MEDYUMLUK KABİLİYETİ – PARAPSİKOLOJİ VE ASTROLOJİ

Gerek astroloji, gerekse parapsikoloji seminer ve konuşmalarımda en çok sorulan sorulardan biridir bu:Medyumluk kabiliyeti astrolojik olarak nereden anlaşılır? Nelere dikkat etmek gereklidir?

Bu sorunun cevabı da oldukça karmaşıktır, çünkü yoğun bir ruhçuluk, parapsikoloji ve astroloji bilgisi gerektirir. Bunların üç birden olmadığında sorunun cevabı yetersiz kalır. İlk önce soruyu genel alarak şöyle cevaplandırmak gerekir:

Medyumluğun hangi türü? Genel olarak gerek ruhçulukta, gerekse parapsikolojide medyum adı verilen hassas kişiyi tanımlamamız gerekir. MEDYUM sözcüğü Fransızca kökenli bir sözcüktür ve “Ruhsal varlıklarla iletişim kurulmasına aracı olan kişi” anlamına gelir. Tabii bunun günümüzde moda olmuş cincilerle, ecinnilerle, muskalarla filan uğraşan kişilerle, yani şarlatanlarla yakından uzaktan alakası yoktur. Onun içinde piyasada kendini medyum olarak tanıtan hoca bozuntusu bu tip sahtekârları konumuzun tamamen dışında tutmamız gerekir.

Medyumluk iki ana guruba ayrılır:

  1. Sezgi medyumları.
  2. Psikokinez medyumlar.

Her iki tür medyumluğun göstergeleri astrolojik açıdan farklıdır. Sezgi medyumluğu dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen unsur Neptün olmalıdır. Psikokinez dendiğinde ise düşünülecek ilk planet Uranüs’tür. Bunlardan Neptün’ün mevzubahis olduğu sezgi medyumlu çalışmalarında insan beyni Alfa, Beta ve Gamma dalgaları yayar ve bu tür çalışmalar yapılırken medyuma özellikle Kafeinli maddeler tavsiye edilir. Örneğin kahve birebirdir. Psikokinez medyumluğunun göstergelerinde ise aklımıza ilk gelen Uranüs olmalıdır.  Bu tür çalışmalarda ise insan beyni yoğun biçimde ve psikiyatride marazi yani anormal dalgalar olarak bilinen Delta ve Teta dalgaları yayınlar. Bu tür çalışmalarda da medyuma bir miktar alkollü maddeler içirilebilir. (tabii ki dubleler dolusu değil)

Astrolojik açıdan yıldız haritasında dediğim gibi Neptün ve Uranüs’ün konumlarına ve açılarına bakılmalıdır. Konumların 8. Eve veya Akrep burçlarına ve de 12. Evde olmaları da medyumsallık bakımından önemlidir. Ayrıca zararlı olacak açılar da kesinlikle gözden geçirilmelidir. Örneğin Satürn-Neptün karesi olanlarla yapılacak hipnotizma seanslarına çok dikkat edilmesi gerekir. Yine tüm medyumsal çalışmaların kişinin transitlerinin incelenip yapılmasında da yarar vardır.

Şimdi gelelim birde bu çalışmalardaki Sabit Yıldızlar ve Asteroid konularına. Bunları sırasıyla alfabetik olarak görelim:

SABİT YILDIZLAR VE DİN-FELSEFE-DİĞER İNANÇLAR

ACRUX: Genel anlamda – Dini yararlılık, tören, büyü ve gizem.

AGENA: Satürn – Parapsikolojiye ilgi.

AL HECKA: Neptün – Psişik.

ALCYONE: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

ALDEBARAN: Neptün – Medyumsal.

Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

ALGENIB:

Uranüs – Mistik ilgiler.

ALHENA: Genel anlamda – Spritüel uyum.

Neptün – Medyumsal.

Uranüs – Psişik.

ALKALUROPS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi..

ALPHECCA:

Uranüs – Psişik güçler, Parapsikolojiye ilgi.

ALPHERATZ:

Uranüs – Psişik.

ALSHAIN: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

ALTAIR: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

Neptün – Parapsikolojiye yoluyla mistik sorunlar.

Uranüs – Spiritüalizm, Okültizm ve ilgilenen ve dine şüphe ile bakanlar.

ARCTURUS: Takımyıldız – Okülte ilgi.

AUSTRAL: Ay – Öte âlemler ile tuhaf deneyimler.

ASELLUS BOREALI:    

Ay – Öte âlemler ile tuhaf deneyimler.

Neptün – Parapsikolojiye ilgi..

ASTEROPE: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi..

ATRIA: Takımyıldız – Spritüel güç.

BELLATRIX:

Uranüs – Parapsikolojiye ilgi, ama kullanışsız çıkarlar.

BETELGEUSE: Takımyıldız

Neptün – Spritüel oryantasyon.

Güneş – Mistik ilgiler.

CANAPUS:

Satürn – Parapsikolojiye ilgi.

CAPELLA: Uranüs – Tuhaf, dini görüşler.

CASTOR:

Merkür – Olağanüstü psişik güçler ..

Ay – Psişik.

Neptün – Parapsikolojiye ilgi.

Güneş – Parapsikolojiye konularına önem.

Uranüs – Kamusal eleştiri gerektiren büyük psişik güç .

CEGINUS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

CELAENO: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

COXA: Genel anlamda – Peygamberlik kabiliyeti.

DENEB OKAB: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

DHENEB: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

EL NATH: Neptün – Parapsikolojiye ilgi.

Uranüs – Çıkarlar için Parapsikolojiye ilgili çalışmalar.

ELECTRA: Uranüs – Okülte ilgi.

ETAMIN: Genel anlamda – Ezoterik çalışmalar.

FOMALHAUT:

Neptün – Parapsikolojiye ilgi..

GIEDI PRIMA:

Merkür – Psişik.

Neptün – Çocukluk çağında psişik.

HAMAL:

Neptün –  Parapsikolojiye ilgi.

Uranüs – Medyumsallık.

IZAR: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

LABRUM: Genel anlamda – Psişik.

MAIA: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

MENKAR: Uranüs – Mistik ilgiler.

MERGA: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

MEROPE: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

MIMOSA: Genel anlamda – Gizli çalışmalar ve yapılacaklar hakkında başarılı bir soruşturma.

MINTAKA:

Satürn – Psişik.

MIRACH: Parapsikolojiye ilgi.

MUFRID: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

NEKKAR: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

NUNKI:.

Ay – Alışılmış dışında din.

Neptün – Parapsikolojiye ilgi.

PHACT: Genel anlamda – Medyumsal.

POLLUX:

Uranüs – Psişik.

PORRIMA: Genel anlamda – Peygamberce içgüdüler.

PRAESAEPE: Ay – Öte âlemler ile tuhaf deneyimler.

PRIMA HYADUM: Neptün – Geniş ve alışılmışın dışında dini görüşler.

Uranüs – Mistik ilgiler. Bilinçsiz psişik.

PRINCEPS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

PROCYON:

Merkür – Parapsikolojiye ilgi.

Ay – Parapsikolojiye ilgi.

Neptün – Medyumsallık.

RAS ALHAGUE:

Neptün – Büyük ölçüde yanıltıcı gizli, dini ya da bilimsel çalışma.

Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

REGULUS:

Ay – Parapsikolojiye ilgi.

RIGEL:

Neptün – Parapsikolojiye ilgi.

SABIK: Mars – Sorun olacak alışılmışın dışında ya da sapkın dini görüşler.

Neptün – Psişik.

SADALMELEK:

Ay – Parapsikolojiye ilgi ve önem.

Neptün – Parapsikolojiye ve önem. Psişik.

Satürn – Psişik.

Güneş – Parapsikolojiye ilgi ve önem.

Uranüs – Psişik. Arındırıcı inançlar felsefeleri çok iyi yapar.

Venüs – Parapsikolojiye ilgili araştırmalar.

SADALSUUD: Mars – Parapsikolojiye konulardan zorluk.

Ay – Parapsikolojiye ilgi ve bu konular vasıtasıyla itibar.

Neptün – Medyumsallık

Güneş – Parapsikolojiye ilgi. Psişik.

Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

SCHEAT: Neptün – Psişik konularda belirgin.

Uranüs – Psişik.

SEGINUS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

SIRIUS:

Neptün – Parapsikolojiye ilgi.

SKAT: Jüpiter – Parapsikolojiye ilgi ya da dinsel bir zihin.

Merkür – Parapsikolojiye ilgi. Psişik.

Neptün – Psişik.

Güneş – Eleştiri ve medyumluk yoluyla zulüm görmek, ancak arkadaşlardan alınacak yardımlar. Psişik.

Venüs – Parapsikolojiye ilgi. Psişik.

SPICA:

Satürn – Parapsikolojiye ilgi.

Uranüs – Medyumsallık.

TARAZED: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

TAYGETA: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

TOLIMAN: Neptün – Psişik.

VEGA: Neptün – Parapsikolojiye ve benzeri gizli topluluklara ilgi.

ZANIAH:  

Uranüs – Psişik.

ZOSMA: Genel anlamda – Peygamberlik yeteneği.

ZUBEN ELGENUBIS:

Neptün – Gizli güçlerin kötü kullanımı.

Uranüs – Psişik.

Şimdide yine bu tür kabiliyet ve çalışmalar için asteroid konumlarına bakalım.

Parapsikoloji temalı Asteroidler

ASBOLUS: Vaiz, büyücü. Kartal ve yılan, rüyalar, duman, sis. Durugörü, kartal ve yılansı motifler,  rüyalar,  geniş görüşlülük sahipliği, insani drama, tedirginlik, huysuzluk, komploculuk, gizem ve zulüm, itibar ve övgü, alkol veya benzeri maddeler ile rehberlik veya bilgelik kaybı, yönetim, planlama, ses denetimi, önem, başarı, iş tutumu.

AURA: Görünmeyen farklı enerjileri görerek yapılan çalışmalar, insan veya başka canlıların auralarını görmek, çeşitli enerji formlarıyla kurulan bilinçsizce temaslar, Başkalarının titreşimlere duyarlılık, güçlü empatik güçler ve diğerlerinin titreşimlerini okuma yeteneği, manevi konulara derin ilgi.

CIRCE (Greek): Büyücü, cadı, putperest, doğal tedaviler, masaj, izolasyon, yalnız olmayı tercih etme, dışlanmış kişi olmayı seçme, geleneksel olarak rol oynayan kadın, bahçıvanlar, hayvanseverlik, yardım ve kurtarma geleneği, cinselliği büyüsel öğretiler eşliğinde ele alma, birlikte yaşama, başkalarının davranışları arkasındaki gerçekler, sezgisellik, medyumluk, ayrıca, başkalarına yardım etmek ve erkek düşmanlığıyla birlikte ahlak bakımından küçük düşmek.

DIANA (Roman) : Manevi bağlantılar, sezgisel rehberlik, perdenin ötesindeki iletişim, doğa ile etkileşim, ana tanrıça tarafından korunma, büyü, bilgelik, kocakarı, kendini av olarak hissetme, duygusal özgürlük, yalnızlık sevgisi, hayvanlarla iyi anlaşma, doğal dünyayı yakından anlama, atletik beceriler, geceyle ve ayla ilgili temaların önemi. 

DODONA (Greek) : Eski dünyanın din ve kültürünün önemi, kehanet ve geleceği görmenin ilgi alanları olması

HEKATE (Greek) : Büyülü yetenekler, gizlilik, doğal şifa, ruhsal bir doğa ile bağlantılı düzeyler, peygamberane rüyalar, hayaller, sihirsel yetenekler, kehanet rüyaları, yaşlı kadınlar ve kocakarılar ile ilgili olaylar, sezgisel bilgelik, cadılar, ölüler kraliçesi, karanlık ay tanrıçası, Şamanizm, büyücülük, sihir, iksirler, falcılık, karanlık, rehber, danışman, dönüşüm, hafif geçişler, tıp, eczacılık, ebelik veya küçük çocukların bakımı gibi konuların açığa çıkması,  bu Tanrıça ile ilgili temaların vurgulamaları, insanların hayatlarının sonunda yollarını bulmalarına yardım etme, ayrıca bir rehber ya da yol gösterici olarak hizmet etme eğilimleri, yollar, geçitler, kapılar ve kapıların hem fiziksel hem de metaforik yaşamda önemli bir rol oynamaları, yaşamın birçok farklı yönünün yaşanması.

HYPNOS (Greek): Zengin rüyalar, uyku, kişisel gece faaliyetleri, uyumak ya da hayal görmek, sessizlik, sıkıntılı olmak, sıkılmak, göz boyamak ya da büyülenmek, zengin bir rüya yaşamı, ölüm ve gece nöbetleri için çok kişisel önemler, suni uyku.

IRIS (Greek) : Rüya yolu ile gelen ilham ve sezgiler, bilinçaltı mesajları, haberci rüyalar, medyumsal belirtiler, parçaların bir toplamını bütün gibi görme, dağınık parçaları birlikte getirmek ihtiyacı, harmanlama, parçaları monte etme, birleştirme, derleme, büyülü bilgiler, sevgi, sadakat, mükemmel bir eş, adanmış anne. Negatif konumlarda: nevrozlar veya şizofrenik davranışlar, krye, muhbir, diplomat ya da arabulucu olarak hizmet verebilinecek iletişim ve karşılıklı anlayış eğiliminin güçlendirilmesi, hızlı, uyumlu, geçici ve acımasız bir doğa, atmosferik koşulların hayatta oynayacağı önemli bir roller.

ISIS (Egyptian) : Büyü, sezgi, çadıcılık, pagan, aşk, evlilik, bağlılık, evlat edinme, doğurganlık sorunları, taşıyıcı annelik, üvey çocuk, evlatlık çocuklar, dul kadınlar, aldatma, sadakatsiz ortaklık, parçalara ayrılma, yapboz, dağınık parçaları bir araya getirmek için ihtiyaç duymak,  derlemek, harmanlama, toplama ve monte etme, büyülü bilgiler, ölümüne sevgi, bağlılık, mükemmel eş, adanmış anne, yaşamı yaratma, canlandırma, besleme ve sürdürme gücüne sahip olma, bakım ve şifa katılımı, son derece üretken, yararlı ve şefkatli bir doğanın ortaya çıkışı, kamusal güven ve popüler temyiz pozisyonunun elde edilmesi.

MAGION : Nadir ve yüce özelliklerin şekillenmesine eğilim, büyülenmiş, büyüleyici, hipnoz, mesmerize, öğrenci, shaman, öğretmen/bilge, sihirbaz ve benzerleri, maji pratikçileri, simyacı, sihirbaz, ağaçların çalışmaları.

MERLIN : Gizli ilimler diye anılan alşimi, astroloji ve maji kabiliyeti, tarot, duru görü ve vb gibi gizemli tüm konular, değişik enerjilerle yapılan çalışmalar, mistik duygular ve işler, bu tür işlerde cesaret, doğal enerjiler, psikokinezi yeteneği, kâhinlik, güçlü liderlere akıl hocalığı yapabilme, tavsiyede bulunabilin ilecek büyüye olan ilgi, konunun Ortaçağ Avrupa’sında kişisel öneme sahip bir konu haline gelmesi.

ORPHEUS (Greek) : Kederli veya neşeli, akılda kalan müzikler, kişinin müzikal yetenekleri, sevgiye sıkı bağlılık, ölümle kurulan bağ, cinselliğe ters düşme ve platonik sevgi tutkunluğu, din kavramından hoşlanmama.

PYTIA (Greek) : Delphi ve tarihinin coğrafi konumunun için kişisel önemi, kehanet, öngörü benzeri uygulamaların gelişmesi ve bu tür konulara kabiliyet. 

REIKI: Metafizik yollarla başkalarının hastalıklarını tedavi etmek için aranacak bilimsel, Göksel, terapötik ve sıradışı çalışmalara yönelme.

SIRENE (Greek): Büyüleyici ve baştan çıkarıcı nitelikler, bir vokal ile ifade yeteneği, diğerleri için tehlikeli koşullar oluşturabilme.

SOMNIUM: Uykuya verilen derin ilgi, rüyalar ve gece görüşün yanı sıra ay’ın gücü ile ilgili tüm temalar, bilimsel ve yaratıcı arayışları birleştirme yeteneğinin ortaya çıkması, Johannes Kepler’ın (ve bilimsel devrimin diğer önemli figürlerinin) hayatı ve çalışmalarına verilen değerlerin kişisel bir mesele haline gelmesi.

SPHINX: Çözülmemiş esrarlar, bilmeceler, paradokslar, cevaplar ve anlayış eksikliğinde gözden kaçanlar, enigma olayları.

TELEPHUS: Telepati kabiliyeti, kehanete elverişlilik.

Ali Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!