ASTROLOJİDE KOORDİNAT SİSTEMLERİ

Astroloji’de bilinen dokuz adet koordinat sistemi vardır.
Jeosantrik Ekliptik
Heliosentrik Ekliptik
Ekvatoral
Saat Açı koordinatları
Astronomik Azimuth koordinatları
Yerel Uzay Azimuth koordinatları
Campanus Mundoscope koordinatları
Birincil Dik, ya da Ana Keser koordinatlar.
Sözde Ana keser koordinatları – Sözde Birincil Dik’tir.
Her koordinat sisteminin özetsel bir açıklaması bulunmaktadır.

Değişik koordinat sistemleri seçeneği sayesinde, bir astrolog, bir doğuma ya da olaya çeşitli farklı perspektiflerden bakabilmektedir. Her bir koordinat sistemi farklı bir perspektifi temsil eder ve aynı doğum datasını farklı bir açıdan ve görüşten inceler. Birlikte, kullanıldıklarında, haritanın farklı kontekslerle incelenebilmesi imkanını sağlarlar.

Geosentrik Koordinatlar (Geecentric Coordinates)

Gökyüzüne ait bir yıldızın (celestial body) Geosentrik Koordinatları, Dünya’nın merkezinden gözlenenleridir. Koordinat sistemlerinin genel olarak temsil ettikleri pozisyonlar, Ekvatoral (Doğru Yükseliş ve Deklinasyon) ve Ekliptik (Göksel boylam ve enlem) tir. Bununla birlikte bir Yer’e ait objenin (terrestrial) Geosentrik koordinatları da söz konusu edilebilir. Enlem, ekvator düzlemi ile Yeryüzü merkezini gözlemcinin bulunduğu, noktaya birleştiren çizgi arasındaki açıdan hesaplanır.

Helioserıtrik Koordinatlar (Heliocentric Coordinates)

Gökyüzüne ait bir cismin (celestial body) Heliosentrik Koordinatlar Güneşin merkezinden gözlemlenenleridir. Söz konusu pozisyonları belirlemek için, Ekvatoral ve Ekliptik koordinatlar kullanılır.

Ekvatoral Koordinatlar (Equatorial Coordinates)

Ekvatoral Koordinat Sisteminde natal gezegenler Göksel Ekvator (Celestlal Eguator) düzlemi üzerinde, ilkbahar ekinoksundan başlayarak, doğuya doğru gösterilen Doğru Yükseliş (RightAscension) ve Deklinasyon (Declination) değerleri ile temsil edilir. Doğru Yükseliş (Right Ascension) boylam olarak, Deklinasyon ise enlem olarak kabul edilir.

Saat Açı Koordinatları (Hour Angle Coordinates)

Saat Açı Koordinat sisteminde göksel ekvator düzlemi oyunca,meridyen olarak batıya doğru hesaplanan Yay Boylamları ve Deklinasyonları, natal gezegenlerin temsil edildiği değerlerdir Yay boylamı, oylamsal ölçüdür. Deklinasyon ise enlemdir.

Astronomik Azimuth Koordinatları (Astronomical Azimut Coordinates)

Astronomik Azimuth Koordinat sisteminde natal gezegenler, yerel mfuk düzlemi üzerinde, kuzeyden batıya doğru hareket eden ve Azimuth ile lâtitude (yükseklik) kriterleri ile ölçülen değerler tarafından temsil edilirler. Azimuth boylam ölçüsüdür Latitude ise enlemdir.

Yerel Uzay Koordinatları (Local Space Coordinates)

Yerel Uzay Koordinat sisteminde,natal gezegenler,yerel ufuk düzlemi boyunca, doğudan kuzeye doğru hesaplanan Azimuth ve Lâltitude (yükseklik) değerleri ile temsil edilirler. Azimuth boylam ölçüsü olup, Latitude enlemdir.

Campanus Mundoskop Koordinatları (Campanus Mundoscope Coordinates)

Campanus Mundoskop Koordinat sisteminde natal gezegenler, Birincil Dik, ya da Birincil Keser (Prime Vertical) düzlemi boyunca Zenith noktasından batıya doğru, boylam (longtitude) ve genişlik (amplitude) olarak hesaplanan değerler ile ifade edilir. Boylam, boylamsal ölçüdür, genişlik ya da büyüklük (amplitude) ise enlemdir.

Birincil Dik ya da Ana Keser koordinatları (Prime Vertical Koordinates)

Ana Keser Koordinat sisteminde, natal gezegenler Ana Keser (PriDie Vertical) düzlemi boyunca doğrudan başlayarak Nadir noktasına doğru hesaplanan, Boylam (longititude) ve Büyükl

Sözde Ana Keser Koordinatları (Nearly Prime Vertical Coordinates)

Sözde Ana Keser Koordinat sisteminde, natal gezegenler, Ana Keser düzlemi (Prime Vertical) boyunca, doğudan Nadir noktasına doğru hesaplanan, Boylam (longtitude) ve Büyüklük (amplitude)

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!