HİYEROGLİF YAZILAR

Eski Mısır’ın tüm piramit ve tapınaklarında bulunan hiyerogliflerin sadece çok az bir kısmı çözülebilmiştir. Halen çözülemeyen pek çok hiyeroglifler sırlarını saklamaktadır. Eski Mısırlıların ifadesine göre hiyeroglifler dört ayrı karakterde işaretlerden meydana gelmişlerdir. Bunlarda bilim adamları sadece konuşan ve ifade eden karakterleri çözebildiler. Oysa diğer iki amaç ve değişik karakterli olanlar bir türlü anlaşılamadı. Bu değişik karakterli hiyeroglifler şöyle bilinmektedir.  Demotik karakterli hiyeroglifler:

Bu, halkın kullandığı eski Mısır işaretleridir. Açık anlamlı ve basit bir yazı türüdür. Sembolik karakterli hiyeroglifler: Bu yazı türü oldukça karmaşık olup, her şekil ve sembol ayrı anlam ifade eder. Bu tür hiyeroglifler asiller ve katiplerin anlayabileceği türdür. Hiyeroglif yazı türü: Saklı bilgileri içeren yazı türüdür. Ancak rahipler ve bilginler tarafından anlaşılabilirler. Bu yazı türü eski Mısırlılara göre, anlamı sadece en yüksek ruhban sınıfı olan Hiyerofantların çözebileceği türdedir. Bu yazı türünü Mısırlılara Tanrı Thot, hiyeroglif yazısıyla beraber getirmiştir. Gerçekten de bugün 3. Ve 4. Türdeki hiyeroglifleri çözebilmek mümkün değildir ve bunlar sırlarını korumaktadırlar.

 Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!