AY DÜĞÜMLERİ LANET Mİ? YOKSA MÜKÂFAT MI?

Dünya insanoğlu için bir sınav yeridir ve Goethe’nin dediği gibi burası hassas kalpler için cehennemdir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bu bahis “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.” ayetinde açıkça belirtilmiştir. Dünyamıza ilişkin kısım ise Tin suresinde “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.”şeklinde geçer yani dünyadan ‘aşağıların aşağısı ‘ (esfel-i sâfilîn) olarak bahsedilir. Haliyle bu dünyada koşulsuz bir mutluluk beklemek çok da mümkün değildir. Astroloji öğrenmenin en büyük avantajı da sınav konularımızı, ortaya çıkış zamanlarını öngörebiliyor olmamızdır.

Genel anlamda Satürn, retro gezegenler, ay düğümleri, Şiron’un bulunduğu burç, ev, yöneticileri ve açıları bize imtihanın nereden geleceğini açıklar ancak bizim bu makalede konumuz Ay düğümleri olacak. Astrolojide spritüal bakış açısıyla Ay düğümlerine baktığımızda, ruhun deşifresi, ezeli ve ebedi, kaderin giriş çıkış kapıları, tekamüldeki en önemli destinasyon, farkındalık noktasının ana kaynağı, olgunlaşma, evrimleşme, bilgeleşme vasıtası olarak ele alabiliriz. Çünkü gökcismi olmasalar da hayatımızda bir o kadar kadersel ve karmik etkili olaylara, rastlaşmalara sebebiyet verirler. Ne olduklarına dair kısaca tanım yapmak gerekirse; Ay’ın Dünya çevresindeki yörüngesinin, Dünya’nın Güneş’in çevresindeki yoluyla kesişmesi neticesinde oluşan matematiksel noktalardır. Birbirlerine daima 180 derece uzaklıkta bulunurlar. Bu yüzden karşıt burçlarda yer alırlar.

Normal hareketleri retrodur. Nadiren ileri ve durağan pozisyonda olurlar .( Gerçek düğümler olan ‘true node’ ileri ve geri hareket ederken, ortalama düğümler ‘mean node’ devamlı geriye doğru hareket eder.) Bazı kaynaklar durağan yani Stationary(s) durumdaki Ay Düğümlerinin kader tayinlerinin sonuna geldiklerinden dolayı, karmik yüklerinin daha ağır olduğundan bahsetse de, geçmiş yaşamlarında ağır hayat deneyimleri yaşamış ruhlar için bir mola zamanı olarak değerlendirenler de vardır.

Düğümlerin tüm burçlardan geçişi yaklaşık olarak 18,5 yıl sürer ve her 1,5 yılda bir burç değiştirir. Kuzey ay düğümü ikizlerde, güney ay düğümü yay burcunda yücelir. Neden düğüm kelimesi bu noktalar için kullanılmış olabilir ? Sorusunun cevabı için bu ifade nerelerde kullanılıyor, ne anlama geliyor bakmak gerekir. Türkçede düğüm iplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine ya da birbirine dolayarak yapılan boğum ya da anlaşılması güç, karışık, çapraşık durumlar için kullanılan bir kelime olarak bilinir .

Biraz daha derine girdiğimizde , Bektaşilikte giriş törenlerinde düğüm bahsinin geçtiğini görürüz .Baba âşığa “Kimseye kötülük etme, benliğinle mücadele et, bağışlayıcı ve alçakgönüllü ol, eline, beline, diline – aşına, eşine, işine sahip ol, hakikat sırlarını açıklama” gibi öğütlerde bulunur. Başına Bektaşi baslığını (12 dilimli Taç-Arakıyye) takar. Tığbende, eline ve diline sahip olmasını simgeleyen iki düğüm atar, beline sahip olmayı simgeleyen üçüncü düğümü bağlanırken çözülecek şekilde (harama bağlı-helâle açık) düğümleyip beline bağlar. Böylece dış alemden (şeriattan) gelerek Muhiplik derecesini alan istekli tarikata girmiş̧ olur. Artık acık anlamların ardındaki gizli anlamları öğrenecek (marifet) ve gerçeğe (hakikate) ulaşacaktır. Kur’an-ı Kerim’de bu ifade Felak suresinde “Düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah’a sığınınız.” şeklinde geçer. Âyet metnindeki “Neffâsâtı fi’l-ukad” ifadesindeki ukad, ukdenin çoğuludur ve düğüm demektir. Ukde içe dert olan şey, karışık ve müşkül iş, zorluk anlamına gelmektedir. Burada sihirle kadere müdahale edenlerin kötülüğünden Allah’a sığınılması gerektiği vurgulanır.

Uranyen astrolojide ise Kader Tanrıçaları mitinde geçer. Her şeyin kökenine indiğinizde düğüm kavramıyla, kadersel temaların çoğu zaman birarada kullanıldığına şahit olursunuz. Ay zaten direkt karmayla alakalı bir gök cismidir ve ruhumuzun özünü temsil eder . Ay düğümlerine tekrar geri dönecek olursak doğum, ölüm, içine doğduğumuz aile ve ülke gibi insanın iradesiyle şekillendiremediği pek çok olayda Karma’nın lordu Satürn kadar hatta daha da ötesi etkililerdir. Anne, baba, çocuk haritalarında çok rastlamışsınızdır, anne ya da babanın Ay düğümlerinin bulunduğu burçlarla, çocuklarınkinin aynı ve ters yerleşimli olduğuna ve çoğu zaman bu görünüme Satürn’lerin de aynı burçta olmasının eşlik ettiğine… İşte bu kadar kadersel ve sistemin muhteşem matematiğinin göstergeleridir. Genellikle kuzey ay düğümü Jüpiter, Güney ay düğümü ise Satürn karakterli kabul edilir. Ancak bu da göreceli bir kavramdır. Zira biri denenmiş, konuları aşırı vurgulanmış, diğeriyse bilinmedik, tecrübe sahibi olmadığımız alanları gösterir. Vedikte adları Ketu (GAD) ve Rahu (KAD) olarak bilinmektedir.

Ayrıca Kuzey ay düğümüne Ejderha’nın Başı(Caput Draconis), Güney ay düğümüne de Ejderha’nın Kuyruğu (Caudo Draconis) denir. Burada kuyruk bize zorluk çıkaran, geride bırakmamız gereken alışkanlıkları, baş ise bizi ileriye götürecek, karmik borçlarımızdan kurtaracak her türlü öğretiyi temsil eder. Ay düğümleri Hint astrolojisinden batı astrolojisine geçmiştir. Hint din ve düşünce sistemlerinde karma felsefesinin ( ektiğini biçme ) sonucu olarak reenkarnasyon (yani bir insanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi) inancı olduğundan, batı astrolojisiyle yorum farkı vardır.

GAD’ın bulunduğu ev, burç ve konusu karma inancına göre geçmiş hayatlarda deneyimlediğiniz, aşina ve yetkin olduğumuz ama sınıfta kaldığımız mevzuları gösterir. Karmik bakış açısıyla bakmazsak atalarımızdan getirdiğimiz hücre bilgileridir. Bu hayatta ise tekrar aynı konular ve benzer unsurlar hayatımızda bir sınav konusu olarak karşımıza çıkar. Buradaki gezegenler çoğu zaman ruhu cezbeden bir etki yaratır Her birinin kendine göre bir planı ve tetiklendiğinde harekete geçireceği arketipleri vardır ve hepsi değişmeyen bir zihinsel faaliyet ırmağı içinde hareket ederler Bu ırmağa atlayan ruh, kendini bıraktığında adeta bir vortex etkisiyle akıntının içine çekilir, mücadele etmek istese de bu koşullarda özgür iradesini kullanması kolay değildir. Sistem orada öyle çekici unsurlar sunar ki bile bile lades durumu vardır.

Güney ay düğümleri ile açısal bağ kuran gezegen arketipleri ise hayat yolculuğumuzda bize eşlik edecek, kimi zaman destek olacak, kimi zaman da sert enerji şoklamaları ve deneyimleri yaşatacak kişilere işaret eder. Güneş’se baba, koca, Ay ise anne, erkekler için ayrıca eş, Venüs’se çevrenizdeki kadın figürleri, Mars’sa erkek figürleri, Satürn ise genel anlamda ebeveynler, otorite figürleri, Jüpiter’se uzak akrabalar, yabancılar, akademisyenler, Merkür ise kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, komşular, Uranüs ise toplumda ya da ailenizde genellikle dışlanan, ötekileştirilen, sıra dışı, marjinal, deli dahi tanımlamasındaki insanlar, Neptün ise spritüaller , bağımlılar , şifacılar , ilham ve vizyonlarla iş yapan kişiler , Pluto ise mafyöz tipler , sizi manipüle edenler , güç dayatanlar ve acziyeti yaşatanlar gibi .Bu kişiler veya gezegenlerin temsil ettiği konular yoluyla kuzey ay düğümüne gidersiniz .GAD ile ‘id’iniz , KAD ile ‘ego’nuz devrededir . Eğer gerekli dersleri ve farkındalıkları kazanamadıysanız tekrar Güney ay düğümünün bulunduğu yere geri dönersiniz. Bu sefer sert deneyimlerin dozu artar ve bu geliş gidişler hayat boyu devam eder. Burada dikkat edilmesi gereken şey, ay düğümleri hangi aksta yer alıyorsa o ev konularında hem kişisel, hem toplum adına olumlu eylemler ortaya koymak, genel bilinen aksine GAD ın bulunduğu yeri bırakmak ve KAD ın bulunduğu yere gitmek değil, iki evin burç ve konularını en iyi şekilde dengelemek, karşıtlıkları tek potada eritmek ve kendi iç dünyanızda harmanlayıp, birlemektir.

Ay düğümleri, karmik evler olan 4,8 ve 12. Evlerde daha zorlu kabul edilir. Karmik borçların ne olduğu ay düğümlerinin yöneticilerinden bakılabilir. Eğer yöneticiler birbirlerine sert açı yapıyorsa kişinin daha zorlanacağı söylenebilir. Ay düğümlerinin tek başına olmasıyla, yanında gezegenler bulunması ayrı değerlendirilir. Çünkü tek başına bulunması nispeten daha rahat bir karmaya, yanında özellikle kolektif ve toplumsal gezegenlerin bulunması ise daha zorlu bir tekamül yolculuğuna işaret eder .Bazen nedensiz korkuların sebebi de güney ay düğümünün yanındaki gezegenlere bağlı olabilir .

Örneğin GAD, Neptün, Merkür irtibatları suda boğulmaktan, nefessiz kalmaktan, hırsızdan korkma ya da GAD, Venüs, Pluto irtibatları tecavüze, kapkaça, şiddete uğramak ya da kaçırılmaktan korkma veya GAD , Venüs , Şiron irtibatları geçmiş hayatta çok sevdiğini birini kaybettiği için bu hayatta da sevdiğini kaybetme ve dolaysıyla kalıcı ilişkilerden uzak durma şeklinde tezahür edebilir .Kişi çoğu zaman bu korkuları aşamadan kuzey ay düğümüne gidemez.Kısır bir döngü başlar .Hayatında tekrarlayan olaylar , kişiler değişse de aynı kalır .Ay düğümleri ;

1-7 aksında ya da koç / terazi burcunda ise kişi hayat amacını partneri vasıtasıyla gerçekleştireceği için evleneceğiniz kişiyi, ortaklıklarınızı iyi seçmeniz, kişisel imajınıza ve sağlığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir ‘Hep ben ‘ya da ‘hep sen ‘değil , ‘biz ‘kavramı içinde kendi benliğinizi ve özgür alanınızı koruyarak hareket etmeniz sağlıklı olandır. Koçun durup, düşlenmeden eyleme geçmesi, öfke denetimi, bencilliği; terazinin uyum adına taviz vermesi, hayır diyememesi, kararsızlığı kaçınılması gereken davranış kalıplarıdır. Bu aksta KAD ın aslan ya da koç burcunda birinci evde yer alması evlilikler adına pek olumlu bir gösterge değildir.
2-8 aksında ya da boğa / akrep burçlarında kaynakların iyi değerlendirilmesi, yeteneklerin doğru kullanılması ve bunun paraya çevrilmesi, kredi ve borçlanmalara dikkat edilmesi, başkalarına kefil olmamak, miras ve ameliyat konularında çıkabilecek problemlere karşı tedbirli olmak, ahlı para ya da ataların haksız kazançla elde ettiği bir mirasa sahipseniz, gerektiğinde hakkınızdan feragat etmek önemlidir.

Boğa / akrep sabit burçlar olduğu için burada tutmak ve bırakmakla alakalı sınavlar çok görülür ve kişi aslında bırakamadıklarıyla sınanır. Bu aksta aşırı sahiplenmek, hedonizm, zevke düşkünlük, başkalarının kaynaklarını tüketme yoluyla asalak yaşam olumsuz kullanımlardır. Kıskançlık ve manipülasyonlara , arka plan oyunlarına ayrıca dikkat edilmelidir.

3-9 aksında ya da ikizler / yay burcunda konuşma, dinleme, yazma gibi iletişim becerilerinizi geliştirmek, zihinsel dinginlik ve konsantrasyon için uygun teknikleri uygulamak, eğitime yatırım yapmak, yabancı diller öğrenmek, seyahat etmek, trafikte dikkatli olmak, kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle aranızı iyi tutmak önemlidir. İkizler / yay aksında “Göz her şeyi görse de, kulak her şeyi duysa da, ağız her şeyi söylemez.” mottosu benimsenmelidir. Kimseye haksızlık, ötekileştirme , dedikodu yapılmamalı , hareketlerde abartıya kaçılmamalıdır .Hatalı inanç kalıplarına saplanıp kalmak da kaçınılması gereken davranışlardandır .Bilgiyi doğru kullanma , yazma , öğretme ise bu aksın olumlu kullanımıdır .

4-10 aksında ya da yengeç/ oğlak burçlarında iş, kariyer ve aile arasındaki denge iyi kurulmalıdır. Yaşlandıklarında ebeveynlerinize sahip çıkmak, imkanınız varsa yaşadığınız topraklar için faydalı yatırımlar yapmak önemlidir Aile kurmak, ebeveyn olmak, kariyer oluşturmak konularında sorumluluk almaktan kaçınmamak gerekir. Aile içi küskünlük, kırgınlıklara asla mahal verilmemelidir. Emlak alım -satımlarında da dikkatli olunmalıdır.

5-11 aksında ya da aslan/ kova burçlarında çocuk, aşk ilişkileri, keyif verici her türlü deneyimler, gruplar, arkadaşlıklar yoluyla birtakım tecrübeler kazanılır. Bu aksta eğlence, içki, cinsellik, kumar, keyif veren maddeler, gündelik aşk ilişkileri çok abartılmamalı, grup ve arkadaşlıklardan gelebilecek olası zararlara karşı insanlarla mesafe iyi ayarlanmalıdır Aksi takdirde skandal ve spekülasyonlarla uğraşmanız gerekecektir. Yaratıcılık yönünüzü ortaya çıkarmalı, yaşama sevincinizi yüksek tutmalısınız Beşinci ev çocuk evi de olduğundan burada zorlu gezegen yerleşimi olan ve çocuk sahibi olamayan kişiler, bu konuda ısrarcı olmak yerine koruyucu aile olmayı düşünebilirler. Aslan / kova aksında egonun sağlıklı gelişimi daha önem kazanır. Geçmiş hayatlarında zorlayıcı bir aşk deneyimi yaşayanlar sevgi alıp , verme konusunda krizler ve sorunlar yaşayabilirler .

6-12 aksında ya da başak/ balık burçlarında başkalarına hizmet etmek, faydalı olmak, sağlık aksı olduğu için hastalıklar, hastalar, sağlık problemleriyle ilgili şifa arayışları yoluyla bir takım deneyimler yaşanabilir ancak buradaki ince detay yardım ederken kurban, kurtarıcı rollerine girmemektir. Talep edildiğinde karşınızdakine yardım edilmelidir. Bazen Yaratıcı kuluna yokluğu deneyimlenmek ister. Siz bu sürece müdahile ederseniz, işte o zaman iyilikten maraz doğar. Ayrıca altıncı evin gereği olarak iş yerinde birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilere, günlük rutinlere , sağlığa dikkat etmek gerekir Evcil hayvan sahibi olmak ya da sokakta düzenli bakımını üstlenmek faydalıdır .Gönüllülük prensibiyle bir yardım kuruluşunda görev almak , sadaka vermek , yoga , dua , regresyon , aile dizilimi , bilinçaltı teknikleri , meditasyon , alternatif tıp , fitoterapi , reiki gibi şifa yöntemlerini öğrenmek onikinci evin enerjisinin doğru sağaltılmasında faydalı olacaktır .

Kalbin arınması, derin düşünme ve insanın manevi aleme dönük gerçek Ben’in Tanrı ile aynı varlık olduğunu idrak etmesi bu akstaki farkındalık noktasıdır.
Genellikle ay düğümlerinin bulunduğu burçların gölge kullanımında, karşıt aksın yöneticileri tarafından da uyarılırsınız. Örneğin;

Fazla öfkeli davrandığınızda ( Koç) , ikili ilişkileriniz bozulur (Venüs ).
Fazla hedonist yaşam ( Boğa ) , kaynakların hızlı tüketimine neden olacağından krizler, mücadeleler başlar (Mars / Pluto ) gibi.

Ay düğümü transitleri kadersel seçim zamanlarına işaret eder. Natal, transit ay düğümü, Satürn irtibatları ve üzerinde olan tutulmalar çoğu zaman bitişlerle alakalıdır.
Ay düğümlerinin rengi siyah, sembolü ouroboros ve nal, taşı kuzey ay düğümü için lal, yemen taşı; güney ay düğümü için kedigözüdür. Ayrıca mundane astrolojisinde kavşaklar ay düğümleri yönetimindedir.

Aslıhan Koç.( Astrodata)

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!