Tarot Kartları ve Anlamları

TAROT Kartları 78 ayrı karttan oluşuyorlar. Kartların boyutları standart değildir. Bazıları renkli, bazıları ise siyah-beyaz olabiliyorlar. Tarot uzmanlarına göre, fabrikasyon kartlar uygun değildir. Her Tarot bakıcısı kendi destesini kendi yapmalıdır. Her kart ayrı, ayrı çizilecek ve renklendirilecektir. Bu inanca göre, bakıcının kartları kendi eliyle hazırlaması sonucunda, desteyle hazırlayan arasında vibrasyonel bir alan kurulacaktır. Ancak, herkeste çizim yeteneği bulunmadığından fabrikasyon kartlar tercih ediliyor. Bazı kuramcılara göre ise, bakıcı hiç olmazsa siyah-beyaz kan alıp, kendi renklendirmelidir.Bir diğer önemli nokta, Tarot destesinin korunması ve bakımıdır. Tarot uzmanlarına göre, Tarotçu, destesi ile sürekli ilgilenmelidir. Daha da ötede, en azından bir kart sürekli olarak, Tarotçunun yanında bulunmalıdır. Kartlar, fal açma olayı dışında, sahibinden başka kimse tarafından ellenmemelidir ve tüm deste siyah ipek bir kese içerisinde saklanmalıdır.

 

Değişmeyen öğeler

Uzmanlar, yeryüzünde yaklaşık 400 çeşit Tarot destesi bulunduğunu belirtiyorlar. Semboller genellikle değişken değillerdir. Tarot destesi farklı dönemlerde değişimlere uğramışsa da, temel sembollerde değişiklik görülmemiştir. Özellikle “Büyük Sırlar” grubuna bakıldığında, sembolizmanın mitolojik temellerin üzerine kurulduğu fark edilir. Yüzlerce yıldan beri çizilen Tarot destelerinin tümünde değişmeyen Büyük Sırlar (Arcana Major) adı verilen 22 anakart vardır. Tarot’un bu 22 kartlık bölümü, ayrı olarak da kullanılır. Bazı Tarotçular, bu bölümü, Küçük Sırlar grubundan ayırarak da kullanırlar.

Büyük Sırlar (Arcana Major)

0

0 – The Fool – Deli Kartı – Uçarı Bir Delikanlı

Kartın tanımı: Dağlık bir yörede, genç bir adam, uçuruma doğru yürüyor. Önündeki uçurumu görmezlikten gelen bu genç adamın omzunda ucunda bir dağarcık asılı olan bir sopa vardır. Sol elinde ise, özgürlüğü sembolize eden bir gül bulunur. Deli, Tarot’un en önemli kartlarındandır. Yeni doğmuş bir çocuk gibidir, dünyaya saf, masum ve habersiz olarak gelmiştir, hâlâ şuursuzdur. Peşinde koştuğu kelebeğin izinde, ahdini arar. Deney için gereksinmelerini, toplumun her alanında ve düzeyinde bulmaya çalışır. Ama alışılmışlığın dışındadır. O, bir avaredir, düzenli ve organize yaşamın dışına çıkar, gider. Kendi yolunda giderken, kuralları ve tabuları dinlemez. Çılgınca hareket eder ve dehasının kaynağını da yanında taşır. Başlarda, kabul edilmez ve sevilmezken, sonradan toplumu bütünleyen bir hale dönüşür. Deli, yeni başlangıçtan n, yeni dönüşümlerin, yeni yaşamların müjdecisidir. Öğrenmek isteyen bir çocuk gibi, tehlikenin her türüne âdeta koşarak gider. Tarot’un Joker’i Enkarnasyon sezgileri ile, umutla kelebeğini kovalar durur. Sezgi gücü sayesinde, gizemli boyutlara rehberlik eder. Ruhsal olarak, coşkulu, neşeli ve keyiflidir. Zorluklan, problemleri, ikilemleri ancak ima yolu ile ortaya koyar. Henüz bütünleşmediği için, eylemlerinden sorumlu değildir. Yaşam yolunun dışında bulunmayı sever, yaşamın içine kelebeğinin sayesinde girer. Deneyimleri ve yanlıştan, ikilemler halindedir. Hatalarının, kendisini esarete düşüreceğini düşünerek, daima ileriye doğru koşar. Yanında yani, dağarcığının içinde hep anılarını taşır ve onları hep ileri sürer.Böylece kaybettiklerini yeniden kazanacağını sanır. İlkel bir saflık ve masumiyettedir. Elindeki çiçek, bir diğer anlamda, ruhudur, bu şekilde ilahiliğin bir parçası onun hep yanındadır. Sezgisi ile, bu ilahi ışık birleştiğinde ileriye dönük yargılan güçlenir ve kesinleşir. Deli, ters konumda bilinen Joker kartının fonksiyonunu görür yani her şeyin, her kavramın, her düşüncenin yerine kullanılır. Önceleri, tüm kaosların ve anarşilerin savunucusu ve lideridir ama uyandıktan sonra, bunun böyle olmaması gerektiğini anlar, sadece deney kazanmıştır.

Kehanet anlamı: Beklenmeyen olaylar ve etkileri gösterir, bu durumda eldeki güç kullanılmalıdır. Yaşamsal önem taşıyan bir seçim. Dikkatsizlik, kaygısızlık, kader çarkının yeni bir aşaması, yolculuklar ve israf.

Ters anlamı: Yanlış seçim, ihmal, bozulma ve dağılma, gelişmenin engellenmesi, zorlayıcı olaylar ve önemsenmeyen olayların ana problemler haline gelmesi.

1

1 – The Magician – Sihirbaz Kartı – Bir Öğretmen

Kartın tanımı: Sihirbazın sağ elinde küçük bir asa vardır, onunla gökyüzünü işaret ederken, diğer eliyle de yeryüzünü gösterir. Gücünü göklerden alıp, yeryüzüne aktarır. Başının üzerindeki 8’e benzer işaret sonsuzluğu ve ebedi yaşamı sembolize eder. Sihirbazın önünde duran masanın üzerinde, bir kılıç, bir kupa, bir asa ve bir de tılsım vardır. Bunlar, Tarot’un Küçük Sırlar grubunun 4 ana elemanıdırlar, bir diğer anlamda bu elemanlar hava, su, ateş ve toprak unsurlarını simgelerler. Sihirbazın ayaklarının altında bir bahçe ve açmış çiçekler görülür, çiçekler arzulanan kontrol altına alınmasını ifade ederler. Sihirbazın astrolojik karşıtı Merkür’dür. O bir öğretmendir, ruhun gizli yollanın gösterir, zekâsını ve enerjisini Dünya’nın çevresine gerekli araştırmaları yaparak iletir. Sihirbaz, aynı zamanda mitolojik Tanrı Hermes’tir, yani Tanrı Zeus’un habercisidir. Üst düzeyden verilen bilgileri iletir, madde dünyasının efendisidir, varoluşu kanıtlar, realitenin derinliklerinde başka bir şeylerin bulunduğunu ortaya koyar, Deli’nin rehberidir. Aynı zamanda da aldatıcıdır. Sihirbaz,, kişisel dogmanın bilincindedir, egosunun farkında olarak, büyülü güçlerini kullanır ve dünyayı ele geçirmeyi amaçlar.

Kehanet anlamı: Ustalık, politika, kişinin kendine güvenmesi, riskler, başarıya ve amaca doğru ilerleme, kişisel kontrol yeteneği, arzular, önemli kararlar, önemli bir yeni dönemin başlangıcı, öğretiler, yeni yetenekler, yeni meslekler.

Ters anlamı: Eldeki gücün kötü amaçla kullanılması, irade zayıflığı, endişeler, skandallar, akıl hastalıkları, hileler, kurnazlıklar. Işık rehberi.

2

2 – The High Priestess – Başrahibe Kartı

Kartın tanımı: Tahtta oturan genç bir kadın görülür, ayaklarının dibinde bir hilal, tacında ise dolunay sembolleri vardır. Göğsündeki güneş haçı, yaşamın pozitif ve negatif yönlerini ve dört ana elemanı gösterir. İki yanında birer sütun vardır. Siyah sütun yaşamın pozitif kurallarını, beyaz sütun ise negatif kurallarını anlatır, bunlara Boaz ve Jakin adları verilir. Sütunlar arasındaki narçiçeği sembolü dişiliği, hurma yaprağı ise, erkekliği simgeler. Arzular ve ihtiraslar bilinçlendirilirse, o zaman aradaki perde kalkacak ve yaratıcılık ortaya çıkacaktır. Baş rahibe, bilgelik ve bereket Tanrıçasının somundandır. Bir diğer anlamda Mısır Tanrıçası Isis’tir veya Ay İlahesi Hathor’dur. Hathor, gizli ülkenin rehberidir, bu ülke ölüler ülkesidir. Bu ülke batıdadır, Mısır’da Danderah’daki Hathor tapınağında, köpek yıldızı Sothis ya da Sirius bu anlamda simgelenir, orası ölüler ülkesidir. Baş rahibe, gümüş yıldızın rahibesidir. Aslında o, karanlıklar dünyasının ışık rehberidir. Astrolojik olarak, Ay’a karşıttır. Dişi özellik taşır, pasiftir ve su elemanıdır.

Kehanet anlamı: Gizliliklerin açığa çıkarılması, kehanet, mistik güçler, ilgili kadın veya erkek, sessizlik, sükûnet, inatçılık, yaratıcılık, öğrenim açlığı, ruhsal korunma, kültürel aydınlanma, bilgelik.

Ters anlamı: Yüzeysel bilgi ile yetinme, ihtiras, kibir, gecikmeler, şehvet, duygusal güçlükler, kötü etkili bir kadın, bilgisizlik.

3

3 – The Empress – İmparatoriçe Kartı – Yeni Bir Yaşam Simgesi

Kartın tanımı: Anne olacak izlenimini veren bir kadın. Çiçekler ve ağaçlarla dolu bir bahçede oturuyor, başında 12 yıldızlı bir taç, enerjiyi ve 12 burcu simgeliyor. Boynunda 7 incili bir gerdanlık var. Yanında duran kalp, dişilik, sanat ve güzelliğin sembolü Venüs’tür. İmparatoriçe, düşünce tohumlarıyla gebe bırakılmıştır, kendisi bu tohumlan yapıcı ve geliştirici bir rol oynayarak büyütecektir. Yeni düşüncelerle, yeni bir yaşamı simgeler. Taşıdığı 3 sayısı, uyum ve sentez sayısıdır. Geçmiş ve gelecek zaman arasında, evren boyutunu gösterir, böylece yaradılışı ve zaman faktörünü sembolize eder. İmparatoriçe, ana Tanrıçadır, tüm yaşayanların kaynağıdır. Dünya cennetinin kurallarını koyar, anneliği ve doğumu simgeler. Yunan Tanrıçası Demeter’ in Sümer Tanrıçası İştar’ın karşıtıdır. Silahlan duygular ve hislerdir, düşünceyi kullanmaz. Ailenin kurucusu ve koruyucusudur, tüm birlikteliklerin destekçisidir, insanların problemlerini ve yaşadıkları zorlukların içyüzlerini anlar. O, bilinçaltına güzel duygular ve etkiler yollayan ideal bir kadındır. İmparatoriçe, astrolojik olarak Venüs’tür, dişidir, nötrdür ve toprak elemanıdır.

Kehanet anlamı: Verimlilik, eylem, annelik, iç denge ve huzur, bereket ve evlilik yaklaşımı, maddi refah, sırlar, kuşku, çocuklar, hamilelik, ziraat alanında bereket, sanatsal yaratıcılık, büyüme ve gelişme, şefkat, duygu.

Ters anlamı: Cehalet, tembellik, eylemsizlik, istenmeyen hamilelik, güçsüzlük, kaynakların boşa tüketilmesi, lüks düşkünlüğü, olayların ertelenmesi, savaş ve yok olma, tereddütler, ev ve aile karışıklığı.

4 – The Emperor – İmparator Kartı – Mental Düşünce Temsilcisi

Kartın tanımı: İmparator açık havada bir tahtta oturmaktadır, başında tacı vardır, bazen de silahlı dır. Sağ elinde, eski Mısır’da Ankh veya Ansata adı verilen bir asa taşır. Bu asa, yaşam asasıdır, onun karşısında tüm karanlık güçler gerilerler. Sol elinde ise, bir küre vardır, küre hükmetmeyi simgeler. Tahtın ardında görülen çıplak tepeler, güç ve yönetimi ifade ederler. İmparatorun numarası.4’tür. Bu sayı dünyasal yasaları sembolize eder, sebep-neden ilişkisini anlatarak yeryüzündeki insan dünyasını işaret eder. İmparator, imparatoriçe gibidir ama onun gibi yaratıcılığı duygusal değildir, o güçle yaratır. Zekâsını ve aklım kullanarak, tüm dünyasal güçlüklerin üstesinden gelir. Mitolojik olarak, Yunan Tanrısı Uranüs’tür yani göklerin efendisidir. O, anne dünyayı, kozmik yumurta ile birleştirmiş, kaosun sonunda evrenin doğumunu sağlamıştır. İmparatorda, çok güçlü bir baba motifi görülür. Kudretlidir, cesur ve korkusuzdur. Karar verir ve hemen uygular. Mental düşüncenin tam bir temsilcisidir. Bilgeliği deneyimlerinden kaynaklanır. Astrolojik yönden, Koç Burcu’na karşıttır, erkek özelliklidir ve hava elemanıdır.

Kehanet anlamı: Kişilik kontrolü, ele geçirme, otorite, deneysel mental bilgi, yaratıcı enerji, kitlelere hâkim olma, kararlılık, kudret, himaye, zekânın duygudan önce gelmesi, liderlik yeteneği, dünyasal enerji.

Ters anlamı: İhtirasın mantığa üstün gelmesi, engeller, ham düşünceler, duygusal toyluk, etkin pozisyonun kaybı, güçsüzlük, zayıflık. Bu ilk 4 kart, Tarot’un girişi için önemli ipuçlarını veriyorlar. Büyük Sırlar’ın 22 kartını da bu şekilde tanımlamak ve açıklamak gerekiyor. Gelecek yazıda buna devam edilecek. Tarotçulara göre, kart tanımlamaları ile kehanet anlamlarını çok iyi bir biçimde sentez etmek gerekiyor. Bu şekilde kartlara daha iyi hâkim olunacaktır.

5

5 – The Hierophant – Papa Kartı – Gizem Ustası

Kartın tanımı: Kartta, başında papalık tacı bulunan bir erkek görülüyor. Bu erkek, gizli sırlar ustasıdır. İkilemleri sembolize eden iki sütunun arasında oturur. Sol elinde, üçlü haç biçiminde bir başlığı olan bir asayı tutmaktadır. Ayaklarının altında ise, gizli öğretileri sembolize eden, iki çapraz anahtar görülür. Bu öğretiyi almaya hazır iki aday, önüne diz çökmüşlerdir. Böylece, geniş halk kitlelerine anlatılmak istenen gizemli bilgilerin, açılıştan ifade edilir. Törelere uyum sağlanmalıdır ve bu şekilde sosyal açıdan tasvip görülecektir. Bu kart, ruhsal olarak ilham kartı,astrolojik yönden ise, Boğa burcunun karşıtıdır, dişi özellikli, toprak karakterli, pasif bir karttır.

Kehanet anlamı: Bir tür esaret, evlilik birleşimi. Toplumsal geleneklere karşı aşırı bağımlılık, sosyal açıdan beğenilme. Gizemlerin ortaya çıkışı, dinsel ve bilimsel uğraşlar. Bağışlama ve iyilik duygusu. Niyetlinin yardım dilediği kişi.

Ters anlamı: Toplumsal kurallara bağlanmama, uyum, aşın şefkat, zayıflık ve saflık, yeni düşüncelere açıklık ve kolay aldanma. Hile ve gerçeklerin tahrif edilmesi.

6

6 – The Lovers – Aşıklar Kartı – İhanet (Adem ve Havva)

Kartın tanımı: Kartta çıplak bir kadınla, çıplak bir erkek görülür, aslında kadın Havva’ yi, erkekse Âdem’i sembolize etmektedir. Bulutların arasında görülen melek ise, dört büyük melekten biri olan İsrafil’dir. Erkeğin arkasındaki ağaç kutsal hayat ağacı, kadının arkasındaki ise, iyilik-kötülük ağacıdır. Kadının bakışları meleğe doğru, erkeğin bakışları ise kadına doğrudur. Havva, bu kartta çizilirken, İmparatoriçe ve Baş rahibe’ye benzer bir biçimde çizilmiştir. Astrolojik yönden İkizler Burcu’na karşıttır. Erkek özellikli ve hava karakterlidir.

Kehanet anlamı: Aşk, evlilik seçimi. Duygusallığın başarıyla sonuçlanışı. Sorumlulukları kabullenme ve sınavları başarma. Güzellik. Kutsallıkla, maddi duygular arasında seçim yapmak. İdealizm birliği, kararsızlık, iradesizlik ve ilham gücü.

Ters anlamı: Evliliğin sona erme tehlikesi veya yanlış eş seçimi. Yanlış planlama ve ailevi engeller. Ahlaki kusurlar, zayıf seçimler. Her şeyin en mükemmelini aramak.

7

7 – The Chariot – Savaş Arabası Kartı

Kartın tanımı: Soylu biri olduğu anlaşılan genç bir savaşçı, iki sfenksin sürdüğü bir arabayı sürüyor. Sağ elindeki asa, otoriteyi ve iradeyi sembolize ediyor. Arabanın önündeki sembol ise, pozitif ve negatif güçlerin birliğini ifade ediyor. Arabayı çeken sfenksler iki renktir. Beyaz olanı merhameti, siyah olanı ise, gerçek ama katı bir adaleti simgeliyorlar. Astrolojik yönden bu kart, Yengeç burcuna karşıttır. Dişi özellikli ve hava karakterlidir.

Kehanet anlamı: Sanatsal konularda başarı. Yardım, tedbir ve mücadele. Parasal doyum ve rakiplerin atlatılması. Eş seçimi, intikam, sıkıntı ve rahat bir yolculuk. Ün ve başarının kişisel çabayla kazanılması. Tüm zorlukları yenme, kulaktan duyulan iyi bir haber.

Ters anlamı: Ahlak dışı bir zafer ve basan, yenilgi ve kavga. Evliliğin bitmesi. Niyetlinin hayvani duygularına uyan, hırsın getirdiği bir yenilgi. Acımasızlık ve egoizm.

8

8 – Strength – Kuvvet Kartı

Kartın tanımı: Bu kart, Waite destesinde, bu sırada yer alır. Diğer destelerde, 11. sıradadır ama anlam aynıdır. Kartta başının üzerinde, ölümsüzlüğün sembolü olan 8 sayısını taşıyan bir kadın görülür, bir aslanın ağzını kapatmaya çalışmaktadır. Aslanın başından beline kadar sarılı bir çelenk vardır, bu sembol, sınırsız güçleri dahi yenebilen arzuların birliğini simgeler. Bu anlam, tüm engellerin yok olması ve her tür karşıt etkinin ezilmesi şeklindedir. Astrolojik yönden, Terazi burcuna karşıttır. Erkek özellikli ve hava karakterlidir.

Kehanet anlamı: Kendini disipline sokmak, kuvvet ve dayanma gücü. Enerji, manevi güçlerin kullanımı ve maddi güçlerin önüne geçilmesi. Hareket, cesaret ve aşk nefreti. Yüksek ideallerin dünyevi ihtirasları aşması. Cömertlik ve ahlaki zafer. Şartların ve yaşamın üstünlüğü. Doğrunun güçlü olduğu inancı ve cesaretli olma. Düşünsel güç.

Ters anlamı: Maddi düşüncenin, manevi düşüncelere üstün gelişi. Zalimlik ve gücün kötü kullanımı. Uyuşmazlık ve düşünce ayrılıkları. Bazı yorumculara göre, bu kartın ters anlamı yoktur, çünkü kuvvet her zaman güçlüdür.

9

9 – The Hermit – Yaşlı Adam Kartı – Gizemli Adam

Kartın tanımı: Yaşlı bir adam, elinde bir fenerle, bir tepenin üzerinde durmaktadır. Sol elinde bir asa vardır. Bu adam, gizli bilimleri simgeler. Yaşlı adam, bilgeliğin ve varlığın kendisidir. O no’lu karttaki genç adam, sabah aydınlığında göğe bakan bir delikanlı iken, bu karttaki yaşlı adam, gece ışığında aşağıya bakan sakallı bir adamdır. Bu kartla beraber, O no’lu karttan başlayan ve gizemli sayı 9’a kadar ulaşan bir çark anlatılmaktadır. Yani deneyimsiz bir genç olan Deli, yaşam boyu birçok adımlar atmış ve sonunda başarılı olmuştur. Astrolojik yönden, Başak burcuna karşıttır. Erkek özellikli ve toprak karakterlidir.

Kehanet anlamı: Ustalık ve basiret. Düşünce ve planlama ile ilerleme, öte alemlerden gelen bilgi ve ilhamlar. Niyetlinin, kendisini amaca ulaştıracak kişi ile tanışması.İç benden gelen sese önem verme, dikkat ve tedbir, bir erteleme ve sonra kazanma.

Ters anlamı: Aşırı korku ve tereddütler, gizleme, acemilik, gereksiz tedbirlilik. Yaşlılık korkusu ve inatçılığın ilerlemeye engel oluşu.

10

10 – Wheel of Fortune – Kader Çarkı Kartı – Asla Dönüş

Kartın tanımı: Kartın köşelerinde, Tevrat’ ta adı geçen, mistik hayvanlar görülür. Astrolojik sembollere önem verilmiştir. Kanatlı aslan, aslan burcunu, boğa, boğa burcunu, kartal, akrep burcunu ve sol üst köşedeki kadın başak burcunu simgelerler. Olanın, olmaya devam edeceği imajı verilir yani neden-sonuç ilişkisi dile getirilir. Kartta görülen çakal başlı Mısır Tanrısı Hermes-Anubis, evrimi ve bilincin yüksek düzeylere çıkışını simgeler. Yılan, kozmik enerjinin şekillenmesi olarak tanımlanırken, sfenks denge prensibini ve ebedi insanı belirtir. Kartın ortasında, kader çarkı vardır, çarkın tekerleğinde ise, Taro yazısı görülür. İç tekerlekte Merkür’ün ve Kova burcunun işaretlerinin yanı sıra, tuz ve sülfür gibi alşimik yani simyasal semboller görülür.

Kehanet anlamı: Basan ve mutluluk, iyi şans. Olayların yeni bir devreye girmesi. Bir problemin çözümü, beklenmeyen yararlı değişim. Geçmişteki çabalardan doğan, maddi refah.

Ters anlamı: Çok güç bir değişim, aşırılık, bolluk ve kötünün bile değişiminin anlaşılması.

11

11 – Justice – Adalet Kartı

Kartın tanımı: Arasında bir perde gerilmiş olan iki sütunun arasında adaleti simgeleyen biri vardır. Sağ elinde bir kılıç, sol elinde ise, bir adalet terazisi vardır. Adalet düşüncesinin kişiselleşmesi ve haklılık anlatılır. Kılıç, aksiyon ve reaksiyon ikilemi anlatır. Terazi ise, eşitliktir. Astrolojik yönden Terazi burcuna karşıttır. Erkek özellikli ve toprak karakterlidir.

Kehanet anlamı: Adalet, dengeli karar ve eşitlik. Doğruluk ve dürüstlük. Olumlu maddi gelişmeler ve gereksiz bilgilerin tasfiyesi. İş şuurun sesi ve niyetlinin ahlaki konumu.

Ters anlamı: Adaletsizlik, yasal zorluklar ve şiddet. Tutucu kanunlar ve tutukluk.

12

12 – The Hanged Man – Asılmış Adam Kartı

Kartın tanımı: Mitolojik yönden Tanrı Odin’i simgeler. T şeklinde, henüz canlı bir ağaca asılı, baş aşağı duran bir adam görülür. Başının çevresinde bir ışık halesi vardır ve yüzü acı çeken birinden ziyade huzur dolu bir ifade taşır. Burada, zekânın aslına dönüşü anlatılır. Sürdürülen yaşam, sessiz ve gösterişsiz bir biçimde, tersine dönmüştür. Astrolojik yönden, tüm su burçlarına karşıttır. Dişi özellikli, su karakterlidir.

Kehanet anlamı: Spiritüel sabrın getirdiği huzur. Hikmet, sezgi ve kehanet gücü. Yaşamın yeni bir yöne doğru gelişmesi. Maneviyat için özveriler. Kurban ve yaşamda bir duraklama. Sonraya kalan kararlar. Yanındaki kartlara göre, bazen yok olma ve teslimiyet olarak da tanımlanabilir.

Ters anlamı: Fiziksel yetersizlik. Bencillik, kibir ve gurur. Yanlış kehanetler ve manevi güçlere direnme. Boşa yapılan özveri. Madde sevgisi ve fizik dünyaya bağımlılık. Bu kart, bazen dehşet verici bir ölüm anlamına da gelebilir.

13

13 – Death – Ölüm Kartı – Ölümün Anlamı

Kartın tanımı: Siyah bir zırha bürünmüş, beyaz bir atlı, elinde kara bir bayrak vardır. Miğferinin altından, kuru bir kafa görülür yani zırhın içindeki bir iskelettir. Atın önünde, kraldan bir çocuğa kadar, güçlerini yitirmiş insanlar görülür. Arkada, iki kule arasında parlak bir güneş vardır. Azrail’in yani iskeletin elindeki bayrak, gülle süslüdür, yani yaşamı simgeler. Bu kartın içeriği, fiziksel ölüm değildir, eski benliğin yok olup yenisinin ortaya çıkışı anlatılır. Ruhun yeniden dünyaya gelişi ile, ölümün anlamını yitirişi ortaya konur. Astrolojik yönden, Akrep burcuna karşıttır. Dişi özellikli ve su karakterlidir.

Kehanet anlamı: Ölüm, değişim son,Yok oluş ve şekil değiştirme. Yıkım ve yenilgi ile başlayan yenilikler, geçiş. Şuursuz değişiklik, yanındaki diğer kartlarda sert etkili ise, bir şok ya da bir hastalık yaşanacaktır.

Ters anlamı: Durgunluk, uyku ve tembellik. Ölümle ilgili düşünceler, arzulanan şeylerin zorla yok edilmesi.

14

14 – Temperance – İtidal Kartı – Ölçülülük

Kartın tanımı: Burada kastedilen itidal, karakterin düzeltilmesi anlamındadır. Kanatlı bir melek, su kenarında bir ayağı suda, bir ayağı kıyıda, ayakta durmakta ve elindeki bir kupadan, diğer bir kupaya su dökmektedir. Göğsündeki sembol, ateş elemanını simgeler, kupadan kupaya dökülen su hayatın özüdür. Karttaki akarsu, zekânın aslı, geçmişin geleceğe doğru akması olarak tanımlanabilir. Astrolojik yönden, Yay burcuna karşıttır. Erkek özellikli, ateş karakterlidir.

Kehanet anlamı: Ölçülülük, ekonomi, adaptasyon, tutumluluk ve irade. İşbirliği, iyi bir yönetim, yaşam, canlılık ve spiritüel uyanıklık. Bazen, zengin bir evlilik.

Ters anlamı: Başarısız işbirliği, ayrılım, çıkar çekişmeleri, dinsel konular. Kötü tavsiyede bulunan arkadaşlar. Potansiyelin acemice kullanılması.

15

15 – The Devil – Şeytan Kartı – Kandırmacaların Işığında

Kartın tanımı: Bu kart Tarot’un en etkin kartlarından biridir. Kartta, boynuzlu ve kanatlı bir şeytan görüntüsü vardır. Duygulara karşılık veren ve görülebilen yarı-bilinci simgeleyen bir kütlenin üzerinde oturmaktadır. Sağ elini havaya kaldırmış, sol elinde ise, kötülüğün meşalesini tutmaktadır. Alnının üzerinde, ters olarak duran beş köşeli yıldız (pentagram), insanlığın evrendeki yerinin tersine döndüğünü göstermektedir. Altta ise, şeytanın oturduğu yere, halka ve zincirlerle bağlı bir kadın ve bir erkek vardır. Bu çiftin boyunlarına bağlı bulunan zincirin halkalarının geniş olması, istenildiği takdirde, şeytanın bağımlılığından kurtulunabilineceğini anlatır. Kartın sayısı on beştir, l ve 5’in toplamı altıdır. Bu sayı, Arabik sayı sembolizmine göre şeytanın sayısıdır. Mitolojik yönden bu kart, Tanrı Dionisos ile eşdeğerdedir. İnsanın şeytanla buluşması, olabilecek en tehlikeli buluşmadır. Çünkü, o, insanın öz enerjisini, içine alır ve özümler. Okültizm de ise, şeytan, Tanrı Pan ile özdeşleşir. Pan, döllenme, bereket ve ölümsüzlük simgesidir. Şeytan kartı, astrolojik yönden Oğlak burcu ile birleşir. Dişi özellikli, toprak karakterlidir.

Kehanet anlamı: Yıkım, şiddet, maddenin maneviyata üstün olması. Duyguların mantığı yenmesi, ani sürprizler. Olağanüstü çabalar ve isyan. Öz enerjinin, kullanılır güç haline dönüştürülmesi.

Ters anlamı: Kötü talih, güçsüzlük. Kararsızlık ve pasiflik. Zekânın ve mantığın tehlikeye düşmesi. Fiziksel sağlığa kavuşma.

16

16 – The Tower – Kule Kartı

Kartın tanımı: Kartta, bir yıldırımın isabeti ile damı yıkılan bir kule görülür. Aşağıya, insanlar ve ateş parçaları düşmektedirler. Anlatılmak istenen, eskimiş düşüncelerin yıkılması, cahilliğin ve materyalizmin manevi gerçekler karşısında çökmesi simgelenmekte-dir. Kulenin üzerinde görülen taç, materyalist düşünceyi belirler. Bazı yorumlarda, bu karta, “yıkılan kule” yerine Tanrının Evi denmektedir. Önceki kartın aksine, yani karanlıkların efendisi Dionisos’a karşıt olarak, ışığın kaynağı ve Tanrısı olan Apollo’ya atfedilmiştir. Arabik sayı sistemine göre, kartın toplam sayısı olan 7, kudretin ve pozitif gücün simgesidir. Bir diğer tanımda, kulenin tepesine gelen yıldırımın Tanrı’dan veya cennetten geldiği belirtilir. Sonuç olarak, geçerli realiteye olan dinamizmin kaybedildiği anlatılmaktadır.

Kehanet anlamı: Anlaşmazlıklar ve beklenmeyen felaketler. Sefalet, keder, rezalet, fakirlik. Eski bilginlerin çökmesi. Yararlı sonuçların, ancak kötü bir olaydan sonra ortaya çıkması. Bu kart ters olduğu zaman kuvvetlidir.

Ters anlamı: Zulüm, sıkıntı, baskı, kendini bozma ve yıkma. Hapis ve kaçınılmaz dert.

17

17 – The Star – Yıldız Kartı – Farklı Yorumlanan Sembol

Kartın tanımı: Kartın üst bölümünde, biri büyük olmak üzere, sekiz adet yıldız görülmektedir. Yıldızlan n verdiği ışığın altında, çıplak bir genç kız, havuzun yanına diz çökmüş, elindeki testilerden su dökmektedir. Sağ elinde bulunan testideki suyu, evrensel bilinç havuzuna dökmekte, sol elindeki testideki suyu ise, maddeyi sembolize eden toprağa dökmektedir. Kuş resmi, hayat ağacı üzerinde dinlenen ruhu simgeler. Genç kız, öz anlamda, doğa ananın kendisidir. Kartın derin anlamından yaşamın bağımsızca akışı ve sonsuza dek yenilenen yaratıcılık görülür. Yıldızın, gecenin haricinde parlaması, ruhun sembolüdür. Diğer bir anlamda, yıldız, mistik merkezdir, kaderi çağrıştırır. Simyacılara göre ise, yıldız, imajinasyonun sembolüdür. Bilinçaltı güçlerini, maddi objelere gerektiği şekilde bağlar. Kova burcuna eş, erkek özellikli, hava karakterlidir.

Kehanet anlamı: Umudun ve olumlu hayallerin, geleceğe doğru olasılıklar içinde yayılması. Ruhsal ve mental yeni açılar. Verilen yeni bir yaşam şansı. Manevi sevgi, yenilginin ve mağlubiyetin son olmaması, hırsızlık, ilham.

Ters anlamı: İnat etme, kötümser olmak, şüphe, gurur ve kibir. Kudret yitirme. İnanç yoksunluğu, içten gelen kuşkular.

18

18 – The Moon – Ay Kartı – Ölüm ve Yaşamı Birleştiriyor

Kartın tanımı: Kartta, bir kurt ve bir de köpek görülüyor, ikisi de başlarım kaldırmış Ay’a doğru uluyorlar. Suyun içinde görülen bir yengeç ise, kıskaçlarını onlara doğru uzatmış. Havuz, fiziksel oluşumu simgeleyen zekânın derinliğidir. Yengeç sembolü ise, bilincin açığa çıkmasının ilk aşamasıdır. Kurt, doğanın bir türlü sakinleşmeyen ve kontrol edilemeyen yönünü, köpek ise, insanla birlikte yaşama uyum sağlanabilmesini göstermektedir. Arkadaki iki kulenin arasında, yukarıya doğru giden bir yol görülür. Bunun anlamı insanoğlunun ilerleme mücadelesidir. Ay’dan düşen damlalar, yaşam gücünün maddi varlığa doğru, yukarıdan aşağıya olan inişini simgelemektedir. Eski inançlarda, Ay’ı ölümle ilgili olduğu kabul ediliyordu. Ruhlar, ölümden sonra bedeni terk ederek, Ay’da uzun ve sessiz bir dönem geçiriyorlardı. Bu bekleyiş, yeniden doğuma kadar sürüyordu. Sonuç olarak, Ay’ın iki yönü olduğu anlamlandırılır. Bir yönü, ölümün korku dolu karanlık mağarasıdır. Diğer yönü ise, yeni bir yaşamın doğuşudur. Astrolojik yönden, Balık burcuna karşıttır. Dişi özellikli, su karakterlidir..

Kehanet anlamı: Gizli düşmanlık ve aldanma, hatalar. Tehlikeler, kararsızlık, sevilen birinin başına gelebilecek bir şanssızlık. Niyetli olanın, en içten gelen, anlamsız bir sezgi ile rahatlayabileceği.

Ters anlamı: Sinir bozukluğu, kararsızlık, iradesizlik, yanlış davranış ve pasiflik. Hileler.

19

19 – The Sun – Güneş Kartı – Ruhsal Bütünlüğün Simgesi

Kartın tanımı: Beyaz bir ata binmiş çıplak bir çocuk, elinde kendinden daha büyük bir bayrak taşımaktadır. Çocuk, kendi öz bilinci ile, bilinçsizlik arasında gerekli olan dengeyi kurabildiği için, atını rahatça sürebilmektedir. Arka plandaki bahçede, güneş altında hayat dolu çiçekler görülür. Bu çiçekler insanları, hayvanları, bitkileri ve madenleri simgeleyerek, yaratılmış her şeyin resimdeki çocuğa sunulduğunu ifade ederler. Doğa, tüm gelişimlerin kaynağı ve yaşamın anasıdır. Yaratma eylemi ve yaşam sonsuza dek sürecektir. Güneş, aynı zamanda ruhsal bütünlüğün simgesidir, diğer bir anlamda da bilinç ve bilinçaltının ayrılmazlığını anlatır. Kartın astrolojik karşılığı yine güneştir. Erkek özellikle, ateş karakterlidir.

Kehanet anlamı: Maddi mutluluk, memnuniyet. İyi bir evlilik ve saadet.Yeniden doğuş ve mutlu bir birleşme. Sanat ve bilimde üstün başarı, basit ve sakin bir yaşamdan zevk alma. Her alanda başarı ve zafer, yaşamın tüm nimetlerine şükretme. Bilgilerin alınıp öğrenimin tamamlanması. Neşe, küçük de olsa her şeyden mutlu olma.

Ters anlamı: Bu kartın ters anlamı da aynıdır yalnız aynı şeyler daha küçük oranlardadır.

20

20 – The Last Judgement – Son Hüküm Kartı – Göksel Borazan

Kartın tanımı: Gökyüzünden inen melek Cebrail’dir. Bir borazan üflemektedir, bu şekilde insanlık dünyasal sınırlardan kurtularak, yeniden doğacaktır. Bu borunun sesini duyan ve tabutları denizde yüzmekte olan ölüler ayağa kalkmış, ellerini havaya kaldırarak bu muhteşem görüntüyü izliyorlar. Ön planda, bir erkek, bir kadın ve bir de çocuk görülüyor, hepsi verilen bir dersten nasiplerini alır gibidirler. Geri plandaki üzeri karlı dağlar, mutlak düşüncenin kutsiyetini belirtiyorlar. Kart, ruhun etkisi ile, doğanın yeniden uyanışını, ölümde varolan doğuş sırrını simgelemektedir. Borazana bağlı, haçla resmedilmiş olan bayrak, doğanın dört ana elemanını, yani hava, su, toprak ve ateşi göstermektedir. Bu kart, yanına gelen kartlara göre, çok önemli anlamlar gösterir. Yanında, Kuvvet kartı varsa, kazanılacak olan zafer ya da başarı spiritüeldir, yani ölümden sonradır. Yanında Adalet kartı bulunursa, çok büyük bir şöhret ve başarı gösterir. Kart, Son Hüküm, Yargı Günü ya da Müjde gibi, çeşitli şekillerde isimlendirilmesine rağmen, aynı mesajı vermektedir. Her şey, son gün kararlaştırılacaktır, yargı insanlığı kurtaracak ve yeni bir boyutun eşiğine getirecektir. Kart, astrolojik yönden tüm ateş burçları ile karşıttır. Erkek özellikli, ateş karakterlidir.

Kehanet anlamı: Karar verme, tamamlama. Ün ve başarı kazanmanın verdiği duygu. Yenilenme ve durum değişimi. Sonuç alma ve tüm sorunların yok olması. Uyanış, kişisel şuur değişimi. Haklı çıkma ve fizik sağlığı elde etme zevki. Eğlence. Mental uyanış, faydalı görünüm, yeni düşünme ekolleri ve nihai sonuca ulaşma.

Ters anlamı: Fırsatların kaçırılması nedeni ile başarısızlık ve ceza görme. Kayıplar, suç ve ölüm korkusu. Umutların kaybolması. Fizik sağlığa uyarı. Yanlış kararlar ve korkaklık, zayıflık. Geçici ün ve başarı.

21

21 – The World – Dünya Kartı – Kozmik Aşamaların Sonu

Kartın tanımı: Arkana Majör’ün yani Büyük Sırlar’ın son kartıdır. Ortasında dans eden yarı çıplak bir kız vardır ve iki elinde birer sihirli değnek tutar. Genç kız, dev bir çelengin içindedir.Kartın dört köşesinde, Tevrat’ta adı geçen en kutsal hayvanların başlan görülür. Çelenk , doğanın yapısını ve gidişatını ve kesin gerçeğe doğru giden dört muhafıza verilen bilgi tacını simgeler. Dans eden genç kız,bilinçle, yarı bilincin kaynaşarak üst bilinci oluşturmalarını göstermektedir. Kartın numarası 21 ‘dir, yani iki ve birin toplamı olan üç, üç sentezin ve yaradılışın işaretidir. Gerçekte ortada dans eden insan iki cinsiyeti belirtmektedir, yani çift cinsiyetli (hermafrodit) biridir. Yaptığı dansın adı, yasam dansıdır.Tüm aşamaların sonucuna ulaşılmıştır. Bu kart, tüm kartların geçişinden ve kozmik aşamalardan sonra, ortaya çıkan kozmik sonucu anlatır. Dansçı, kişilik sembolüdür, çevresi evreni içeren kozmik yumurta ile çevrilidir, köşelerdeki dört şekil ise, kişiliğin dört ayrı yönüdür, yani aslan, boğa, kartal ve Melek. Bunlar karakterlerdir. Böylece, bu kartla, çember tamamlanır. O no’lu kart olan Deli ile başlayan doğuş, yaşam yolculuğunu bitirmiştir, sonra dönüş yüzüğü yeniden başlayacaktır.

Kehanet anlamı: Mutlak başarı, yolculuk ve göç. Yer değişimi ve bitiş. Eldeki konunun taşan ile bitirilmesi. Bir kader devresinin «mu. Olayların en yüksek noktası. Atılımlarda zafer. Maddi ve manevi alanda büyük basan. Spiril, okült ve maddi alanlarda zafer ve ödül. Öğrenilen tüm dersler ve mutluluk. Neşe, coşku ve kutlama. Devrelerin ve kader çarkının sonu.

Ters anlamı: Durgunluk, denge, enerjinin yanlış kanalize edilmesi, değişimlerden korkma, inatçılık, yaşamın derslerini öğrenmemeye direnme.

Tarot’un bu 22 kartlık bölümü, ayrı olarak da kullanılır. Bazı Tarotçular, bu bölümü, Küçük Sırlar gurubundan ayırarak da Tarot açarlar.

Gufran Erkılıç’ın kendi ” Tarot” adlı kitabından

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!