Sabit Yıldızlar

Güneş sistemi içerisindeki tüm yıldızlara Sabit Yıldızlar adı verilmiştir. Bu ismin verilmesinin nedeni onların dünyamıza göre Güneş sistemi etrafında dönmedikleri içindir. Sabit yıldızların etkileri sadece diğer planetler,Güneş ve Ay ile kavuşum halinde iken incelenir. Modern astrolojide eskisi kadar tutarlı olmasa da incelenir. Ancak Horary astroloji gibi bazı astroloji türlerinde önemli bir yer tutarlar. Bu bakımdan sizlere bunların burçlarda bulundukları dereceleri ve karakterlerini vermekle yetiniyoruz.

Önemli Sabit Yıldızlar ve Karakterleri

Acrab: Beta Scorpii. 2° 29′ yay burcundadır. Mars ve Satürn karakterinde olup, kötülük ve bazen gaddarlık verir.

Acrux: Alpha Crucis. 11° 11′ akrep burcundadır. Jüpiter karakterindedir. İhtişam, lüks ve gösterişi anlatır, bu tip bir yaşamı çok sevmeyi ifade eder.

Aldebaran: Alpha Tauri. 9° 05′ ikizler burcundadır. Mor renkli bir yıldızdır. Ve Mars karakterindedir. Genel yada askeri şan, şeref ve cesareti ifade eder. Satürn ya da Mars ile birleşiyorsa ölüm ile tehdit edilmeyi anlatır. Boğanın güney gözünü sembolize eder.

Agena: Beta Centauri. 23° 06′ akrep burcundadır. Venüs ve Jüpiter karakterindedir. Başarıyı simgeler.

Algol: Beta Persei. 25° 28′ boğa burcundadır. Satürn ve Jüpiter karakterinde olup mor renklidir. Cinayet ve adam öldürmeyi anlatır, Ay ile birleştiğinde başın kesilmesini ifade eder.

Alnilam: Epsilon Orionis. 22° 46′ ikizler burcundadır. Jüpiter
ve Satürn karakterinde olup, geçici mutluluk ve başarıyı simgeler.

Alphard: Alpha Hydrae. 26° 36′ aslan burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir ve moral bozukluğunu ifade eder.

Alphecca: Gamma, Alpha Coromae Borealis. 11° 32′ Akrep burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Sanatsal yetenekleri ifade eder.

Alpheratz: Sirrah, Alpha Andromedae. 13° 40′ koç burcundadır. Venüs ve Jüpiter karakterinde olup, sevgi, mutluluk ve zenginliği ifade eder.

Antares: Vespertillio, Alpha Scorpii. 09° 04′ yay burcundadır. Mars ve Jüpiter ile zayıf olarak Merkür karakterindedir. Akrebin başını sembolize eder. Düşüncesizliği, düşüncesizce cesareti, ani tavırları, girişim ve teşebbüsleri, zor kullanmayı, şiddet ve tecavüzü, zulüm ve baskıyı, verimliliğin yok olmasını, iflası ve ölümü anlatır.

Arcturus: Arctur. Alpha Bootis. 23° 32′ terazi burcundadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir. Şan ve şerefi anlatır.
Asellus Australis: Delta Cancri. 08° 01′ aslan burcundadır. Mars ve güneş karakterindedir. Kör olmayı, gözlerdeki ağır hastalıkları, sık ,sık yakalanılan mikrobik rahatsızlıkları ve yüksek ateşi ifade eder.

Atair: Alpha Aquilae. 01° 04′ kova burcundadır. Satürn ve Merkür karakterindedir ve çok parlak bir yıldızdır. Ağır hastalıkları, kayıplar ve iflası, aşırı hırs ve ihtirası, büyük acılar ve ıstırabı anlatan sert etkili bir yıldızdır.

Bellatrix: Gamma Orionis. 20° 16′ ikizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Para için evliliği, devamı olmayan şan ve şöhreti, sonradan yaşanacak yıkımları, iflas ve felaketleri,
büyük tehlikeleri anlatır. Güneş veya Ay ile birleştiğinde kaza sonucu kör olmayı işaret eder. Orion’un sol omzunu sembolize eder.

Betelgeuze: Betelguese, Alpha Orionis. 28° 04′ ikizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Zenginliği, evlilikle gelecek onur ve mutluluğu, cazibeyi ve tercih edilmeyi anlatır.

Canopus: Alpha Carinae. 14° 16′ yengeç burcundadır. Satürn ve Jüpiter karakterinde olup, gemi ile seyahatlerde tehlikeyi ifade eder.

Capella: Alpha Aurigae. 21° 10′ ikizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterinde tanınmış bir yıldızdır. Şan, şeref, korunma ve mutluluğu gösterir. Capella, MC’ ye yakın yerlerde Güneş yada Ay ile birleştiğinde veya ASC ile ilişkide iken evlilik ile gelecek olan zenginlik, onur ve mutluluğu anlatır.

Castor: Apollo, Alpha Aurigae. 21° 10′ ikizler burcundadır. Merkür karakterindedir ve hile, yalancılık, iki yüzlülüğü ifade eder.

Denep: Alpha Cygni. 04° 46′ balık burcundadır. Venüs ve Merkür karakterinde olup, öğrenme hırsını anlatır.

Deneb: Zeta Aquilae. 19° 07′ oğlak burcundadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir. Nüfuzlu olmak ve hükmetmeyi ifade eder.

Deneb Kaitos: Diphda, Beta Ceti. 01° 51′ koç burcundadır. Satürn karakterindedir. Ruhsal ve bedeni rahatsızlıkları ve bünyenin zayıflığını ifade eder.

Denebola: Beta Leonis. 20° 57′ başak burcundadır. Şanssızlığı ve iyi giden bir olayın kötü sonuçlanacağını işaret eder. Kazanılan şan ve şöhretin felaketler sonucu yitirilmesi, Güneş ile birleşen yıldızın yaratacağı sonuçtur.

El Nath: Beta Tauri. 21° 51′ ikizler burcundadır. Mars karakterindeki yıldız başarıyı simgeler.
Formalhaut: Alrisha, Alpha Piscium. 03° 09′ balık burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Ünü, şan ve şöhreti simgeler. Eğer MC’ ye yakın yerlerde Güneş ile Işıklara yakın konumlarda, önemli konstellasyonların içinde bulunmaları halinde şanssızlığa işaret eder.

Gedi:Alpha Capricomi. 03° 10′ kova burcundadır. Venüs ve mars karakterinde olup, muhabbeti, sevgiyi, hürmeti, feda (kurban) etmeye hazır olmayı anlatır.

Hamal: Alpha Arietis. 06° 59′ boğa burcundadır. Mars ve Satürn karakterindedir. Gaddarlık ve acımasızlığı ifade eder. Eğer Güneş ile birleşiyorsa ölüm ile sonuçlanacak çekişme ve ihtirası anlatır.

Hyaden: Regengestirn, Yıldız kümesi. 04° – 06° ikizler burcundadır. Mars ve Neptün karakterinde olup, güdülerin hastalık derecesine yükselmesini ifade eder.

Markab: Alpha Pegasi. 22° 49′ balık burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Pegasus’un kanatlarını sembolize eder. Mor ve parlak bir yıldızdır. Yaralanmalara karşı dikkatli olmayı ifade eder.’ Güneş ya da Ay ile birleşiyorsa büyük açıların arkasından gelecek ün ve basanları, acı, ıstırap Ve çileyi, ölüm ile tehdidi anlatır.

Menkar: Alpha Ceti. 13° 38′ boğa burcundadır. Satürn karakterinde bîr sabit yıldızdır. Hastalık ve tarımsal başarısızlıkların beklentisini ifade eder. Güneş yada Ay ile birleştiğinde hastalıklara neden olduğu gibi, MC üzerinde olduğunda utanç, onur yitirme, iflas, planların felaketle sonuçlanması etkilerini yaratır. Balinanın çenesini sembolize eder.

Mirach: Beta Andromedae. 29° 46′ koç burcundadır. Venüs
karakterindedir. Uzun sürecek evlilikleri, güzellikleri ve uygun fesatları ifade eder.

Peiaden: 29° boğa burcundadır. Ay ve Mars karakterindedir. Ay ve Mars karakterindedir.Işıklara yakın konumlarda,önemli konselasyonların içinde bulunmaları halinde şanssızlığa işaret eder.

Polaris: Alpha Ursa Minoris. Al Ruccaab, Polar yıldız. 27° 54′ ikizler burcundadır. Satürn ve Venüs karakterinde olup, tarımsal sıkıntılar ve kıtlık, hastalıklar ve özellikle salgın hastalıklar, şanssızlıkları ifade eder.

Pollux: Beta Geminorum, Herkules. 22° 35′ yengeç burcundadır. Mars karakterinde bir yıldızdır. Utanmazlık, vurdumduymazlık, soğukkanlılık gibi davranış biçimlerini anlatır. Işıklar ile ilişkide ise yada horoskopta güçlü konumda ise gaddarlık, acımasızlık duygularını verir.

Procyon: Alpha Canis Mindris. 25° 10′ yengeç burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Sembolik olarak küçük köpeği temsil eder. Şiddete varan kuvvetli aktiviteyi, başarıya ulaşmak için hırs ve arzulu olmayı, ihtirası ancak sonuçta yaşanacak trajediyi anlatır.

Ras Alhague: Alpha Ophiuchi 21° 42′ yay burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir.Cinsel konulardaki saplantı ve çarpıklıkları, cinsel sorunları ve bunların ruhsal dışa vurmasını, cinsel yaşamın toplum ilişkilerine sorun olmasını ifade eder.
Rastaban: Beta Drakonis. 11° 15′ yay burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir. Küçük kazaları ifade eder.

Regulus: Ksalb, Alpha Laonis. 29° 21′ aslan burcundadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir ve mor renkli parlak bir yıldızdır. Genel konumlarda şansı ifade eder. Işıklar ile birleştiğinde ise evliliğin getireceği şan ve zenginliği, ancak hayatın sefalet ile son bulmasını anlatır. Sembolik olarak aslanın başını temsil eder.

Plaides: 20° 30′ boğa burcunda bulunan yedi yıldızdır. Boğanın boynuzunu sembolize ederler.Yıldızlar Güneş yada Ay ile birleştiklerinde yada doğum sırasında ASC üzerinde iseler, yüzde yaralara, utanç ve onur yitirmeye, tutuklanma ve hapis olmaya, insani duyguların yitirilmesine, agresiviteye işaret ederler. Çok sert etkili bir gruptur.

Rigel: Beta Orionis. 16° 08′ ikizler burcundadır. Boğanın Güney gözünü temsil eden iyi huylu bir yıldızdır. Jüpiter ve Mars karakterindedir. ASC yada MC ile birleşiyorsa yüksek onur, zenginlik ve her alanda mutluluk habercisidir. Ün ve buluş yeteneğini simgeler.

Scheat: Beta Pegasi. 28° 43′ balık burcundadır. Satürn karakterinde olup, şiddetli ölümü ifade eder.

Sirius: Alpha Canis Majoris, Canicula, 13° 23′ yengeç burcundadır. Mars ve Jüpiter ve Satürn karakterindedir. İtibarı ve sosyal mevkii ifade eder.

Spica: Azimech, Alpha Virginis. 23° 08′ terazi burcundadır. Venüs ve Mars karakterinde olup, sanat ve bilim sevgisini ifade
eder.

Unukelhai: Alpha Serpentis. 21° 23′ akrep burcundadır. Satürn ve mars karakterindedir. Her tür kaza ve aksilikleri, kullanılan cihaz yada eşyaların arızalarını ifada eder.

Vega: Wega, Alpha Lyrae. 14° 36′ oğlak burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Zenginlik ve itibarı temsil eder.

Vindemiatrik: Epsilon Vinginis. 09° 16′ terazi burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir. Zor konumlan ifade eder.

Zosma: Delta Leonis. 10° 35′ başak burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir. Egoistliği ve moralsizliği ifade eder.

Zuban El Genubi: Kiffa Australis, Alpha Librae. 14° 23′ akrep urcundadır. Satürn ve Mars karakterindedir. Şanssızlığı ifade eder.

Zuben Elschemali: Kiffa Borealis, Beta Librae. 18° 40′ akrep burcundadır. Jüpiter ve Merkür karakterindedir. Başarı ve şansı temsil eder.

Gufran Erkılıç

error: Content is protected !!