “Deux ex Machina” algısıdır. Dünya dan dan değil, ahretten, uhrevi âlemdeki şeylerden bahseder. 1/7 bölüm, özverili, yaratıcı büyümeyi ve altta yatan gizli niteliği ve daha derin bir kaderi de gösteren mantıksız ilişkileri gösterir. 2/7 yönü, septiğin niteliklerini dışa vurur (Godefrey). Okuduğum web sitesinde, “Kişilik Astrolojisi” kitabında, Dane Rudhyar, 7. armoniğin, kadere bağlı olmayı gösterdiğini belirtir ve muhtemelen bu doğrudur ancak kitaba göz atarken bunu doğrulayamadım. 7. armonik, iradeyi, içedönüklüğü, içe yönelmeyi ve dikkati toplamayı ve semboller ya da soyutlamalar ile ilgilenme eğilimini gösterir. (Cochrane).     

8. Armonik

8. armonik, bir mıknatısın kutuplarına benzer şekilde, kutupluk ve direnci gösterir (Godefrey). 8. armonik özellikleri, zor özelliklerdir ve motive edicidirler. 1/8 özellik, içsel ihtiyacı ya da dürtüyü gösterir ve 3/8 özellik, biraz daha açıkça ifade edilir, çok yoğun dürtüyle ifade edilmez ve hedeflerine daha kolay ulaşır.

9. Armonik

9. Armonik, evlilik partnerini ya da ideal evlilik partnerini gösterir. Kişinin emeğinin ürünüdür. Bazı çalışma alanlarının ya da gelişimin baba ya da annesi haline gelir (Addey). Neşe, mutluluk ve huzur kapasitemizi (Hamblin) ya da nasıl huzur içinde olabileceğimizi gösterir (Bob Marks). Ortaya çıkması kaderde var olan bir devrin tamamlanması ve sonudur (Jay).  9. Armonik, ağacın meyvesidir: bu hem ruh eşinin ve hem de ruhun kendisinin haritasıdır. Ayrıca, astrolog Addey, armoniklerin babası, 9. Armoniğin, bilsek, bilmesek, gittiğimiz yola doğru belirli bazı yaşam görevlerimizi temsil eder. “ demiştir. 1/9 yönü, aşılabilecek problemleri ve sınırlamaları aşma becerisini gösterir ve bu yüzden kendini geliştirmenin bir katalizörüdür (Godefrey). 9. armonik, kabul edilmeyi ve daha büyük bir topluluğa dahil olmayı amaçlar (Cochrane).

10. Armonik

10 armonik, küçük bir yaratıcılık yönüdür ve bir fikrin somut bir şekle dönüşmesine yardımcı olur. İdraki ve sezgiyi güçlendirir ve karşılıklı ilişkilerin gelişme becerisini geliştirir. 1/10 yönü, diğerlerine yardım etme becerisini verir. 3/10 yönü, kişinin asıl fikirlerini açığa çıkarmak için ihtiyaç duyduğu çekilme ve iç gözlem ihtiyacını ve ayrıca bir durumun alışılmadık yönlerini bulma, parlak öngörülere sahip olma, yenilikler yapma becerisini gösterir ve yenilikçiler arasında bilinen bir yöndür (Godefrey). 10. armonik, diğerleriyle oyuncu, yaratıcı aktiviteler yapma eğilimini gösterir (Cochrane). 3/10 yönü, düzeyli ve hassas, yaratıcı kabiliyeti gösterir.

11. Armonik

11. armonik, saf hayal gücünü ve fanteziyi belirtir (Marks). “Seymour-Smith şöyle diyor, “”11. Armoniğin özellikleri, çok kesin bir şekilde ortaya çıkar ve aşırılığı belirtir.” Ayrıca, Williamsen’e göre, “kişinin, farklılıkları ve ikilikleri birleştirme becerisini” açıklar. Bu yorumlar, bağdaştırılabilir: dışsal olabilen “çift bağlı” durumların gerilimi-zorunluluk ya da görev hissi ile köşeye sıkıştığınız ancak tamamen bir ya da daha fazla kişiyi memnun edemediğiniz yer-ya da içseldir-şüphecilik ve kader arasındaki çekişme-muhtemelen sırasıyla bir şekilde aşırılığa yol açacak stres tipine yol açar. 1/11 özellik, yardım için kişinin sınırlarının ötesine ulaşma becerisini ve güçlü bir sosyal bilince sahip olmayı gerektirir (Godefrey).  11 armonik, dengesizdir, Uranian ve yeni şeylere aç olma, yaratıcı ve sabırsızdır ve müzik ve dansa eğilimlidir. Yeterli uykuyu alma ve çok fazla uyarıcıdan kaçınma önemlidir (Cochrane).

12. Armonik

12. armonik, yumuşak (3) ve sert (4) kaliteleri birleştirir ve kişi için mevcut olan temel kaynakları belirtir. Tek, özellikle 12. Armonik yönleri, 1/12 ve 5/12 yönleridir ve 5/12 yönü, (quincunx-beşli diziliş) genellikle bazı rahatsızlıklar ya da iki gezegen tarafından yapılması gereken düzenlemeler oluşturmak ile ilgilidir. 1/12 özelliği, genellikle, çok az bir etkiye sahip olarak kabul edilir.

13. Armonik

13. armonik, on ikilinin arasında tektir ve egemenliği belirtir (Addey). Akrep burcu ile benzer etkiye sahip olduğu gözükmektedir. Her ikisi de, ölüm ve yeniden doğum, dönüşüm ile birlikte grup kaynakları ve değerleri ile ilişkilidir (Marks). 13. armonik, görev ve amaç hissini, kişinin büyük ya da eşsiz bir şeyler elde etme hissini belirtir. 1/14 yön, kişinin bir sonraki eylem döngüsüne geçebilmek için tamamladığı şeyden vazgeçmesi anlamına gelir (Godefrey).

14. Armonik

14. armonik, paylaşılan içsel disiplin ve odaklanma hissini belirtir (Cochrane).

15. Armonik

15. armonik, ustalığı ve kişinin kendisini yaratıcı şekilde ifade etmesini belirtir (Cochrane).

16. Armonik

16. Armoniğin özellikleri, kişiyi motive eden ya da strese sokan zor özelliklerdir (Uranian astroloji). 16. Armonik özellikleri motive edici ve meydan okuyucudur. Kişiyi bariz şekilde daha yapay düzeyde gelişigüzel incelemeyen, kişinin içsel motivasyonunu belirtir (Cochrane).

17. Armonik

17 armonik, sanat ve edebiyatta başarıya yardımcı olan, doğrusal olmayan düşünceyi belirtir.  Oyunculuk ve tiyatro ile başka şekillerde ilgilenmek sıkça ancak her zaman güçlü ilgi alanları değildir (Cochrane).

18. Armonik

18. armonik, pozitif ve uyumlu bir topluluğun bir parçası olmak için güçlü isteği, takdir edilen ve saygı duyulan bir üye olarak katılmayı belirtir (Cochrane). 

19. Armonik

19. Armonik, 17. Armonik gibi, sanat, edebiyat ve beşeri bilimleri takip etme eğilimindedir. 17. armonik ve 19. armonik, 17. Armoniğin, biraz daha fazla Venüs’e ve 19. Armoniğin biraz daha fazla Merkür’e doğru olması ile Venüs ve Merkür kalitesinin birleşimidir. İlgi alanları ve motivasyonları, daha maddi akılların kavraması için biraz zor olan sanatçılar ve yazarlarda olduğu gibi, 19. armonik, çok soyut ve beyinle ilgili olma eğilimindedir (Cochrane). 

20. Armonik

20. armonik, birşeyler yaratma ve yaratıcı bir şekilde çalışma eğilimini gösterir. 20. Armoniğin özellikleri, çok kolayca, tekrarlayan görevler ile kolayca sıkılabilir (Cochrane).  

21. Armonik

21. armonik, iyi odaklanmayı ve disiplini, mükemmel teknik geliştirme becerisini gösterir. Doğal bir akış ve çok sıkı disiplin içinde ustalığı geliştirir. Teknik ya da olgun yeteneklerin gelişmesi ya da klasik metotlar ile yeteneğin geliştirilmesidir (Cochrane).

22. Armonik

22. armonik, hareketliliği, sabırsızlığı ve başkaları tarafından bastırılma eğilimini gösterir (Cochrane).

23. Armonik

23. Armonik, somut düşünceyi ve garip yada sıra dışı konulara olan ilgiyi belirtir. Yorumlama, belirsiz ve bir şekilde spekülatiftir (Cochrane).

24. Armonik

5/24 yönü, kare ve sextile (yarım üçgen) birleşimidir, 7/24 yönü, kare ve trine (üçgen) birleşimidir ve 11/24 yönü, karmaşa ve kargaşa ile sert, dik başlı kararlılığı gösterir. (Godefrey). 24. Armonik, kişi için mevcut olan kaynakları gösterir. Kişi, bu kaynakları geliştirmek için motive edilir ancak bunu zor yönlerin gücü ile yapmaz. 24. Armonik özelliğinin anlamı, çok güçlü şekilde numaralandırmadan etkilenir, 5/24 özelliği, güçlü şekilde motive eden 11/24 özelliğinden daha sübtil ve yaratıcıdır. 7/24 özelliği, biraz bağlayıcı, içe dönük ve odaklanmıştır (Cochrane). 11/24 yönü, obsesif-kompulsif olma eğilimini gösterir (Ricki Reeves, Noel Tyl).

25. Armonik

25. armonik, olağanüstü yaratıcı olma eğilimini gösterir. Kişi, ilham verici şeyler yapar ve geliştirir ya da bunu olağan dışı ve kabul edilmemiş şekilde yapar (Cochrane).

26. Armonik

26. armonik, rekabetçi dürtüyü ve olağan sonuçları beğenmemeyi gösterir. Kahraman arama ve büyük vizyona, yeteneğe ve motivasyona sahip kişilerle olma isteğidir. Yeni bir başarı düzeyine geçmek için çok kuvvetli bir ihtiyaçtır (Cochrane).

27. Armonik

27. Armonik, huzur ve rahatlık için derin bir ihtiyacı gösterir. Güçlü, barışçıl eğilim ve düşmanlıklara karışmama isteği. Uyumsuz bir ortamda bulunmaktan dolayı hasta ya da sinirli olma eğilimi (Cochrane).

28. Armonik

28. Armonik, disiplin ve odaklanma ihtiyacını aynı zamanda da stresli olma ve engellenme ve rahatsız hissetme eğilimini de gösterir.  Yoğun şekilde odaklanma ve gerilimden uzaklaşmanın yollarını bulma ihtiyacı (Cochrane).

29. Armonik

23. Armonik gibi, 29. Armonikte, somut fikirler ve farklı konulara duyulan ilgiyi gösterir. Bu yorumlama, belirsiz ve bir şekilde spekülatiftir (Cochrane).

30. Armonik

30. armonik, iyi hassasiyeti ve farklı tarzların ve bakış açılarının farkındalığını ve başkalarının rahat ve estetik olarak hoş şeyler yaratma becerisini gösterir.  Farklı, estetik tatları anlama (Cochrane).

31.Armonik

31. Armonik, çok somut fikirler ve olağandışı konularla ilgilenme eğilimini belirtir. Kişi, çeşitli felsefelerde, geleneklerde, artistik tarzlarda ve inanç sistemlerinde sınırlara ve bariyerlere karşı hassastır. Örneğin, kuantum fiziği ya da şeytanın ve Tanrı’nın nasıl olduğu, toplumlar ve ülkelerin doğaya zarar vermeden nasıl geliştikleri, vb gibi tamamen kavranamamış ya da anlaşılamamış fikirleri içeren cevaplanmamış konular, çelişki ve gizemleri ile ilgilenme eğilimi. Bu yorum belirsiz ve bir şekilde spekülatiftir (Cochrane).

32. Armonik

32. armonik, iç dürtüleri, yetenekleri ve motivasyonları belirtir (Cochrane). 

125. Armonik

125. armonik: Merkür’ün Mars için sert yönü, kör olan kişilerde Satürn, Uranüs ve Neptün.

Not: Yazı bana ait değildir ve şu an hatırlamadığım çok güvenilir bir kaynaktan çeviridir.

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!