ASTROLOJİ’DE TANRIÇALAR

ARIADNE – RUHUN LABİRENTLERİ

Astrolojide Ariadne gerçek benliğin zihinsel yanılsamalar ile gerçeklerden uzak durma arketiplerini ve süreçlerini temsil eder. Bireysel olarak kaldığında kişi acı gerçeklerle yüzleştiği zaman, kalbini otantik yollardan uyandırmak için umutlarından ve fantezilerinden vazgeçmek zorunda kalır. Ariadne ruh ile ilahi bir bağlantı kurar, ruhun içine gömülür ve ilk acı tecrübe veya dersle deneyimi arttırarak ruhu şekillendirir.

CASSANDRA – Geleceği bilen ruh (Peygamber ruhu)

Çevredeki herşeyin ilişkisiz katılımları nedeniyle bilinçsiz olarak birleşen ve kendini dışarı vuran şeyleri nasihatçiler bilir. Sınırların bulanık olduğu alanlarda ve dünyalar arasındaki perdenin ötesindeki ruhların katılımı ile biz, bizim üstümüzdeki ruhsal dünyanın gizemine ve mistiğine dâhil oluruz ve belki de oradan aldığımız mesajların taşıyıcısı haline geliriz. Sizin doğum grafiğinizde yerleşen Cassandra, bu tanrıçanın verdiği hassas bilgiler ile nerede tanışacağınızı gösterir.

CERES – Toprak Ana

Astrolojik açıdan tanrıça Ceres kayba dair kabullenmenin kadınsı bilgeliğini gösterir. Kayıplar ve zararlar hayatın içine dokunmuştur. Bağlılıklardan ayrılık ve kayıplar hayatın büyük gizeminin bir parçasıdır. Kadınsı bilgelik bu büyük kederin genel yaşam çarkı içinde dönüp durduğunu, yas süreçlerini ve bu sürecin sonunda yaşamın yeniden büyümesi ve yeşermesini, nihayetinde hayatın tam olması gerektiği gibi ilerlemesi gereken bir yolculuk olduğunu bilir.

EUROPA – (Dünyanın) Toprağın Ruhu

Astrolojide Europa, boğaya binme gücü ve becerisini ve yaratıcılık doğurma yeteneğini temsil eder. Doğuştan dişil güç imajıdır, rehberlik ve yönlendirmekle görevlidir. Dünyevi içgüdülerileri ile O, nasıl toprak yetiştireceğini, bedenleneceğini ve tutkuları ve çekiciliği yoluyla doğada nasıl bolluk yaratacağını bilir.

HECATE – Ruhun Geçişi

Tanrıça Hekate bir doğum haritasında belirgin olduğunda, O, bizim hayatımızın dönüm noktasında olduğu alanı gösterir. Bazen biz kendimizi yeni bir yola doğru yönlendirdiğimizde, Zaman askıya alınmış gibi görünüyor olabilir. Karışıklık, kayıp and bağlantı kopukluğu bu aşamalarda doğal ruh hallerimizdir ve biz yeni gelenleri selamlamak için eskilerin gitmesine izin vermeliyiz. Ev konumu ile tanrıça Hekate’nin kişinin hayatına dâhil olacağı yeri bulabilirsiniz. Burcunda ise tanrıçanın hayatınıza kattığı renk, gizem ve büyü olacaktır.

HYGIEIA – Ruhun Sağlığı

Astrolojide Hygieia doğal ile doğaüstü, sol ile sağ beyin, ruhun kıvrımları, dış ile iç dünya ile doğal ittifak yoluyla oluşan ruhsal sağlığı temsil eder. Hygieia bize sağlığın ruha gömülü bir arketip olduğunu hatırlatır. Ruhunuz beslenmediğinde hastalıklar oluşur. Hygieia tanrıçasının yerleştiği ev ve burç onu hayatımızın neresinde aramamız gerektiğini ifade eder.

JUNO – Ruhun Sosyalleşmesi

Astrolojide Tanrıça Juno, dünyadaki sosyal statü ile bağlı olarak, gelenekler ve göreneklerle girift, uyumlu olan durumu ve başarıyı gösterir. İlişkide eşitlik ilkesi, içsel ve dışsal tatmin sağlamak için yaşam döngüsünün tüm aşamalarında gereklidir. Juno’nun antik mirası, eşit ilişki ve onun arketipik tecrübesi ile kahramanca kendini ifade etmesinde yerleşmiş olabilir.

MEDIA – Herbalist ve iyileştirici

Media bir doğum haritasında belirgin olduğunda O, herbalizm, cadılık ve büyü ritüelleri ile antik kadınsı gelenekleri keşfetme yönünde var olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Sezgisel olarak biz vücudun doğal döngüsü bilir ve iyi olması için neyin gerekli olduğunu anlarız. Media doğal dünyada gömülü, bitki dünyasına ilişkin eski ve özel doğa bilgeliğini, güçlü şifa ve dönüştürme özelliklerini tekrar onurlandırmak için onları bize hatırlatır. Cadılar içgüdüsel olarak doğru zamanda bazı ilaç ve iksirleri hazırlayarak bu tanrıçanın ritüel ve tören oluşturmak dürtüsünü açığa çıkartırlar.

MNEMOSYNE – Hafızanın Ruhu

Astroloji tanrıça Mnemosyne, yaşadığımız deneyimlerin içine anlam, bağlam ve fikir vermek amacıyla hayatımızın önceki fazlarındaki görüntüleri ve izlenimleri hatırlamanıza yardımcı olur. O, gömülü kompleksleri, tabu duyguları, bastırılmış anıları ve bilinçaltına attığımız korkularımızı güneş ışığı altına çıkartarak yeniden nefes almasını sağlar, bir gevşeme ve rahatlatma aracı olarak davranır. O, zaman içindeki pasajları birbirine bağlar. Bu bağlantılar zamanında yaşanmış olanların yansıması için derin düşüncelere dalmak şeklinde gerçekleşir ve önceki anılar boşluk içinde tekrar canlanır.

PALLAS ATHENA – Savaşçı bilgelik

Astrolojide tanrıça Pallas Athena, eylemlerimiz sırasında daha stratejik ve bilinçli olmaya yardımcı olur. Kaos ve belirsizlik kargaşası içinden çıkmamızı sağlayacak yansımaları ve içsel meditasyonu temsil eder. Metis bizim stratejik içgüdülerimizi ve planlamalarımızı yönlendirir ve tam olarak doğru anda doğru bilinci içimize doğduran değerli bir zekâdır. Pallas Athena duygusal anlamda dolaşmış durumları yansıtır veya ayırt eder. Bilinç yoluyla duygularımızı geliştirmemize olanak sağlar.

PANDORA – Ümit Hediyesi

Astrolojide Pandora yaşanılan her afetin altında veya arkasında kalan, gömülmüş inanç ve umut himayesi yoluyla tekrar yenilenme hediyesinin bize verilmiş olduğunu hatırlatır. Hastalık, yıkım, yaşlılık ve acı, onun kadınsı bilgeliğinin bir parçasıdır ve bu bilgiler, Eden (Cennet) bahçelerinde ve Altın Çağ’daki erkeksi fantezilere doğrudan zıtlık halindedir. Bu tanrıça nasıl hayatımıza yerleşir ve kendisini ne şekilde yansıtılır.

VESTA – İçsel Hayat

Astrolojide Vesta içsel güdülerin, ruhu, kutsal bir yerde veya sunakta, sakin bir an vererek onurlandırmasıdır. Vesta tanrıçası, bir nevi darülacezeyi temsil eder ve açı yönlerine bağlı olarak yersiz veya yurtsuzlara konukseverlik sunmaktadır. Ocağın ışığı gibi O da gün ortasında dinginlik, sükûnet, meditasyon ve yalnızlık sunar. İç yaşamda anksiyete ve umutsuzluk gibi, günlük yaşamın kirliliğinden kaçılabilen bir sığınak işlevi görür ve kapsayıcıdır. Doğum haritasındaki Vesta kişinin hayatında onurlandırılmayı istediği alanları açıklar.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!