ASTROLOJİ VE DEPREMLER

Büyük depremlerin Güneş ve Ay tutulmaları ile olan alakasının astrolojik etkilerinin gündeme gemlisi şimdiki yüzyılımıza ait bir olay değildir. Bu konuda Mezopotamya astrolojisinde hesaplar yapıldığı ve kayıtların Yunan uygarlığında matematiksel olarak incelendiği ve ilerletildiği bilinmektedir. Konu hakkında eski tarihilerde çok bilgi vardır. Güneş tutulması ile deprem arasındaki ilişkileri ilk saptayanlar arasında ünlü Milet’li bilgin Thales gelmektedir. Thales, Anadolu’da oluşan tam güneş tutulmasını hesaplamış ve büyük bir depremi önceden tahmin edebilmişti. Mezopotamya kaynaklarında bu konulara ait pek çok bilgi bulunmaktadır. Ancak bu konuda bilinen bilgilere göre tutulmalarda gökyüzündeki planet konumlarını oluşturan tablo etkin değilse büyük bir felaket beklenmemelidir. Depremlerin, genellikle tutulma zamanı sabit burçlardaki planetler ve bunların açıları ile tetiklendiği Dünya astrolojisinde biliniyor. Depremler bir tutulma zamanından ya daha sonra ya da daha çok tutulma zamanına yakın bir zamanda gerçekleşmektedirler. Diğer deprem göstergelerini yaratan açılar ve planetler de olduğunda bu tutulmaların deprem etkileri artmaktadır.

İşte 1910 yılında ünlü Raphael tarafından yazılmış olan “Mundane Astrology” adlı kitabının 26. bölümünde depremlerle ilgili yazdıkları önemlidir:

“Mundane astrolojinin en enteresan konularından biri dünyanın farklı kısımlarındaki depremleri önceden söyleyebilmektir. Tutulmaların hareketi ve planetlerin başta akrep ve boğa olmak üzere sabit burçlarda bulunmalarının sebep olduğu araştırılmıştır. Çeşitli yazarlar konuya bazı not ve tavsiyeler eklemişlerdir.”

Depremler genel olarak tutulumun altındaki ülkeleri ve özellikle tutulumun meridyen veya IC’nin düştüğü ülkeleri temsil ederler. Ayrıca eğer tutulum anında sabit burçta herhangi bir planet olursa, dünyanın bunun gibi bir planetin yükseldiği veya Nadir’de olduğu kısımlarında deprem olur.

Deprem periyodunda planetler arasında birçok açı bulunabilir, ancak özellikle önceki tutuluma ve tutulum arasındaki planetlerin yerlerine birçok açı yapıyorlarsa durum bir deprem olacağının göstergesidir. Fakat deprem planetler tarafından tutulum yerine birçok açı yapana kadar gerçekleşmeyecektir.

Özellikle Uranüs, Satürn, Jüpiter ve Mars boğa ve akrep burçlarındayken deprem olur.

Depremler planetlerin büyük kavuşum açıları dördüncü ev kapsına düşen bölgelerde olur. Mesela planetlerin büyük kavuşum zamanı için bir horoskop çıkartılınca, eğer kavuşum Nadir’e düşerse mutlaka deprem olur.

Jüpiter boğa veya akrep burcunda iken Merkür’le kavuşum, karşıt oluşturuyorsa veya paralelseler bu durum depremin en verimli kaynaklarından biri olur.

Her Ingress veya Yeniay haritasındaki planetlerin yerleri göz önünde tutulmalıdır. Bu haritalarda Dünyanın hangi kısımlarında 4. ev kapsı üzerinde bir kötü planetin yer aldığı not edilmelidir. Bu bölgelerde sismik karışıklıklar olur.

Dört öncü noktanın üzerinde veya yakınında birçok planet toplandığı zaman, mesela koç, yengeç, terazi ve oğlağın ilk derecelerinde planetler toplandığı zaman genellikle deprem olur.

Deprem olacak ülke ve bölgelerin tespiti için iki yol vardır. İlki burcun yönettiği farklı ülke ve kentlere müracaat etmektir. İkincisi ise tutulum sırasında ve dört Ingress’teki planet konumlarının ve kavuşumların boylamları not edilir. Ingress’te meridyen ve nadir üzerinde olanlara bakılır. Bu gibi tutulum ve kavuşumların meydana çıktığı burçlar ayrıca not edilir.

Ayrıca büyük kometlerin Perididealion’larına yakın olarak deprem olur.

Dünya astrolojisinin depremleri anlatan planet konumlarına diğer faktörlerin de eklenmesinde yarar vardır. Bunları da üçe ayırabiliriz:

Depremler ve sabit Yıldızlar: Adhil, Alderamin, Alphirk, Al Rai, Erakis, Hasseleh, Hoedus 2, Kurdah gibi deprem içerikli sabit yıldızların konum ve açıları

Depremler ve asteroidler: Hades, Admetos, Apophis, Atlantis, Charybdis, Scylla, Pele gibi psikolojik özelliklerinin yanı sıra depremleri de teşvik eden asteroidler ve açıları.

İkamet Astrolojisi: Büyük bir deprem meydana gelebileceği yerleri saptayabilmek için son yıllarda iyice gündeme gelen ikametgâh astrolojisindeki Mars, Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluto hatlarını takip edilmesi.

Gufran Erkılıç

 

 

 

 

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!