MENHİRLERİN ESRARI

Menhirlerin esrarına girmeden önce, Megalitler’ in ne olduğunu kısaca incelemek gerekiyor. Büyük lithos, taş demektir. Demek ki megalit, büyük taş anlamına gelmektedir. Ancak megalitleri diğer büyük taşlardan ayırmak için bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Bunlar iki grupta toplanabilirler: Bazen yakınlarında Menhirlerin bulunduğu dolmenler ki, bunlar mezar odası olarak saptanmıştır. Hiçbir dayanağa ihtiyaç duymayan, ayakta duran taşlar, menhirlerdir.

Menhirler, belirli bir hat üzerinde veya daire şeklinde sıralanmışsa, buna “ Sone Circle” adı verilir. Bütün bu megalitlerin coğrafi dağılışları incelendiğinde Japon adalarında, Kafkasya’da, İtalya’nın güneyi ve batısında, Okyanusya’da, İspanya’da, Fransa’da ve İngiltere’de toplandıkları görülür. Çağları, bölgelerine göre değişmekle beraber, bunların bazı ortak özellikleri de vardır. Mesela, Avrupa’daki megalitler çağdaştır. Tarih bunları Neolitik sonu, bronz çağının da başı olarak ifade etmektedir. İkinci ortak özellikleri ise megalitlerin denize yakın bölgelerde bulunmalarıdır. Menhirlerin boyları 12 metreyi bulur. Büyük bir ihtimalle bazı dinsel sembolleri içermektedirler. Bu konudaki handikabı, Dr.G.S. Hawkins adlı bir astronom çözmüştür.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!