Kova Burcu Endiku ve Gula

En eski Sümer tanrıçalarından biri olan Can verici Tanrıça Gula (Aquarius), ismi Kova takımyıldızına verilmiştir. Hammurabi yasalarının başında o yasalara uymayanların Gula tarafından şifasız hastalıklarla cezalandırılacağı yazılıdır. Asurlular, ona ellerini havaya kaldırarak dua ederlermiş. Babil Kralı Nabu-Naid de uzun yaşayabilmek için ömrü boyunca ona yalvarmış. Kova Burcunu simgeleyen mitolojik esintiler, çeşitli uygarlıklarda ayrı, ayrı yorumlanmıştır. Bunlardan biri ; Gılgamış’ın arkadaşı olan Enkidu yada Endiku, kendisinin de bir hayvan-insan olması nedeniyle hayvanların koruyucusudur. Ve Gılgamış Destan’ın da bir öküzü yıkarken, su verirken betimlenmiştir. Öte yandan yine Babil’de Tanrıça Enki (Ea) elinde bir kova ile su dökerken resmedilmiştir. Bir diğer mitte ise Kadim Mısır’ın tanrılarından Hapi’nin Kova burcunun simgesi sayılmasıdır. Hapi Kadim Mısır’da, ölülerin iç organlarını korumakla görevli bir tanrı diye geçer. Kova burcunla ilişkisi ise elinde tutuğu camdan iki kapta bulunan Nil Nehrinin sularını toprağa boşaltırken resmedilmesine yormaktayız. Kova burcunun yöneticisi olan Uranüs, Yunan mitolojisinin ilk erkek tanrısıdır.

Bir Başka Mit

Eski çağlarda Kova takımyıldızı elindeki kovadan su döken bir adam figürüne benzetilmiştir. Çoğunlukla da Şubat aylarında orta doğuya yağmur getirdiğine inanılan tanrı olarak kabul edilir ve “Su Tanrısı” diye adlandırılırdı. Mısırlılar onu “Gökteki Nil” olarak tanımlamışlardı. Orta doğuya İnen bu bereketli yağmurlarında Aquarius’un iyi niyetinin simgesi olduğuna İnanırlardı. Araplar bu takımyıldızı   ilginç   bulmuşlar   ve   on’un   çeşitli   yıldızlanın isimlendirmişlerdi. Örneğin “Al Sa’d al Malik” ve “Al Sa’d al Su’ud” yani “Kralın Şanslısı” ve “Şanslının Şanslısı” gibi. Araplar bu takımyıldızı “Âl Daluu” yani “İyi Kova” diye adlandırmışlardır. Eski Çin’de ise kova takımyıldızı “Dark Warrior” yani “Kara Savaşçı” diye bilinen büyük bir takımyıldızın parçası olarak biliniyordu. Ancak daha sonraları “kıymetli vazo” anlamında “Povo Ping” diye adlandırılmıştır. Yunanlılar Aquarius’u Tros”un yakışıklı oğlu Ganymedes olarak tanımlamışlardı. Ganymedes, Zeus   tarafından   cennete    Zeus’un   kap   taşıyıcısı   olarak götürülmüştü, fakat Ganymedes’in doğası bu iş için fazla şehvetli olmuştu. Bundan dolayı “Catamite” kelimesi Ganymedes’ten esinlenerek oluşturulmuştur. Kova sabit ve hava grubundandır. Yönetici gezegeni Uranüs’tür. (Uranüs ün keşfinden önce ki 1781 yılında keşfedilmiştir. Satürn kova’nın yöneticisi olarak kabul edilmişti) Kova’nın doğası soğuk, pasif ve kurudur. Bu özelliklerini 21 Ocak ile 19 Şubat arasında doğanlara verdiğine inanılır.

 

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!