SİNASTRİ BİLGİLERİ 4. BÖLÜM

Horoskopta T Karenin sinastrik yorumu

Erkekler genellikle horoskoplarında Güneş-Mars-Uranüs T karesi olan kadınlarla hemen alak duyup, seyretmeye başlayabilirler.
Aynı şey kadınlar içinde horoskopunda Ay-Venüs-Uranüs T karesi olan ekkler için geçerlidir.

Diğer Bazı Evlilik Göstergeleri

Kadın horoskopunda Güneş ve erkek için Ay İkizler, Yay Balık burçlarının ilk 15 derecesi içinde duruyorsa bu birden fazla evliliğin göstergesidir. Eğer burçlardan birinde sona doğru birden fazla planet beraber yerl almışlarsa bu yine birden fazla evlilik demektir.

Evlilikle ilgili planetlerin tümü verimli burçlardaysa kişi yine birden fazla evlilik yapacak demektir.
Evliliği anlatan planetler hızlı seyrediyorlarsa ve ileri hareket halindeyseler evlilik genç yaşta yapılacak denebilir.
Bunu tam tersine planetler retro hareket halinde eseler veya durağanlarsa bu da evlilikteki gecikmenin göstergesidir.
Evliliği gösteren planetler Güneş’ten daha yukarı konumdaysalar bu da zamansız bir evliliğin göstergesidir. Aynı zamanda genç birisi ile yapılacak evliliği de anlatabilir.

Bu planetler Güneş’ten daha aşağıdaki konumdaysalar veya İkinci, üçüncü, sekizinci veya dokuzuncu evdeyseler, bu da otuzlu yaşlardan yıllardan sonra gerçekleşecek evliliğin göstergesidir. Aynı zamanda kişi kendinden daha yaşlı birisi ile evlenecek anlamana da gelir.

Yedinci Evdeki Güneş

Güneş’in iyi bir evliliğin habercisi olduğunu savunan bazı düşüncelerin tersine, bu doğru eş belirene kadar, (illa evlilik olmayan) bir habere, bir karma anlamına gelebilir. Bu, Güneş, Ay veya Venüs’e Uranüs açıları varsa, özellikle doğrudur. Yedinci ev Güneş’ine sahip bir insan, ilişki kurmanın ve ilişkilerde uyum aramanın değer ve önemini öveceğe benzer. Onlar, evlenmeseler bile, danışmanlık işlerinde çalışabilirler yâ da aktif olarak, insanları bir araya getirmeye çalışabilirler.

Evlilik Zamanının Göstergeleri

Kişinin evlilik konusundaki gizli gücünün gelişmesi birçok yönden ilerlemeler tarafından simgelenir. Eskiden beri, en tipik olanlar şunlardır: Natal haritadaki Venüs’e yaklaşan ilerlemiş Güneş (veya tersi) Yükselenle birleşen ilerlemiş Venüs ( veya tersi ) Natal haritada Ay’a ilerlemiş Güneş veya yedinci evin yöneticisine olan kişisel planetlerin ilerlemeleri vb.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!