İkizler Burcu Castor ve Pollux

Mitolojide Tanrı Zeus’un oğulları Castor ve Pollux, aynı zamanda Dioscuri Yıldız Kümesinden iki yıldızın da adıdır. Mitolojik dilde “Zeusun oğulları” anlamına gelen bu ismi Babilliler takmışlardı. Çapkınlar çapkını Zeus, Isparta Kralı Tyndaros’un karısı Leda ile sevişebilmek için Kuğu kılığına girer ve onların birleşmesinden iki yumurtaları olur. Bir yumurtadan Pollux ve Hellen, diğer yumurtadan da Castor ve Clytemnestra doğarlar. Rivayete göre Pollux ve Hellen Zeus’un ölümsüz çocukları, Castor ve Clytemnestra ise Tyndaros’un ölümlü olan çocuklarıdır. Eski zamanlarda bu olaydan dolayı ikiz olan çocukların birisinin daima tanrısallık taşıdığına inanılır. Yıldızlara ismi verilen bu iki kardeş, Saparta’da birlikte büyür ve çok da iyi anlaşırlar. İki delikanlı Altın Post’u bulmaya giden Jason’un yanında da yer alırlar. İki genç, iki kız kardeşe aşık olurlar. Ancak kızlar nişanlıdırlar ve onları kaçırırken çıkan kavgada Castor ölür. Kardeşini çok seven ve onun ölümüne katlanamayan Pollux, babası Zeus’tan onu tekrar diriltmesini ister. İki kardeşin birbirlerine olan sevgisi Zeus’u duygulandırır ve Pollux’un sahip olduğu ölümsüzlüğünü kardeşi Castor’la paylaşmasına izin verir, ama bir şartla ; bundan böyle iki kardeş zamanlarının yarısını Tanrılar Dağı Olimpos’ta, diğer yarısını da yeraltında ölüler dünyasında geçireceklerdir ! Başlarının üstünde ışık saçan iki ata biner bir vaziyette resmedilen Castor ve Pollux,böylelikle de İkizler Burcunun sembolü olmuşlardır. İkizler burcu insanının iki kişilikli diye adlandırılması,bu, iki kardeşin karakter yapılarıyla bağdaştırılmıştır.

Bir Başka Mit

İkizler burcu Babilliler tarafından bir çift çocuk olarak ifade edilmişdi. Mısırlılarda iki filizlenen bitki olarak tanımlanmışlardı. Araplar ise ikizlerin en parlak iki yıldızını iki ilahi Tavus olarak yorumlamışlardı. Yahudilerde iki insan olarak yorumlanmıştı, David ve Jonathan, Romalılar; Romulus ve Romus, Yunanlılarda ise Costor ve Pollux’un Dioscuri’yi temsil ettiğini düşünürlerdi. Buralardan türemiş olan bazı terimlerde ise bu burç ikizlerin ağlaması olarak düşünülürdü. İkizler değişken, hava olarak tanımlanır. Yönetici planeti Merkür’dür. Mitolojide Merkür (Hermes) ilahi haberci, uyku getirici ve yeraltı güçlerinin yöneticisi olarak bilinirdi. Hermes müzik ve matematik tanrısıydı. Hırsız, dolandırıcı, ticaret ve anlaşmaların işaretiydi. İkizler sıcak, pozitif ve nemli yapıyı verir. Bu yüzden de 22 Mayıs ise 21 Haziran arasında doğanlara bu özelliklerini verdiğine inanılırdı.

 

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!