Tarot Destesinde Aşıklar Kartı

Marsilya Destesi’ndeki Aşık kartı Tarot destesinin en önemli kartlarından biri olan bu kartın Marseilles (Marsilya) Destesi’ndeki adı “Aşık” kartıdır ve erkek aşığı belirtir. Ancak Rider-Waite destesinde bu “Aşıklar” kartı olmuştur. Biz önce, orijinale en yakın olduğu için, bu kartı Marseilles Destesi’ndeki şekliyle inceleyelim.

Bu karta baktığımızda, iki kadın arasında kalan bir erkeği görmekteyiz. Bu erkeğin bir yanında yaşlı ve çirkin, öteki yanında ise genç ve güzel bir kadın yer almaktadır. Yukarıda ise Güneş figürünün üzerinde elindeki oku genç kadına yöneltmiş Cupido/Eros bulunmaktadır. Ancak genç erkeğin yüzü yaşlı kadına doğru dönüktür.

Bu kart, Tarot Destesi’nde altıncı sıradadır. İnisiye, önce Deli konumundadır hiç bir şey bilmemektedir, sonra Büyücü olarak dönüşümü başlatmış ve erkek/kadın yönlerini tanımı ve sonunda bu aşamaya gelmiştir (Aradaki kartları atlayarak bu kartı işlememizin ezoterik bir anlamı yok sadece derki’nin bu sayıdaki konseptine uysun diye bu kararı aldık).

Bu aşamada inisiye – kaçınılmaz olarak erkektir – bir yol ayrımına gelmiştir. Kendi içindeki İmparatoriçe ve Kadın Papa’yı/Rahibe’yi keşfeden erkeğin zorunlu ayrılık noktasıdır da bu. Erkek burada iki kadın arasında kalırken, aslında yaşlı ve çirkin bir kadın ile sembolize edilen annesi ile genç ve güzel bir kadınla sembolize edilen sevgilisi/karısı arasında kalmıştır. Ancak erkek o kadar güçlü değildir, yüzü annesine dönüktür ama kendisine yardımcı olan Cupido’dur yani aşktır, çünkü okunun ucu genç kadını göstermektedir ve erkek bu sayede annesinden koparak genç kadına doğru gidebilecektir.

İnisiyenin bunu yapması zorunludur. Aslında bu çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Şövalye olmak giden Perceval evi terkederken annesi eşiğe yığılır. Perceval bilmez ama aslında annesi ölmüştür. Bu arayışa ancak annesini arkada o şekilde bırakara gidebilecektir Perceval. Eski efsane ve mitoslarda anne figürü bu şekilde kullanılmaktadır hatta erkeksiz kalan annenin yoğun enerjisi, inisiye olacak olan üzerinde etkili olduğundan bu, inisyenin “Dul Kadının Çocuğu” olarak da vurgulanmasına neden olur. Hiram dul kadının çocuğudur. En basit masala bile bakarsak Aleaddin, bilinçaltı dehlizlerinde sihirli lambayı bulur, tehlikeler atlatır ve sonunda prenses ile evlenir. O da dul bir kadının çocuğudur. Yollara inisiye olmak için dolaşan Keloğlan da öyledir, Perceval de. Ve bunlar sonunda anneyi bırakırlar hep. Bunun prototipi Horus da dul İsis’in oğludur.

Bu anlamı ile daha altıncı kartta inisiyasyonun en büyük zorunluluğu çıkar. İnisiye anneyi bırakmak zorundadır. Bu aynı zamanda bir erginlik geçişidir de. Aynı zamanda bunu çocukluğu ve geçmişi de bırakmak anlamında görebiliriz. Kaldı ki bu karttan sonra gelen Araba kartı tam bir yol ayırımını temsil eder.

Rider-Waite Destesi’ndeki Aşıklar Kartıise bu kart tamamen anlamını kaybetmiştir. Waite bunu bilinçli yapmıştır ancak bu tarot bütünlüğüne oldukça zarar vermiştir. Burada erkek “Aşık”, “Aşıklar”a dönüşmüştür. Artık erkek iki kadın arasında kalmamış, kadın ve erkek eşit şekilde yer almışlardır. Tepede Rafael onları bağlamıştır. Aslında hayat ağacının yanında Adem ile Havva figürü olarak da görülebilirler.

Bu kart bana göre Rider-Waite Destesi’ndeki haliyle tarot sembolizmine uymamıştır. O yüzden Marseilles Destesi çok daha kuvvetlidir.

Tarot okumalarında bu kart çıktığında genelde eski ve yeni arasındaki yeniye gidilecek yol olarak yorumlanır. Hatta ilk anlamı ile, anneden kurtulma gerekliliği ve inisiyatik yolda devam anlamı da çıkar. Bazı yorumcular, belki de Rider-Waite Destesi’nin etkisi ile bu kartı gerçekten yeni başlayacak bir aşk olarak yorumlamışlardır. Tabii her yorum, aslında kartların sıralanışına göre yapılmalıdır.

Ben okumalarda bu kartın Marseilles’deki anlamı ile ancak sıralanışa bağlı olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Kuvvetli bir dişi kartı ile desteklenirse Marseilles Destesi yorumunun daha da kuvvetlenmesi gerekmektedir. Kılıç gibi bir seri ile ilişkide olması ise bu kartın daha çok takıntılara yönelik olduğunu düşündürtebilir. Aynı şekilde kupa serisinin gelişine bağlı olarak da böyle bir yorum yapılabilir. Waite destesi ile yapıla okumalarda da bu anlamı bir yandan düşünmek gerekir. Ancak Marseilles’ten farklı olarak, kartların gelişine göre, tutkulu ya da patalojik aşkları da hesaba katabiliriz.

Tabii ki son yorum bakana aittir. Ancak her zaman unutulmamalıdır ki, kartlar her zaman anlattıkları inisiyatik yolculuktan bağımsız değerlendirilemez.

Alıntı

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!