MEDYUMLUK KABİLİYETİ – PARAPSİKOLOJİ VE ASTROLOJİ Gerek astroloji, gerekse parapsikoloji seminer ve konuşmalarımda en çok sorulan sorulardan biridir bu:Medyumluk kabiliyeti astrolojik olarak nereden anlaşılır? Nelere dikkat etmek gereklidir? Bu sorunun cevabı da oldukça karmaşıktır, çünkü yoğun bir ruhçuluk, parapsikoloji ve…

error: Content is protected !!