Heliacal rising star – Heliacal setting star

Değerli araştırmacı astrolog Nursu G. nin harika bir araştırma yazısı. Okuduğum an tebrik etmiştim zaten…

Heliacalrisingstar – Heliacalsetting star

Güneşle doğan yıldız ya da tam adıyla HeliacalRising Star…

Öncelikle kadimler ruhun yıldızlardan geldiğine ve öldüğümüzde yıldızımıza geri yükseldiğimize inanmışlar… Enkarnasyonla beraber yıldızlardan bedene giren ruh doğumla beraber nereden geldiğini unutur ancak bizim görevimiz nereden geldiğimizi hatırlamaktır… Platon’un felsefesinde ruhumuz doğum haritamızda değil, yıldızlardadır. (Modern Batı Astrolojisinin temeli buradan gelir) Doğum haritamızdaki gezegen konumları sadece bu enkarnasyonumuzu belirtir. Ancak ruh ölümsüzdür. Eski Mısır’da ölen firavunların ruhunun yükselip gökyüzünde hep görünen-yok olmayan yıldızlarla birleştiği düşünülürdü. Mahabaharata’da da ruhların yıldızlara yaptığı seyahatten bahsedilmiştir. Erken Hristiyan mezarlarına ait metinlerde de ruhun yıldızlara geri döndüğünden bahsedilmiştir. Bu eski inançta Yıldız çocuklar olarak adlandırılan çocuklar vardı ( Doğduktan hemen sonra ölen çocuklar ) Bu inanca inananların ebeveynleri Aralık ayında mumlar yakarlardı… Bütün dünyada buna inanan ebeveynlerin yaktıkları mumların ışıkları 24 saat boyunca gezegenin etrafında bir ışık çemberi oluştururdu.

Gelelim Astronomik anlamda yıldızların sınıflandırılmasına…

Brady ve Ptolemy’nin sınıflandırmasına göre 2 ana grup yıldız vardır. 1- Hep aynı şekilde davranan yıldızlar 2- Davranışları değişen yıldızlar.

Hep aynı şekilde davranan yıldızlar ya bir enlemden hiç gözlemlenemeyen ya da hiç batmayan yıldızlardır. Bu gözlemcinin bulunduğu enleme göre değişiklik göstermektedir elbette.

-Hiç batmayan yıldızlar (imperishable) : Bunlar kutuplara yakınlıkları sebebiyle tüm yıl boyunca gözlemlenebilmekteydi ve bu yıldızların tanrısal olduğuna inanılırdı. Ancak ufuk çizgisine kadar hiç alçalamadıkları için dünyevi /insani olaylardan uzak tutulurlardı. Ulaşılamaz görülürlerdi.

-Hiç görülmeyen yıldızlar ise insan ruhuyla bağlantılı değil sadece meteorolojik tahminler yapmak için kullanılmışlardı.

2. gruba geçersek Davranışları değişen yıldızlar da 2 ayrı alt gruba ayrılıyor. Bunlardan biri HeliacalRising Star, diğeri ise HeliacalSettingstars … Yani güneşle birlikte yükselen veya güneşle birlikte batan yıldız.

Astronomik olarak HeliacalRising yıldızlar kısaca güneşle beraber doğup güneşle birlikte battıklarından “arisingandlyinghidden” (PTOLEMY) olarak tanımlanmışlardır. Güneşin ışıklarından gündüz doğmalarına rağmen görünemeyen yıldız kategorisidir. Ancak yılın belli dönemlerinde güneş doğmadan hemen önce doğarlar. Ve sonradan tekrar gözden kaybolurlar. Güney ekliptiğindeki yıldızlardır. Astrolojik anlamlarına birazdan değineceğim.

Astronomik olarak HeliacalSetting yıldızları tanımlamak gerekirse kuzey ekliptiğindeki yıldızlar olmakla birlikte bir kaç gün veya ay gözden kaybolduktan sonra Hiç batmayan (imperishable) yıldızlar gibi ölümsüz yıldızlara katılırlar. “curtailedpassage” (PTOLEMY)

Astrolojik anlamda ise HelliacalSetting yıldızların battığı dönemler Tanrıların yeryüzüne indiği yani reenkarne oldukları düşünülür… HelliacalRising yıldızlar ise ölüm-doğum ve dirilişi sembolize ediyordu.

Helliacalrisingdaimon olarak adlandırılmış. Bu daimon ruhun doğuştan çekim hissettiği yerdir. Sokrates bu yıldızdan ilahi iç sesimiz olarak bahsetmiş. Kişinin doğmadan önce özgür iradesiyle seçtiği gelecek yaşamına ait bir plandır. Gitmek zorunda olduğumuz hayat yoluna doğru bizi harekete geçiren görünmez güç HelliacalRising Stardır.

HelliacalSetting yıldızlar ise bir süre “ölümsüz”lerle beraber yaşadıktan sonra geri dönen yıldızlardır. Ruhsal bir rehber olarak tanımlanabilir. Zerdüştlükte “Fravishi” olarak tanımlanan bu rehberle doğmadan önce birleşiğizdir ve öldüğümüzde ruh tekrar bir olacak ve cennete döneceğizdir. “Fravishi” ruhumuzun ilahi, kirlenmemiş, bozulmamış parçasıdır. İçimizde olan , ulaşabileceğimiz mükemmel idealdir. Daimon(helliacalrisingstar) görevimizi tamamlayabilecek enstrümanımız helliacalsettingstar’ımızdır. Hellicalrising yıldızımızın isteklerini karşılayacak yeteneklerimizi HelliacalSettingstar ile buluruz. Settingstar gençken aktif olmayabilir. Bir kriz ile (helliacalrisingstarın çağrısının sebep olduğu bir kriz ile) kişi kendi yeteneklerini keşfetmeye başlar. Zorlu zamanlarda sahip olduğunu hiç düşünmediği yetenekler HelliacalSettingstardadır.

astro.com ->allfreehoroscope ->extendedchartselection ->dataentry ->specialcharts -> paran andstars’danBrady’e göre olan seçilerek Helliacalrising ve setting starlarınızı öğrenebilirsiniz…

Kısaca Rising yıldızlar doğduğumuz anda ve çevrede etkin olacak ve zamanla kaybolacak enerjiyi gösterirken

Setting yıldızlar zaman geçtikçe etkisi güçlenecek olguları gösteriyor.

Nursu G.

Kaynaklar; BernadetteBrady&Ptolemy&astro .com

error: Content is protected !!