Arap Astrolojisi

Arap astrolojisi Dünya literatüründe hayli önemli bir yer tutar. Her ne kadar günümüzde bazı çevrelerce “İslam dininde astroloji’ye yer yoktur” gibi bağnazca düşüncelerle astroloji karalanmak istenirse de, bunun gerçeklerle alakası yoktur. Şimdi anlatacaklarım tamamen belgesel olup, birçok kitapta geçtiğinden astroloji hakkında söylenen bu saçmalıkların gerçekleri saptırmaktan başka bir şey olmadığı iyice anlaşılır.

Arab-astrologers-bislam’da astroloji Hz. Ömer zamanında ön plana çıkar. Mezopotamya kaynaklı olan ve buradan Avrupa’ya ulaşan astroloji Araplar sayesinde büyük adımlar atmıştır. Eski Grekçe’den, Yunanca’dan, Hintçe’den ve Sanskritçe’den Arapça’ya çevrilen ciltler dolusu kitaplar vardır. Örneğin, Halife Harun Reşit döneminde yaşamış olan Ömer Tasmir’in yazdığı “Doğum horoskopları” hakkındaki kitap bunun en canlı örneğidir. Yine aynı dönemde Arap astroloğu Ey-Bokali “Arap noktaları” üzerine yazdığı kitabıyla Dünya literatürünce herkesçe tanınır. Yazdığı kitaplar 1705 yılında Latince’ye çevrilmiştir. Yine çok iyi bilinen, hatta Arap astrolojisinin babası olarak tanınan El-Kindi o zamanki astrolojinin tek kelime ile bir lideridir. Ne yazık ki, yazdığı bir çok eser günümüze kadar gelememiştir. Bunlardan bazıları en iyi öğrencisi olan Albumazar tarafından tanıtılmıştır. El-Kindi’nin sadece Güneş’e ait 95 Arap noktası üzerinde çalışmış olduğu biliniyor. Bunlardan sadece belirli bölümler zamanımıza kadar gelmiştir. Matematik, meteoroloji ve geometri’den çok iyi anlayan Kindi hakkında yazılacak o kadar çok şey vardır ki, bunlar derslerimizin konusunu aşar.

Bir diğer ünlü Arap astrologu ise M.S. 967 yılında Saragossa’da ölen Alcabitus’tur. Bu astrologun yazdığı “Yıldızları Bilme Sanatı” ottomanastrologerastroloji’de önemli bir yapıt olarak tanınır. Kitapta ayrıca geleceğe yönelik direksiyonlarla da ilgili yazıları vardır. Alcabitus ayrıca kendi adını almış oldan bulduğu bir ev sisteminin de sahibidir. Bilgisayar paket programlarının bazılarında bu sisteme rastlamaktayız. Arap astrolojisi her ne kadar kendisinden çok daha eski Mezopotamya sistemlerine dayanıyorsa da günümüzün modern astrolojisine olan katkıları inkar edilemez. Astroloji hakkında pek çok eser Latince’ye ve İspanyolca’ya çevrilmiştir.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!