ASTROLOJİ PROGRAMLARI

Astroloji Programları

Dünyanın pek çok ülkesinde astroloji programları hem profesyonel, hem de amatör astrologlar tarafından kullanılmaktadır. Çin’ce dahil olmak üzere hemen her dilde porfesyonel-amatör programlar satılmaktadır. Ne yazık ki bazı küçük deneme programları bulunmakla beraber uluslar arası kayıtlara geçmiş profesyonel bir Türkçe astroloji programı yoktur. Ancak astroloji piyasasında satılan birçok profesyonel programın editasyonu mümkün olduğundan, bunları dilimize çevrip Türkçe’leştirmek mümkündür. Ancak inceleyenlerin de çok iyi bildiği gibi çoğu Amerikan içerikli olan bu programların astrolojik ve astronomik hasaplamaları son derece zenginken, yorum bölümleri de bir o kadar yetersizdir. Bunun sebibi ise basittir. Yorum programlarının çoğu Amerikan veya benzeri toplumların geleneklerine göre yazılmıştır. Amatörler yazılmış bazı bedava astroloji programları vardır. Ancak biz burada hem amatör, hem de profesyonellere hitabeden programları ele alacağız.

Dünyaca Ünlü Astroloji Programları

Solar Fire

Solar Fire ilk versiyonundan başlayıp, halen Solar Fire 9 versiyonu çıkmış olan en popüler programdır. Bu programların kullanımları oldukça girift ve Türkçeleştirilmeleri de meşakkatlidir. Çünkü toplu kayıt yapamazsınız. Örneğin: Güneş kavuşum Venüs açısını orijinalini silip Türkçe’sini yazdığınızda hemen Sabitleştirmeniz gerekir ve bunu her bir işlem için yapmanız gerekir. Bu programın Arap noktalarından, asteroidler’e bir çok konuyu içeren dosyaları vardır. Yazım olarak mükemmel olan bu programdaki INT dosyalarındaki yorum bilgileri ne yazık ki yetersizdir. Firmanın ayrıca seneler önce bir başka firmaya yaptırdığı Alabe Reports ve yine başka bir firmaya yaptırdığı SolarWriter adlı yorum programları da vardır.
http://alabe.com/solargold.html

Janus 4,3

Avusturalyalı astrologlar tarafından yazılmış olan profesyonel bir programdir. Solar Fier kadar hızlı çalışmaz ama bazı konularda yorum olarak daha detaylı tarafları vardır. Özellikle Midpointsler üzerindeki dosyaları ili göz doldurur. Maps dosyasındaki yorumlar da diğerlerinden daha detaylıdır. Ayrıca Solar Fire programlarında olmayan önemli özelliklerindin biri de Ev Yöneticileri Evlerde dosyasının bulunmasıdır. Yazım olarak ise not defteri esas alınarak yazıldığından, programa istediğiniz eklentileri yapabilirsiniz. Ayrıca yazdıklarınızı her seferinde değil, parça parça da sabitleştirebilirsiniz.
https://www.astrology-house.com/janus/download_trial.cfm

Kepler 7,0

Diğer programlara göre kullanılması çok daha zor ve fazla detaylı bir programdır. Ünlü Kepler kolejinin eğitimine göre hazırlandığından ciddi astrologlarca önemli bir program olarak kabul edilir. İçinde İngilizce’nin yanı sıra Almanca, Fransızca, İspanyolca vb gibi birçok dilde de yorum dasyaları vardır. Türkçeleştirilmesi ve bu dosyaların sabitleştirilmesi öbürkülere göre çok daha girift ve zordur. Ancak bu zorluğa katlanabilirseniz, planetlerin, burçların ve evlerin isimlerini de Türkçeleştirebilirsiniz.
http://www.keplersoftware.co.uk/kep.html

WinStar

Oldukça eski bir geçmişi olan güzel bir Amerikan astroloji programıdır. Diğer saydıklarımız gibi maalesef bu programın da yorum dosyaları yetersizdir. Diğerlerinde olduğu gibi içerdiği bilgiler Türk toplumunun ölçülerine uymaz. Ancak hemen şunu ilave etmek gerekir ki WinStar çizim olarak görsel açıdan saydığımız tüm programlardan çok daha görkemlidir.
http://www.astrologysoftware.com/pro/winstar/index.aspx
Not: Uzun senelerden beri bunlarla uğraşan biri olarak hiç birinin yorum dosyalarını(bazıları hariç) beğendiğimi söyleyemem. Yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi içeriklerine bakındıktan sonra bunları çevirmek yerine kendi program metinlerimi kendim yazmayı uygun gördüm. Çok da memnunum. Bu programları kullananlara da bunu öneririm. Programlarla ilgilenenler gufraner@gmail.com adresine başvurabilirler.

BENİM PROGRAMLARIM

Not: Uzun senelerden beri bunlarla uğraşan biri olarak hiç birinin yorum dosyalarını(bazıları hariç) beğendiğimi söyleyemem. Yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi içeriklerine bakındıktan sonra bunları çevirmek yerine kendi program metinlerimi kendim yazmayı uygun gördüm. Çok da memnunum. Bu programları kullananlara da bunu öneririm. Şimdi kendi yazdığım programların isimleri ve bazılarının özetlerini veriyorum:

STANDART NATAL RAPOR ÖRNEĞİ

Bu yıldız haritasının yorum raporu sizin doğum verileriniz temel baz alınarak yapılmıştır. Şunu hemen söylemek lazım ki, doğum saatinizin doğruluğu raporun tatarlılığını iyice arttırır. Bu veriler sizin doğduğunuz yer, gün ve saatten ibarettir. Buna göre gerekli astrolojik bilgiler ışığında doğum haritası şekillenir ve gerekli astrolojik bilgiler doğrultusunda yorumlanır. Ancak elinizdeki yorum raporu ne kadar iyi olursa olsun, hiçbir zaman bir astroloğun kendi yaptığı kadar mükemmel olamaz. Bu raporun metinleri büyük emek sarfedilerek Astrolog Gufran Erkılıç tarafından hazırlanmıştır.

Yükselen burcunuz kovadır.

Objektif, bağımsız, dostça ve açık, ama daima biraz mesafeli bir kişilik sergileyen bir kişisiniz. Sizi en iyi ifade eden sözcük ” ben özel biriyim ” dir. Yükselen Kova’nın insanı buluşçu, kendiliğinden ve orijinaldir. Yaşama ve kendinize özgü bir yaklaşımınız vardır. Bu yaklaşım diğer insanlardan “farklı” görünmenize neden olur. Eğer bireyliğiniz ve özel niteliklerinizle temas halindeyse güçlü bir hümanizm ifade eder. Hem kendiniz hem de diğer insanlar için özgürlük duygunuz çok gelişmiş durumdadır. Kova entellikti işaret eden bir hava burcudur ve sabittir, kararlıdır. Bu yükselen burçla bağlantılı enerji “elektriksel” niteliktedir. Bu enerjiyi kanalize etmek, kontrol altında tutmak zordur, ancak siz doğru kanalı bulabilirseniz kendinizi insanlığın ön saflarına yerleştiren bir niteliği ifade edersiniz. Kendiliğinden olmanız, yapmak zorunda olduğunu hissettiği şeyleri yapmanız için özgürlük şarttır. Programlara uymakta zorlanırsınız. Gelecekte, hatta yarın ne yapacağı belli değildir. Özgürlük sizin için yaşamsal bir konudur. Baskı ve sınırlama karşısında düşüncesiz, sabırsız hareketlerle çemberi yarmaya çalışır ve gerilirsiniz. Her şeye alerji duymaya başlayıp, İsyankâr olmanız olasıdır. Felsefi açıdan anarşistleşebilirsiniz de.

Başucu Yay burcunda

Neşeli, yardımsever ve eğlenceye düşkün bir kişiliğe sahipsiniz. Bazen aşırı ve abartıcı olabilirsiniz. Herkes tarafından beğenilebilmeniz mümkün. Genellikle başarıya ulaşabilme potansiyeliniz oldukça güçlüdür.

 Yay burcu güçlü

Yaşama ve özgürlüğüne bağlı, hoşgörülü, iyimser ve neşeli birisiniz. Değişken bir yapınız var ve oldukça esneksiniz. Dışadönük bir tip olduğunuz bilinir. Yeniliklere çok açıksınız ve değişikliklere bayılırsınız. Gelenekçi ve yerleşmiş bir düzen hiç size göre değildir. Başkalarına fazla bağlanmak size göre bir şey değildir. Hayalci olduğunuz söylenebilir. Gerçeklerden sıkça uzaklaşmanız mümkün. Pek çok şeyi abartırsınız. Küçük şeyler kolayca sizi mutlu edebilir. Verdiğiniz birçok sözü yerine getirmekte zorlanırsınız. Yabancı ülkeler, değişik felsefeler sizi ziyadesiyle alakadar eder. Oldukça gamsızsınız. Sempatik tavırlarınız sayesinde aranılan bir arkadaşsınızdır.

Kova burcu güçlü

Özgürlüğünüze olağanüstü düşkün birisiniz. Gelenek ve görenekler hiç size göre şeyler değildir. Siz devamlı yenilikler peşinde koşarsınız. Çoğu kimse sizi kibirli ve ukala bulabilir. Genellikle aklınızdan geçeni rahatça söyleyebilirsiniz. Arkadaşlık anlayışınız ve gurup bilinciniz gelişmiştir. Devrimci fikirleriniz var. Siz doğuştan anarşist bir tipsiniz. Marjinal düşünceleriniz bir türlü yerinde duramayan kişiliğiniz ile de birleşir. Duygusal biri olduğunuz pek söylenemez. Monotonluk hiç size göre değildir. Özellikle entelektüel konulardan hoşlanır ve bu tür konularda da kendinizi geliştirirsiniz. Kendinizle çelişen yönleriniz vardır. Orijinal ve diğer insanlara pek benzemeyen bir tipsiniz.

Balık burcu güçlü

Fazla duygusal birisiniz. Çok çabuk kırılır ve gücenirsiniz. Davranışlarınızı anlamak zordur. Gülüp dururken birdenbire ağlamanız mümkündür. Yaratıcılığınız gelişmiştir. Mistik konulardan hoşlanırsınız. Hayal gücünüz tartışılmayacak seviyede gelişmiştir. Ancak bazen gerçeklerle ilginizi koparabilir ve kendinizi tamamen bir hayal alemine gömebilirsiniz. Şartlara göre çabuk yön değiştirdiğiniz söylenebilir. Zora hiç gelemezsiniz. Toplum için kendini kurban etme, kendini başkalarına adama da bilinen

Özelliklerinizdendir. Bilinçaltınız çok doludur. Disipline olmakta da büyük zorluğunuz vardır. Duygularınızı çok yoğun olarak yaşadığınız bilinir.

Öncü zayıf

Haritanızın koç, yengeç, terazi ve oğlak burçlarda çok az sayıda planet var yada hiç yoksa hiçbir şey sizin için iyi gitmez. Önderlik isteğiniz yoktur. Sabırsız, şevksiz tutumlar sergilersiniz. Kendinizin şanssız olduğunu düşünürsünüz. Oysa başkalarına kendinize tanıdığından daha fazla şans tanıdığınız da bilinir. Yaşamda bir şeyler yapma dürtüleriniz çok azdır. Mantığınız gerektiği kadar iyi çalışmaz.

Birinci ev güçlü

Başkaları üzerinde ilk bakışta saygınlık uyandırabilen bir kişiliğiniz var. Dünyaya olan yaklaşımlarınız gayet net ve kesin. Kişiler üzerinde uyandırdığınız bu saygınlık birçok konuda sizi güçlü kılıyor. Kendi kendinizin de çok iyi farkındasınız. Cesurca girişilen başlangıçlar ve büründüğünüz karakterdeki azminiz sayesinde maddi manevi olarak çok karlı çıkabilirsiniz. Güçlü bir şahsiyetiniz var. İnsanları etkilemekte pek zorlanmazsınız. İkna kabiliyetiniz de iyidir. Cesursunuz ve isteklerinizi rahatça uyguluyorsunuz.

Üçüncü ev güçlü

İletişim günlük hayatınızda çok önemli bir yer tutmakta. Eğitim, öğrenim gibi konular alakanızı çok çeker. İyi bir eğitmen veya öğretmen de olabilirsiniz. Düşünce tarzınız oldukça seri ve otomatik sayılır. Yakın akrabalarla yoğun ilişkileriniz olduğu söylenebilir. Ayrıca yakın çevreniz ve komşularınızla ilişkileriniz de iç içedir. Yabancı dillere kabiliyetli olabilirsiniz. Veri toplamaya olan merakınız sizi iyi bir arşivci yapabilir. Sık sık kısa yolculuklara çıkarsınız. Ticaret, gazetecilik, brokerlik gibi işler tam size göredir.

Onuncu ev güçlü

Saygınlık kazanmak sizin için her şeyin önünde gelir. Şana, şöhrete ve sosyal statüye çok düşkün birisiniz. Meslek hayatınız yaşamınızın en büyük parçasını oluşturur. İtibar sahibi kişilerle aranız iyidir. İşverenler, patronlar, amirler ve yüksek düzeydeki idareciler hayatınızda önemli roller üstlenirler. Otorite ile de aranız iyidir. Gayet iyi emir alır ve verirsiniz. Meslek hayatınızda daima kendinizi iyi ifade etmeyi becerebilir ve iyi konumlara gelebilirsiniz. Babanızın da yaşamınızda önemli bir rolü olduğu söylenebilir.

1.ÇEYREK DAİRE GÜÇLÜ

Siz bireyselliğe daha yakın olursunuz. Bunun nedeni sizin çevresel faktörlerle bağlantılarınızın çok önemli olmasıdır. Her gün çevrenizde neler olup bittiğine çok duyarlı olursunuz. Bunları kendinize yakın tutarsınız. Bunlar hayatınızda daha belirgindir. Genel olarak kendinizi sanki bir perde altına gizleyerek toplumun bakış açısından uzak çalışmaya eğiliminiz olabilir. Uyaranları kendi içinden alırsınız.  Sizin kendi iradenizde, kendi başına karar alma isteğiniz daha yoğun olabilir. Kendi iradeniz ile yaşam tarzınızı ve sosyal durumunuzu seçmeye ve yön vermeye yönelik kişilik gelişimi ilginçtir. Yaşamınızın ağırlıklı yapısı kişisel gelişiminiz üzerine odaklanmış bir yapıya dikkat çeker. Hayatınızda kendi yönünüzü kendiniz tayin ediyor, kaderinizi kendiniz çiziyorsunuz. Kendinizi ifade gücünüz yüksek olacaktır. Ortaya çıkmak, sesinizi duyurmak, kendinizi dinletmek istiyorsunuz. Hayatta belli hedefleriniz var ve belli bir yolda ilerliyorsunuz.  Kendi görüşlerinize, yaşamınıza odaklanmışsınız.  Ailenize, köklerinize, vatanınıza oldukça düşkünsünüz.

Doğu yarı küre güçlü

Planetlerin burada yoğunlaşması olan horoskoplara sahip kişiler, yaşamlarını ve sosyal durumlarını kendi iradeleri ile seçmeye veya yöneltmeye yatkın kapasiteli kişilerdir. Gösteriyi siz yönetmek zorundasınızdır. Her şey sizin alacağınız kararların etrafında dönecektir. Hayatın iyi veya kötü şekilde gelişimi kişinin alacağı kararların doğrultusunda gelişecektir. Bir başka deyişle, kendi hayatınızı kendi tarzınızda sürdürme yeteneğine sahip olmalısınız. Genelde iş hayatı ve şartların belirlenmesinde kendi kontrolleri ekseriyetle söz sahibi olabilir. Oldukça girişken yapıda olabilirler. Ama zayıf yanları kendilerini bulundukları topluluklardan soyutlamaya eğilimli olma potansiyelleri olabileceğine dikkat çekilmelidir. Başka birinin sahip olduğu hayal, macera, iş ya da teklifin peşine takılmak yerine kendi kaderinizin efendisi olmayı tercih ediyorsunuz. Bu eğilim sizi aktif ve kendinizle ilgili konularda etkin biri yapıyor. Bağımsız ve dışa dönüksünüz ve hayatta gitmek istediğiniz yönü bilinçli olarak kendiniz seçiyorsunuz. Girişimci yapınızla kendi yapacağınız atılımlarda çok başarılı olabilirsiniz. Size yardımcı olacak taraftarlara ihtiyacınız var, fikirlerinizi izlemeye gönüllü kişileri mutlaka kendinize çekmeye çalışın. Ancak kimin sözünün geçeceğini en baştan açık olarak belirleyin. Sizin gibi, düşüncelerinde kararlı ve bildiğinden şaşmayan biri ile güçlerinizi birleştirmek gerilim yaratabilir ve dikkatinizi hedeflerinizden uzaklaştırabilir. Elinizden geldiğince pratik olmaya çalışmalı ve hayalinizin peşinden gitmelisiniz.

Ay Fazınız Hilal dönemi

Ay/Güneş 45-90 derece arası; (Yengeç Burcu etkisi)

Ay’ın Hilal döneminde doğmuşsunuz. Tez canlı, çabuk harekete geçmek isteyen, aktif bir kişisiniz. Ama elle tutulur şeyler elde etmek için daha fazla mücadele etme taraftarı olduğunuz söylenebilir. Yoğun bir harekete geçme baskısı hissedersiniz. Sürekli bir mücadele içindesiniz. Fakat sizde bazı durumlarda geçmişe bağlanıp kalma da görülebilir. Eyleme geçmenin yanında, ellerinizi çamura bulamak yani eldeki işin somut tarafları ile de ilgilenmek istersiniz. Bu yüzden yeniay tiplerine göre daha yapıcı olduğunuz bilinir. Başladıklarınızı bitirmeden yeni bir projeye geçmek yerine mücadeleye devam etmeyi istersiniz. Projelerinizi ortaya koymak, başkaları ile paylaşmak sizin için önem taşır.

 Kova Burcu birinci evde

Sizin konumunuzdaki kişiler orijinal ve yaratıcı kimselerdir. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmaya eğilimlisiniz. Kişiliklerinize yakışmayan kişilerle de ilişkiler kurmanız da mümkündür. Şahsiyet sahibi kişilerden çok kendinizi seversiniz. Zihinsel dengeniz güçlüdür. Bu sayede sürprizler ve anormal olaylarla karşılaştığınızda sakin davranabilirsiniz. Tartışmalardan hoşlandığınız söylenebilir. Ün, şöhret, statü gibi kavramlar sizi pek etkilemez.

Balık Burcu ikinci evde

Mesleki ve finanssal konularda tatlı dillisiniz. Ancak tatlı dilliliğiniz size antipatiklik de getirebilir. Mutluluğu çoğu kez yalnızca maddi konularda bulabilirsiniz. Hayatın sizden istediği güzel şeyleri kolay kolay açığa çıkaramadığınız söylenebilir. Maddi konularda olayları sistematize etmekte ve düzenli tutmakta zorlanırsınız. Önemli konularda öncelik ayrılması gerekli ana temaları ayıramaz, belirsizlik içinde kalırsınız. Patron olmak için fazla yumuşak sayılabilirsiniz.

Boğa Burcu üçüncü evde

Kardeşleriniz ve komşularınızla iyi ilişkiler kurabilen bir tipsiniz. Toplum içinde iyi bir  yer aldığınız ve iyi tanındığınız bilinir. Düşünceniz genellikle hep para kazanma üzerine yoğunlaşmıştır. Herhangi bir işte konuya son vermek isterseniz düşüncelerinizi sabırlı bir biçimde yavaş yavaş yoğunlaştırabilirsiniz. Başkaları sizin çabalarınızın farkına varır ve sizi destekler. Ani olaylarda gösterebildiğiniz soğukkanlılık bilinir. Yakın çevrelerinizdeki kişilerden birisiyle evlenmeleri olasıdır.

İkizler Burcu dördüncü evde

İkametgâhınızı sıkça değiştirdiğiniz söylenebilir. Zaten bunun için gerekli alternatifleriniz de vardır. Birden fazla eviniz olabilir. Seyahate aşırı düşkün tiplerdensiniz ve çok seyahat eder, çeşitli kişilerle tanışırsınız. Genellikle evinizde hatırı sayılır kitaplarınızın olması muhtemeldir. Koleksiyoncu da olabilirsiniz. Evinizle ilişkileriniz muntazamdır. İleriki yaşlarda kardeşlerinizle beraber veya komşu olarak yaşayabilirsiniz.

İkizler Burcu beşinci evde

Birden çok işle bir arada uğraşabilirsiniz. Entellektüaliteleri güçlü kişilerden çok etkilendiğiniz bilinir.  Bazen sevgi anlayışınızda bazı zorluklar ortaya çıkar. Kız kardeşlerinizi ve yakın çevrenizi hep kritik eder ve yorumlamaya çalışırsınız. Çocuklarınız gerilikle ikizler burcu karakterinde kişiler olur. Yaratıcı kabiliyetiniz vardır. Uğraştığınız konulara kişilik kazandırabilecek iletişim sahibi birisiniz. Spekülatif konularda da daldan dala atlayabilirsiniz.

Yengeç Burcu altıncı evde

Sağlık açısından hassas bir tipsiniz. Çok önemli tehlikeler olmasa bile tıbbi olaylarla çok iç içe olduğunuz bilinir. Evde çalışmayı seversiniz. Kadınlarla veya yemeklerle ilgili işleriniz olabilir. Sizin işçilerinize veya himaye ettiğiniz kimselere karşı annelik içgüdüleriniz vardır. Guruplarla yapılan çalışmalara bayılır ve son derece aktif olabilirsiniz. Genellikle çalışma arkadaşlarınızı aile bireylerinden seçersiniz. Mideniz rahatsızlanmaya çok elverişlidir.

Aslan Burcu yedinci evde

Bu konum size güçlü bir eş verir. Siz eşinizi ve ortaklarınızı sessizce ve içe kapanarak idare edersiniz. Amacınız onları iyi yönetmektir. Eğer böyle ilişkileriniz yoksa mutsuz olursunuz. Ayrıca sizin gibi kimseler eşleri tarafından çok sevilirler. Siz başkalarıyla en iyi şekilde iş birliği yapabilen kimselerdensiniz. Toplumun her kesiminde eşitlik ilkesi güttüğünüz bilinir. Halkla ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar gibi konular sizi daima alakadar eder.

Başak Burcu sekizinci evde

Siz ölüm, sağlık ve benzeri konularda çok yoğunlaşırsınız. Ayrıca çeşitli sigorta, borsa, finans ve benzeri konular da ilgi alanlarınızdandır. Güvenceler her bakımdan sizin için önemlidir. Tehlikeli olaylara karşı son derece uyanıksınız. Eşiniz de size pratik hizmetlerle yanaşır. Beraberlik ilişkilerinizde cinsellik önemli yer tutar. Cinsellik sizin için fiziksellikten de öte bir analiz konusudur. Bu sizi kişisel varlığınızı geliştirmek ziyadesiyle alakadar eder.

Akrep Burcu dokuzuncu Evde

Dinsel ve filozofik konularda güçlüsünüz. Ancak felsefeyi bazen anlamsız olarak gördüğünüz de bilinir. Yaşamın anlamını bulmak sizin için önemlidir. Çok tartışır ve inandığınız şeylerin üstüne inatla gidersiniz. Sizin doğrularınıza karşı konulduğunda şiddetle direnir ve protesto edersiniz. Bilgiyi güçle birleştiren bir anlayışa sahip olduğunuz söylenebilir. Geleneklere fazla bağımlı davranmaz, duygusal ve gizemli bir tutum izlerlersiniz.

Yay Burcu Onuncu Evde

Her zaman her konuda pratik olamazsınız. Genellikle dinsel veya filozofik konularla ilgili seyahatler sizi alakadar eder. Bilgi edinmek için çevrenizde bulunan insanların desteklerine ihtiyacınız vardır. Meslek hayatınızda dürüstsünüz. Ancak mesleki yaşamınızda özgür olmak sizin için en başta gelen isteğinizdir. Kısıtlamalardan nefret eder, otoriteye de tepki gösterirsiniz. Yaptığınız şeyleri ve bilgilerinizi göstermek sizin için oldukça önemlidir.

 Yay Burcu on birinci evde

Ünlü ve iyimser amaçları olan kimselerle ilişkiler kurmaya bayılırsınız. Çok arkadaşınız vardır. Liderlik özellikleriniz olduğu söylenebilir. Kendi kendinizi yenileyebilecek, değiştirebilecek organizasyonlara girersiniz. Kişisel gelişmenizin arkadaşlar, gruplar veya bazı kuruluşlar vasıtasıyla olacağını iyi bilirsiniz. Ayrıca bunlar sayesinde iyi bir statü elde edebileceğiniz hakkında da geniş bilginiz vardır. Başkalarının statü ve zenginliğinden etkilenirsiniz.

Oğlak Burcu on ikinci evde

Vermek istediklerinizden çok daha azını verebilen bir kişisiniz. Bilinçsiz korkularınız bazen sizi çok rahatsız eder. Bazense, disiplinden yoksun olur ve kulis faaliyetlerini yönetirsiniz. Yalnız kalmaktan korktuğunuz halde çoğu zamanlarınızı yalnız geçirebilirsiniz. Bu bazen bilinçli, bazense bilinçsiz gerçekleşir. Uyku sorunlarınız olabilir. Sıkça hafızanızı zorlayacak nitelikteki olaylarla karşılaşmanız muhtemeldir. Eşinizde kronik bir hastalık olabilir.

Ay Boğa burcunda

Sağlam ve güvenilir adımlar atarsınız. Sadakatiniz ve bağımlılıklarınız iyice gelişmiştir. Eliniz deki değerleri korumayı iyi biliyorsunuz. Yiyecek ve içeceklerinize çok meraklı olduğunuz bilinir. Keyfinize düşkün birisiniz. Sanat da ve özellikle müzikte çok başarılı olabilirsiniz. Finanssal konularda da çok başarılısınızdır. Ticareti iyi bilen birisiniz. Cinsellikte oldukça güçlüsünüz ve bu konuya yaşamınızda bir hayli önem verirsiniz. Konfor sizin için çok önemlidir. Fizik yapınız genellikle güçlüdür. Ev ve ev gereksinimleri, aile gibi mefhumlardan ziyade sosyal olaylarla ilgilenirsiniz. Gururlu ve yanınıza yaklaşılmaz biri olarak görünme özelliğiniz var. Kindar olabilirsiniz. Tutucu fikirleriniz de olabilir. Sözünü tutmayan kimselerden nefret edersiniz.

Ay üçüncü evde

Huzursuz bir yapınız var. Duygularınız ise karmakarışıktır. Bu yapının getirdikleri ise özellikle yakın çevrenizde olmadığınız zaman ortaya çıkar. Çeşit ihtiyacı isteklerinizin tam anlamıyla bir parçasıdır. Sıkça kısa yolculuklar yapmanız olası. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla sıkı fıkı alakalarınız olabilir. Fantezilere yatkınsınız. Kitaplarla ve basın organlarıyla uyum içindesiniz. Entelektüel kişilerle aranız iyidir.  Kültürlü kimselerden oldukça etkilenirsiniz. İkili ilişkileriniz oldukça karışık olabilir. Evinize yakın çalışmayı tercih ederlersiniz. Duygularınızı anlatmaya ihtiyacınız vardır. Ancak kararlarınız mantıktan ziyade hislerinizin etkisi altında olarak ortaya çıkar.

Ay 60 Merkür 

Pratik birisiniz. Düşünceleriniz güçlü ve hislerinizle uyumludur. Ev hayatınız iyi organize edil iş güzel aile bağlarıyla bezenmiştir. Başkalarının düşüncelerini çok iyi algılayabilirsiniz. İyi bir yazar, ya da danışman olabilirsiniz. Teorilerinizi uygulamak sizin için mühimdir. Komşularınızla ve kardeşlerinizle ilişkileriniz oldukça yoğun ve verimlidir. Toplumda tanınmak ve önemli bir yer almak sizin için çok mühimdir. Hafızanız çok güçlüdür ve iyi bir konuşmacısınız.

 Ay 150 Mars

Duygularınızı kontrol etmek size çok zor gelir ve bu durum sizi çok rahatsız eder. Ne zaman kendinizi tehdit altında hissetseniz hemen çok sinirlendiğiniz ve savunmacı olduğunuz söylenebilir. Bu tamamen sizin kendi işlerinizde kendinizi güvende hissetme gereksinimlerinizden kaynaklanır. Belki çocukluk çağlarında annenizle aranızda geçen nahoş bir deneyimden dolayı güven ve konfor gereksiniminizden mahrum kalmış olabilirsiniz.

Ay 150 Satürn

Sizin en önemli problemlerinizden biri dengelemedir. Değer verdiğiniz insanlar tarafından koşulsuz olarak kabul edilme gereksiniminiz vardır. Ancak bu gereksiniminizi kesin ve tavizsiz ne zaman uygun davranış namına zevklerinizi veya duygusal tepkilerinizi bastırırlarsa, bu sizde büyük pişmanlıklar yaratır. Spontane olarak ve saf şekilde bir şey yaptığınız için kendinizi suçlu hissettiğinizde de kendinize çok kızasınız. Olağan tepkilerinizin ise ilgili durumdan çekilmek ve hiç içine girmemek olduğu bilinir.

Ay 120 Neptün 

Parapsikolojiye kabiliyetlisiniz. Ayrıca iyi bir medyum olmanız da mümkün. Zaman, zaman kehanet niteliğinde rüyalar görmeniz, çeşitli dürtülere kapılmanız olasıdır. Bilinmeyen şeylere ve gizemli konulara bayılırsınız. Sanatta yaratıcısınız. Şansınızın iyi olduğu söylenebilir. Kişiliğinizde başkalarına yardım etme dürtüsü yatar. Son derece duygusal ve ruhsal bir yapınız var. Aşırı derecede şanslı olabilirsiniz. Herhangi bir şeye tiryaki olabilirsiniz. Kuvvetli bir karakter ve açık düşünceyi geliştirmeniz daima lehinize olur. Sezgileriniz çok güçlüdür.

Ay 180 Pluto 

Ailenizi ve arkadaşlarınızı reforme edip yönetmeğe çalışırsınız. Buda başkalarına korku verir. Genel olarak saldırgan bir yapınız var. Despotça davranışlara eğilimlisiniz. Aşk hayatınız da bu yüzden olumsuz olarak etkilenir. Keskin bir idrak gücüne sahipsiniz. Bu sayede de duygusal ilişkilerinizde kendinizi güçlü hissedersiniz. Mizacınız hareketlidir. Başkalarını değiştireyim derken kendinizi de değiştirirsiniz. Keskin algılama gücünüz sizin duygusal ilişkilerinizde kendinizi güçlü hissetmenizi sağlar. Yönetilme ile yönetme seçiminin ikilemine maruz kalmanız mümkündür. Anlayış ve kavrayış yetenekleriniz var. Hareketli ve heyecanlı tiplerdensiniz.

Ay kavuşum Kuzey Ay Düğümü

Açık tutumunuz sayesinde kadınlarla olan ilişkilerinizde mutlu olursunuz. Aile bağlarınız sıkıdır. Sizi gelişmeye özendiren bir kadın vardır. Zaten özel kadın ilişkileri de olan birisiniz. Hatta kadın guruplarıyla alakanız bile olabilir. Tatlı dilli ve politik bir kişi olduğunuz söylenebilir. İş hayatınızda ve insanlarla olan ilişkilerinizde sorunlarınız pek yoktur. Duyguların gelişmesi size hak ettiğiniz bir genişlemeyi getirir. Ayrıca böyle bir gelişme için ebeveynlik de size yarar. Diğer insanlarla ilgilenirsiniz. Duygusal açıdan kolayca tatmin olasılığınız vardır. Yaşamınızda dönem dönem hissi ve spritüel birleşmeler olur.

Güneş Kova Burcunda

Burcunuz: Kova

Burcunuzun bulunduğu Gruplar: Hava, Değişmez, Pozitif

Yönetici planetiniz: Uranüs

Pozitif Özellikleriniz: Öğrenme isteği, Grubal çalışmalara yatkınlık,  Hümanizm, Dostluk, İdealizm, Orijinalite, Vefalılık ve sadakat, Özgürlük aşkı

Negatif Özellikleriniz: İsyankârlık, Sabit fikirlilik, Gelenek ve görenekleri zorlama, Beklenmeyen gariplikler, Muhalefetçilik, Dik kafalılık

Tarot’daki karşılığı: Yıldız Kartı

Roman Kahramanınız: Karamazof Kardeşlerdeki Alyoşa

İdeal Meslekleriniz: Bilim adamı, Astrolog, Astronom, Telsizci, Havacılığa  bağlı meslekler, Sosyolog, Yazar, Röntgen uzmanı, Arkeolog, Mucit, Nörolog

Renginiz: Gece mavisi Batıcı mavi (özellikle sinirliler için )

Madeniniz: Uranyum ve radyoaktif tüm metaller

Uğurlu Taşlarınız: Ametist ve Yeşim

Uğurlu Gününüz: Cumartesi

Uğursuz Gününüz: Pazar

Uğurlu Sayılarınız: 9, 39, 49

Çiçekleriniz: Şeytantersi, Kaşni, Yasemin

Bitkileriniz: Nergis

Sağlığınıza Yararlı Besinleriniz: Lahana, Mısır, Turp, Havuç, Domates, İncir, Elma

Yönettiği Organlarınız: Kan dolaşımı sisteminiz ve baldırlarınız

Müzik Türünüz: Elektronik müzik, Rock türü

Notanız: Si Bemol

Yönettiği Ülkeler: İsveç, Rusya, Kanada, Etiyopya, Polonya

Yönettiği Şehirler: Salzburg, Hamburg, Bremen, Brighton.

Güneş birinci evde 

Atılgan ve enerjik bir yapıya sahipsiniz. Birçok olayı aniden yönetebilirsiniz Genel olarak varlık sahibi olma olasılığınız vardır. Kendinizi kolay tanıyabilir ve başkalarından fazla etkilenmezsiniz. Şan ve şöhrete ulaşmanız pek fazla zahmet çekmeden kolayca olur. Enerjiniz sayesinde başarıya erişmeniz hiç de zor değildir. Uzun süreli ve sıkı çalışabilen bir kişiniz. Kendi yolunu kendi çizmek doğrusu sizin prensibinizdir. Eğer biraz kibirli ve kendini beğenmiş bir tarafınız varsa, anlamalısınız ki, bu sizin öz benliğinizden kaynaklanan bir şeydir. İyimser birisiniz. Doğumunuzdan itibaren başkalarına karşı daima kibar davranışlar sergilemiş olmanız olası. Cömert olduğunuz söylenebilir. Toplumsal organizasyonlar sizi ilgilendirir. Bazı hastalıkların fiziksel olarak hakkından gelmekte zorlanmazsınız.

Güneş kavuşum Venüs

Yaşamı seven, hayata bağlı bir insansınız. İyimserliğiniz daima ağır basar. Genel olarak fizik güzelliğinizin yerinde olduğu söylenebilir. Müzik ve sanata kabiliyetlisiniz. Sizde bazen narsist eğilimler ortaya çıkabilir. Büyüleyici ve erotik bir görüntünüz olabilir. Modern düşünceli birisiniz. Çocuklarla da iletişiminiz iyidir. Mizah duygunuz iyi gelişmiştir. Evinizde gereksiz bazı şeylerin bulunması muhtemeldir. Süs hayvanlarını sevebilirsiniz. Giyim kuşam zevkinizin de iyi olduğu bilinir. Sizin kendi cazibeniz ve sosyal konularda kaygılarınız yoktur. Övülmeye yatkın bir şahıssınız. Çok sevilmek isteyen bir mizacınız var. Mizah duygunuz gelişmiştir. Flörtçü bir mizaca sahip ve hayata bağlı tiplerdensiniz. Kendinizi ifade etmekte güçlük çekmezsiniz. Çocuklarla iletişiminiz iyidir. Estetik hayranısınız. Bununla ilgili her şey sizi çeker. Evinizde fazlasıyla gereksiz eşyalar bulunabilir. Sempatik ilişkiler kurabilmek için gerekli kuvveti hisleriniz geliştirir. Artistik kabiliyetiniz de vardır. Bu kabiliyetiniz sizi sanat hayatına sürükleyebilir.

Güneş kavuşum Jüpiter 

Oldukça iyimser ve tatlı dillisiniz. Genel olarak şanslı biri olduğunuz söylenebilir. Dini ve felsefi konulara ilgi duyabilirsiniz. Diğer insanlarla geçinmeniz iyidir ve hedefinize ulaşabilmek için çeşitli grup ilişkilerinde başarı sağlarsınız. Yaşlandıkça şişmanlama rizikonuz artar. Çünkü hem iştahlı, hem de kilo almaya elverişli birisiniz. Yaratıcı gücünüz çalışmalarınızda size özel bir başarı ve dinamizm getirir. Çeşitli sohbetlerde kendinize iyi bir yer edinme ve genişleme imkânları elde edebilirsiniz. Eliniz açıktır. Mal varlığı açısından olağanüstü sıkıntılara düşmezsiniz. Sizde daima bollanmalara doğru bir gidiş vardır. Bazen biraz fazla iyimser olduğunuzda bilinir. Tiyatro ve spordan hoşlanırsınız. Öğrenmeye karşı aşırı isteklisiniz ama bunu fazla gerçekleştiremezsiniz. Her türlü sohbet ortamında kendinize uygun bir yer edinir ve genişleme imkânı bulabilirsiniz. Şansınızı en iyi biçimde kullanmaya eğilimli kişilerden olduğunuz söylenebilir. Yaratıcı gücünüz sayesinde çalışmalarınızda özel performans gösterebilirsiniz. Mizah ve hicvetme kabiliyetiniz iyi sayılır. Genel olarak sağlığınız da iyidir.

Güneş 90 Tepe Noktası

Oldukça benmerkezci ve kibirli birisiniz. Ayrıca tutuculuğunuzdan dolayı kendi kendinize zararınız dokunur. Sosyolojik konulardan ve aşk işlerinden başınıza dertler gelmesi mümkündür. Sizin türünüzdeki kişiler başarıya kolay ulaşamazlar. Bunun içinde çok çalışmaya ihtiyacınız vardır. Liderlik istekleriniz sizi kendi değerlerinizi ve yeteneklerinizi ortaya koymaya zorlar. Kendi kendinizi sınırlayabildiğiniz zaman hedeflerine ulaşabilirsiniz. Otoriteyle çatıştığınız bilinir. Eviniz ve kariyeriniz arasında gidip gelirsiniz.

Merkür Balıkta

Geçmiş olaylar istediğiniz anda bir fotoğraf gibi zihninizde canlanıverir. Sezgi ve telepati gücünüz çok gelişmiştir.  Gerçek düşüncelerinizi başkalarına nadiren söylersiniz. Gizlilik kavramınız aşırıdır denebilir. Değişkenlikten ve hareketlilikten hoşlanırsınız. Bazen hatıralara esir olmanız mümkündür. Uyuşukluğa ve sinir rahatsızlıklarına da eğilimlisiniz. Bazen düşünüldüğünden çok daha fazla sağduyulu olabilirsiniz. Değişken birisiniz. Zihinsel oluşumlarınız, duygusal durumlarınızdan etkilenir. Başkaları tarafından yönlendirilmeye ihtiyacınız var. Bazı ihtiraslarız ve idealistliğiniz mantıklı düşünmelerinize engel olur. Sizin daha çok gerçek dışı konular daha çok ilgisini çeker. Ruhsallığa aşırı önem veren, yaratıcı ve hayalci bir yapıya sahipsiniz.

 Merkür birinci evde

Oldukça meraklı ve entelektüel birisiniz. Ayrıca zeki ve mantıklısınız da. Kendinizi göstermeğe özen duyarsınız. Güzel konuştuğunuz da bilinir. Yazma kabiliyetiniz de bir hayli yüksektir. Genellikle başkalarının söylediklerini pek dinlemeyen, sinirli bir yapıda olmanız mümkün. Aynı zamanda birden fazla işle uğraşırsınız. Çok yönlü bir kişilik yapınız var. Başkalarının duymak istediklerini söyleyen, her yerde olduğunu ve her şeyi bildiğini gösterir şekilde davranmaktan hoşlanırsınız. İletişimin tüm konularında atılgan biri olduğunuz söylenebilir. Söz düellosunda da sizinle başa çıkmak oldukça zordur. Kendinizi konuşarak çok iyi ifade edersiniz. Başkalarının bulduğu önemli şeyleri öğrenip kendinize yarar sağlamanız son derece olasıdır.

Merkür kavuşum Venüs 

İyi konuşan veya iyi yazı yazabilen birisiniz. Eşiniz veya partnerinizle beraber olduğunuzda estetik duygular arzularsanız. Beraberliğiniz kolaydır. Güzel duygu ve davranışlarınız başkalarını sağlıklı kılar. Anlayış ve pratik zekânız mükemmeldir.  Matematik ve doğa bilimlerine kabiliyetiniz var. Ayrıntıları aklınızda tutmaktan hoşlanmazsınız. Mizah kabiliyetiniz de iyice gelişmiştir. İletişimle ilgili konularda da son derece başarılı olursunuz. Ayrıntıları aklınızda tutmaktan hoşlanmazsınız. Kesin bir mizah duygunuz vardır. Güzel ve estetik olan her şey ilginizi çeker. Sizin için basit yaşamak önemlidir. Moralinizi her zaman yüksek tuttuğunuz söylenebilir. Ses tonunuz yumuşaktır ve iyi tınlar. Kulaklarınız da çok kuvvetlidir ve duyduğunuz melodileri çabucak kavrar kolayca okuyabilirsiniz. Başkalarına karşı davranışlarınız diplomatçadır. Çevreniz tarafından aranan tiplerdensiniz.

Merkür 90 Mars 

Aktif ve enerjik bir anlama kapasiteniz vardır. Sözleriniz kırıcı ve sert olabilir. İdareciliğe ve diplomasiye kabiliyetli değilsiniz. Tek yönlü düşünür ve düşüncelerinizi uygularsınız. Despotluğa eğiliminiz var. Akıllı ve uyanıksınız. Gariptir ki, iç dünyanızda kendi kendinizle yarış hali içindesinizdir. Bazen sakar olabilirsiniz. Hızlı ve ayrıntılara önem vermeden düşünürsünüz. Hafızanız mükemmeldir ancak, isimleri aklınızda tutmakta zorlanabilirsiniz.

Merkür 90 Satürn 

Alakasız detaylarla uğraşır, pek çok şeyi kendinize dert edinirsiniz. Yaşam görüşünüz kötüm sercedir. Çabuk kıskanan kıskanç biri olduğunuz söylenebilir. Yazılı teklifleriniz ve istekleriniz size çoğunlukla zarar getirir. Düşünce ve davranışlarınızda sistemsiz ve disiplinsizsiniz. Yaratıcılığınızı çok zor açığa çıkarırsınız. Eskimiş fikirlere bağlısınız. Kendinizi tanıtmaktan ve ön plana çıkmaktan çekinirsiniz. Davranışlarınız çekingen ve pasiftir. Zaman zaman fiziksel olarak kaba davranışlar gösterebilirsiniz. Fikirlerinizi anlatmakta kaba kuvvete başvurabildiğiniz de söylenebilir. Sakar bir kimsesiniz. Yaratıcılığınızı ortaya çıkartmakta zorlanırsınız.

Merkür 60 Neptün 

Yaratıcı fantezileri ve duyguları olan birisiniz. Telepati kabiliyetiniz ve duru görü yeteneğiniz gelişmiştir. İyi bir yazar veya fotoğrafçı olabilirsiniz. Genellikle işlerinizi gizliden gizliye yapar, düşüncelerinizi başkalarına açmazsınız. Her zaman şanslı değilsiniz. Ancak güçlü sezgileriniz sayesinde genel olarak başarılı olursunuz. Sıvı maddeler ve ilaçlar veya denizcilikle ilgili konularda görev yapmanız mümkündür. Her türlü girişimlerinizde psikolojik ve ruhsal gelişmeler kazanmayı amaçlarsınız. Sanatsal yönleriniz de gelişmiştir. Başkalarının işlerinde de çok yardımcısınız.

Merkür 120 Pluto 

Konsantrasyonunuz iyidir. Doğa bilimleriyle ilgilenebilirsiniz. Yaratıcılığınız ve yaptığınız işlerde kabiliyetli ve dengeli birisiniz. İletişimin genel olarak tüm konularında rahatça yoğunlaşabilir ve verimlice çalışabilirsiniz. Bilgi sizin için daima güç anlamına gelir. Çeşitli kişilerin hareketlerini incelemede ve analiz etmede başarılı olursunuz. Düşünce sisteminiz geniş, zekânız da sistematik ve kıvraktır. Entelektüel konularda ve genel iletişim konularında oldukça rahat yoğunlaşabilen ve verimli çalışabilen kimselerdensiniz. Tahminlerinizin çoğu çıkar çünkü eğilimleriniz ve hareketlerinizi inceleme ve analiz etmede oldukça başarılısınızdır.

Merkür 90 Kiron

Zaman zaman aşırı utangaçlığınızdan dolayı net bir şekilde iletişim kurmanız size çok zor gelir. Tabii ki bu durum sizin düşüncelerinizi açıklama becerilerinize güvenmek veya kendinize olan saygıyı yükseltmek konusunda kendinize pek yardımcı olmaz. Eleştirilme korkularınızın üstesinden gelmenize, kendinizi ifade etme konusunda bir eğitim yardımcı olabilir. Kendinizi sözlü olarak ifade etmeniz pek kolay olmayabilir. Ancak çoğu zaman duygularınız sözlerinden daha fazla konuşacaklardır. İnsanların düşünce şekillerine son derece sezgisel ve uyumlu yaklaşımlarınız sayesinde onların düşünce, istek ve ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu da sizi mükemmel bir psikolog, danışman ve dost yapar.

Merkür 90 Tepe Noktası 

Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili zorluklarınız vardır. Meslek hayatınız da güçlüklerle doludur. İletişimlerinizin iyi olduğu söylenemez. Bunun nedeni ise işverenlerle ve amirlerinizle iyi kontaklar kuramamanızdır. Sizin türünüzdeki kişilerin zihinsel yetenekleri az değildir. Ancak kendi fikir ve düşüncelerine çok takılırlar. Bu yüzdende kendinizi ifade etmekte zorlanırsınız. Bazen topluluk içine çıkmaktan utandığınız söylenebilir. Kendi yakın çevrenizde konuşkan olmanıza rağmen büyük topluluklarda sessiz kalmayı yeğ tutarsınız. Bu tür kusurlarınız yaşınız ilerledikçe düzelir. Aile içinde veya iş ortamınızda insanlarla iletişimde zorluklar söz konusudur.

Venüs Balıkta

Nazik, şefkatli ve insancıl birisiniz. Sevgi ve acıma duygularınız çok gelişmiştir. Herkesi sever, yi ve kötü günlerini paylaşmaya çalışırsınız. Arzularınız oldukça karmaşıktır. Para kazanmak ve yaşamın gerçekleriyle uğraşmak size zor gelir. Tüm dünyanız sevgi üzerine kurulmuştur. Güzel sanatlara kabiliyetlisiniz. Estetik ve güzellik anlayışınız iyice gelişmiştir. Bu konularda yapacağınız tüm çalışmalar başarılı olur. Tat alma duygunuzda mükemmel sayılır. Kaliteli şeylerden hoşlanırsınız. Sizin duygusal tutumunuz genellikle sosyal olmanızı olumsuz olarak etkiler. Genel olarak başkalarına ait kuruluşlarda çalışmaktan hoşlanırsınız. Başarısızlığa uğrayan ilişkileriniz sizi çok incitir. Bu bakımdan yeni ilişkilere girmekten de korkar ve isteksizleşirsiniz. Merhametli yapınız da bir şeyleri birbirinden ayırt etmeyi zorlaştırır.

Venüs birinci evde

Fiziksel olarak bayansanız güzel, erkekseniz yakışıklı biri olabilirsiniz. Kendinizin bile bilemeyebileceği bir şekilde etrafınıza sevgi dağıtmaya çalışan birisiniz. Sanata ve müziğe kabiliyetli olduğunuz söylenebilir. Sosyal ilişkileriniz gayet iyi, güler yüzlü ve dost canlısı birisiniz. Arkadaş canlısı ve dostane tavırları gerçek olan birisiniz. Evlilik ve aşk hayatınızın olumlu olacağını söylemek hiçte zor değildir. Cazibeniz hemen herkes tarafından algılanır. Giyim zevkiniz gelişmiştir. Oldukça popüler birisiniz. Kozmetiklerden ve diğer güzellik ürünlerinden hoşlanırsınız. Hem başkaları sizden etkilenir, hem de siz onlardan oldukça etkilenirsiniz. Birçok konuda hem kendileri başkalarından, hem de başkaları kendilerinden etkilenir.

Venüs 90 Mars

Sosyolojik ve psikolojik bakımdan genellikle sıkıntıları olan birisiniz. Sizce aşk ilişkileri her şeyden üstün olmalıdır. Ancak eş ve ikili ilişkilerinizin uyumlu ve güzel olduğu söylenemez. Bu kişilerle başta cinsellik olmak üzere bir sürü probleminiz vardır. Aşk maceraları sizce her şeyden üstün olmalıdır. İster geçinin veya geçinmeyin cinselliğe aşırı düşkün biri olduğunuzu tekrar etmekte fayda vardır. Çünkü cinsellik sizin yaşamınızda çok büyük bir yer tutar. Ayrıca bu konuda da kendinize çok güvenirsiniz. Bazen güçlü ve nazik olabilen, bazense çabuk kızan, kaba davranışlı biri olabilirsiniz. Sanat ve müzik konularında oldukça ataksınız. Bu konularda hırslı davranırsınız.

(Böyle devam ediyor. Bu rapor en az 20 sayfadır.)

SOLAR FİRE GELECEK YORUMU RAPORU ÖRNEĞİ

4 Mart – 17 Mart arası. 1.evden 8.eve. Transit Jüpiter 135 Jüpiter

Bu zaman boşa uğraşın bir zamanı olabilir. Bugünler içinde amaçlarını başaramayacaksın gibi hislere kapılabilirsiniz. Engelleri aşmak bu süreç içinde zor gelebilir. Bana kalırsa bayağı bir sabra ihtiyacınız vardır. Olayları kavrama yeteneğiniz ve aklınız sayesinde bu dönemin avantajlarını keşfedeceksin diyebilirim.

6 Mart – 19 Mart arası. 1.evde. Transit Jüpiter Kavuşum Natal Venüs’e

Yakınlarınız ve çevreniz ile bu transit uyumlu ve güzel ilişkiler içinde olabileceğiniz bir döneme işaret edebilir. Daha verici ve karşınızdakileri mutlu etme arzusu içinde hissedebilirsiniz kendinizi. Aşırı rahatlık ve bolluk isteği içinde de olabilirsiniz maddi ve manevi bir takım değerler elde etmeniz mümkündür. Tartışmalardan uzak kalmak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Bu dönemde oldukça iyi bir arabulucu olarak da kendinizi hissedebilirsiniz. Aşırı iyimserlik verebilir dikkat. Sabırsızlık ve tembellik de yaratabilir.

3 Şubat – 8 Mart kadar olan süre 2.evden 9.eve. Transit K. Ay Düğümü 150 Uranüs

Program, değiştirir, ani ve beklenilmeyen toplantılar, ayrılıklar, iptaller ve kesintiler, şimdi mümkündür. Grup pozu, meydan okur. Esnek ve adapte olabilen ol.

11 Mart – 15 Nisan arası. Transit Neptün Altmışlık 60° Natal Yükselene.

Çevre etkilerine açıksınız. Alışılmadık ilişkiler. Başkalarıyla ruhsal bağlılıklarınızın olduğunu düşünüyorsunuz. Kendinizi bu kimselere çok yakın hissedebilirsiniz. Hayallere dalmak ve gerçeklerden uzaklaşmak size Ağır değil ama tatsız küçük sorunlar yaşatabilir.

16 Mart 21 Mayıs arasındaki dönem Transit Jüpiter Altmışlık 60° Natal Uranüs’e

Oldukça iyimser olabileceğiniz, arkadaşlarınız ile de iyi ilişkiler içinde olmayı isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin biraz daha güçlü olabileceği bir gün olabilir. Yeni birileri ile irtibata geçmeniz halinde, yaşamınızda bir takım değişikliklerin başlangıcı olabilir. Hukuksal veya eğitim veya ticari alanlarda başarılı olma ihtimaliniz bu açı altında daha bir ihtimal dâhilinde olabilir. Yalnız aynı zamanda çevrenizdeki kişilerin sizi aşırı yüceltme durumları olabilir. Bu gerçek hisleri olmayabilir dikkat. Kendinizi olduğundan fazla egosantrik duygular altına almayın.

16 Mart – 11 Ağustos kadar olan süreç Transit Neptün 45 Satürn

Bu, kendisi esnasında senin, senin olağan kendine güveninden eksik olduğun stresli bir zamandır. Senin yaşamının kuruluşları, test ediliyor ve sen, farklı bir ışıkta şeyleri görmek meydan okunuyorsun. Yine de, sen, titrek biraz hissedebilirsin. Ayrıca kendin hemen arkasından olma. Birazcık bir ara neyde yaşamda gerçekten önemli olduğunu dışarı yansıtmayı al. Sen, yaşamda manevi ve daha özel değerlerin önemini görmek soruluyorsun, maddi olanlardan ziyade.

16 Mart – 1 Nisan 8.evden 1.eve. Transit Satürn 135 Venüs

İlişkisini bırakmak, bu zaman esnasında boşa uğraşın bir kaynağıdır. Senin ortağınla senin ilişkin, senin sıkıntılarının kaynağı olabilir. Muhtemelen koşullar veya başka birisinin hareketleri, samimi bir ilişkiye senin yolunu engelliyor. Muhtemelen sosyal yükümlülükler, sürtünmenin nedenidir. Her ne koşulların olduğu, anahtarın, ısrar etmek olduğudur, problemle uğraşmak için yeni bulvarları aramak olurken. Senin, senin hedeflerini başaracak olduğun bu yol.

 20 Mart – 20 Nisan arasındaki devre. 2.evden 11.eve. Transit Kuzey Düğüm Kare 90 Natal Neptün

Birliktelik anlayışınızda bazı eksiklikler olduğunu idrak edebileceğiniz bir dönem olabilir. Çevreniz tarafından sizi rencide eden bazı eleştirilerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönem bazı konularda kesin kararlar vermeniz hatalı olabilir. Çünkü yanılmaya daha yatkınsınız. Yakın çevrenizde sizin hakkınızda gelişen bir konuşma veya olaya bağlı bazı ayrılıklar yaşamanız olasılığına dikkat çekmekte fayda olabilir.

20 Mart – 28 Mayıs arasındaki devre. 8.evde Transit Satürn Kavuşum Natal Jüpiter’e

Eğer yaşamınızın bundan önceki dönemlerinde yeterince tecrübeler elde etmişseniz, sabrınız ve dikkatleriniz artık bu sıralarda ödüllerini almaya imkân verebilecek fırsatları karşınıza çıkaracaktır. Beklentileriniz ile gerçekleriniz arasındaki bağı kurabileceğiniz zaman olabilir. Somut değerlere yönelik konsantrasyonların artabileceği dönemdir. Doğru kullanmak gereklidir. Fırsatların doğru değerlendirilmesi gereken dönemlerdir. Memnuniyetsiz  ve kararsız bir tutum sergilediğiniz takdirde,  kendine güven eksikliğinden dolayı çekimser davranmaya yöneldiğinizde, elde edebileceğiniz potansiyel fırsatların boşa gitmesi gibi bir durum ile de karşı karşıya kalma olasılığını hatırlatmakta fayda olabilir!. Maddi konular ile ilgili durumlar daha bir yoğunlaşabilir bu sıralarda yaşamınızda. Uzun zamana yayılan yatırımlar için uygun bir süreç olabilir.

21 Mart – 21 Nisan arasındaki dönem. Transit Kuzey Düğüm Kare 90 Natal Neptün’e

Birliktelik anlayışınızda bazı eksiklikler olduğunu idrak edebileceğiniz bir dönem olabilir. Çevreniz tarafından sizi rencide eden bazı eleştirilerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönem bazı konularda kesin kararlar vermeniz hatalı olabilir. Çünkü yanılmaya daha yatkınsınız. Yakın çevrenizde sizin hakkınızda gelişen bir konuşma veya olaya bağlı bazı ayrılıklar yaşamanız olasılığına dikkat çekmekte fayda olabilir.

27 Mart 3 Temmuz arasında 2.evde. Transit Kiron kavuşum natal Güneş

Bu zamanda kişi kendi ‘hayat hikâyesini isterse yeniden yazabilir’ . Bu açıyla, organizasyonlarda, yönetimde, sosyal çevrelerdeki yetersizlikler gün ışığına çıkacaktır. Psikolojik olarak kendi içinize çekilmek isteyebileceğiniz bu tarihte, sosyal konularla ilgili eksikliklerinizi düşünebilir ve bunları giderme motivasyonuna sahip olabilirsiniz. Bu tarihte kemik, diş sağlığıyla ilgili gelişmeler, hatta ilk uygulamalar yapılabilir. Yeteneklerin değerlendirilmesi yoluna gidilebilir, toplumsal eğitim adına girişimlerde bulunulabilir.

29 Mart – 20 Nisan arasındaki süreç. 1.evden 9.eve. Transit Jüpiter Kare 90° Natal Kuzey Düğümü’ne

Genel olarak huzursuz ve isteksiz olabilirsiniz bu sıralar. Çevrenize karşı uyumsuz olan sizsiniz. Sıkıcı ve uyumsuz olmak, soğuk görünebilmek için sanki elinizden geleni yapıyorsunuz belki de! Hiç ummadığınız konularda önemli ihtilaflar ile karşılaşmanız muhtemel olabilir. Dikkat!!

4 Nisan – 29 Nisan arasındaki süreç. 2.evden 4.eve. Transit Kiron 60 K. Ay Düğümü

Fırsatının, geldiği 17 Jul 2008Entering’i bırakmak, ama bir defa bir hayatta veya gibi özdeyiş, gider. Şimdi zamandır, senin özel hediyelerini keşfetmek ve ifade etmek fırsatlara açık olman için sen olduğu için. Eğer sen, herkesin, bu dünyada bir maksadın sonra şimdi, seninkini keşfetmesi için senin şansın olduğuna inanırsan ve açan kapıları iyi şekilde değerlendirmekse. Senin, içeride, dönecek olan bu zaman esnasında kırık köprüleri onarması için şans verildiğin hem de mümkündür, daha parlak bir gelecek boyunca yola kaldırım döşer.

7 Nisan – 29 Mayıs 8.evden 2.eve. Transit Satürn Karşıt 180 Natal Merkür’e

Ruhsal gelişmenizde bazı aksaklıklar ve gecikmeler olabilir.  düşüncelerinizi karartabilir.. İşleri geciktirir ve sizi karamsarlığa sürükleyebilir. Mesleki zorluklar veya zor bir işte çalışmanız gerekebilir. Kendinize ve çevrenize özellikle de size yakın olan kimselere yabancılaşma eğilimindesiniz. Bu dönemde daha çok yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızdan ayrılmak görülebilir veya kötü haberler alabilirsiniz. Hastalıklara karşı zayıf bir dönemdesiniz. Genellikle baş ve sinirleriniz zayıftır. Konuşma zorluğu ve işitme zorluğu görülebilir. Ekonomik sıkıntı ile karşılaşılması da muhtemeldir.

13 Nisan – 1 4 Mayıs arasındaki devre. 1.evden 9.eve Transit Jüpiter Üçgen 120° Natal Pluto’ya

Sosyal veya politik olarak kurulacak ilişkilerde güçlü olma isteğinin artabileceği dönemdir. Daha çok duygusal baskılar ile yaklaşım gösterebilirsiniz. Oldukça şüpheci yaklaşımlar içinde olmanız mümkündür. Zengin olma, bulunulan mevkide yükselme, her türlü güç isteğinin artabileceği dönem içindesiniz. Hukuksal sorunlar artabilir ama genelde sizin lehinize doğru gelişim içinde de olabilir bu dönem için. Çevrenizdeki size göre uygun olmayan kişilerde tasfiye isteği yükselebilir. Ne yapmak istiyor, ne başarmayı arzu ediyorsanız işte size uzunca sürecek mükemmel bir fırsat. Yüksek cesaret, geniş ve derin bakış ile galip geliş zamanıdır. Bu güçlü, renkli, pozitif yapıcı enerjiyi kendinizde hisseder ve istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Finanssal, ideolojik, kanun ve yasalar alanında yüksek algılayıcılık, inançlarda güçlülük ve adeta ölümüne dürüstlük verici olup, dinsel ve felsefi kavramları da kapsamına alan bir pozisyondur.

14 Nisan – 5 Haziran arası. 1evden 9.eve. İlerlemiş Ay kare Uranüs

Eğer haritada Hava grubu burçlarda yoğunluk varsa, Şimdi sizin oldukça maymun iştahlı, ilgi alanları çok çabuk değişen bir yapıda olmanız muhtemeldir. Çok çeşitli konular ile aynı zamanda uğraşabilirsiniz. Ama Bir konu ile meşgulken daha sonuçlanmadan aniden bir başka dala atlayabilirsiniz. Sizin kişisel ilişkilerinizde bu yönde gelişebilir. Hayal kırıklıkları, ani değişimler yaşamınızda şimdi daha sık görülür. Bununla beraber haritada Merkür’de sert ilişkideyse, çok eleştiren ve lafını sakınmayan ve zaman zaman öfkeli çıkışları olan biri gibi sizi dışa ifade edebilir. Hafız ve zekâ bu konumda oldukça güçlü olacak ama sinirli ve gerginliği de birlikte getirebilecektir. Ev ve sosyal yaşamınızda bir şekilde geçimsizlikler (sizden kaynaklanan) olabilecektir. Bir de bu açının en çok dikkat çeken yanı, eğer haritada başka uygun açılar varsa, bu konum sizin yaşamınıza ani ve hiç beklemediğiniz bir zamanda kötü ve sevimsiz bir olay veya (bilhassa bayan haritalarında eğer uygun konum varsa) ciddi bir sağlık sorunu ile karşılaşılma potansiyeline dikkat çekebilir.

23 Nisan – 16 Mayıs arası. 2.evden 3.eve. Transit K. Ay Düğümü 45 Satürn’e

Sınırlı yardımı sağlayan birlikler. Formaliteler ve yükümlülükler. Kısıtlamalar ve sınırlamalar. Ayrılıklar.

 26 Nisan – 17 Mayıs 2.evden 1.eve. Transit Kuzey Düğüm Altmışlık 60 Natal Yükselen

Çevrenizle iyi ilişkiler kurabilme zamanıdır. Özellikle grup çalışmalarına katılmanızda fayda vardır. Bu sıralar oldukça yoğun yeni kişiler ile tanışabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızdan biri ile yeniden ilişkiye girebilir veya bu tarz beraberliklerde yoğunlaşma olabilir. Sizin açınızdan iyi ve olumlu gelişen bir zaman olabilir.

 Transit Kuzey Düğüm Altmışlık 60 Natal Yükselene

Çevrenizle iyi ilişkiler kurabilme zamanıdır. Özellikle grup çalışmalarına katılmanızda fayda vardır. Bu sıralar oldukça yoğun yeni kişiler ile tanışabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızdan biri ile yeniden ilişkiye girebilir, veya bu tarz beraberliklerde yoğunlaşma olabilir. Sizin açınızdan iyi ve olumlu gelişen bir zaman olabilir.

29 Nisan- 27 Ağustos arasındaki dönem. Transit Uranüs Karşıt 180° Natal Pluto’ya 3.evden 9. eve)

Bu iki ağır hareket eden planet transiti sürecinde dünya olayları ile bağdaşık emellerinizdeki değişimleri ifade eder. Yaşam krizi olabilir. Haklarınıza tecavüz edilebilir ve ağır kayıplarla karşılaşabilirsiniz. ‘evet ya da hayır a zorlanabilirsiniz. büyük heyecan yaşayacaksınız. Bu açının toplu felaketlerle ilgisi vardır. Bu dönemde çok yoğun bir şekilde köklü bazı değişiklikler ve kişisel konumunuzu etkileyebilecek bazı toplumsal olaylar ile karşılaşabilmeniz potansiyeli oldukça güçlüdür.

(Metinler böylece devam edip gidiyor. Belirleyeceğiniz sürece göre sonsuz sayfa olabilir.)

GÜNEŞ DÖNÜŞÜ YILLIK YORUM RAPORU ÖRNEĞİ

Solar yükseleniniz Başak burcudur

Bu sene sizi en iyi anlatan sözcük” ben eleştiririm ” dir. Siz bu yıl kimsenin uğraşmak istemediği sıkıcı detaylarla dolu işleri halletmekteki ustalığınızla ünlü hale gelebilirsiniz. Zihinsel faaliyetlerinizde uygulamacı ve araştırmacı olacağınız söylenebilir. Bu sene ayrıntı, objektiflik ve analiz konuları sizin üstat olabileceğiniz konulardır. Adaptasyon yeteneğiniz gelişir ve aynı zamanda tam anlamıyla bir iş hastası olabilirsiniz. Bir olayı tekrar, tekrar incelemenize rağmen hata yapmış olmamak için dönüp bir daha analiz etmenize yıl içinde sık, sık rastlanacaktır. Her şeyden haberdar olmak gereksinimindesinizdir. Araştırmak ve bilgi toplamak bu yıl en zevk duyduğunuz uğraşılar olabilir. Sınırsız bilgi birikiminiz ve olayları yorumlama üslubunuz sayesinde çevrenizdeki kişilerin ilgi odağı olmayı başarırsınız. Orijinal fikri üretmekten, kendi görüşlerinizi ifade etmektense diğer kaynaklardan ve başka insanların görüşlerinden alıntılar yapmak bu yıl çok daha tercih ettiğiniz bir yöntemler olacaktır. Her konunun can alıcı noktasını kolayca yakalarsınız. Sınıflandırma ve gereksiz bilgiyi elemede yeteneğinize bu sene diyecek yok doğrusu.

Solar Tepe noktanız bu İkizler burcundadır

Bu sene huzursuz bir zihin oluşumu fakat yine de parlak bir kişiliğiniz göze çarpacak. Başkaları ile olan ilişkilerinizde yeterli bir entelektüel uyarım ihtiyacı duyarsınız. Başkaları ile iletişim ve ilişkiye dayanan her konuda başarılı ve verimli olabilmenizin mümkün olduğu bir yıl.

Solar başak burcu güçlü

Bu sene detaylarla yaşayan, çalışkan, sabırlı ve mükemmeliyetçi bir mizaç sergilersiniz. Birçok konuda zor memnun olacağınız söylenebilir. Gergin ve huzursuz bir yapı oluşur. Pratik, akılcı ve mantıklı yönlerinizi asla yabana atmamak gerekir. Verimli, düzenli ve organize olmayı bu yıl içinde çok iyi becerebilirsiniz. Yine bu sene hastalık hastası bazı marazların da ortaya çıkması mümkündür. Sağlığınıza düşkünlüğünüz artar. Sağlık konusu başta olmak üzere birçok konuyu aşırı inceler ve irdelersiniz. Maddileşmeniz muhtemeldir. İkinci planda kalmayı bilir ve disiplinli çalışırsınız. Yıl içinde el becerilerindeki yeteneğiniz de artabilir. Saflığa ve temizliğe bu sene çok önem verirsiniz. Kendinize olan güveniniz azalabilir. Belli kurallar ve düzenle yaşamayı sevmeniz mümkündür.

Solar balık burcu güçlü

Bu sene fazla duygusal olabilirisiniz. Çok çabuk kırılır ve güceneceğiniz söylenebilir. Yıl içinde davranışlarınızı anlamak zordur. Gülüp dururken birdenbire ağlamanız mümkündür. Yaratıcılığınız gelişmiş durumdadır. Mistik konulardan hoşlanırsınız. Hayal gücünüz tartışılmayacak seviyede gelişeceği de söylenebilir. Ancak bazen gerçeklerle ilginizi koparabilir ve kendinizi tamamen bir hayal alemine gömebilirsiniz. Bu yıl şartlara göre çabuk yön değiştireceğiniz söylenebilir. Zora hiç gelemezsiniz. Toplum için kendini kurban etme, kendini başkalarına adama da bu sene içindeki bilinen özelliklerinizdendir. Disipline olmakta da büyük zorluklar yaşaman9ız mümkün. Duygularınızı çok yoğun olarak yaşayacağınız bir yıl içindesiniz.

Değişken güçlü

Kendinizi araştırarak, neleri geliştirebileceğinizi görmelisiniz. Geçmişteki başarılarla yetinmeyerek, gelecekte sağlayacağınız başarılar için yeni bir sayfa açmalısınız. Konum bu sene içinde size olaylardan ziyade yavaş bir iç değişiklik getirir. Duruma adapte olur. Beklenmedik olaylardan derin sarsıntılar yaşamamanız, bir an önce kendinizi toparlayarak, yeni oluşumlara ayak uydurmanız gereklidir. Dağıtıcı, hareket halinde, sinirli, huzursuz, iletişime açık, aracılık eden, sona erdiren, boyun eğen, uyum sağlamaya çalışan. Önemli geçişler bu meydana gelişlerden uzun zaman önce davranırlar, sonuç olarak sene içinde bu duruma hazırlanabilir ve adapte olabilirsiniz. Özgür olabileceğiniz bir yaşamı düşünürsünüz. Gelecekteki yönünüzü veya amacınızı aklınızda saklı tutarsınız. Kendinizdeki yeni değişimleri başlatarak meydana gelen olaylar gibi değişime uyar ve daha büyük eğilimleri kabullenirler. Bu sene birçok defa başkalarının yaptıkları veya yakın geçmişte yaptıklarınız hayatınızı etkiler.

Solar altıncı ev güçlü

Bu sene diğer insanlar ile kurulacak kalıcı ilişkilerde daha fazla yoğunlaşma yaşanacağınız söylenebilir. Daha fazla alçak gönüllülük, özveride bulunma, sorumluluk duygusu yaşanacak olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizin bu sene daha sıkı çalışmanızı, daha mükemmel olmaya çalışacağınıza ve maddiyatı yaşamınızda daha önemle ele alacağınızı da söylemek hiç yanlış olmayacaktır.  Kendi sınırlarınız, fiziksel bedeninizin sınırları konularında, sağlık konularında, iş ortamında veya hayatın kendi planladığınız düzene uygun gitmesi için ısrar etmek konularında bazı deneyimler yaşayacaksınız.

Solar sekizinci ev güçlü

Bu sene yaşamınızda bir şeylerin bitmesi veya büyük değişimler yaşanmasının göstergesidir. Sizin miras veya evlilikten gelen paralara, doğaüstü uğraşlara ve sekse yaklaşım tarzınıza olan ilginizin artacağını söylenebilir. Aynı zamanda potansiyel olarak ruhsal bunalımlara, olası büyük çatışmalara ve sizin yenilenme gereği hissedeceğinizi anlatır.

Üçüncü Çeyrek Daire Vurgusu Güçlü

Bu sene içinde özel bir kişiyle ilişkiniz veya başkaları ile güçlü ilgileriniz ölacağı söylenebiliri. Bu aşk ilişkisiyse, diğer kişinin dileklerine ve ihtiyaçları üzerine dikkatiniz odaklanır. Kendi tercihlerinizi ve kişisel ihtiyaçlarınızı ihmal ederken karşınızdaki kişinin gereksinimlerini fazlaca vurgulamaya yönelebilirsiniz. En negatif hisler içinde, olaylardaki pasif rolünüzden ve tüm gücünüzden feragat edebilirsiniz. Çok zor davalara karışmış olursanız, mücadelenizin akıp gittiği ve enerjinizin en fazla gibi göründüğü zamandır. Bu yıl içinde paylaşımların sizin için oldukça önemli olacağını vurgulayan bir konumdur. Bu yılın aktiviteleri tamamen sizin yönetiminizde olmayabilir ama diğerlerinin hareketleri ve kararlarına bağlanmıştır. Başkalarının anlayışını kazanacağınız iyi bir zamandır ama bu kişisel çıkarlarınızda kaybolmanızı ifade etmez.

Batı Yarıküre güçlü

Bu sene inisiyatif dışı gelişmeler, ortaklıklar, başkalarıyla bir arada olma, ortak hareket daha ön plana çıkacaktır. Kendi kişisel görüşlerinizi aktarmakta zorlanabilir, başkalarını anlamaya daha açık olabilirsiniz. Başkalarının beklentilerine karşı daha duyarlı olmakla birlikte, sizden nelerin beklendiğini net olarak kavramakta zorlanabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınız karşılanmıyorken başkalarının yeme içme gereksinimlerini sağlamakla geçireceğiniz bir yıl olabilir. Karışmış olduğunuz ilişkinin dayanıklılığının ve şahsen kendinize faydalı olacağının garantisi yoktur. Bütünüyle inisiyatifinizi, bağımsızlığınızı ve kişisel çıkarlarınızı çok fazla kaybetmeye dayanabilirsiniz. Bu sene başkalarına danışmak için uygun bir zamandır. Bağımsız hareketleri daha fazla işbirliği ve tamamıyla uzlaşma ile sonuçlandırabilirsiniz. Süreç objektif bilgileri topladığınız ve diğerlerini dinlediğiniz dönem olacaktır.

Balzamik dönem

Bu sene daha çok düşünme veya bazı fedakârlıklarda bulunma içine girebilecek bir ruh hali gelişebilir. Yıl içinde ayın karanlık tarafına dair pek çok deneyim yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte, hiçbir şey tamamlanmadıysa bir nadas dönemi aramamalısınız. Yeni döngünüze ulaşmayı başarmak üzere, tahminen çeşitli defalarda girişimlerde bulunacağınız söylenebilir. Artık geçmiş hayatınızın bir evresi bitmiş, buralardan bazı çıkarımlar edinmiş olmalısınız. Daha derin düşüncelerin gündeme gelebileceği bir yıl geçirebilirsiniz. Mistik konular veya ruhsal bazı deneyimler yaşama olasılığı dikkat çeker. İkili ilişkilerinizde oldukça derin ve yoğun geçecektir bu yıl. Artık geçmişi bırakıp geleceğe yönelmenizin başlangıçları bu yıl yapılmalıdır. Kariyer yaşamınızda yeni bir düzen oturtmaya çalışabilirsiniz. Yeni başlangıçlara hazırlık yapılma sürecidir.

Başak Burcu solar birinci evde

Bu sene tartışılmayacak kadar sağlığınıza düşkün olabilirsiniz. Sizin konumunuzda bulunan kişiler başağın keskin anlayışı ile bu evdeki konumlarında pratik olaylar meydana getirmeye elverişli kimseler olacaklardır. Kendi ideallerinizi çok iyi sistematize eder ve geliştirirsiniz. Bu yıl daima olumlu ve iyi bir yere ulaşmak çabası içinde olacaksınız. Diğer insanları ve olayları olduğu gibi görmekte zorlanacağınız söylenebilir. Yıl içinde her ne kadar toplum içinde kendi halinizde görünürseniz de, aslında hissi ve seksi bir tip olacaksınız.

Solar Ay Kova’da

Bu sene otorite figürlerine karşı gelerek özgürleşme isteğinizin, yaratıcılığınızın ve farklılığınızın gösterebilme amacıyla ani ve beklenmedik tutumlar sergilemenizin getirdiği heyecanları taşırsınız. Bu yıl sizin için sosyal konular, ortaklaşa işler ve idealist çalışmalar açısından daha verimli bir dönem olabilir. Daha fazla sosyalliğe, idealizme ve yaratıcılığa eğilim göstermemiz mümkün olacaktır. Geleceğe ait düşüncelerinizin önemseneceğini ve olaylara daha objektif yaklaşılabileceğini anlatır bu süreç. Bu sene size kendinizi geliştireceğiniz konulara eğilme, daha iyimser olabilme, yurtdışıyla ilişkili fırsatlar yaratma, çeşitli kurslara yazılma gibi konularda şans getirebilir. Hayatınızda yeni bir pencere açarken maddi konularda da hem dışarıdan destek alarak hem de kendi kaynaklarınızı yaratarak sıkıntılarınızdan kurtulmaya başlayabilirsiniz. Yine bu süreç içinde bilhassa erkekler için evlilik tavsiye edilmez. Kadın asi, erkeksi ve feminen duygulara daha yatkın olabilir. Bilhassa erkek aşırı dominant yapıda ise bu süreçte evlilikten kesin kaçınılması gereklidir.

Solar Ay altıncı solar evde

Bu sene sizin için günlük olaylardan kolaylıkla etkilenen daha hassas birisi gibi olma durumu gelişebilir. Yaptığınız işi sevmeli, benimsemelisiniz. Ancak bu şekilde verimli olabilirsiniz. Dönem genel sağlığı etkileyen sorunlar da getirebilir.  Bu yıl içinde siz çalışkan bir işçi ve detaylara önem veren bir tip olabilirsiniz. İş ortamında etkiye çok açıksınızdır. Aynı zamanda fazla titiz, düzenli stilinizle herkese örnek olmaya özen gösterebilirsiniz. Ay burada diğer güçler ile sert ilişkiler içinde ise kadınlar için sağlık sorunlarının artacağına işaret eder. İş hayatının dengesiz olabileceğine delalet eder. İşverenler ile sürtüşmeler olması mümkündür. Duygusal olmaları iş yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. (olumsuz açılara dikkat). Bu durumda buradaki burcun temsil ettiği konularda potansiyel sağlık sorunlarına daha bir dikkat etmekte fayda olabilir. Bu seneyi en iyi anlatan sözcükler Yararlı ise: Hassas sağlık fakat sadece geçici problemler. İş hayatınızda farklı görüşleri daha iyi dinleyerek fayda sağlayabilirsiniz. Ancak yine bu dönemde sıkı çalışarak, bir sonraki dönem için avantaj elde edebilirsiniz. İlerde yapıcı sonuçlar getirebilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha esnek olmanıza bağlı faydalı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Zararlı ise: yıl içinde zayıf düşüren, yoran ve uğraştıran huzursuz koşullar getirebilen bir ev olduğundan bu dönemde iş hayatınızdaki olumsuz gelişmeler sizi fazlasıyla yıpratabilir. Bu ayki aşırı çalışma ise sizde ciddi biçimde sağlığınızın etkilenmesi şeklinde yansıma gösterebilir. Harcamalarınızda da artma olabilir. Bu ise bu ayki bütçenizde zorlanmaya sebep olabilir.

Solar Ay 60 solar Mars

Bu sene rekabet için iyi bir yıldır. İç sesinizi dinleyerek doğru adımlar atabilirsiniz. Bu süreç içinde başkalarının gereksinimlerini dinlemek ve yerine getirmek sizi onlardan daha üst bir konuma yerleştirir. Yıl ayrıca kendi yabani yanını tamamen kontrol altında tutabilenler için de olumludur. Yapınızın tutkulu ve dürtüsel tarafını arttırır ve ya zihinle ya da duyular yoluyla işleyen büyük bir güç geliştirme eğilimindedir. Eğer zihinsel enerji olarak kullanılırsa, işlerinizde ilerleme sağlamanıza yardım edecektir. Ne kadar girişimci ve hırslı iseniz o kadar başarılı olacak ve girişimleriniz o kadar verimli olacaktır. Yolculuk yapmak ve işinizi geliştirmek için iyi bir zamandır; aynı zamanda tüm kişisel meselelerinizi planlamak ve düzenlemek için de iyi bir zamandır. Bu açı sizi özgürleştirecek, açık elli ve özgür zihinli kılacak, cesaretinizi ve neşenizi arttıracaktır. İçinizde akan enerjinin dalgalarına kendinizi güvenle bırakabilirsiniz fakat aşırı heyecan ve aşırı hevese teslim olmamalısınız. Bu enerjiyi akıllı bir şekilde kullanırsanız iyi şeyler yapacak gücü bulacaksınız. Fakat bu güç akıllıca olmayan bir şekilde kullanılırsa, sizi dürtüsel olarak huzursuz, boş tutkular içinde bırakacaktır. Yine bu süreç sosyal hayat için çok iyi bir dönemdir. Özel hayat içinse evde düzenlenen eğlenceler, aşk hayatı ve duyguları tetikler. Hisleri açıklamada kolaylık sağlar. Parasal açıdan oldukça etkili bir yıl içinde olunabilir. Diğer etkiler izin veriyorsa, evlenmek için iyi bir dönem.

Solar Ay 180 solar Jüpiter 

Bu sene pek çok açıdan sizin için iyi sayılmaz. Mali konular için iyi bir zaman değildir ve bunun sebebi de aşırılıklara gidip son derece savurgan olmaktır. Fakat sağduyulu davranırsanız pozitif sonuçlar getirebilir. Müsriflik durdurulmalı ve harcamalar mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. Sosyal konular için de olumlu değildir. Çünkü aşırı rahatlık ve aşırı canlılığa eğilimlisiniz ve diğerlerini üzebilirsiniz. Bu nedenle bu süreç içinde mümkün olduğunca ılımlı davranmanız lehinize olur. Dönem sağlık için iyi bir zaman değildir, çünkü kan bozukluklarına eğilimlim vardır. Bu yıl içinde daha az yemek yenmelidir. Aşırılıklardan sakınır, ılımlı, dikkatli yaşar, kanınızı saf ve normal ısısında tutarsanız, korkmanızı gerektirecek bir şey olmaz. Sene size kazanç getirebilir fakat bu kazanç meşru bir kazanç olmaktan ziyade başkalarının kaybı pahasına olacaktır. Yolculuktan sakınılmalıdır ve çok olumsuz sonuçlara neden olabilecek ayrılıklara neden olmamak için ilişkilerde dikkatli olunması gerekir. Yasal konularla ilgilenmek için de süreç iyi bir zaman değildir. Boş yere iyimser davranmamaya dikkat etmelisiniz. Amaçlarınıza ulaşmak için gerek duyduğunuz yardımı alamayacaksınız. Son derece dikkatli ve tedbirli davranmanız gerekir. Yasal konular, yayıncılık ve yapımcılıkla ilgili konularda zorluk yaşayabilirsiniz.

Solar Ay 60 solar Uranüs

Bu sene yenilikleriniz ve orijinalliğiniz şimdi hak ettiği karşılığı bulacaktır. Eski sorunlara yeni çözümler getirmeye hazır olmanız gereken bir süreç içindesiniz. Böyle bir zamanda başkalarından farklı olmanız pek de kötü sayılmayacaktır. Genel olarak toplum ve özelliklede kadınlar tarafından kabul görürsünüz. Yıl harika bir zaman dilimidir, Çünkü yapınızın çekici ve ikna edici yönlerini harekete geçirir. Zihninizi uyandırır ve her zamankinden daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşmanızı mümkün kılar. Sezgileriniz artacak ve özgünleşeceksiniz. Zihniniz metafizik ve okült konulara eğilim gösterecek. Yaratıcı, dahi yanınız ortaya çıkacak ve başkalarının iyiliği yönündeki gelişme ve yeniliklere karşı istekli olacaksınız. Şimdi önemli değişiklikler ve sonlandırmalar yapabilir. Çıkarlarınızı tüm yönlerde geliştirmek için çaba harcayabilirsiniz. Yeni ve çok önemli arkadaşlıklar kurabilir ve belirli insanlara karşı manyetik bir çekim geliştirebilirsiniz. Yatırım veya spekülasyon yoluyla aniden büyük bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bu etki altında genellikle beklenmeyen şeyler olur ve bunlar hemen her zaman gelişim ve ilerleme yönünde olacak demektir. Yolculuk yapmak, yeni planlar yapmak ve topluluklara katılmak için dönem süreci iyi bir zamandır. Gelişimci bir birey için harika bir senedir. Uyuşuklar için bile verimlidir, çünkü sinir sistemini gücünü arttırır ve zihni çevik ve neşeli kılar.

Solar Ay 120 solar K. Ay Düğümü

Bu sene ilişkilerinizde bir derin duygular dönemi ortaya çıkaracaktır. Diğer bireylere karşı uyumlu duygusal tavrınız bu süreçte sosyal ilişki ve temaslar sağlıyor, özellikle de dişi cinsiyetle.

Solar Ay 150 solar Yükselen 

Bu sene özellikle yakın çevrenize karşı huzursuz tutumlar hissedebilirsiniz. Bu yıl içinde iç gerilimin için yoğunlaşacağı dönemdir. Bilhassa bu günde anneniz veya yakınlarınızdaki bayanlar ile oluşan ilişkilerde duygusal sorunlarla karşılaşma potansiyeli vardır. Bazı geçmişe dönük hislerin bu sıralarda tekrar ortaya çıkmasına bağlı huzursuzluklar hissetmeniz de mümkündür. Mevcut düzeni bozacak, kaygan bir yola girecek tarzda gelişmeler için temel atılabilir dikkat!

Solar Ay 120 solar tepe noktası

Bu sene toplumla ve özellikle de kadınlarla olan ilişkilerde başarı kazanacağınız bir dönem. İnsanların ne istediğini anlama ve bunu ne şekilde vermeniz konusunda yeteneğiniz zirve noktasına çıkabilir. Popüler olup büyük bir kabul göreceğiniz bir yıl. Orta seviyeli emlak işlemleri size kazanç getirir. Duygusal olarak hayatla uyumlusunuz. Bildiğiniz bir yere seyahat etmek için iyi bir zamandır. Çünkü doğanın güzelliklerine ve sevdiklerinize yakın hissetme yoluyla fiziksel ve ruhsal pillerinizi doldurmaya gereksinim duyarsınız. Bu sene kadınlardan yardım görebilirsiniz.

(ot: Böylece devam ediyor. Bu rapor yorumu da en az 18 sayfadır.)

KOMPOZİT HARİTA YORUMU ÖRNEĞİ

Kompozit Yükselen Balık

Birbirinize karşı ılımlı yumuşak ve sempatiksinizdir. Siz ve eşiniz şefkati ve kendinizle ilgili duygusal bir duyarlılığı başkaları ile paylaşmak istersiniz. Çok fazla kavga etmediğiniz söylenebilir. Beraberliğiniz hayalci romantik bir ilişkidir. Hadiselere at gözlüğü takıp gözünüzde büyütebilirsiniz. Planlarınız havada kalabilir. Sevecensinizdir. Ancak çevrenizle bu ilişkideki duygularınızı paylaşmazsınız. Birlikteyken bağımlılıklara eğilimli olacağınızdan bunlardan uzak durmanız tavsiye edilir. Partnerinizle aranızda adeta telepatik bir bağ vardır. Bunun içinde çoğu kez konuşmadan zihinsel olarak birbirinizi anlamanız mümkündür. Birlikte çeşitli fanteziler yaratabilir ve başkalarını etkileyebilirsiniz. Bir çift olarak size ilgi duyarlar. Birbiriniz için şefkatli ve özverilisinizdir ama bunun da mutlaka dengeli olması gerekir. Eşiniz ve siz birbiriniz için topraklama sağlayamazsınız.

Kompozit Tepe noktası Yay

Siz ve eşiniz hiç şüphesiz ufkunuzu genişletmek için bir yer olarak dış dünyaya bakarsınız. Siz iş hayatınızda patron ve sorumlu yöneticiler olmaktan ziyade sorumluluğu daha az işlerden hoşlanırsınız. Örneğin eğlence işleri organizatörlüğü, tur rehberliği işler bir cift olarak size uygun işlerdir. Bu bakımdan sizin kendinize üstesinden gelebilecek bir kariyer, otorite bir pozisyonda veya bazı kamu projesinde bir iş bulamanız gerekir. Evinizde ise dış dünya ile hiç ilgilenmek istemezsiniz. Senin dünyevi vizyon böylece herhangi bir durumun genel açgözlü hiç zorlanmadan,

İkizler burcu güçlü

İkizler burcunda birçok gezegenin olması iletişimin gündeminizde en önemli yeri tuttuğunu anlatır. Ancak iletişiminiz sosyal konulardan ziyade derin analize odaklıdır. Zihinsel konulara ve eğitime çok önem verirsiniz. Meraklı olduğunuz bilinir. Çabuk sıkılırsınız. Anlayışlı ve esnek bir çift olarak bilinirsiniz. İsteğiniz geçici olarak bir grubun parçası olmaktır.

Öncü nitelik eksik

Siz bu beraberlikle kendinizi partneriniz ile bütünlemede oldukça zorlanacaksınız. İkinizden biri kendinden daha fazla ödün verebilir. Kişisel şevk ve arzularınızı partneriniz için feda etmesi gereken olaylara maruz kalabilirsiniz. Bu ilişkide mücadele etmeniz gerektiği zaman birşeyler yapmak yerine, olan durumu kabullenmeyi ya da kendi duygularınızla başbaşa kalmayı tercih edebilirsiniz.

Değişken güçlü

Kompozit haritalarda çok yüksek değişken nitelik, aşk ne kadar büyük olursa olsun kurulu bir düzen sahibi olup ilişkiyi zamana yaymanın zor olabileceğini gösterebilir. Bu durumda koşullar fazlaca değişken olabilir ve hayat kişileri farklı yerlere sürükleyebilir. Her ikinizde bu beraberlikte rutin ve biteviye gitmekten asla hoşlanmazsınız.  Sakin ve kararlı bir ilişki olmak yerinde sürekli şekil değiştiren bir yaşam sizleri bekler. Başladığınız bu ilişkiyi devam ettirmeniz zor olabilir. Zihinsel iletişim ve paylaşım sizler için son derece önemlidir. Bu birliktelik de ekseriyetle her ikinizde bu ilişkiden ne istediklerini ya da hedeflerinin ne olduğunu bilmekte zorlanırsınız.

Kompozit ikinci ev güçlü

Güvenliğe çok önem veren bir çiftsiniz ve birbirinize güvenmek istersiniz. Planetlerin açıları olumluysa birbirinize güvendiğiniz söylenebilir. Bu konum iş ilişkileri içinde iyi bir konumdur. Para, pul, mal ve mülk konularında iyi anlaşırsınız. Aynı şeylere değer verirsiniz.

Kompozit üçüncü ev güçlü

İlişkinizde iletişimin çok iyi ve önemli bir yer tutar. ilişkinin en temel özeliği iyi anlaşmanızdır. Birbirinizle konuşmayı seversiniz. İlişicinizde mantık duygulardan daha ön plandadır. Civarınız sizi hareketli bir çift olarak görür. Bu evde kötü açılar varsa ilişkide iletişim problemleri görülebilir.

Birinci çeyrek daire güçlü

Siz ve eşiniz bireyselliğe daha yakın olursunuz. Bunun nedeni sizin çevresel faktörlerle bağlantılarınızın çok önemli olmasıdır. Her gün çevrenizde neler olup bittiğine birlikte çok duyarlı olursunuz. Bunları kendinize yakın tutarsınız. Bunlar ortak hayatınızda daha belirgindir. Genel olarak kendinizi sanki bir perde altına gizleyerek toplumun bakış açısından uzak çalışmaya eğiliminiz olabilir. Uyaranları kendi içinden alırsınız. Sizin bir çift olarak kendi iradenizde, kendi başına karar alma isteğiniz daha yoğun olabilir.

Kuzey yarıküre güçlü

Planetlerin kuzey vurgusunda toplanmış olması sizinve eşinizin kişisel gelişiminiz ile ilgili hayatınız boyunca bir çalışma içinde olacağınızı gösterir. Dışarıdan gelen etkiler ve dış dünya ile ilgili tecrübelerden ziyade,  kendi içinize yönelecek ve tüm tecrübeleri kendi içinizde deneyimleyip gelişimini bu doğrultuda gerçekleştireceksiniz denebilir. Bu tarz haritaya sahip bir çift olarak sizin olaylara bakış şeklinde gerçekçi olmaktan çok, kendi yorumlarınıza göre bir felsefe geliştirmeye yatkın olmanız daha ağırlıklıdır. Genelde kendinizi arka planda tutmaya daha yatkınsınızdır.

Kompozit ay evreniz yeniay dönemidir

Siz ve eşiniz teker teker olmasanız bile, çocuksu, sürekli bir başlangıç yapmak isteyen, sabırsız ve daha çok kendinize dönük bir duygusal motora, motivasyon kaynağına sahipsinizdir. Olayları hemen duygusal açıdan yorumlar ve sevdiğiniz işle duygusal anlamda bütünleşme yaşarsınız. Sevdiğiniz ve sevmedikleriniz arasında güçlü, yoğun bir ayırım yaptığınız söylenebilir. Oldukça bireyselliğe yatkın ve aceleci bir çiftsiniz. Hemen eyleme geçmek istersiniz. Yaşamınızdaki bir görüşün liderliğini yapmak ve başlatmak sizler için büyük önem taşır. Bir şeyleri düşünerek formüle etmekten ziyade dürtülerinizi izleyerek harekete geçersiniz.

Kompozit Ay İkizlerde

Siz ve eşiniz duygularınız hakkında konuştuğunuzda muhtemelen anlatılması daha kolay olanlar hakkında konuşmak istersiniz. Derin duyguları paylaşmak dahi size bir tartışma gibi rahatsız edici gelebilir. Ancak bu konuda her ikinizin de derin fikir ve düşünceleri konuşup, tartışıp taşıyabilme modu birbirinden farklı olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak birbirinize yardım edebilmek için ışık tutmanız gerekir. Birbirinize kendinizi iyi ifade etmeniz tavsiye edilir. Çünkü bunu çift olarak yapamadığınız takdirde toplum içinde hiç yapamazsınız. Ayrıca sizin derin konularda tepki önermemenizde bu konuda aciz olduğunuzu göstermez. Kendinizi eşini sorgulayan konumunda düşünmemeniz gerekir.

Kompozit Ay üçüncü evde

İlişkinizde duygular ön plandadır. Her ikiniz de ne hissettiğinizi açıkça bilirsiniz. Mantıklı düşünmekte, objektif bakmakta zorlanırsınız. Bu yüzdende ilişkinizde ki sorunları çözmek de zorluklarla karşılaşmanız mümkün. Duygularınız hakkında konuşursunuz ama duygularınızı abartabilirsiniz de. Her ikiz de hislerinizi söyledğiniz kadar yoğun hissetmiyor olabilirsiniz

Kompozit Ay 45 kompozit Merkür 

Hissi ve öfkeli bir çift oluşturabilirsiniz. İlişkinizde duygularınız ve iletişim birbirine bağlıdır. Sözleriniz hemen hemen her zaman ortak bir yanıtta birleşir. Bu da öfkeliliktir. Aranızda bazı tartışmalar yaşar ve karşılıklı birbirinize kızarsınız. Kendi kendinize şöyle bir oturup herşeyi sakin ve soğukkanlı bir şekilde ele almak nedense her ikinize de çok zor gelir. Bu bakımdan böyle zamanlarda ikinizden birinin çenesini tutması gerekir. Eğer bunu başarır ve karşılıklı bağrışıp çağrışmazsanız sinirlilik hali kısa süreli olacaktır.

Kompozit Ay kavuşum kompozit Jüpiter

Siz ve eşinizin arasında son derece uyumlu ve akışkan duygu atışı vardır. Birbirinize karşı hoşgörülüsünüzdür ve birbirinizi mutlu etmeye her ikinizde çok önem verirsiniz. Birlikteyken normalde olduğunuzdan daha tembel olduğunuz söylenebilir. Hayatınızdan memnunsunuzdur ve bu ilişkiyle birlikte hayatınız daha iyi olur. Birlikte başarılı olabilir ve maddi açıdan da normalde olduğundan daha fazla imkana sahip olabilirsiniz. İlişkinizde önemli maddi sorunlar yaşamayacağınız söylenebilir. Sorunlarınızı kolayca aşar, hayatta birbirinize destek olursunuz. Eğlenceli ve cömert bir çiftsinizdir. Diğer insanlarda sizinle birlikte olmayı sever ve isterler. Eğer aynı evi paylaşırsanız bu evin büyük olacağı söylenebilir. Her ikinizde evinizi seversiniz Birlikte sık sık seyahat edeceğiniz de bilinir.

Kompozit Ay 120, 60 kompozit Uranüs

Yenilikçi ve orijinal fikirler sahip bir çiftsinizdir. Her ikinizde birbirinizin özgürlüğüne saygı duyarsınız. İlişkiniz sizi sıkmaz ve sizler için değişik bir deneyimdir. Anın tadını çıkarırsınız birbirinizin dünya görüşünü değiştirebilmeniz mümkündür. Siz ve eşinizin arasında akan duygusal bir heyecan havası yoktur ve ikinizin de serbestçe birbiriniz için duygularınızı ifade etmeniz gerekir. Birbirinize olan duygularınız zaman zaman belirli bir dalgalanmaya girdiğinde bundan heyecan duyarsınız. Aslında her ikinizde heyecan ve değişebilirliğiniz paylaşmaya ve dış dünyaya açıksınızdır. Bu durumlarda başkalarını şaşırtırsınız. Kişiler sizi geleneksel bir çift olarak görmemeye başlarlar. Birlikte ev ve aile hayatınızın modern olduğu söylenebilir. Ön yargılı bir çift değilsiniz. Hem sosyolojik, hem de ekonomik yönden şanslı bir ikili olduğunuz bilinir. Çift olarak sosyolojik yönden genellikle sağlıklı ekonomiyi, düşük işsizliği ve yüksek bir borsayı getiren şanslı etkiler alabilirsiniz.

Kompozit Ay 60 kompozit Kiron

İlişkiyi iyileştirir. İlişkideyken gelişirsiniz. İlişkide her ikinizde birbirinize karşı bağlılık duyarsınız. Tatlı dilli, nazik ve sevecen yapınız ile bir çift olarak çevrenizi güzelleştirme, güvenli ve temiz tutma konularında harika düşünceleriniz vardır. Dostlarınızla evde eğlenmeyi dışarı çıkmaya tercih edersiniz. Çekingen ve utangaç ortak yapınızdan dolayı aileniz veya birkaç yakın dostlarınızla sakin ve huzurlu bir zaman geçirdiğinizde kendinizi çok iyi hissettiğiniz bilinir. Sevgiyle dolu bir evde büyümüş olduğunuz ve annelerinizin de çocuklarının üstüne titreyen bir kişi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Kompozit Ay 120 kompozit Kuzey Ay Düğümü 

Sosyal hayatınızda diğer insanlarla uyumlu bir çift olursunuz Siz ve eşiniz otomatik olarak başkaları ile etkileşim içinde ana gibi roller üstlenebilirsiniz. Birlikte olduğunuzda insanları yetiştirme yeteneğiniz gelişir. Beraberce çok kaliteli temaslarda bulunmanız mümkündür. Böylece toplum içinde de popüler olduğunu fark edebilirsiniz. Duygusal bir çift olarak güçlü olduğunuz söylenebilir. Toplum içindeki düşünce ve davranışlarınızın olumluluğu sayesinde birlikteki özel hayatınızda da başarılı beraberliklere imza atabilirsiniz.

Kompozit Ay 150 kompozit Tepe Noktası

Davranışları devamlı dalgalanmalar gösteren bir çift oluşturursunuz Diğer insanlar her ikinizin de kaprisli olduğunu ilişkinizden emin olmadığınızı düşünürler. Sizler birbirinizi en ufak bir şeyde bile suçlayabilirsiniz. Toplum içindeyken birbirinize olan duygularınızı belli etmezsiniz ve biraz mesafeli duran bir çift olabilirsiniz. Genel olarak ikinizin de ev ve aile bağlarınız güçlüdür. Ancak sizin duygularınız başkalarının istekleriyle çatışır. Ev ve aile yaşamınız mutlu bir tablo çizmeyebilir. Ev ve iş hayatınızın arasında çatışmalarınız vardır.

Kompozit Güneş Boğada

Siz ve eşiniz muhtemelen ortak bir firmayı ve sağlam temeller üzerine kurulmuş bir yaşamı paylaşabilirsiniz. Soyut kavramlardan hoşlanmaz somut ve gerçekçi değerler ararsınız. Bunları bulamamak bir ikili olarak size rahatsızlık verir. Çift olarak başarı sizlerin daha olası ruhsal boyutlara ulaşmanız için maddi konulara, mal varlığına erişmenizle bağlantılıdır. Fiziksel rahatlık sizler için entelektüel aydınlanmadan daha önemli olabilir. Bir kez bunları tespit ettiğinizden itibaren ne olursa olsun amaçlarınız birbirlerini takip eder. Bu uğurda birçok zorluğu direnç ile karşılamanız ve sıkılmadın defalarca yapacağınız maddi hamleler her ikinize de kazanç getirebilir. Tensel zevkleri büyük bir keyifle paylaşırsınız. Herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde, özellikle başkalarının önerilerine iyi cevap vermezsiniz.

Kompozit Güneş ikinci evde

İlişkinizde birbirinize olan sevginizi fiziksel olarak ta göstermeniz önemlidir. Birbirinize olan bağlılığınızı ispat etmek için çok fazla birlikte zaman geçirirsiniz. Sahiplenme duygunuz oldukça yoğundur ve bağınız zor kopar. Bu ilişki çok uzun süreyli olabilir. Konum iş ilişkileri içinde iyidir. Her ikinizde normalde maddi güvenceye önem vermeyen kişiler olsanız bile bu ilişkiyle birlikte maddi güvenliğe önem verip tutumlu davranışlar sergileyebilirsiniz.

Kompozit Güneş kavuşum Satürn

Dış dünya tarafından ciddi bir görünümünüz vardır. İkinizde birer birer belki aynı ciddiyeti taşımayabilirsiniz ama ikili olarak görüntünüz budur. Kaderin babası olarak biline Satürn’ün bu konumunu kestirmek zordur. İlişki kaçınılmaz olarak görülür. Kısıtlayıcı bir ilişkidir ama bu ilişkiden kopmanız da zordur. Birbirinize karşı nedenini bilmediğiniz bir bağlılık hissedersiniz. Karşılıklı sorumluluklarınız vardır, ama zor bir ilişkidir bu. Öz olarak sürekli baskı altında tutmak va kısıtlamaya dayanır. Herşeye rağmen ikiniz arasında güven verir. Beraberce zor ve sabır isteyen işleri n hakkından gelebilir ve kazançlı çıkabilirsiniz. Birbirinize debket vererek çalıştığınız taktirde bunun ödüllerini alabilirsiniz.

Kompozit Güneş 120 Pluto 

Uyumlu ve güç meraklısı bir çift oluşturursunuz. Birbirinize karşı yoğum duygularınız vardır. Birlikteyken hayatınızda iyi yönde önemli değişiklikler yaşarsınız. Bu önemli bir ilişkidir. Cinsel açıdan da çok uyumlu olduğunuz söylenebilir. İlişkide duygularınız çok yoğundur ve birlikteyken her ikinizde kendini yalnız olduğundan daha güçlü hissedersiniz Birbirinizi korur ve savunursunuz. Siz ve eşiniz birbirinize karşı sadıksınızdır. Aranızdaki problemleri fazla zorlanmadan çözersiniz. İş olarak da çok iyi bir ortaklık yapabilmeniz söz konusudur. Başkalarının isteklerini analiz etmeden beklersiniz. Gücü sever ve kullanmak istersiniz. Sizin kaynaklarınız az olsa dahi fırsatları değerlendirebilme özelliğiniz var. Doğru yer ve zamanda kendinizden güçlü kişilerden kolayca yardım alabilme gücüne sahip olduğunuz bilinir. Bir çift olarak çevreniz tarafından çok sevilirsiniz.

Kompozit Güneş 90 Kuzey ay düğümü

Sosyal ilişkilerinde geçimsiz ve karışık bir çift oluşturursunuz. İkili beraberlikleriz de genellikle sorunludur. Benliğinizin ihtiyaçları ile tatmin olma duygularınız arasında çatışmalar vardır. Sizin ve eşinizin başkaları ile beraberken kesinlikle fark edildiği söylenebilir. Çift olarak farlı görünümünüz başkaları ile olan ilişkilerinizde uyumsuzdur. Çünkü sizin kendinizden emin tavırlarınız başkalarına batar. Toplumsal ve sosyal ilişkilerinizde huzursuzluk ve kişilerle uyumsuzluk söz konusudur. Bu tabii ki, yanında birtakım tartışmaları da getirir.

(Böyle devam ediyor. Bu rapor ortalama en az 15 sayfadır ve Solar Fire programının içinde de yoktur. (Ona rağmen rapor çalışır))

Detay: SolarFire programında halen Kompozit yorumu yoktur.

Mühim Not: JANUS Program natalda ise SolarFire natalda olmayan bir özellik vardır. Bu yorumda yöneticiler evlerde bölümünü de gösterir. Örneği ise aşağıdadır:

12.ev Yöneticisi 10.evdedir gibi

Tıp, hemşirelik, bir çeşit tutukluların olduğu alanlarda veya din görevlisi gibi alanlarda faaliyet gösterebilirsiniz. Kariyeriniz sizin kendi içyapınızı keşfetmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda çok başarılı psikologların haritasında da görülebilen bir konumdur. Öncelikle kendinizi analiz ederek gelişmeye ve daha sonra başkalarına psikolojik anlamda yardım verebilmede başarılı olabilirsiniz. Kendi iç güvenliğiniz sizin için oldukça önemlidir.

Programların Türkçeleri yalnız amatörler için değil ayrıca profesyoneller içindir de. Çünkü her bir program bir kitap niteliğinde olup en küçük açılara kadar her türlü bilgiye uzun uzun yer verilmiştur.

Yazdığım tüm Türkçe programlarla ilgilenenler gufraner@gmail.com adresine veya her gün saat 13.00’ten itibaren 05468069266 numaralı telefona başvurabilirler.

Gufran Erkılıç

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!