PARAPSİKOLOJİ TEMALI SABİTYILDIZLAR VE ASTEROİDLER

Parapsikoloji Temalı Sabityıldızlar

ACRUX: Genel anlamda – Dini yararlılık, tören, büyü ve gizem.

AGENA: Satürn ile – Parapsikolojiye ilgi.

AL HECKA: Neptün ile – Psişiklik.

ALCYONE: Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

ALDEBARAN: Neptün ile – Medyumsal. Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

ALGENIB: Uranüs ile – Mistik ilgiler.

ALHENA: Genel anlamda – Spritüal uyum. Neptün ile – Medyumsallık. Uranüs ile – Psişiklik.

ALKALUROPS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

ALPHECCA: Uranüs ile – Psişik güçler, Parapsikolojiye ilgi.

ALPHERATZ: Uranüs ile – Psişik.

ALSHAIN: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

ALTAIR: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. Neptün ile – Parapsikolojiye yoluyla mistik sorunlar. Uranüs ile – Spiritüalizm, Okültizm ve ilgilenen ve dine şüphe ile bakanlar.

ARCTURUS: Takımyıldız – Okülte ilgi.

ASELLUS AUSTRAL: Ay ile – Öte âlemler ile tuhaf deneyimler.

ASELLUS BOREALI: Ay ile – Öte âlemler ile tuhaf deneyimler. Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi.

ASTEROPE: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

ATRIA: Takımyıldız – Spritüel güç.

BELLATRIX: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi, ama kullanışsız çıkarlar.

BETELGEUSE: Takımyıldız. Neptün ile – Spritüel uyum. Güneş – Mistik ilgiler.

CANOPUS: Satürn ile – Parapsikolojiye ilgi.

CAPELLA: Uranüs – Tuhaf, dini görüşler.

CASTOR: Merkür – Olağanüstü psişik güçler. Ay ile- Psişik. Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi. Güneş ile – Parapsikolojiye konularına önem. Uranüs ile – Kamusal eleştiri gerektiren büyük psişik güç.

CEGINUS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

CELAENO: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

COXA: Genel anlamda – Peygamberlik kabiliyeti.

DENEB OKAB:Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

DHENEB: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

EL NATH: Neptün – Parapsikolojiye ilgi. Uranüs ile – Çıkarlar için Parapsikolojiye ilgili çalışmalar.

ELECTRA: Uranüs ile – Okülte ilgi.

ETAMIN: Genel anlamda – Ezoterik çalışmalar.

FOMALHAUT: Neptün – Parapsikolojiye ilgi.

GIEDI PRIMA: Merkür ile – Psişik.

Neptün ile – Çocukluk çağında psişiklik.

HAMAL:  Neptün ile –  Parapsikolojiye ilgi. Uranüs ile – Medyumsallık.

IZAR:Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

LABRUM: Genel anlamda – Psişiklik.

MAIA: Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

MENKAR: Uranüs – Mistik ilgiler.

MERGA: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

MEROPE: Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

MIMOSA: Genel anlamda – Gizli çalışmalar ve yapılacaklar hakkında başarılı bir soruşturma.

MINTAKA: Satürn – Psişiklik.

MIRACH: Parapsikolojiye ilgi.

MUFRID: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

NEKKAR: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

NUNKI: Ay ile – Alışılmış dışında din. Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi.

PHACT: Genel anlamda – Medyumsallık.

POLLUX: Uranüs – Psişiklik.

PORRIMA: Genel anlamda – Peygamberce içgüdüler.

PRAESAEPE: Ay – Öte âlemler ile tuhaf deneyimler.

PRIMA HYADUM:Neptün ile – Geniş ve alışılmışın dışında dini görüşler. Uranüs ile – Mistik ilgiler. Bilinçsiz psişik.

PRINCEPS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

PROCYON: Merkür ile – Parapsikolojiye ilgi. Ay ile – Parapsikolojiye ilgi. Neptün ile – Medyumsallık.

RAS ALHAGUE: Neptün ile – Büyük ölçüde yanıltıcı gizli, dini ya da bilimsel çalışma. Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

REGULUS: Ay ile  – Parapsikolojiye ilgi.

RIGEL: Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi.

SABIK: Mars ile – Sorun olacak alışılmışın dışında ya da sapkın dini görüşler. Neptün ile – Psişiklik.

SADALMELEK: Ay ile – Parapsikolojiye ilgi ve önem. Neptün ile – Parapsikolojiye ve önem. Psişik. Satürn ile – Psişiklik. Güneş ile – Parapsikolojiye ilgi ve önem. Uranüs ile – Psişik. Arındırıcı inançlar felsefeleri çok iyi yapar. Venüs ile – Parapsikolojiye ilgili araştırmalar.

SADALSUUD: Mars ile – Parapsikolojiye konulardan zorluk. Ay ile – Parapsikolojiye ilgi ve bu konular vasıtasıyla itibar. Neptün ile – Medyumsallık. Güneş ile – Parapsikolojiye ilgi. Psişik. Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

SCHEAT: Neptün – Psişik konularda belirgin. Uranüs ile – Psişiklik.

SEGINUS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

SIRIUS:  Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi.

SKAT: Jüpiter ile – Parapsikolojiye ilgi ya da dinsel bir zihin. Merkür ile – Parapsikolojiye ilgi. Psişik. Neptün ile – Psişik. Güneş ile – Eleştiri ve medyumluk yoluyla zulüm görmek, ancak arkadaşlardan alınacak yardımlar. Psişik. Venüs ile – Parapsikolojiye ilgi. Psişik.

SPICA: Satürn ile – Parapsikolojiye ilgi. Uranüs ile  – Medyumsallık.

TARAZED: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

TAYGETA: Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

TOLIMAN: Neptün – Psişiklik.

VEGA: Neptün ile – Parapsikolojiye ve benzeri gizli topluluklara ilgi.

ZANIAH: Uranüs ile – Psişik.

ZOSMA: Genel anlamda – Peygamberlik yeteneği.

ZUBEN ELGENUBIS: Neptün ile – Gizli güçlerin kötü kullanımı. Uranüs ile – Psişiklik.

Parapsikoloji temalı Asteroidler

ABBOLUS: Vaiz, büyücü. Kartal ve yılan, rüyalar, duman, sis. Durugörü, kartal ve yılansı motifler,  rüyalar,  geniş görüşlülük sahipliği, insani drama, tedirginlik, huysuzluk, komploculuk, gizem ve zulüm, itibar ve övgü, alkol veya benzeri maddeler ile rehberlik veya bilgelik kaybı, yönetim, planlama, ses denetimi, önem, başarı, iş tutumu.

AURA: Görünmeyen farklı enerjileri görerek yapılan çalışmalar, insan veya başka canlıların auralarını görmek, çeşitli enerji formlarıyla kurulan bilinçsizce temaslar, Başkalarının titreşimlere duyarlılık, güçlü empatik güçler ve diğerlerinin titreşimlerini okuma yeteneği, manevi konulara derin ilgi.

CIRCE (Grek): Büyücü, cadı, putperest, doğal tedaviler, masaj, izolasyon, yalnız olmayı tercih etme, dışlanmış kişi olmayı seçme, geleneksel olarak rol oynayan kadın, bahçıvanlar, hayvanseverlik, yardım ve kurtarma geleneği, cinselliği büyüsel öğretiler eşliğinde ele alma, birlikte yaşama, başkalarının davranışları arkasındaki gerçekler, sezgisellik, medyumluk, ayrıca, başkalarına yardım etmek ve erkek düşmanlığıyla birlikte ahlak bakımından küçük düşmek.

DIANA (Roman): Manevi bağlantılar, sezgisel rehberlik, perdenin ötesindeki iletişim, doğa ile etkileşim, ana tanrıça tarafından korunma, büyü, bilgelik, kocakarı, kendini av olarak hissetme, duygusal özgürlük, yalnızlık sevgisi, hayvanlarla iyi anlaşma, doğal dünyayı yakından anlama, atletik beceriler, geceyle ve ayla ilgili temaların önemi. 

DODONA (Grek): Eski dünyanın din ve kültürünün önemi, kehanet ve geleceği görmenin ilgi alanları olması

HEKATE (Grek): Büyülü yetenekler, gizlilik, doğal şifa, ruhsal bir doğa ile bağlantılı düzeyler, peygamberane rüyalar, hayaller, sihirsel yetenekler, kehanet rüyaları, yaşlı kadınlar ve kocakarılar ile ilgili olaylar, sezgisel bilgelik, cadılar, ölüler kraliçesi, karanlık ay tanrıçası, Şamanizm, büyücülük, sihir, iksirler, falcılık, karanlık, rehber, danışman, dönüşüm, hafif geçişler, tıp, eczacılık, ebelik veya küçük çocukların bakımı gibi konuların açığa çıkması,  bu Tanrıça ile ilgili temaların vurgulamaları, insanların hayatlarının sonunda yollarını bulmalarına yardım etme, ayrıca bir rehber ya da yol gösterici olarak hizmet etme eğilimleri, yollar, geçitler, kapılar ve kapıların hem fiziksel hem de değişmeceli yaşamda önemli bir rol oynamaları, yaşamın birçok farklı yönünün yaşanması.

HYPNOS (Geek): Zengin rüyalar, uyku, kişisel gece faaliyetleri, uyumak ya da hayal görmek, sessizlik, sıkıntılı olmak, sıkılmak, göz boyamak ya da büyülenmek, zengin bir rüya yaşamı, ölüm ve gece nöbetleri için çok kişisel önemler, suni uyku.

IRIS (Grek) : Rüya yolu ile gelen ilham ve sezgiler, bilinçaltı mesajları, haberci rüyalar, medyumsal belirtiler, parçaların bir toplamını bütün gibi görme, dağınık parçaları birlikte getirmek ihtiyacı, harmanlama, parçaları monte etme, birleştirme, derleme, büyülü bilgiler, sevgi, sadakat, mükemmel bir eş, adanmış anne. Negatif konumlarda: nevrozlar veya şizofrenik davranışlar, kurye, muhbir, diplomat ya da arabulucu olarak hizmet verebilecek iletişim ve karşılıklı anlayış eğiliminin güçlendirilmesi, hızlı, uyumlu, geçici ve acımasız bir doğa, atmosferik koşulların hayatta oynayacağı önemli bir roller.

ISIS (Egyptian) : Büyü, sezgi, çadıcılık, pagan, aşk, evlilik, bağlılık, evlat edinme, doğurganlık sorunları, taşıyıcı annelik, üvey çocuk, evlatlık çocuklar, dul kadınlar, aldatma, sadakatsiz ortaklık, parçalara ayrılma, yapboz, dağınık parçaları bir araya getirmek için ihtiyaç duymak,  derlemek, harmanlama, toplama ve monte etme, büyülü bilgiler, ölümüne sevgi, bağlılık, mükemmel eş, adanmış anne, yaşamı yaratma, canlandırma, besleme ve sürdürme gücüne sahip olma, bakım ve şifa katılımı, son derece üretken, yararlı ve şefkatli bir doğanın ortaya çıkışı, kamusal güven ve popüler temyiz pozisyonunun elde edilmesi.

MAGION: Nadir ve yüce özelliklerin şekillenmesine eğilim, büyülenmiş, büyüleyici, hipnoz, mesmerize, öğrenci, shaman, öğretmen/bilge, sihirbaz ve benzerleri, maji pratikçileri, simyacı, sihirbaz, ağaçların çalışmaları.

MERLIN: Gizli ilimler diye anılan alşimi, astroloji ve maji kabiliyeti, tarot, duru görü ve vb gibi gizemli tüm konular, değişik enerjilerle yapılan çalışmalar, mistik duygular ve işler, bu tür işlerde cesaret, doğal enerjiler, psikokinezi yeteneği, kâhinlik, güçlü liderlere akıl hocalığı yapabilme, tavsiyede bulunabilin ilecek büyüye olan ilgi, konunun Ortaçağ Avrupa’sında kişisel öneme sahip bir konu haline gelmesi.

ORPHEUS (Grek): Kederli veya neşeli, akılda kalan müzikler, kişinin müzikal yetenekleri, sevgiye sıkı bağlılık, ölümle kurulan bağ, cinselliğe ters düşme ve platonik sevgi tutkunluğu, din kavramından hoşlanmama.

PYTHIA (Grek): Delphi ve tarihinin coğrafi konumunun için kişisel önemi, kehanet, öngörü benzeri uygulamaların gelişmesi ve bu tür konulara kabiliyet. 

REIKI: Metafizik yollarla başkalarının hastalıklarını tedavi etmek için aranacak bilimsel, Göksel, terapötik ve sıradışı çalışmalara yönelme.

SIRENE (Grek): Büyüleyici ve baştan çıkarıcı nitelikler, bir vokal ile ifade yeteneği, diğerleri için tehlikeli koşullar oluşturabilme.

SOMNIUM: Uykuya verile

Parapsikoloji Temalı Sabityıldızlar ve Asteroidler

ACRUX: Genel anlamda – Dini yararlılık, tören, büyü ve gizem.

AGENA: Satürn ile – Parapsikolojiye ilgi.

AL HECKA: Neptün ile – Psişiklik.

ALCYONE: Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

ALDEBARAN: Neptün ile – Medyumsal. Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

ALGENIB: Uranüs ile – Mistik ilgiler.

ALHENA: Genel anlamda – Spritüal uyum. Neptün ile – Medyumsallık. Uranüs ile – Psişiklik.

ALKALUROPS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

ALPHECCA: Uranüs ile – Psişik güçler, Parapsikolojiye ilgi.

ALPHERATZ: Uranüs ile – Psişiklik.

ALSHAIN: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

ALTAIR: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. Neptün ile – Parapsikolojiye yoluyla mistik sorunlar. Uranüs ile – Spiritüalizm, Okültizm ve ilgilenen ve dine şüphe ile bakanlar.

ARCTURUS: Takımyıldız – Okülte ilgi.

ASELLUS AUSTRAL: Ay ile – Öte âlemler ile tuhaf deneyimler.

ASELLUS BOREALI: Ay ile – Öte âlemler ile tuhaf deneyimler. Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi.

ASTEROPE: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

ATRIA: Takımyıldız – Spritüel güç.

BELLATRIX: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi, ama kullanışsız çıkarlar.

BETELGEUSE: Takımyıldız. Neptün ile – Spritüel uyum. Güneş – Mistik ilgiler.

CANOPUS: Satürn ile – Parapsikolojiye ilgi.

CAPELLA: Uranüs ile – Tuhaf, dini görüşler.

CASTOR: Merkür ile – Olağanüstü psişik güçler. Ay ile- Psişik. Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi. Güneş ile – Parapsikolojiye konularına önem. Uranüs ile – Kamusal eleştiri gerektiren büyük psişik güç.

CEGINUS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

CELAENO: Uranüs – Parapsikolojiye ilgi.

COXA: Genel anlamda – Peygamberlik kabiliyeti.

DENEB OKAB:Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

DHENEB: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

EL NATH: Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi. Uranüs ile – Çıkarlar için Parapsikolojiye ilgili çalışmalar.

ELECTRA: Uranüs ile – Okülte ilgi.

ETAMIN: Genel anlamda – Ezoterik çalışmalar.

FOMALHAUT: Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi.

GIEDI PRIMA: Merkür ile – Psişik.

Neptün ile – Çocukluk çağında psişiklik.

HAMAL:  Neptün ile –  Parapsikolojiye ilgi. Uranüs ile – Medyumsallık.

IZAR:Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

LABRUM: Genel anlamda – Psişiklik.

MAIA: Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

MENKAR: Uranüs ile – Mistik ilgiler.

MERGA: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

MEROPE: Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

MIMOSA: Genel anlamda – Gizli çalışmalar ve yapılacaklar hakkında başarılı bir soruşturma.

MINTAKA: Satürn ile – Psişiklik.

MIRACH: Parapsikolojiye ilgi.

MUFRID: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

NEKKAR: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

NUNKI: Ay ile – Alışılmış dışında din. Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi.

PHACT: Genel anlamda – Medyumsallık.

POLLUX: Uranüs ile – Psişiklik.

PORRIMA: Genel anlamda – Peygamberce içgüdüler.

PRAESAEPE: Ay – Öte âlemler ile tuhaf deneyimler.

PRIMA HYADUM:Neptün ile – Geniş ve alışılmışın dışında dini görüşler. Uranüs ile – Mistik ilgiler. Bilinçsiz psişiklik.

PRINCEPS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

PROCYON: Merkür ile – Parapsikolojiye ilgi. Ay ile – Parapsikolojiye ilgi. Neptün ile – Medyumsallık.

RAS ALHAGUE: Neptün ile – Büyük ölçüde yanıltıcı gizli, dini ya da bilimsel çalışma. Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

REGULUS: Ay ile  – Parapsikolojiye ilgi.

RIGEL: Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi.

SABIK: Mars ile – Sorun olacak alışılmışın dışında ya da sapkın dini görüşler. Neptün ile – Psişiklik.

SADALMELEK: Ay ile – Parapsikolojiye ilgi ve önem. Neptün ile – Parapsikolojiye ve önem. Psişik. Satürn ile – Psişiklik. Güneş ile – Parapsikolojiye ilgi ve önem. Uranüs ile – Psişik. Arındırıcı inançlar felsefeleri çok iyi yapar. Venüs ile – Parapsikolojiye ilgili araştırmalar.

SADALSUUD: Mars ile – Parapsikolojiye konulardan zorluk. Ay ile – Parapsikolojiye ilgi ve bu konular vasıtasıyla itibar. Neptün ile – Medyumsallık. Güneş ile – Parapsikolojiye ilgi. Psişik. Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

SCHEAT: Neptün ile – Psişik konularda belirgin. Uranüs ile – Psişiklik.

SEGINUS: Takımyıldız – Parapsikolojiye ilgi.

SIRIUS:  Neptün ile – Parapsikolojiye ilgi.

SKAT: Jüpiter ile – Parapsikolojiye ilgi ya da dinsel bir zihin. Merkür ile – Parapsikolojiye ilgi. Psişik. Neptün ile – Psişik. Güneş ile – Eleştiri ve medyumluk yoluyla zulüm görmek, ancak arkadaşlardan alınacak yardımlar. Psişik. Venüs ile – Parapsikolojiye ilgi. Psişik.

SPICA: Satürn ile – Parapsikolojiye ilgi. Uranüs ile  – Medyumsallık.

TARAZED: Takımyıldız – Durugörü kabiliyeti. 

TAYGETA: Uranüs ile – Parapsikolojiye ilgi.

TOLIMAN: Neptün ile – Psişiklik.

VEGA: Neptün ile – Parapsikolojiye ve benzeri gizli topluluklara ilgi.

ZANIAH: Uranüs ile – Psişik.

ZOSMA: Genel anlamda – Peygamberlik yeteneği.

ZUBEN ELGENUBIS: Neptün ile – Gizli güçlerin kötü kullanımı. Uranüs ile – Psişiklik.

Parapsikoloji temalı Asteroidler

ABBOLUS: Vaiz, büyücü. Kartal ve yılan, rüyalar, duman, sis. Durugörü, kartal ve yılansı motifler,  rüyalar,  geniş görüşlülük sahipliği, insani drama, tedirginlik, huysuzluk, komploculuk, gizem ve zulüm, itibar ve övgü, alkol veya benzeri maddeler ile rehberlik veya bilgelik kaybı, yönetim, planlama, ses denetimi, önem, başarı, iş tutumu.

AURA: Görünmeyen farklı enerjileri görerek yapılan çalışmalar, insan veya başka canlıların auralarını görmek, çeşitli enerji formlarıyla kurulan bilinçsizce temaslar, Başkalarının titreşimlere duyarlılık, güçlü empatik güçler ve diğerlerinin titreşimlerini okuma yeteneği, manevi konulara derin ilgi.

CIRCE (Grek): Büyücü, cadı, putperest, doğal tedaviler, masaj, izolasyon, yalnız olmayı tercih etme, dışlanmış kişi olmayı seçme, geleneksel olarak rol oynayan kadın, bahçıvanlar, hayvanseverlik, yardım ve kurtarma geleneği, cinselliği büyüsel öğretiler eşliğinde ele alma, birlikte yaşama, başkalarının davranışları arkasındaki gerçekler, sezgisellik, medyumluk, ayrıca, başkalarına yardım etmek ve erkek düşmanlığıyla birlikte ahlak bakımından küçük düşmek.

DIANA (Roman): Manevi bağlantılar, sezgisel rehberlik, perdenin ötesindeki iletişim, doğa ile etkileşim, ana tanrıça tarafından korunma, büyü, bilgelik, kocakarı, kendini av olarak hissetme, duygusal özgürlük, yalnızlık sevgisi, hayvanlarla iyi anlaşma, doğal dünyayı yakından anlama, atletik beceriler, geceyle ve ayla ilgili temaların önemi. 

DODONA (Grek): Eski dünyanın din ve kültürünün önemi, kehanet ve geleceği görmenin ilgi alanları olması

HEKATE (Grek): Büyülü yetenekler, gizlilik, doğal şifa, ruhsal bir doğa ile bağlantılı düzeyler, peygamberane rüyalar, hayaller, sihirsel yetenekler, kehanet rüyaları, yaşlı kadınlar ve kocakarılar ile ilgili olaylar, sezgisel bilgelik, cadılar, ölüler kraliçesi, karanlık ay tanrıçası, Şamanizm, büyücülük, sihir, iksirler, falcılık, karanlık, rehber, danışman, dönüşüm, hafif geçişler, tıp, eczacılık, ebelik veya küçük çocukların bakımı gibi konuların açığa çıkması,  bu Tanrıça ile ilgili temaların vurgulamaları, insanların hayatlarının sonunda yollarını bulmalarına yardım etme, ayrıca bir rehber ya da yol gösterici olarak hizmet etme eğilimleri, yollar, geçitler, kapılar ve kapıların hem fiziksel hem de değişmeceli yaşamda önemli bir rol oynamaları, yaşamın birçok farklı yönünün yaşanması.

HYPNOS (Geek): Zengin rüyalar, uyku, kişisel gece faaliyetleri, uyumak ya da hayal görmek, sessizlik, sıkıntılı olmak, sıkılmak, göz boyamak ya da büyülenmek, zengin bir rüya yaşamı, ölüm ve gece nöbetleri için çok kişisel önemler, suni uyku.

IRIS (Grek) : Rüya yolu ile gelen ilham ve sezgiler, bilinçaltı mesajları, haberci rüyalar, medyumsal belirtiler, parçaların bir toplamını bütün gibi görme, dağınık parçaları birlikte getirmek ihtiyacı, harmanlama, parçaları monte etme, birleştirme, derleme, büyülü bilgiler, sevgi, sadakat, mükemmel bir eş, adanmış anne. Negatif konumlarda: nevrozlar veya şizofrenik davranışlar, kurye, muhbir, diplomat ya da arabulucu olarak hizmet verebilecek iletişim ve karşılıklı anlayış eğiliminin güçlendirilmesi, hızlı, uyumlu, geçici ve acımasız bir doğa, atmosferik koşulların hayatta oynayacağı önemli bir roller.

ISIS (Egyptian) : Büyü, sezgi, çadıcılık, pagan, aşk, evlilik, bağlılık, evlat edinme, doğurganlık sorunları, taşıyıcı annelik, üvey çocuk, evlatlık çocuklar, dul kadınlar, aldatma, sadakatsiz ortaklık, parçalara ayrılma, yapboz, dağınık parçaları bir araya getirmek için ihtiyaç duymak,  derlemek, harmanlama, toplama ve monte etme, büyülü bilgiler, ölümüne sevgi, bağlılık, mükemmel eş, adanmış anne, yaşamı yaratma, canlandırma, besleme ve sürdürme gücüne sahip olma, bakım ve şifa katılımı, son derece üretken, yararlı ve şefkatli bir doğanın ortaya çıkışı, kamusal güven ve popüler temyiz pozisyonunun elde edilmesi.

MAGION: Nadir ve yüce özelliklerin şekillenmesine eğilim, büyülenmiş, büyüleyici, hipnoz, mesmerize, öğrenci, shaman, öğretmen/bilge, sihirbaz ve benzerleri, maji pratikçileri, simyacı, sihirbaz, ağaçların çalışmaları.

MERLIN: Gizli ilimler diye anılan alşimi, astroloji ve maji kabiliyeti, tarot, duru görü ve vb gibi gizemli tüm konular, değişik enerjilerle yapılan çalışmalar, mistik duygular ve işler, bu tür işlerde cesaret, doğal enerjiler, psikokinezi yeteneği, kâhinlik, güçlü liderlere akıl hocalığı yapabilme, tavsiyede bulunabilin ilecek büyüye olan ilgi, konunun Ortaçağ Avrupa’sında kişisel öneme sahip bir konu haline gelmesi.

ORPHEUS (Grek): Kederli veya neşeli, akılda kalan müzikler, kişinin müzikal yetenekleri, sevgiye sıkı bağlılık, ölümle kurulan bağ, cinselliğe ters düşme ve platonik sevgi tutkunluğu, din kavramından hoşlanmama.

PYTHIA (Grek): Delphi ve tarihinin coğrafi konumunun için kişisel önemi, kehanet, öngörü benzeri uygulamaların gelişmesi ve bu tür konulara kabiliyet. 

REIKI: Metafizik yollarla başkalarının hastalıklarını tedavi etmek için aranacak bilimsel, Göksel, terapötik ve sıradışı çalışmalara yönelme.

SIRENE (Grek): Büyüleyici ve baştan çıkarıcı nitelikler, bir vokal ile ifade yeteneği, diğerleri için tehlikeli koşullar oluşturabilme.

SOMNIUM: Uykuya verilen derin ilgi, rüyalar ve gece görüşün yanı sıra ay’ın gücü ile ilgili tüm temalar, bilimsel ve yaratıcı arayışları birleştirme yeteneğinin ortaya çıkması, Johannes Kepler’in (ve bilimsel devrimin diğer önemli figürlerinin) hayatı ve çalışmalarına verilen değerlerin kişisel bir mesele haline gelmesi.

SPHINX: Çözülmemiş esrarlar, bilmeceler, paradokslar, cevaplar ve anlayış eksikliğinde gözden kaçanlar, enigma olayları.

TELEPHUS: Telepati kabiliyeti, kehanete elverişlilik.

n derin ilgi, rüyalar ve gece görüşün yanı sıra ay’ın gücü ile ilgili tüm temalar, bilimsel ve yaratıcı arayışları birleştirme yeteneğinin ortaya çıkması, Johannes Kepler’in (ve bilimsel devrimin diğer önemli figürlerinin) hayatı ve çalışmalarına verilen değerlerin kişisel bir mesele haline gelmesi.

SPHINX: Çözülmemiş esrarlar, bilmeceler, paradokslar, cevaplar ve anlayış eksikliğinde gözden kaçanlar, enigma olayları.

TELEPHUS: Telepati kabiliyeti, kehanete elverişlilik.

Gufran Erkılıç (Her hakkı mahfuzdur)

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!