FAZLA BİLİNMEYEN MODERN ASTEROİDLER

Millet daha Uranyen astrolojinin gerçekliğini tartışadursun. Asteroid astrolojisi ile uğraşanlar Bırakın Transneptünyenleri ve daha birçoklarını, artık yeni yeni icad edilen asteroidleri bile devreye soktmaktalar. İşte sizlere bunlardan az bilinen bazı örnekler.

ABİLUNON (24838)
Abilunon asteroiti öğrenmek, gelişmek ve mezun olmakla ilgilidir.

AKACIA (8652)
Masumiyet, Acacia asteroitinin ilk anlamıdır; saflık, suçsuz olma, temizlik, korunma, başka şeyleri hesaba katma, çocuk gibi davranma ve geniş ölçüde bekarete sadık kalan eski bağnaz düşüncedeki haksız “kirli” çağrışımları barındıran cinsellik.

ACHİLLES (588)

Astrolojik olarak, Achilles zayıflığı, saldırmayı, cezalandırmayı, somurtmayı, cesareti, agresifliği, kendine zarar veren eğilimleri, kendini kontrol etme yetersizliğini ya da liderliği gösterir.

AEMILIA (159)

Astrolojik olarak Aemilia karar vermeyi, her şeye rağmen umutlu olmayı, her şeyden keyif almak için istekli olmayı gösterir

AEOLIA (396)

Astrolojik olarak Aeolia laf kalabalığı, “havagazı”‘nı (boş laflar), muhtemelen meteorolojiye merakı ya da değişikliklerden yararlanabilme becerisini gösterir.

AETERNITAS (446)

Astrolojik olarak Aeternitas, ölümsüzlüğü, uzun yaşamı, dayanıklılığı ve bıkkınlığı gösterir.

AGAMEMNON (911)

Astrolojik olarak, Agamemnon liderliği, kendine zarar veren şiddeti ya da intikam duygusunu, yanlış davranışı, ani intiharı ya da eve dönüşün ardından ve/veya aniden/hiç belirti göstermeden gelişen diğer şiddet olaylarını, anlamsız gaddarlık ve şiddeti belirtir.

BADGER (23164)

Badger asteroiti astrolojik olarak baskı yapmak, rahatsız etmek, taciz etmek anlamları ile ilişkilidir

BALBASTRE (12895)

Balbastre asteroiti astrolojik olarak isminin hangi anlama geldiği (“son derece zor”): dövmek, zarar vermek, harap etmek ya da harap olmak, zarara uğramak ve dövülmek anlamlarına gelir.

BHAGWAT (21351)

Bhagwat asteroiti astrolojik olarak ruhsallık, din, ilahilik ya da “Ben Tanrı’yım” ya da “Tanrı yardımcın olsun” tavırları ile ilişkilidir.

BRAİLLE (9969)

Astrolojik olarak, Braille asteroiti bir çeşit sıkıntıları, engelleri ya da yetersizlikleri aşmayı işaret eder.

BRASILIA (293)

Astrolojik olarak, Brasilia asteroiti insanın amaçlarına yönelik olarak doğaya –isteyerek ya da istemeyerek olumsuz sonuçlara yol açabilecek- müdahalelerde bulunmasını; ya da insan doğasının planları bozduğunu ya da planları değişmeye zorladığını gösterir.

CACUS (161989)

Astrolojik olarak, Cacus temel anlamda isminden de anlaşılabileceği gibi zırvalık, pislik, sıkıntı demektir.

CADMUS (7092)

Astrolojik olarak, Cadmus bazı şeyleri anlaşılır kılmak ya da açıklığa kavuşturmakla ilgilidir.

CAESAR (18458)

Caesar, genellikle yaratıcılıkla ve örgütsel beceriyle harmanlanan diktatörce davranışı ya da hegemonyayı gösterir. Bu acımasız ama yetenekli bir mutlak monarşidir, mutlak bağlılık bekleyen ve itaatsizliğe karşı yüksek bedel ödeten kral ya da kraliçe.

CAİLLETET (13219)

Cailletet asteroiti kısıtlamalar, ertelemeler, olumsuzluklar; (muhtemelen) soğutma, donma, soğubilimle (kriyoneji) ilgilidir.

CALDEİRA (2976)

Astrolojik olarak, Damien Foor birden düşmek, oyuk anlamına ulaşır; ya da muhtemelen nükleer silah, denemek ya da istemek anlamları da vardır.

CANDACE (4899)

4899 asteroiti 9 Mayıs 1988’de Carolyn S. Shoemaker tarafından Palomar’da bulunmuştur. 3 yıl 240 günlük bir süreç geçirmiştir.

CANDY (4899)

Astrolojik anlamı isminin de ifade ettiği gibi “tatlı” demektir.

CAPYS (189004)

Astrolojik olarak, Capys kartal ya da şahin gibi avcı kuşlarla ya da akbaba gibi leş yiyen kuşlarla ilgili durumu; şahinle/doğanla avlanmayı; birinin üzüntüsüne aldırış etmeme; belirgin atalara ya da aileye saygı duymayı belirtir.

CARBONARO (11373)

Carbonaro asteroiti astrolojik olarak isminden de anlaşılabileceği gibi tüketmek, yok etmek, karbonlaştırmak, “helak” olmaktır.

CAROLSUH (22947)

Astrolojik olarak, Carolrush asteroitinin anlamı: birini ya da bir şeyi övmek, hizmet etme ya da ikisi birden.

DALİ (2919)

Dali asteroiti astrolojik olarak gariplikle, normalden farklı olmakla, sürrealizmle ya da sürreal durumlarla ilişkilidir; ilişkileri zaman ve mekâna göre yeniden tanımlar.

DAMOCLES (5335)

5335 Damocles, yüksek derecede acayiplik ve yatkınlık içeren bir yörüngeye sahiptir ve “dünya oyunbozanlığı” durumuna geçmek için Mars-Uranüs yörüngesini keserek bir kılıç niteliğine bürünür. –Minor Planet Circular, September 1993.

DEBORAH (541)

Deborah asteroiti astrolojik olarak güç, karşı çıkma ya da inançların gücü anlamına gelir.

DEBROGLIE (30883)

De Broglie asteroiti astrolojik olarak radyo sinyalleri ile uyanma anlamına gelir.

DEIPHOBUS (1867)

Deiphobus asteroiti astrolojik olarak senin olmayanı elde etme, ya da senin olması gerekeni elde etme anlamlarına gelir; insanların istekleri doğrultusunda ne düşünüp ne yapacaklarını anlamak ile de alakalıdır.

DESCAMISADA (1588)

Buradan çıkarılabilecek birçok muhtemel anlam vardır. Bunlar arasında, grup faaliyetleri, ağır fiziksel yorgunluk, çok çalışıp az ücret alma anlamları vardır. Aldatılma, büyük bir kayıp yaşama (kumarda büyük miktar kaybetme gibi), sabırsızlık, dayak yemek (özellikle metaliksizken dayak yeme) anlamları ile de ilişkilidir ya da boks, yüzme ve güreş gibi erken sporcuların üstünün çıplak olduğu sporlar ve üstsüz dans ile de ilgilidir.

DESCARTES (3587)

Descartes asteroiti astrolojik olarak geçinmek için kurnaz olmak, başkasının zekâsından faydalanmak, dik başlı olmak ve başkasının düşüncesinden fayda sağlamak anlamlarına gelir.

ECHECLUS (60558)

Astrolojik olarak, Echeclus, dönüş noktasını, engelleri, çatışmayı, eleştirilerin hedefinde olanı, sonları, kızgınlığı, bastırılmışlığı, öfkeli olmayı, dünyaya karşı girişilen savaşı, uğraşı, yel değirmenlerini ve öfkeyi kontrol etmeyi işaret etmektedir.

ECHNATON (4415)

Astrolojik olarak, Echnaton, kuramcıyı, dogmatik olanı, diğerlerini istemedikleri konuda zorlamayı, inatçılığı ve kuruntulu olmayı işaret etmektedir.

ELATUS (31824)

Astrolojik olarak, Elatus, ifadeyi, dışavurumculuğu, güzel konuşma sanatını, yanlış yönetmeyi, bir kimseyi kandırmayı (muhtemelen kişinin kendisini kandırmasını) ve “ucuz atlatmayı” işaret etmektedir.

EMILYBRONTE (39428)

Emilybronte asteroiti, astrolojik olarak vahşi, romantik ya da yıkıcı tutkularla uğraşmak anlamına ve vahşi olana lanet etmek anlamına gelmektedir.

ENDYMION (342)

Astrolojik olarak, Endymion, enerjiyi, gevşekliği, ikilemde olma hissini, rüyaları gerçekleştirme çabasını, baygın olmayı ya da narkoleptik bir durumu işaret etmektedir.

ENNOMOS (4709)

Astrolojik olarak, Enomos asteroiti kuşlarla ya da kuşlara ait hareketlerle bağlantılı olup işaretleri görme anlamına da çıkabilir..

ENRICOCARUSO (37573)

Astrolojik olarak, Enricocaruso asteroitinin her anlamda şarkı söylemekle alakalı olduğu gözlemlenmiştir.

EPIMETHEUS (1810)

Epimetheus asteroitinin etkisini gösteren durum tam olarak da buradadır: sonradan akla gelen düşünceler, önce düşünüp sonra eyleme geçmek, düşüncesizlik, düzensizlik, yöntem eksikliği, karışık bir akla sahip olmak, ihmal edilmek ve bunu çok daha sonradan fark etmek.

ERATO (62)

Astrolojik olarak, Erato’nun anlamı epik şiirlerin tam aksine lirik şiirleri işaret edip bir kimseyi övmek, aşktan bahsetmek ya da birisine ilgi duymak gibi kavramlara da karşılık gelebilir.

ETEONEUS (12916)

Eteoneus asteroitinin anlamı hikayesinde yatmaktadır: diğerlerine hiçbir bağımsız düşünce olmadan hizmet etmek, kölecesine başkasını takip etmek, inisiyatif-yaratıcılık oluşturma gereği.

EXAELIBUR (9499)

Astrolojik olarak, Excalibur, görev, kader ya da üstün olma durumunu işaret ederken seçilmiş olma hissi, kibir, doğruyu seçme ve ırkçılık gibi kavramlarla bağdaştırılabilir.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!