SABİT YILDIZLAR VE İŞ HAYATI

AGENA: Neptün – Yetersiz yöneticilik ve başarıda engeller..
AIN: Jüpiter – Sanatla ilgili işler.
AL HECKA: Jüpiter – İşte kayıplar.
Merkür – İş hayatında sıkıntılar ve zenginlik kaybı.
ALCYONE: Genel anlamda – Deniz yoluşla yapılan ticerette başarılar.
Merkür – İşlerde başarısızlık.
ALDEBARAN: Ay – İş konularına elverişlilik
Neptün – Metallerle ilgili kazançlar, iyi iş danışmanlığı, iş takipçiliği ve büyük şirketler yöneticiliği.
Uranüs – İşte kayıplar.
ALPHECCA: Ay – Ortaklar aracılığyla yaşama
Yükselenle – Ticari hayatta başarı..
ALPHERATZ: Mars – Başarılı iş hayatı.
Ay – Başarılı iş hayatı.
ALSUHAIL: Takımyıldız – Ticaret ve başarı
ALTAIR: Merkür – Ortaklık için kötü konum.
Ay – Şirket ve kamu işlerinde sorunlar.
ANTARES: Ay – İş konularında elverişlilik.
ASELLUS AUSTRAL: Ay – Ticari ilişkiler için kötü konum.
Güneş – İşte sorunlar
ASELLUS BOREALI: Güneş – Başarılı iş hayatı.
Uranüs – Sosyalist çcıkarlar yüzünden şirketlerle anlaşmazlıklar.
ASTEROPE: Genel anlamda – Deniz yoluyla yapılan ticarette başarı.
Merkür – İşte başarısızlık.
AVIOR: Takımyıldız – Prosperity in trade.
AZMIDISKE: Takımyıldız – Ticarette refah.
BELLATRIX: Güneş – İş hayatında karasızlık.
BETELGEUSE: Jüpiter – Karlı iş ilişkilerinde kurnazlık ve konfor.
Neptün – Kazanç için yapılan işbirliğinde kötü konum.
CANOPUS: Takımyıldız – Ticarette refah.
Merkür – Ortaklıkta sorun ve kayıplar
CELAENO: Genel anlamda – Deniz yoluyla yapılan ticarette başarı.
Merkür – İşte başarısızlık.
DABIH: Ay – İşteki başarıya rağmen işten erken el çektirilme.
Neptün – Kurnaz ve bencil kişilik.
DSCHUBBA: Ay – İşte başarısızlık.
EL NATH: Ay – Başarılı iş hayatı.
ELECTRA: Genel anlamda – Deniz yoluyla yapılan ticarette başarı.
Merkür – İşte başarısızlık.
FOMALHAUT: Merkür – şte talihsizlik.
Uranüs – ir işe katılmakta talihsizlik.
FORAMEN: Takımyıldız – Ticarette refah.
GOMEISA: Takımyıldız – Avcılık konusunda silah üreticiliği.
HAMAL: Neptün – Giyinme, kuşanma ve süslenme.
MAIA: Genel anlamda – Deniz yoluyla yapılan ticarette başarı..
Merkür – İşte başarısızlık..
MARKEB: Takımyıldız – Ticarette refah.
MENKAR: Merkür – Mortgage türü ödemelerde zorluk.
MEROPE: Genel anlamda – Deniz yoluyla yapılan ticarette başarı.
Merkür – İşte başarısızlık.
MIAPLACIDUS: Takımyıldız – Ticarette refah.
Ay – Güzel işler
Uranüs – İşte kayıplar.
MIRACH: Neptün – Şirketler aracılığıyla yapılan işlerde sorunlar.
Neptün – Başarılı iş hayatı.
NAOS: Takımyıldız – Ticarette refah.
NUNKI: Neptün – Büyük endişeler.
POLLUX: Neptün – Ortaklık için iyi konum.
PORRIMA: Merkür – İş zorlukları ve saygı kaybı.
PORRIMA: Ay – İş hayatında endişeler
PRIMA HYADUM: Neptün – Şirketlerden gelecek yararlar.
PROCYON: Takımyıldız – Avcılık konusunda silah üreticiliği.
Ay – Ortaklarla kavgalar.
SABIK: Merkür – İşte başarısızlık.
SADALMELEK: Merkür – Büyük şirketlerle ilgili başarılar.
Ay – Büyük şirketlerle ilgili başarılar.
Neptün – Şirketler, bankalar veya hisse senedi yoluyla kazançlar için elverişlilik.
Satürn – Şirketler aracılığyla kazançlar.
Güneş – Şirketler aracılığıyla kazançlar.
Uranüs – Bankalarda, kurumlarda iş takibinde başarı.
SEGINUS: Genel anlamda – Şirketler aracılığyla kazançlar.
SIRIUS: Jüpiter – aşarılı iş hayatı.
Merkür – Büyük iş başarısı4.
Ay – Başarılı iş hayatı.
Neptün – Bankalarda, kurumlarda iş takibinde başarı.
Güneş – Başarılı iş hayatı.
SKAT: Ay – Şirket ve kamu görevlerinde küçük ilişkiler.
Neptün – Birçok anlaşmalar ve beraberlikler
SPICA: Merkür – Yardımlar yoluyla kazanç
Neptün – Şirketler aracılığyla kazançlar.
Uranüs – İş hayatının kendini ijyi satma ile bağımlılığı.
TAYGETA: Genel anlamda – Deniz yoluyla yapılan ticarette başarı.
Merkür – İşte başarısızlık.
THUBAN: Yükselenle – Bilumum borsa işleri
TOLIMAN: Merkür – Başarılı iş hayatı.
TUREIS: Takımyıldız – Ticarette refah.
VEGA: Merkür – İşte kayıplar.
Ay – Başarılı iş hayatı.
VINDEMIATRIX: Merkür – İş kayıpları.
Ay – İşte başarısızlık.
Satürn – Başarılı iş hayatı.
Güneş – İşte başarısızlık.
ZANIAH: Neptün – Ortaklar vasıtasıyla kazançlar.
Uranüs – İş aracılığıyla kazanç
ZUBEN ELGENUBIS: Güneş – İş hayatında spekülasyonlardan gelecek kayıplar.
Neptün – İş aracılığıyla kazanç.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!