Parapsikoloji Eğitimi Neden Tatbikatsız Olmaz?

İşte konu hakkındaki başlık bize zaten işin gerçek yüzünü anlatan anahtar olma niteliğinde. Doğru! Maalesef birçok öğreti sisteminin Online öğrenimini yapmak mümkün ama Parapsikolojinin asla! Nedenlerine kısa ve öz bakalım.

1 – Parapsikolojide tabii ki temel bilgiler vardır ve bunlar da mutlaka öğretilmelidir ama bu bilgiler kişilerin topluca çalışarak uygulamaya koyabilecekleri bir alan içinde uygulanmalıdır. İşte bu alan parapsikoloji eğitiminin yapıldığı belirli bir mekândır. Bu mekân ise yalnızca eğitmenin ders verdiği bir masa ve etrafında onu dinleyenlerin sıralandıkları sandalyeler olmamalıdır. Hele hele eğitmenin mikrofonunda anlattığı, ders alanların evlerinde dinlediği bir Internet ortamı hiç olmamalıdır. Çünkü anlatılanlar daha sonra tatbikata dökülecek kişiler gerek birbirleri ile, gerekse hepsi müşterek bazı çalışmalar yapacaklardır. Örneğin iki kişinin karşılıklı yapacağı temaslı telepati denemelerinde beraberce sakin bir köşeye geçmeleri gerekir. Aynı şekilde bu küçük gruplar çalışma yaparlarken eğitmen bir bir dolaşıp onların yaptığı çalışma ve hareketleri kontrol etmelidir. Yoksa Online eğitime dökecek olursanız eğitmen“ Şimdi Zener kartlarından bir kart seç ve bunu arkadaşına nakletmeye çalış” dediğinde onlarla yan yana veya iç içe değilse öğrencileri ile nasıl bütünleşebilir? Ayrıca onların hangi hataları yaptıklarını ve aldıkları nefese kadar yanlışlarını nasıl bilebilir?

2- Parapsikoloji çalışmaları her şeyden önce sakin bir mekân ve rahatlık ister. Kişilerin yeri geldiğinde oturdukları yerden kalkabilmeleri, yere uzanabilmeleri veya sıkıntı duyduklarında dışarı çıkıp biraz hava almaları gerekebilir. Tabii ki kişilerdeki bu değişiklikler eğitmen tarafından çok iye takip edilmeli ve gereken müdahale anında yapılmalıdır. Bu online da nasıl olabilir? Parapsikoloji eğitmeni ne bir gurudur ne de bir tekke şeyhi. Eğitmenin de öğrencileri gibi görmeye, duymaya ve uygulamaya ihtiyacı vardır. Yani, işi astroloji eğitimi gibi değildir. Hele hele mürşit-mürit ilişkisinde olduğu gibi tamamen güvene bağlı ve huşu içinde bir eğitim de değildir parapsikoloji.

3 – Bizim insanımız psikolojik olarak doğaüstü güçlere büyük önem verir ama bu güçlerin aslında herkeste olduğunu da bilmesine rağmen tereddüt eder. İlla da kendini aydınlatacak bir mürşit arar. Oysaki parapsikolojideki gerçekler böyle çalışmaz. Bu alanda işini iyi bilen ve deneyimli bir eğitmen ile gerçekçi biçimde çalışan ve deneylere girebilen öğrenciler sözkonusudur. Parapsikolojik yetenekler her insanda iyi kötü var olduğundan bu konuda eğitmenin kendisinden üstün veya kendisinin ayarının altında olması da parapsikolojiyi alakadar etmez. Mühim olan yetenek olarak çok yetenekli olmasa bile çok deneyimli bir pratisyen olması gerektiğidir parapsikoloğun.

4 – Herkes parapsikoloji eğitimi verebilir mi? Maalesef herkes parapsikoloji eğitimi veremez. Çünkü yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi parapsikoloğun bu konulardaki deneyimi çok mühimdir. Tabii ki psikiyatrist hekim veya psikolog gibi meslekler bu konu izin avantajsa da, parapsikoloğun kendi konusunun uzmanı olması çok deha önemlidir. Parapsikoloji diğer bilim dallarının tamamıyla da ilgilidir. Biyoloji, psikoloji, fizik, kimya ve tabii ki felsefe gibi dallar parapsikoloğa çok lazım olan alanlardır.

5 –  Herkes parapsikoloji eğitimi alabilir mi? Genellikle herkes parapsikoloji eğitimi alabilir. Ancak parapsişik konularla ilgili rahatsızlıkları bulunanlar, çabuk etki altında kalanlar ve her denilene inananlar, her şeyi doğaüstü güçlerden bekleyenler için hiçte uygun bir eğitim değildir parapsikoloji. Parapsikoloji çalışmaları ayrıca zahmetlidir ve sabır ister. Öyle iki tespih çekip, üç beş kelime mırıldanarak harikalar yaratma olayına hiç inanmaz. İspat ister, delil ister. Asla kolay kolay külyutmaz parapsikolog. O deneylerinin sonuçlarına bakar ve olayları buna göre değerlendirir.

6 – Bazıları okültizmle uğraşanların iyi parapsikolog olduklarını sanır. Oysa en azından ben kırk altı yıllık deneylerimde bunun hiçte böyle olduğunu görmedim. Evet, okültist parapsişik olaylara çok aşinadır. Ne var ki bu tip olayları deneyimlemiş olması laboratuar deneylere değil, içsel deneyimlerine bağlıdır. Yani o kalkıp bir Psikokinezi olayını bazı doğaüstü güçlere bağlarken, parapsikolog bunu kişinin kendindeki kabiliyetinin bir tezahürü olarak izah eder. Parapsikoloji’de maalesef cinlere, ifritlere, büyülere filan yer yoktur. Parapsikoloji esmalardan filan da anlamaz. (Anlamaması inkâr etmesi anlamına gelmez. Bunların frekans olarak insan beyni ile olan iletişiminin sonuçlarını deneyimlerse inanır) Uzun sözün kısası “ Ben uçarım” diyen kişiye parapsikolog ne güler, ne de dediğini dışlar. Hakiki parapsikoloğun söyleyeceği tek şey “ Uç da görelim” olacaktır.

7 – Peki, astrolojinin büyük bir yeri var mıdır parapsikolojide? Bunu zaman gösterecektir. Bu konuda Cekoslavaklar onlarca yıl önce büyük çalışmalar yapmış ve astrolojiyi doğum kontrolüne uygulayarak laboratuar sonuçlar elde etmişlerdir. Kanımca zamanın iyi tespiti, hassas kişilerde bazı medyumik özelliklerin kontrolünde astroloji yardımcı olabilir. Ancak tabii ki astroloğun görevi kişideki yeteneği tespit etmektir ama kişiyi yetiştirmek değil. Çünkü o işi bir astrolog değil bir parapsikolog yapar. Örneğin iyi bir astrolog illa ki iyi bir hipnotizör olamayabilir ama iyi bir parapsikoloğun yıllarını kaplamış olan bir hipnoz geçmişi mutlaka olmalıdır. Ayrıca hemen ifade edeyim ki, parapsikolojiye en yatkın kişiler spiritüalistlerdir.

8 – Bir diğer önemli konuda deneysel parapsikoloji çalışmalarında kullanılan bazı cihazlardır. Parapsikoloji laboratuara ve deneylere dayalı bir ilim olduğu için bir sürü araç, gerece ihtiyaç vardır. Bunların neler olduğu ve nerelerde kullanılması gerektiği de parapsikoloji eğitmeninin bilgisinde olmalıdır. ( Çok uzun bir konu olduğu için anlatmıyorum) Bu bakımdan hekimlerin bu konudaki imkânları çok fazladır. Her şeyden önce müspet bilim adamı vasfında olmaları, laboratuardan anlamaları ve ellerindeki yasal haklar, bu konuda da onları avantajlı duruma getirmektedir. Ancak yine de bütün bu imkânlarına rağmen bir sürü hekimin de konuda başarılı olamadığını deneyimlemiş biriyim.

9 –  Türkiye de parapsikolojinin durumu nedir? Maalesef bu soruya üzülerek “ Rezalet” demek gerekiyor. Çünkü ülkemizde bir türlü doğru dürüst bir üniversitede parapsikoloji kürsüsü kurulmamış ve bu konuda Türkiye’mizin adını temsil edecek parapsikologlar yetiştirilmemiştir. Bildiğim kadarıyla tek diplomalı parapsikolog bir zamanlar jeoloji doçenti olan Selim Ersan’dı. Parapsikoloji maalesef onlarca yıl katledilmiş ve yok sayılmıştır. Bir zamanların ünlü psikiyatri profesörlerinden Prof. Dr. Recep Doksat ve Prof Dr Ayhan Songar gibi bilim adamlarımızın gayreti ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde böyle bir kürsü kurulmuş veya kurulmak istenmişse de, bu değerli hocalarımızın vefatından sonra konu tamamen hasıraltı edilmiştir.

10 – Parapsikolojiye neden inanmak istemezler? Bunun birçok cevabı vardır. Bir dinsellik. Parapsikoloji dinin mubah görmediği bir sürü konu ile laboratuar olarak uğraşır da ondan. Ama hemen ilave edeyim. Eğer zamanında parapsikoloji kürsüleri kurulmuş ve buradan ilim adamları yetişseydi bu soytarı tarikatçılar çıkamazlardı ortaya. Çok uzun bir konu girmek istemiyorum. Bir ikincisi ise yine bilim çevreleri. Parapsikoloji kürsüsü 1970 li yıllarda bir grup başarılı psikolog tarafından İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde kurulmak istenmişse de, her zaman olduğu gibi  o zamanın da kibriyle ve kendini gençlerden çok üstün gören bencil rektör ve bölüm başkanları tarafından örtüldü.

Sonsöz: Elimden geldiğince parapsikoloji derslerinin önemini ve şartlarını kısaca anlatmaya çalıştım. Velhasıl parapsikoloji eğitimi Online olmaz arkadaşlar! Ayrıca yüzyüze yapılmayan dersler hem hiçbir şey öğretmez hem de büyük sorumluluktur. Benzeri çalışmalar yapan kişilerden dönem dönem “ Sağlığımdan oldum” “Serseme döndüm” “ Hayatım mahvoldu” gibi şikâyetler gelebiliyor. Bu bakımdan parapsikoloji eğitimi almak isteyenlere seçimlerinde dikkatli davranmalarını öneriyorum. Derslerin müfredatını merak edenler bana yazabilir.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!