BÜYÜK ASTEROİDLERDE CİNSELLİK

Astrolojide nedense her şey açık seçik yazılır ama sanki bir tabuymuşçasına cinsellik hasıraltı edilir. Nedendir? Anlaşılır gibi değil. Ancak astrolojide cinsellik temasını bundan böyle elimizden geldiğince irdeleyeceğiz.

Ceres – Mars Açıları

İnsanlar için, çoğu zaman Ceres-Mars teması özellikle erkeklerde cinsel inhibisyon ve kompleksler meydana gelebilir, böylece cinsellik bağlayıcı olur. Bu açıyla kişi bilinçaltında yerleşik özeleştiriye dönüşen ve güven, cesaret ve özgüven alanlarında korku ve yetersizlik düşüncelerine dikkat etmelidir. Sinirli bir ebeveyn tarafından bu enerji yükseltilmiş olabilir. Kişi ebeveynin öfkesini bastırsa da kendi ruhu ve bedeni bu bilinçdışı öfkeyi taşıyor olabilir. Bu eş, çocuk ve diğer masum kurbanlar üzerine kendisini göstererek ortaya çıkabilir ve ister istemez bu düşmanlık serbest kalabilir.

Ceres – Pluto Açıları

Ceres efsanesine bakıldığında özellikle çocuğun cinsel ihlal edilmesine yönelik, anne babanın kişiyle ilgili bu tür korkuları var olabilir veya bu olasılıktan yana kaygılı olabilir. Efsaneye göre, Ceres kızı Persephone üzerinde Pluto ile bir iktidar mücadelesi içine girer.
Bu gerçeklik alkollü aileler veya diğer bağımlılık sahibi ailelerde özellikle belirgindir. Nerede Dr. Jekyll ve Mr. Hyde arasındaki üst bilinçsel dönüşüm düşünülebilir. Bu açının diğer bir yönü Ceres güç kaybı ve getirisine bağlı arketipik Ceres-Pluto temalarını da çağrıştırır ve zorlu ve güçlü bir sevgiliyle mücadelelere sebep olabilir. Bir yönüyle de aşk acısının diğer her şeyden daha öğretici olduğudur.

Ceres – Vesta Açıları

Cinsellik de kendisini veya başkalarını besleyen başka yollardan biri olabilir. Aynı zamanda, cinsel engellemeler veya kompleksler kişinin cinsel ihtiyaçlarının karşılanmasını engelleyebilir. Aile kökenleri ve aile tarafından kişi üzerinde cinsel oyunculuk uygunsuz görünebilir veya toplum cinsel baskı unsuru olmuş olabilir. Duygusal ya da fiziksel ensest deneyimleri de erken çocukluk deneyiminin bir parçası olabilir. Vesta mitolojisine dayanarak, doğurma korkuları olabilir.

Güneş – Pallas Açıları

Kişi hayatı boyunca belli koşullarda kendisini eş ya da cinsel partner olarak göremeyebilir ve bu durum kişi için bir takım kişisel zorluklar yaratmış olabilir.
Pallas en çok aseksüel bir androidi işaret edebilir. Bu yönü ile kadınların eril enerjilerini ve onların kadınsı taraflarının geri plana itilerek genellikle erkeklerle daha fazla temas halinde oldukları gözlenebilir. Bu kişiler kendilerini karşı cinsle eşit hissederler ve hem erkekler hem de kadınlar arasındaki arkadaşlıkları daha rahat yapabilirler.

Bunun sonucu bir kurumsal ilişki veya cinsel ilişki ortaya çıkmayabilir. Kontra seksüel doğaya entegre olarak çoğu zaman bilinçsizce yapılan bu arayış, bu tür insanların kendi cinslerine yabancılaşmış veya kendi cinsel kimlik ve diğerleri ile cinsel etkileşim deneyimlerinde karışıklık hissetmelerine sebep olabilir. Sinirli cinsel enerji, çoğu zaman zihinsel ve sanatsal başarılara kanalize edilir.

Venüs – Pallas

Pallas-Venüs çatışmalarının şifa, yaratıcılık ve bilgeliğin dişil prensibini, doğası ve yaratıcı zekâsıyla ifade etmek içini kendi cinselliği ile yabancılaşmak gerçekliği hayata geçirilebilir. Pallas aseksüel eğilime doğru bir hareket olarak yorumlanabilir. Kadınlar eril enerjiler ile daha fazla temas ettiklerinde kendi kadınsı tarafı fazlası ile erkeksi bulabilir. Kadın / erkek klişe rolleri bu depolarizasyon nedeniyle, insanların eşit ve kadın/erkek arkadaşlığı olarak daha rahat hissetmelerine yol açar. Bu durumda kişiler arasında cinsel ilişki olmak ancak, aynı zamanda kişinin cinsel kimliğinin doğası üzerinde bir karışıklık olabilir. Sinirli cinsel enerjinin sonuçları ve birikimi genellikle yaratıcı ve zihinsel başarılara doğru yönlendirilir.

Mars – Palla Açıları

Bu yerleşim ile kişinin içsel gücü ve cesaretinin geliştirmesi amacıyla meydan okuyucu hayat dersleri sunulabilir. Pallas’ın cinsel ilişkilerle hiçbir ilgisi yoktur ve bakire tanrıçadır. Bazı astrologlar Mars’ın eril cinsel yönelimini azalttığını öne sürerler. Eğer bir erkek haritası ise, bu iletişim cinsellik ifadesinde bir hayal kırıklığı gösterebilir. Bu hayal kırıklığı cinsel yetersizlik ve fanteziler veya cinsel saldırganlık ve şiddet eylemlerine yönelik duyguların açığa çıkmasına yol açabilir. Pallas adı aseksüel eğilime yönelik bir hareket olarak yorumlanabilir. Her iki cinsiyette insanlar kontra seksüel doğaları ile fazla temas içinde olamayabilirler. Bu bazen kişiye bütünlük ve uyum hissi aktarabilir ve iki kişinin erkeksi tarafı ile eşit derecede rahat hissetmelerine neden olabilir. Sonuçta kişinin cinsel kimliği konusunda karışıklığa neden olabilir.

Uranüs – Pallas Açıları

Pallas kişisi kontraseksüel eril doğayı benimsemiş olduğundan, bu yönünün ön plana çıkması kuvvetle muhtemeldir. Kadınlarda eril enerjileri arttırır ve kadınsı olmaktan ziyade erkeklerle daha fazla temas halinde olabilirler. Sosyal normlardan kopma Uranüs dürtüsü sebebiyle bazı durumlarda bu açı kalıbı, kalıplaşmış cinsiyet rollerinden uzaklaşma, cinsellik ya da cinsel kimliğinden kurtulma ve muhtemelen insanları şok edici veya uygunsuz bulunan şekillerde davranmalara/kılık kıyafet giyinmelere yol açabilir.

Neptün – Pallas Açıları

Pallas’’ın cinsel yönelimi ile Neptün’ün eğilimi birleştiğinde, bir kişinin cinsel yönelimi konusunda şüpheler olabilir ya da cinsel yaşam enerjileri bedensiz bir form alabilir. Genellikle cinsel enerji sanatsal ifade ya da manevi hizmetin yüceltilmesine kaynak olarak kullanılabilir.

Pluto – Pallas Açıları

Pallas’ın android kuralları ve Pluto kuralları birleştiğinde dönüşümün sağlanması kaçınılmazdır. İçsel ve dışsal erkek / kadın kimliği ve rollerinde geniş kapsamlı değişiklikler olabilir.

Pallas – Vesta Açıları

Vesta ruhsal gelişim içine cinsellik enerjisini yüceltir ve Pallas ise, sanatsal ve dünyevi başarıları içine cinsellik yaratıcı gücünü yönlendirir. Açı yönü ile bağlantılı olarak bu iki planet aynı şekilde sanatsal, siyasi, entelektüel ve manevi çabaları içine cinsel enerjiyi kanalize etme kapasitesine sahip olabilir. Bu yaratıcı çıkışlar olmazsa yaratıcılık bloke olduğundan sinirli cinsel enerji ile karşılaşılabilinir. Bu zorlukların çözünürlüğü, yaratıcı fikirlerle iletişim gerçekleştirilmesi ile Vesta’nın kendine entegre ve odaklı enerjilerini kullanmak yatar.

Venüs – Juno Açıları

Kıskançlık dolu cinsel ihanet korkusu, gerçek ya da hayali rakipleri ile rekabet edebilir. Diğer durumlarda, kişi bir eşe ya da her ikisine de bağlı kalır, fakat cinsel problemleri ya da birincil cinsel ilişki içinde tatmin edicilik eksikliği ile hayal kırıklığı oluşabilir. Kişinin eşiyle zevkleri, tercihleri ve değerleri arasında farklılıklar olabilir. Ya da bir kadının kadınlığını doğrulamak/onaylamak için birden fazla ilişkiye bağımlı olduğu düşünülebilir. Juno-Venüs bireylerin sanatsal ve duygusal (Venüs) yetenekleri yüksektir.

Mars – Juno Açıları

Kişinin eşi, enerji, dinamizm ve verimlilik getirebilir veya kişi arkadaşı ile yoğun tutkulu cinsellik paylaşabilir. Aynı anda aktif olması için bir arzu duyulur, birlikte spor yapmak ruhsal veya fiziksel idman partneri olması arzusu yüksektir.

Juno – Vesta Açıları

Cinsel sorunlar Juno-Vesta ortaklıklar için önemli olması muhtemeldir. Geçmiş zamanlardaki klasik tapınak rahibeler gibi kendilerini yoğun cinsel aktivite veya bekârlık dönemleri arasında gidip gelecek şekilde alternatifli bulabilirler. Diğer önemli ile etkileşimde, geçmişte yaşanmış cinsel korkular ve engellemeler karşısında samimiyetle ve tecrübelerle bu duygular üzerinde çalışmak zorunda kalınabilir.

Güneş – Vesta Açıları

Vesta ile oluşabilecek bir başka olası ise, zorlu açılar söz konusu olduğunda kişinin cinsellik anlamında uygun ifade bulamaması veya karışıklıklarla karşılaşmasının muhtemel olmasıdır. Doğu antik zamanlarındaki tapınak rahibeleri gibi, Vesta’da hayatın manevi bir parçası olarak kutsal cinsel ayinler yapar ve cinselliği maneviyata götüren bir yol olarak görür. Modern kültürde ise, cinselliğin içinde maneviyat boşalmış ve hatta sık sık olumsuz ahlaki ve dini tutumlar ile çevrilidir.

Kişisel ve toplumsal kültürün bir ürünü olduğu gibi cinsel dürtüler kişinin doğal gereği de bastırılmış olabilir. Ya da geleneksel standartların sınırları dışında tutulduğundan bunu ifade ederken sonrasında utanç hissetmek de mümkündür. Alternatif olarak, kutsal sekse inanmak neticesinde kişinin kutsal boyutu olmadığı sürece cinselliği zevk için yapması mümkün olmayabilir ve bu tarz bir kültürel kutsal boyutu günümüz dünyasında bulmak zor olabilir. Vesta’nın bekâreti ille de cinsel olarak iffetli olması anlamına gelmese de yine de bütün ve kendi içinde tamamlandığında, bir kadın anlamına gelir.

Ay – Vesta Açıları

Vesta kutsal cinsellik kuralları anlamına geldiğinden ve Ay’da duygusal beslenme yöneticisi olduğundan, beslenen veya anlamlı bir cinsel bağlantı yoluyla kişi kendini terbiye edilebilir. Ancak, cinsellik ifadesi konusunda karışıklıklar olabilir. Seksin kutsal olduğuna dair iç varsayım ile kişinin ruhu, seksin modern dünyadaki yansıları nedeniyle ifade edilmesinde zorluklar olabilir. Kültürümüzde cinselliğe karşı taşınan olumsuz ahlaki ve dini tutumlar neticesinde kişi sınırları dışında cinsellik ifadesinden utanç duyabilir ya da sadece cinsel dürtülerini bastırmış olabilir. Bu tarz cinsel sorunlar, Vesta-Ay teması anlamına gelerek kişinin duyguları üzerinde çalışması ile aşılır. Vesta hikâyesine bir kez daha bakılması bu önemli açı yönünü ele almak ve daha fazla fikir sahibi olmaya yardımcı olacaktır.

Venüs – Vesta Açıları

Bizim kültürümüz cinselliğe karşı olumsuz, ahlaki ve dini tutumla davranır ve cinsellik ve ruhsallığın aynı zamanda birlikte olamadığına inanır. Bu nedenle cinsel dürtülerin doğal ifadesi bastırılabilir. Bu özgürce ifade, konvansiyonel standartlarının sınırları dışında bir cinsellik ifadesi anlamına gelebilir ve daha sonra bu konuda kişinin utanç hissetmesi de mümkündür. Bu da, kişinin cinselliğini uygun ifade etmesinde karışıklıklara neden olabilir. Çünkü cinselliğin yüksek amaçlar için kullanılması gerektiğine dair ve ilgili önceki yaşam anıları kişiyi zorlar ve cinsellik kutsal boyutu içermekte yetersiz kaldığında kişi cinsel etkileşimlerini bastırmak zorunda kalabilir.
Vesta-Venüs açıları dolayısıyla yasal olmayan evlilik dışı cinsel ilişkileri ifade etme eğilimindedir.

Mars – Vesta Açıları

Vesta bakire tanrıça olduğundan, Mars’ta erkeksi cinselliği yöneten kurallar olduğundan, birlikteliğinden kutsal cinsellik anlamı çıkarılabilir. Bunların kombinasyonu Tanrıça’nın kutsal cinsel törenlere katılan erkek rahip görüntüsünü meydana getirir. Bu antik bellek aktarımı nedeniyle, kişinin seksüel enerjisini illa ki evlilik içinde yapılan seksle kurban etmesi düşünülmez. Eğer kişi cinselliği bir ayin yolu olarak algılıyorsa, kendisini toplum tarafından yargılanan biri olarak da bulabilir. Mars ve Vesta cinsellik ile ilişkili iki enerji olduğundan, bu kombinasyon, cinsel arzuların muhtemelen güçlü olduğunu gösterir. Mars enerjisini ifade ederken, eğer işe kutsal cinsellik aktarımı yapamaz veya yüceltemez ise engellenmesi neticesi de sinirli libido üreterek, psikolojik ve fiziksel sorunlar üretebilir. Bunlar fiziksel ya da psikolojik uyuşukluk, depresyon, öfke, uygunsuz cinsel ifade, cinsel şiddet ya da eylem ve taahhütler yoluyla zorluklar olarak tezahür olabilir. Eğer bir ruhsal ya da mesleki yol boyunca kişini kendini itmek için Mars’ın ateşli enerjileri kullanması mümkün olursa sonuç muhteşem olacaktır.

Uranüs – Vesta Açıları

Bu açının ortaya çıkabilecek bir diğer yönü de seks ve evlilik dışı olan ve doğurgan Vesta’nın endişeleri ile özgürlük isteği baskın olan Uranüs dürtüsünü birleştirir. Bu cinsel özgürlük anlamına gelip bunun savunulması gibi bir anlamda düşünülebileceği gibi veya tam tersi olarak aslında cinsel ilişki olmayan iyelik davranışlarının uygulanmasının da mümkün olabileceğini düşündürmektedir. Kişi bunu yaptığında kendini böyle bir tutum içine yerleştirirken toplum tarafından dışlandığını da gözlemleyebilir.

Neptün – Vesta Açıları

Roma’nın Vesta Tapınak rahipleri ritüel olarak sekse katılmalarına rağmen, rahibeler bekârlığa yemin ile bağlı olarak cinsel enerjiyi yüceltmek zorunda kaldılar. Neptün Vesta ile birleştiğinde kişide de bunu yapma eğimli olabilir. Neptün İlahi ile birleşmek amacıyla fiziksel olandan kaçınmak eğilimindedir. Kişi ya tamamen yaptığı işi cinselliğin dışında tutarak eşi ile mistik deneyimine birlikte yol alır ya da bir mistik deneyimin parçası olarak, içsel düzeyde cinsel enerjileri deneyimleme, ruhsal veya mesleki arayışlar içine cinselliği katarak yüceltiyor olabilir.
Not: Bu yazıda yazılanlar bana ait değildir. Büyük bir titizlikle “Büyük asteroidler” üzerinde dünya çapında bir uzman olan Demetra George’ın bilimsel yazılarından derledim. Ancak birçok tabuyu yıkacak nitelikte olduğundan önemle okunmasında yarar vardır. Örneğin: Juno eş ruhum filan gibi yakıştırmaların pekde geçerli olmadığı konu irdelendikçe anlaşılır. Zaten Zeus Juno’yu mitolojide bildiğimiz kadarıyla ikede bir aldatmamış mıdır?

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!