ASTROLOJİ VE TAROT BAĞLANTISI

Tarot ve Astroloji arasında derin bir bağın olduğu bilinir. Her ne kadar yöntemler birbirlerinden farklı olsalar da ezoterik astrolojinin prensipleri incelendiğinde tarot’ daki pek çok ezoterik prensiplerle de örtüştüğünü görüyoruz. Ancak bu bağ deneysel olmaktan ziyade ezoterik bir bağdır. Şurası muhakkak ki; kadim Tarot kartlarına Zodryak sembollerini koyanlar mutlaka astrolojiyle alakadardılar. Bu konuda elimizde bazı bilgiler mevcut. Örneğin: En azından basksı yapılmış Tarot kartlarına baktığımızda 78 kartlık desteye 12 Zodyak, 4 eleman ve 3 prensibin eklendiği Floransa Minchiate destesini görürüz. Buna ilaveten 1783- Etteilla, 1854- Levi, 1857- Vaillant, 1888- Mathers, 1889-Papus, 1896 – Falconnier desteleri astrolojik sembollere yer veren desteler olmuşlardır. Bu kişilerin çoğunun okültist olması konuya biraz daha anlayış getirir. Çünkü bilindiği üzre okültistlerin hemen tamamı astrolojiyle uğraşmışlardır. Tarot destesini oluşturan kartlardan asalar serisi ateş elemanı kartlarından oluşur. Koç, aslan ve yay burçlarını içerir. Kupalar serisi su elemanı kartlarından oluşur. Yengeç, akrep ve balık burçlarını içerir. Kılıçlar serisi hava elemanı kartlarından oluşur. İkizler, kova ve terazi burçlarını içerir. Tılsımlar serisi toprak elemanı kartlarından oluşur. Oğlak, boğa ve başak burçlarını içerir.

İngiliz’lerin ünlü Altın Şafak hermetik cemiyetinun üstadı S.L. MacGregor Mathers’in destesinde de özellikle astrolojik semboller bolca kullanılmıştır. Örneğin 13 numaralı Ölüm kartının Akrep burcunu temsil etmesi gibi. Kartların tanıtımında her bir kartın hangi burcu ve hangi planeti simgelediği belirtilmiştir. Örneğin: Kırmızı = ateş, Mars, Koç; mavi= su, Jüpiter, Yay; sarı = hava, Güneş, Aslan; turuncu = Merkür, İkizler vs.)gibi. Yalnız son zamanlarda bazı kartlarda astrolojik açıdan bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin: 0. numaralı Deli kartının karşılığına hava yerine Uranüs getirilmiştir. Diğer kartlardan; XII. Asılı Adam kartı karşılığında Su değil Neptün ve XX. Yargılama v veya Son Hüküm karşılığında ateş değil Pluto’nun getirilmiş olması söz konusudur. 1-‘den 10 sayılı kartlar astrolojik dekanlara da tekabül ederler. Yine Tarot metotlarında da anlaşıldığı üzre bu metotlardan ” Bir Yıl Sonra, Astrolojik Evler Metodu, Güneş sistemi metotlarında da “astrolojik semboller bariz olarak görünür. Felsefi anlamda tüm ortak noktaların aynı olmasına karşın tarot’un pratikte astrolojiyle bağdaşmayan tek bir yönü vardır. Sezgi. Tarot’da sezginin yeri çok büyüktür.

Astroloji ve Tarot bağlantısının en son aşamasındaki tablo aşağıdaki gibidir:

  Burç Majör Kart Minör Dekanat
01 Koç İmparator K. Kraliçesi A.İkilisi 1. Dekanat
02 Koç İmparator K. Kraliçesi A.Üçlüsü 2. Dekanat
03 Koç İmparator T. Kralı A. Dörtlüsü 3. Dekanat
04 Boğa Baş Rahip T. Kralı Kl. Beşlisi 1. Dekanat
05 Boğa Baş Rahip T. Kralı Tl. Altılısı 2. Dekanat
06 Boğa Baş Rahip Kl. Uşağı Tl Yedilisi 3. Dekanat
07 İkizler Aşıklar Kl. Uşağı Kl. Sekizlisi 1. Dekanat
08 İkizler Aşıklar Kl. Uşağı Kl. Dokuzlusu 2. Dekanat
09 İkizler Aşıklar K.Kraliçe K.Onlu 3. Dekanat
10 Yengeç Araba K.Kraliçe K.İkili 1. Dekanat
11 Yengeç Araba K.Kraliçe K. Üçlüsü 2. Dekanat
12 Yengeç Araba A. Kralı A. Dörtlüsü 3. Dekanat
13 Aslan Kuvvet A. Kralı A. Beşlisi 1. Dekanat
14 Aslan Kuvvet A. Kralı A. Altılısı 2. Dekanat
15 Aslan Kuvvet T. Kralı A. Yedilisi 3. Dekanat
16 Başak Münzevi T. Kralı T. Sekizlisi 1. Dekanat
17 Başak Münzevi T. Kralı T. Dokuzlusu 2. Dekanat
18 Başak Münzevi Kl. Kraliçesi T. Onlusu 3. Dekanat
19 Terazi Adalet Kl. Kraliçesi Kl. Onlusu 1. Dekanat
20 Terazi Adalet Kl. Kraliçesi Kl. Üçlüsü 2. Dekanat
21 Terazi Adalet K. Kralı Kl. Dörtlüsü 3. Dekanat
22 Akrep Ölüm K. Kralı K. Beşlisi 1. Dekanat
23 Akrep Ölüm K. Kralı K. Altılısı 2. Dekanat
24 Akrep Ölüm A. Uşağı K. Yedilisi 3. Dekanat
25 Yay İtidal A. Uşağı A. Sekizlisi 1. Dekanat
26 Yay İtidal A. Uşağı A. Dokuzlusu 2. Dekanat
27 Yay İtidal T. Kraliçesi A. Onlusu 3. Dekanat
28 Oğlak Şeytan T. Kraliçesi T. İkilisi 1. Dekanat
29 Oğlak Şeytan T. Kraliçesi T. Üçlüsü 2. Dekanat
30 Oğlak Şeytan Kl. Kralı T. Dörtlüsü 3. Dekanat
31 Kova Yıldız Kl. Kralı Kl. Beşlisi 1. Dekanat
 
32 Kova Yıldız Kl. Kralı Kl. Altılısı 2. Dekanat
33 Kova Yıldız K. Uşağı Kl. Yedilisi 3. Dekanat
34 Balık Ay K. Uşağı K. Sekizlisi 1. Dekanat
35 Balık Ay K. Uşağı K. Dokuzlusu 2. Dekanat
36 Balık Ay A. Kraliçesi K. Onlusu 3. Dekanat
 

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!