ASTEROİDLER VE KARMA

Modern astrolojik bilgilere göre asteroidlerin de karma üzerinde etkin rolleri olduğu varsayılmaktadır. Ancak bunlardan en önemlisi zaten adını da Karma’dan alan asteroid Karma’dır.
Asteroid Karma(No:3811): Karma eksi bir bakiye veya pozitif bir bakiye gösterebilir. Pozitif karmik olaylar, iyi bir servet, gerçek bir sevgi, her türlü karşılaşma veya anlaşmalarda şans potansiyeli vb. gibi etkiler gösterir. Negatif karmik etkiler, kazalar, kalp kırıklıkları, haksızlığa uğrama veya maddi kayıplar şeklinde kendini gösterir. Retrograde karmanın anlamı belirgin alanlardaki oluşumların pozitif karmadan daha çok negatif karmaya daha yakın dışavurumu demektir.

Asteroid Karma koç’ta

Kadersel olarak yaratıcılık dürtüleri, bencillik, kendini ön plana alma, (geçmiş yaşamlarda kendinizi yeterince dikkatli okudunuz mu?) baş yaralanmaları (güvende olmak veya onları almak) tartışmacılık, iş girişimleri, girişimcilik (geçmiş yaşamınızda birinin işini elinden aldınız mı? Birini başarılı olması için motive ettiniz mi?) bağımsızlık ve ailevi değerlerde reformlar yapmak için kurgulanmıştır.

Asteroid Karma boğa’da

Kadersel olarak ailede bir denge kurmak, eşya biriktirmek, koleksiyon yapmak, projelerde sabır göstermek (Geçmişte başkalarının projelerini bastırdınız mı? Geçmiş yaşamınızda başka birinin projesini hızla sürdürmesine olanak verdiniz mi?) yaratıcı konfordan keyif almak (çok mu keyif aldınız, az mı?) ailenin ayakta kalma mekanizmalarına tepki göstermek ve müzikal yeteneğe sahip olmak için kurgulanmıştır.

Asteroid Karma ikizlerde

Kadersel olarak entelektüel ve iletişimsel düzlemde denge için kurgulanmıştır. Geçmişte çok mu fazla konuşuyordunuz? Bu konuşmalar yararlı mı yoksa boşuna konuşmalar mıydı? Hızlı zekânızı kullanarak insanları kandırdınız mı? Aydınlatıcı edebiyat eserleri yada gerçekleri yansıtan kitap yazdınız mı? Bu yerleşim aynı zamanda, bireysel olarak sosyal reformu destekleyici deneyimleri de gösterir. Gizlenmiş bir kanun yada hukuk İkizlerin karmasında binlerce yıl önceki geçmişten kalma ve mukadder olabilecek bazı verilerin araştırılarak ortaya çıkartılmasına yardımcı olabilir. Çünkü ikizlerin geçmiş yaşamında cehaletten kaynaklanan bir takım haksızlık veya hilekârlıklara maruz kalmak söz konusu olabilir.

Asteroid Karma yengeç’te

Kadersel olarak, finansal, duygusal ve temel yaşam koşullarına ait dengeleri oluşturmak için kurgulanmıştır. Doğasında veya geçmiş yaşamında mali güvenlik içinde olduğu bir ev yaşamı olmamış olması muhtemeldir. Karmik alacak ve borçların ödenmesinde, evinde özellikle anneden kaynaklanan duygusal ve fiziksel beslenmesini tamamlaması vardır. Eğer burada bir istismar olursa, geçmiş hayatında yapmamış olduğu için, mali konulardaki borçları ve sorumlulukları yerine getirmek zorunda kalır veya insanlara karşı ihtiyaç duydukları empatiyi vermek gerekebilir. Anneye karşı iyi davranmak ve onunla ilgilenmek de kaderin bir parçası olabilir. En üst düzeyde bu doğa karmik borçlarını ve görevlerini anne bakımı, çocuklarla ilgilenmek ve büyütmek, kreş çalıştırmak veya hayır işi kurum ve kuruluşların beslenme işlerini yürütmek veya faizsiz kredi veren bir hayırsever olarak öder.

Asteroid Karma aslan’da

Pozitif anlamda bu doğanın, geçmiş yaşamlardaki bütün kedilerle ilgili olması çok muhtemeldir. Kükreme zamanlarında kişi, bazı yaratıcı yönlerini ifade etmeye zorlayacak koşullar içinde yaşamak, tamamıyla egosu üzerinde kontrol sahibi olmak, kumar, romantizm, şans ve şehvetvari konularda şanslı olmakla ilgilidir. Olumsuz açılar veya retrogrademde bu dengeleme, acı verici ego deneyimleri, kamusal koşullandırmalar içinde yaşama mecburiyeti, susmak, spekülasyonlarda başarısızlık ve geçmiş yaşamlarda kendi kişiliği gibi davranamadığı için duygusal hayatında romantizm eksikliği şeklinde kendini gösterebilir.

Asteroid Karma başak’ta

Kadersel olarak, sağlık sorunları, kritik çalışmalar ve rutin işleri dengelemek üzerine kurgulanmıştır. Geçmiş yaşamınızda işçiler üzerinde baskı kuran cimri bir patron muydunuz? Geçmişte sağlığınızı ihmal mi ettiniz? Bencil bir hemşire miydiniz? Geçmişin iyi yada kötü olmasına bağlı olarak mevcut durumlarda oldukça olumlu yada olumsuz bir yerleşim olabilir. Pozitif karma üzerine inşaa edilen bir yerleşim için Kariyer başarısı güvence altına alınmış demektir.

Asteroid Karma terazi’de

En zorlu yerleşimlerden biridir. Kadersel olarak fiziksel ve ruhsal denge veya dengesizlik mukadder olarak kurgulanmıştır. Her düşünce yanlış bile olsa, çelişkili kanıtlar göz önüne alındığında dengeli olabilir. Birini onun iyi olduğuna dair kanıtlar olsa bile güçsüz yada kötü biri olarak yargılayabilirsiniz. Vicdanınızı ve suçluluk duygularınızı gözden geçirin. En iyisi hiç kimseyi hiçbir şekilde etiketlendirmemek, yargılamamaktır. Bunun yerine objektif analiz yapabilir veya sorumluluklarını reddedebilirsiniz. Burada olumsuz karmik deneyimler, geçmişte çapkın olmak nedeniyle kalp kırmaları içerir. Pozitif karmik deneyimlerin anlamı ise, bu hayatta mükemmel bir eş, ilişki, harika bir ortam veya mutluluk anlamına gelebilir.

Asteroid Karma akrep’te

Sahtekâr bir okültist veya özel bir cerrah mısınız? Kara büyücü veya bir şifacı mısınız? Bir keşiş ya da bir seks manyağı ya da katil misiniz? Bu yerleşim oldukça zorlu olabilecek güçlü bir kadersel plana veya umutsuzluğa, en derinlerindeki cezalandırmaya işaret olabilir. Duygusal kontrol bu yerleşimin en büyük müttefikidir. Duygusal nefreti tamamen kontrol dışı bırakmanın kimseye faydası olmadığı gibi karmik borçlar konusunda da bir kısır döngü yaratır. Bağışlama fantastik bir varlıktır. Bu doğaya sahip olanlar, en azından zihinsel anlamda rahatlamalı, nefes kontrolü, meditasyon vb çalışmalar yapmaları yada sosyal hizmetlerde çalışmaları lazımdır.

Asteroid Karma yay’da

Bir kökten dinci yada bir sosyal reformcu musunuz? Bir dolandırıcı veya bir hayırsever misiniz? Kendi içsel dengenizdeki tecrübelerinizi inceleyin. Nezaketiniz, şansınız, arkadaşlık deneyimlerinizi ve konuşma becerilerinizi gözlemleyin. Istemdışı olarak konuşmalarınızda kabaysanız, bu asteroid karma, sizin başka insanlara sözleriniz ile duygusal doyum hissettirmekle görevli olduğunuzu anlatır. En üst düzeyde, bu yerleşimde büyük dini reformistler ortaya çıkabilir.

Asteroid Karma oğlak’ta

Oldukça zorlu bir yerleşimdir. Retrograde ve olumsuz açılar geçmiş yaşamlarda kitlelere karşı büyük suçlar işlemiş birini, büyük ama komplocu bir milyarderi gösterebilir. Kişisel hırs, aç gözlülük ve statü saplantısı bu hayatta toplumsal etik ve ahlaki değerleri gözetmek veya hakikat için kendini feda etmek gibi dengelerin ortaya çıkmasına yol açar. Kişi hem iç hem de dış çevresindeki herkese büyük cömertlik göstermek zorundadır. Saygı ile bütün insanların tedavi ve iyileştirilmeleri için çalışması gerekir. Kimseye tenezzül etmemelidir. Promosyonlara konmak veya diğer çalışanlar üzerinden geçinmeye kalkmak anında çok kötü bir karmik ceza ile dengelenecektir. Bu konumda herhangi bir vergilendirme sorunları veya yasal sorunlara karşı dikkatli olunmalıdır.
Kişi doğasında ailevi dengeler ile kariyer konularını sevgi ile dengelemek zorundadır. Kariyerin hayatındaki tek amaç olmasına izin verilemez. Pozitif döngüler ayarlandığında, eski karmik borçlar silinir ve sonrasında bu yerleşim büyük finansal ödüller olarak geri dönebilir. Bundan sonra yeni bir test başlayacaktır. Sosyal hizmetler finansal olarak ödüllendiriliyor mu? Egoist bir şekilde bencilce itibar peşinde mi koşuluyor? Statü hala önem taşıyor mu yoksa insanların karakterleri daha mı önemli olmaya başladı? Hırslar kontrol altına alınabildi mi? Eski kötü alışkanlıklar üzerinde kontrol sağlanarak tekrar bağ göstermeleri engellenebildi mi? Bu yerleşimde, pozitif düzeyde, yüksek milli üreticiler, global finansal kurum ve kuruluş kurucuları veya yasal reformcular olabilir.

Asteroid Karma kova’da

Kadersel olarak, insani nedenler için yeteneklerini dengelemek ve bireysel anlamda reformlar yapmak için bir yol bulmaya mahkum edilme şeklinde kurgulanmıştır. Çok delice bir düşünür veya çok tembel biri misiniz? Çılgın bir bilim adamı mısınız? Patent alamadığı halde çılgınca buluşlar yapmaya devam eden bir mühendis misiniz? Bu yerleşimde, eski karmik borçları ödeyebilmek için yararlı fikirlerle ilham verici deneyimlerin birleştirilerek hayata dâhil edilmesi için kışkırtılması söz konusudur. Olumsuz anlamda, bireysel özgürlük adına bu hayatta sınırsız yabanilik, asilik yüzünden birçok kişi rahatsız olabilir. İnsanların özgürlüğü kısıtlanmış olabilir. Uranüs veya Mars’a bir kare açı varsa, ani oluşacak olaylara veya kazalar konusuna dikkat edilmelidir.

Asteroid Karma balık’ta

Karmik tekerleğin sonu. Olabilecek en yüksek ruhsal deneyimlere ve alemlere ulaşan biri veya bir alkolik yada uyuşturucu istismarcısı olarak ömür boyunca sürünecek şekilde kurgulanmıştır. Bu yerleşim aynı zamanda, doğasındaki merhameti kötüye kullanmak, maneviyat eksikliği, başkaları tarafından aldatılmak veya yanılmak olarak kendini gösterebilir. Olumlu anlamda, bu hayatın gerçek bilgi ya da üçüncü göz/ psişik güçleriyle temas etmek, yüksek bilinç ile karşılıklı bir denge oluşturacak düşünce ve eylemlerde özveri ile çalışan biri olabilir. Burada retrograde karma, psikiyatrik hastalık, şizofreni veya maddi şansı kötüye kullanma şeklinde kendini gösterebilir. Büyük dürüstlük, objektiflik ve kendini bilmede ustalık noktasına yükselmek, bu asteroid karmanın yerleşiminin Neptünvari ödüllerini etkinleştirmek için döngüler kurması anlamında gerekli olan bir yerleşimdir.

Karma’nın açıları

Mars, Satürn veya Pluto tarafından kare alan Karma, negatif karmanın tipik bir göstergesidir. Eğer Karma Jüpiter, Venüs veya Güneş ile üçgen açı yapıyorsa, pozitif Karmanın tipik bir göstergesidir. Bunun sonucuna kesin olarak varabilmek için kişisel doğum haritasına dikkatlice bakmak gerekir.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!