SOLAR FİRE’DAKİ DİĞER PROGRAMLAR

Çok kullanılan bazı programlar güncelliklerini korurken, bazıları ise gözardı edilmiştir bilinmediği için. Eminim ki bunları bir kere bile açıp denememiş bir sürü kullanıcı vardır. İşte bunlardan bazıları:

SİNASTRİ (SYNASTRY): İki veya daha fazla kişinin doğum haritalarının birbirleri ile karşılaştırılmasına verilen addır. Birden fazla kişinin doğum verileri alınır ve bunlar birbirine kombine edilerek yorumlanır. Çıkan sonuca göre bu kişilerin hangi konularda anlaşıp anlaşamayacakları ortaya çıkar.

X’ İN PLARETMERİ Y’NİN EVLERİNDE

X’ in Ay’ı Y’ in yedinci evinde

İkili ilişkinizde aşk ve evlilik konusu çok güçlüdür. İkinizin veya birinizin ailesi ilişkide önemli rol oynar. Ailevi olaylar ilişkinizin keskin odak noktasıdır. Birbirinizin ruhuna ve duygularını önemsersiniz. Sizin ilişkiye olumlu bir destek ve anlayış getirme eğiliminde olduğunuz söylenebilir. Ay, alçalan burca ne kadar yakınsa, bağ o kadar güçlüdür, özellikle de muhtemel bir evlilikte. Siz bu ilişkide verici olan tarafsınız. Çünkü Y onda kendi duygu yüklü beklentilerinin cisimleştiğini görür. Bunun ötesinde,  ikinizde birbirinizin sosyal ilişkilerini ailevi ilişkileri de dâhil olmak üzere teşvik edersiniz. Ay’ınız ufuk eksenine yakınsa siz Y’ i arzular, onu romantik bir ışık altında görürsünüz. Bu yüzden ve de değişik hisler işin içinde olduğu için bu ilişki ikinizde de duygusal yönden bağımlılık yaratır. Bununla beraber, ters açılar sizin ayınızın yerini zedelemediği sürece, siz Y’ e iyi bir şekilde ve memnuniyetle bakarsınız.

X’ in Güneş’i Y ‘in yedinci evinde

Bu ilişkideki veriler ortaklık için belirleyici bir konumdur. Bu pozisyon X ile Y arasındaki bir rekabet üretse de, sağlıklı bir perspektif çizer ve alışveriş ilişkisinde denge sağlamada çok önemli rol oynar. Güçlü bir karşılıklı etkileşim sağlar ve bu konum birçok evlilikte ve yakın arkadaşlıklarda görülür. Karşılıklı eğlencenin yanı sıra X ile eşii Y arasında cinsel etkileşim de söz konusudur. Bu konum evlilik için iyidir. Personel ilişkileri ve arkadaşlık için de ideal sayılır. Evlilik için çok hayırlıdır çünkü yedinci ev sahibi X eşi Y tarafından fizik olarak güçlü bulunur. Bu konum gerek ortaklıklar, gerekse evlilik için idealdir.

X’ in Merkür’ü Y’ in yedinci evinde

Bu konum eşi saran fikirler getirir. Birinin diğerinin ses perdesi olmaya eğilimi vardır ve genellikle düşünce ve diyaloglar özgür bir akış çerçevesindedir. Evlilikte yarar sağlayabilecek zihinsel bir anlaşma görülür. X’ in haritadaki açıları her ikisinin de konuşmaları ve ortak ilişkileri için bir anlamda tartışmalara olumlu olduğunda, söz konusu konularda ortak ilişkiler sağlanır. Ancak X’ in kritik açıları varsa, sürekli çatışma, şüphe veya ince tartışmalar olabilir. X Y’ i zenginleştirmek için bir şeyler yapabilir ve o kadarıyla bu durum gelişebilir. Bu ilişkiden tüccarlar, gazeteciler, gezginler, hatta profesyonel rehber olarak kullanan kişiler, çalışma dünyasından ünlüler birbirleriyle iyi anlaşırlar. Bu ilişkide genellikle X daha etkindir.

X’ in Venüs’ü Y’ in yedinci evinde

Bu genellikle evliliğe götüren güçlü bir romantik etkileşim getiren bir konumdur. Birbirinizle eğlenmeye ve uyumlu olarak birbirinizden etkilenmeye müsait olursunuz. Aynı şeylerden zevk almaya meyillisiniz ve birbirinizin isteklerine ve arzuların karşı son derece dikkatlisiniz. Yedinci ev sevilenin evidir ve X ilişki potansiyelini yükseltir. Her ikiniz de diğerinizin ihtiyaçlarının farkındasınızdır ve karşılıklı olarak buna duyarlı olduğunuz söylenebilir. Olumsuz anlamıyla, ilişkiye çok fazla enerji yatırıldığı için bağımlılık temaları, karşıdaki insandan çok fazla şey bekleme meseleleri, aynı zamanda pek gerçek olmayan bir ideal arayışı hem X hem de Y için olabilir. İlişkide olması gerekenler üzerine ikiniz de, şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı şeklinde çok fazla vurguda bulunabilirsiniz.

X’ in Mars’ı Y’ın on birinci evinde

Bu konum arkadaşlarla yapılan dinamik faaliyetler demektir; grup çalışmalarına katılım sağlar. Ayrıca politik reformlar, insancıl sebepler, bilimsel araştırmalar veya teknolojik icatlarla ilgili amaç ve görüşler ve karşılıklı cesaretlendirmeler söz konusudur. Bu tür girişimler için beraber çalışan bireylerde mükemmel bir konumdur. Bu konular dâhilinde kurulacak aşk meşk işlerinde X ve Y düşünsel açıdan iyi anlaşır. Y’ in toplumsal hayatına X enerji vererek hareket kabiliyetini arttırır.

X’ in Jüpiter’i Y’ in onuncu evinde

X Y’e yardım etmek ve profesyonelce geliştirmek için harika fikirlerlere veya büyük planlara sahiptir. Y onun verdiği fikirler doğrultusunda hareket ederse hayatı boyuncu elde etmek istediği birçak hedefe ulaşabilir. Ancak bunların yanısıra X’ de ile onun fikirleri doğrultusunda çalışmalıdır. Bu ikilinin iş toplantılarında beraber olmalarında yarar vardır.

X’ in Satürn’ü Y’ in on ikinci evinde

X ilişkiye şüpheci yaklaşır ve gözetleme halindedir. Y’e gizli korkuları konusunda yardımcı olur. Y’in olgunlaşması için iyi olacak bir ilişkidir. Ama Y X’dan zaman zaman rahatsızlık duyabilir.

X’ in Uranüs’ü Y’ in üçüncü evinde

X Y’in  fikirlerini rahatlıkla değiştirebilir. Daha özgür düşünmesini sağlayabilir. Bazen Y bu yüzden tartışma çıkarsa da önemli bir sorun yaratmaz

X’ in Neptün’ü Y’ in dördüncü evinde

Ev hayatında kargaşalar olur. X kuruntu yapmaya açıktır ama genel olarak ev hayatında iyi bir atmosfer hakimdir. Neşeli bir ilişkileri vardır. X ev Y’i daha yaratıcı  yapar. Evlerini birlikte güzel dekore edebilirler.

X’ in Pluto’su Y’ in ikinci evinde

Y X’e para konusunda güvenebilir. Maddi açıdan Y’in iyi yönde değişmesini, gelişmesini sağlar. X Y’e maddi anlamda çok şey katar.

Y’NİN PLANETLERİ X’İN EVLERİNDE

Y’in Ay’ı X’in altıncı evde

İkili ilişkilerinizde genellikle bir işçi/işveren ilişkisini dile getiren bir ilişki vardır. Yüksek oranda bir hizmet verilir. Eğer ikinizin arasında romantik bir ilişki varsa, siz diğerinin hemşiresi, hizmetçisi veya benzer bir görevlisi olabilirsiniz. Partnerinizin ihtiyaçlarını anlama içgüdüsüne sahip olabilir ve bunları gerçekleştirmesi için istek duyarsınız. Bu konum,  doktor ve hasta, hemşire ve baktığı kişi arasındaki ortaklığa oldukça uygun olacağı için, sizin Y’ in sağlık durumu ile çok ilgileneceğiniz de söylenebilir. Konumun bunun da ötesinde işveren ve işçisi için de başarı vaat ettiği bilindiğinden bağımlı konumdaki bir eş sizin yolunuzla fayda sağlar. Küçük ya da günlük sorumluluklar söz konusu olduğunda ise siz X’ a güvenilir bir dayanak bulursunuz.

Y’ in Güneş’i X’ in on ikinci evinde

Bu konum Y İle X’ in ikili iletişiminizde sezgisel bir kabiliyet demektir. Her ikinizde eşinize kendinize karşı açık bir hale getirirsiniz ve bilinçli bir iletişim kurabilirsiniz. Birbirinizin yardımcısı olursunuz, özellikle hayatı bir bütün olarak anlamakta. Bu konumdaki ilişkiler karmik bir tabiat taşırlar. Y ile X’ in talihiniz veya talihsizlikleri beraberce olur. Zihinsel uğraşlarınız sizleri nörotik durumlara götürebilir. Gerek Y ‘in, gerekse X’ in eşliği sağlıklı ve sağlam temeller üzerine oturmuş olmayıp, bilinçsiz ilişkilere dayanmaktadır. Genellikle bu konum gizli kapaklı ilişkiler, oyunlar ve realist olmayan kontaklar getirir.

Y’ in Merkür’ü X’ in on ikinci evinde

Gizli konularsa, psikoloji veya yaratıcı alanlarda ortak zevkler söz konusudur. Merkür 12. eve düştüğünde eşin hayata genel bakışında özel bir ilgi söz konusu olur ve eşin korunmasız noktaları bu anlayışta Merkür’ün yardımsever öneriler vermesini sağlar. Açılar kötüyse, bu öneriler kızgınlık verici olabilir. Y X’ in bilinçaltını ve gizli kalmış duygularını mantıklı bir şekilde analiz edip açıklığa kavuşturmaya çalışır. Bu X’ in yararına olmakla beraber Y’ in mantıksal yaklaşımları X’ e ters gelebilir. Y ve sırlarını keşfetmek için bir tabu aracılığıyla X için ulaşılmaz olan yönlerden ilerleme sağlanabilmesi için bilinçsiz keşiflerde bulunabilir.

Y’ in Venüs’ü X’ in on birinci evinde

Bu konum sosyal raporlar ve ortak arkadaşlar sağlamak gibi ortak konularınız için faydalıdır. Bu konum ilişkinizin aşktan çok arkadaşlığa dayandığının göstergesi olabilir. Y %3′ in amaçları ve görüşleri benzer ve uyumludur. Her ikiniz de insancıl projeleri olan, insanlıkla ilgilenen gibisinizdir. Grupların aktivitelerine katılmak isteyen bir çiftsiniz. Birbirinizin özgürlük ihtiyacına saygı duyarsınız. Olumsuz yönüyle Y X arasında mahremiyeti ve paylaşımı engelleyen bir mesafe olabilir. Özgürlük isteği aşırı olabilir ve bu da duygusal yakınlığı ve mahremiyeti engeller. Bazen grup aktivitelerinde yer alma arzusu aslında Y’ in X’ in duygusal yakınlığı engellemenin bir yolu olabilir. Heyecan ihtiyacı nedeniyle aniden ilişkiye girme, aniden ilişkiden kopma şeklinde dalgalanan bir model yaratmış olabilirsiniz.

Y’ in Mars’ı X’ in birinci evinde

 Y X’ in üzerinde rahatlatan enerji verici bir etki yaratır. Bazı zamanlarda ise Y ve X’ in ilişkide bir yarış hali içinde olmaları söz konusu olabilir. Bu ilişki için aktif bir göstergedir. Bu birleşim güçlü her ikisi için de bir cinsel uyum demektir. Eğer Y ‘in Mars’ı temel haritada sert açılara sahipse, bu konum ilişkide saldırgan davranışlara sebep olur. Genel olarak pek anlaşmazlık görünmez. Hem Y, hem de X fiziksel etkinliklere meraklı ve maceraperest bir tutum sergilerler.

Y’ Jüpiter’i X’ in dokuzuncu evinde

İlişkilerin monoton olmadığı bir beraberliktir. Y ve X birlikte iyi zaman geçirirsiniz. Ve çok da sosyal olduğunuz söylenebilir.  Sık sık gezilere gider, tatillere çıkarsınız. Bu ilişki hem ikinizide mutlu eder. Y’ın güçlü felsefi fikirleri, X’in ise bu tür fikirlere elverişliliği söz konusudur. Eğer X Y’ı bir filezof olarak görebilirse artık onun sonuna kadar tüm fikirleri ile dinler.

Y’ in Satürn’ü X’ in altıncı evinde

Bu beraberlikte sizin ev hayatınızdaki günlük işler konusunda problemler olabilir. Y baskıcı davranır ve X’e karışır. Özellikle yeme, içme ve ev masrafları ile ilgili faturalar konusunda tatsızlıklar yaşayabilirsiniz.

Y’ in Uranüs’ü X’ in altıncı evinde

Y ve X’i  iş hayatında yenilikler yapmaya sevkeder. Ama bu ilişkide ödenmeyen faturalar gereksiz alış verişler vardır. Sorun yaratabilecek bir konumdur. Günlük hayattaki rollari sık sık değişir. Biri bir gün yemek yaparken, diğeri öbür gün yapar gibi. X  Y’a göre daha sorumluluk sahibi olarak davranır,

Y’ in Neptün’ü X’ in yedinci evinde

Y ilişkide kendi yüzünü göstermeyebilir. Ya da X  Y’i gözünde çok fazla büyütüp onun kusurlarını görmezlikten gelebilir, Herşey başta büyülü gibi görünse de, zaman içinde sorunlar baş gösterebilir, İlişki diğer uyumlu açılar eşliğinde hoş olabilir ama açılar sertse hayal kırıklığı yaşanan bir birliktelik söz konusudur.

Y’ in Pluto’su X’ in beşinci evinde

Y ve X beraberce eğlenebilirler. Konum cinsel açıdanda iyidir. Ancak saplantılı bir ilişkileri olabilir. Birbirlerine karşı tutku duyarlar. Y ve X’in birlikteliğinde yaratıcılıkları  artar.

X’ in Ay’ı 60 Y’ in Merkür’üne

Bu, karşılıklı iletişimi kolay bir şekilde sağlamayı sevenler için ideal bir birleşimdir. X ve Y birbirleriyle kolay bir şekilde anlaştıklarından, birbirleriyle vakit geçirmeyi severler. Tartışmaları severler ve münakaşaları umursamazlar. Çoğu ilişki, tarafların birbirinin düşünce ve hislerini anlayamadığından başarısızlıkla sonuçlanır. Bu iki gezegenin karşılaştırılması, X ve Y’ in birbirine ne düşündüklerini söyleyebilmelerinin yanı sıra, birbirlerine ne hissettiklerini de söyleyebilmeleri anlamına gelir ve bunu birbirlerini incitebilecek bir şekilde yapmazlar. Bu sayede X ve Y birbirlerine karşı aşırı tepki vererek karşıdakinin hislerini incitmeyeceklerini bilmenin hissiyle kendilerini rahat hissederler. Aynı biçimde X ve Y, kolaylıkla birbirlerinin düşüncelerini ve hislerini onaylarlar. Bazen X ve Y, konuşmaya ihtiyaç duymadan birbirlerinin aklından geçenleri anlayabildiklerinden kendilerini telepatik bile sanabilirler. X ve Y, birbirlerine karşı tutku ve mantığa dayalı, dengeli bir yaklaşıma sahip olabilir. Kendi düşüncelerini ve hislerini rahatlıkla açıklayabilmelerini sağlayan karşılıklı bir anlayışa ve neşeli bir arkadaşlığa sahip olurlar. Y, iletişim esnasında akla dayalı bir yaklaşıma sahipken, X daha sezgisel bir yaklaşım sahibi olabilir.

X’ ın Ay’ı 90 Y’ ın Neptün’üne

Romantizm bu ilişkide ana temadır. Bu ilişki romantik aşkın doruklarında yaşanmaktadır. Bununla birlikte, romantizmin içinde her zaman tılsımın bozulma ihtimali saklıdır. X ve Y bu ilişkide, aşırı hayalperest beklentiler yüzünden sendeleyebilir. Başlangıçta aşkın dozunun fazla kaçması zorluklara sebep olabilir. Anlaşmazlıklar kolaylıkla yaşanabilir. İlk çalkantıdan sonra X, Y’ in onun duygusal beklentilerini anlamadığını düşünebilir. X’ in, Y’ in bazı davranışları yüzünden kandırıcı olduğunu bile düşünebilir. Y’ in kendini saklayıp, bir maskeye bürünme tehlikesi vardır. Muhtemelen Y, X’ in beklentilerini karşılayamayacağını düşünmektedir. X ve Y’ in geçmişteki ilişkilerde yaşadıkları umutsuzlukları göz ardı etmeleri gerekir. Güvensizlik yüzünden olabilecek ayrılıkları ortaya çıkaracak problemlerle dürüstçe ve cesurca mücadele etmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak X ve Y, başlangıçtaki güçlü birliktelik hissiyatını yeniden yakalayabilir.

X’ ın Güneş’i 60 Y’ ın K. Ay Düğümü’ne

Kader bu ilişkide güçlü bir rol oynar. Arada bir kıvılcım, tutuşma vardır. Bununla birlikte kader acımasız bir hale de bürünebilir. X ve Y’ in anlamakta zorlandığı problemler vardır. Y, X’ in ışığının bir yerlerde saklanmakta olduğunu hisseder ve kendini ifade etmek için uğraş verir. Belki de X’ e kendini borçlu hissetmektedir ve bu yüzden de bir sorumluluk hissetmektedir. İkisi de mutluluğa ulaşmadan önce, onları bekleyen problemleri çözmek zorundadırlar.

Y’ in Ay’ı 120 X’ in Merkür’üne

Bu, karşılıklı iletişimi kolay bir şekilde sağlamayı sevenler için ideal bir birleşimdir. Y ve X birbirleriyle kolay bir şekilde anlaştıklarından, birbirleriyle vakit geçirmeyi severler. Tartışmaları severler ve münakaşaları umursamazlar. Çoğu ilişki, tarafların birbirinin düşünce ve hislerini anlayamadığından başarısızlıkla sonuçlanır. Bu iki gezegenin karşılaştırılması, Y ve X’ in birbirine ne düşündüklerini söyleyebilmelerinin yanı sıra, birbirlerine ne hissettiklerini de söyleyebilmeleri anlamına gelir ve bunu birbirlerini incitebilecek bir şekilde yapmazlar. Bu sayede Y ve X birbirlerine karşı aşırı tepki vererek karşıdakinin hislerini incitmeyeceklerini bilmenin hissiyle kendilerini rahat hissederler. Aynı biçimde Y ve X, kolaylıkla birbirlerinin düşüncelerini ve hislerini onaylarlar. Bazen Y ve X, konuşmaya ihtiyaç duymadan birbirlerinin aklından geçenleri anlayabildiklerinden kendilerini telepatik bile sanabilirler. Y ve X, birbirlerine karşı tutku ve mantığa dayalı, dengeli bir yaklaşıma sahip olabilir. Kendi düşüncelerini ve hislerini rahatlıkla açıklayabilmelerini sağlayan karşılıklı bir anlayışa ve neşeli bir arkadaşlığa sahip olurlar. X, iletişim esnasında akla dayalı bir yaklaşıma sahipken, Y daha sezgisel bir yaklaşım sahibi olabilir.

X’ ın Merkür’ü 45 Y’ ın Jüpiter’ine

İki tarafın da birbirinden ilham alabileceği bir ilişkidir. X ve Y birlikte olduklarında yenidünyalar keşfeder. Akıllarını genişletmeyi, gezerek ve yeni yerler görerek yaparlar. Felsefe, metafizik ve inançlar tartışmaların ana konularıdır. X ve Y bu yolda aktivitelere de katılabilir. İkisi de öğrenmek ve maceraya atılmak için inanılmaz derecede isteklidir ve durmaları gereken yeri bilmeyebilirler. Bu da sorumsuz davranışlara sebep olabilir. İkisi de kendilerini kontrol etmeyi bilmelidir.

X’ ın Merkür’ü 45 Y’ ın K. Ay Düğümü’ne

İİyi iletişim ilişkinin anahtarıdır. Bununla birlikte X ve Y’ in birlikteliği sürekli yanlış anlaşılmalarla sınanacaktır. Güçlü bir çekim vardır fakat duygusallıktan öte kültüreldir. Belki de X ve Y ortak bir ilgi ya da arkadaşa sahiptir ve onları bağlayan şey budur. İkisi de kaderin bir rolü olduğuna ve onları bunun bir araya getirdiğine inanır. İkisi de birbirini yanlış anlayabilir ve zamanlarının çoğunu bunu çözmek için harcayabilir.

Y’ in Ay’ı 120 X’ in Venüs’üne

Uygunluk bu kişisel gezegenlerin birleşimde anahtar temadır. Bu, samimi ilişkiler için ideal bir birleşimdir. Y ve X birbirlerinin yanında kendilerini rahat hissederler ve birbirlerinin hislerini anladıkları için kendilerinden emin olurlar ve ortak bir bağı paylaşırlar. Birbirlerinin arkadaşlıklarından çok mutluluk duyan, birbirlerini derin bir seviyede anlayabilen ruh ikizlerini bulduklarını bile düşünebilirler. Y ve X muhtemel olarak çok ortak noktada buluşabilir ve birbirleriyle kişisel hayatlarını ve eğlence amaçlı yaptıkları şeyleri paylaşabilir. Bu ilişkinin merkezinde romantizm vardır. Y ve X sanatsal zevkler için zaman geçirmekten, tiyatroya, sanat galerilerine, konserlere gitmekten ve benzer aktivitelere katılmaktan büyük haz duyarlar. Büyük ihtimalle ikisinden biri, ya da ikisi birlikte sanatsal bir aktivitede rol almaktadır. Y ve X romantik bir ortamda gerçekleşen ve resmedilmeye değer ufak tefek işlerden hoşlanırlar ve olasılıkla kendi estetik kuşatmalarının içinde kalan misafirlerini eğlendirmekten de hoşlanırlar. Bu ilişkide paranın oynadığı rol de önemlidir. Y ve X, birlikte para kazanmayı ve harcamayı sever. Para hakkında beraberce aldıkları kararlar konusunda rahat olurlar. Bu ilişkide, ortak hareket etmekten ve arada oluşan uyumdan doğan büyük bir sevgi paylaşılır. Bu, samimi bir ilişki için ideal bir birleşim iken, arkadaşlar, bir topluluktaki ortaklar, iş arkadaşları ve aile fertleri arasında da olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu birleşim, her tür uzun süreli ilişki için iyiye işaret olabilir.

X’ ın Venüs’ü 454 Y’ ın Jüpiter’ine

Aşk ve heyecan bu ilişkide ön plandadır. Birlikte X ve Y bu ilişkiden kazanç sağlayabilir ve yeni şeyler öğrenebilirler. Alternatif olarak bir çalışma grubunda yer almaktan da hoşlanabilirler. Başlarda ilişki ikisinin de ufuklarını genişletirken zamanla X ve Y’ in birbirine uyum sağlaması zorlaşabilir. Y yatışmayı bilmediğinden problemler çıkabilir. X de romantizm ister fakat öncelikle ilişkinin güvenli kalmasını sağlamaya uğraşır. Y özgürlüğü sever ve bu yüzden X’ e karşı sabırsızlığından dolayı güvensizlik duygusu verebilir. Arada iyileştirici bir faktör olmazsa, ilişkinin geleceği tehlikeye girebilir.

X’ ın Venüs’ü 90 Y’ ın Neptün’üne

X ve Y birbirinin yeteneklerini takdir eder ve romantizme katılır. Birlikte Romeo ve Juliet gibidirler. Bununla birlikte problemler elbette olacaktır. X ve Y aşkın aşırılığından aldatıcı olabilirler. İlişki ilerledikçe kendi isteklerini bir kenara bırakmak da onlar için zorlaşacaktır. İlişki tılsımını kaybedecektir. İkisi de bu durumdan zarar görebilir. Koşulların farkında olmaları gerekmektedir ve araya girecek kişilere karşı hazırlıklı olmalıdırlar. Doğalarına karşı olabilecek uyuşturuculardan ve ruhani hareketlerden uzak durmalıdırlar. X ve Y korkularıyla dürüstçe yüzleşirse ilişki yoluna girebilir.

X’ ın Venüs’ü 150 Y’ ın Pluto’suna

X ve Y birbirine bağlıdır ve bu bağımlılıkları kolaylıkla tutkuya dönüşebilir. X ve Y kolaylıkla birbirini yatakta bulabilir. Bununla birlikte, bu güçlü duygular karmaşa ve kavgalara sebep olabilir. Bu kavgalar devam ederse cinsel hayatlarına da kötü şekilde yansıyabilir. X gerilim anlarında daha kötü durumdadır. Y’ in güçlü kişiliği tarafından zorlandığını bile hissedebilir. Y X’ i anlamak için çok uğraşır ve sabırsızlık gösterir, X’ in daha anlaşılır olmasını bekler. Y kendinin farkında değildir. İkisinin de önündeki engel tutkularını olumlu yönlendirmek ve sanatsal ya da yaratıcılık gerektiren uğraşlar içinde olmaktır.

X’ ın Venüs’ü 45 Y’ ın K. Ay Düğümü’ne

Kader X ve Y’ i buluşturmakta büyük bir rol oynamıştır, fakat onlara zorluklar da çıkaracaktır. Muhtemelen önlerindeki engeller de bunlar olacaktır. Para sorunların temeli olabilir. X ve Y bunlara rağmen kendilerini her şeye hazır hissedecektir. Her koşulda tutkulu ve birbirlerine yardımcı olmak için istekli olacaktırlar. Bu, gidişatının bozulmaması gereken bir aşk hikâyesi gibi olacaktır.

X’ ın Mars’ı 120 Y’ ın Satürn’üne

Niyetlenme, bu ilişkinin temelidir. X ve Y, gelecekle alakalı olsun ya da olmasın, yeni bir şeyler inşa etme, hayata geçirme konusunda çok isteklidirler. Birlikte paylaşılan bir amaca ulaşma arzusuyla yaşamaktadırlar. X ve Y uzun süreli ve ciddi düşündüklerinden, bu gelip geçici bir birliktelik değildir. Bu sebeple bu ilişki, bir iş anlaşması ya da bir evlilik olabilir. X hareketlenme ve samimiyeti, Y ise dayanıklılık ve pratik yetenekleri bu ilişkiye uygulamaktadır. X sürekli ilerlemek ister ve Y’ e bu konuda ilham verir. X hayalperesttir, Y ise dikkatlidir. Bazen X Y’ i sürükler. Uzun vadede ikisi de başarıya ulaşırlar.

X’ in Mars’ı 45 Y’ in Kiron’una

Bu birleşim acılı ve zor olacaktır. X ve Y geçmişten kalma yaraları sarmakta zorlanacaktır. Sonuç olarak da bu, ilişkilerine etkiyecektir. Y’nin güvensizliği ilişkiyi zedeleyecektir. Y çok duyarlıdır ve bu birliktelik açısında iyi olmayabilir. X buna karşı anlayışlı olmazsa Y ani savunmaya geçebilir. X Y’ e karşı anlayışsızlık gösterebilir fakat bu fazla olmaz. X ve Y’ i bekleyen sınav bu problemleri anlayıp birlikte hareket ederek ilişkiyi sağlam zemine taşımaktır.

Y’ ın Venüs’ü 60 X’ ın Jüpiter’ine

Kişisel yaklaşımlar ve aşk için bu ideal bir birleşimdir. İki taraf da beraberken kendilerini daha rahat hisseder. Eski hit şarkı “You Light Up My Fire”, bu ilişki için iyi bir temadır. Birlikte Y ve X metafizik, din ve kültürel konularda birbirlerinden birçok şey öğrenir. Yabancı ülkeleri gezmekten hoşlanabilirler ve yeni insanlarla tanışarak yeni hayatlar görmekten zevk alabilirler. Aradaki çekim güçlü olduğundan, iki tarafın da ufku genişler. Y, X’ in bilgeliğine hayrandır ve bu bilgeliğin kendisini yeni alanlara sürüklediğini hisseder. X’ in hayatına kattığı farklı duyguların farkındadır. Karşılık olarak X, Y’ in her zaman onu destekleyişini sever.

Y’ ın Mars’ı kavuşum X’ ın Jüpiter’ine

Mars ve Jüpiter’ in güçlü etkileriyle, Y ve X yeteneklerini ortak kullanabilirler. Y her projede aktif olabilmek için gereken enerjiye sahiptir ve X de beceri ve planlama kapasitesini taşımaktadır. Y ve X hedefler belirler ve önlerindeki engelleri birlikte aşar. Birlikte amaçlarına başarıyla ulaşırlar. Y X’ in ilham verici fikirlerine hayrandır. Karşılık olarak X Y’ in içtenliğini ve enerjisini takdir eder. Y ve X her türlü aktivite ve projede kazançlı çıkar.

X’ ın Jüpiter’i 180 Y’ ın Neptün’üne

Bu duygudaşlık ve anlayış isteyen bir birlikteliktir, özellikle de din ve inanışlar konularında. X ve Y, birbirlerinin hayallerini paylaşır. Bazen o kadar iyi anlaşırlar ki, telepatik bir çift gibi davranırlar. X ve Y, derinlerde görülmeyen ortak bir iç bağa sahip olabilir. Bu da ilişkilerinin temelindeki sır olabilir. X ve Y, birbirlerinin değer ve inanışlarına son derece saygı gösterir. X ve Y birbirlerinin hayatlarını, paylaştıkları inançlarla aydınlatır.

Y’ ın Venüs’ü 120 X’ ın Satürn’üne

Satürn, ilişkilerdeki kısa süreli çekimleri, uzun süreli ve güvenli hale getirmek adına olumlu bir şekilde ortadan kaldırabilir. Başka bir deyişle iki taraf da bu ilişkide ciddidir. İki taraf da birbirine verdikleri sözleri tutma konusunda dikkatlidir. İlişki yavaş ilerler ve iki taraf da ilişki boyunca birbirini tanımaya çalışır. Güçlü bir partnerlik içinde çalışmayı ve birbirlerini desteklemeyi severler. Bazen Y daha mizahi bir yaklaşıma sahip olabilir, fakat X’ in işleri yavaşlatsa bile sahip olduğu bilgeliği takdir eder. Karşılıklı saygı, ilişkinin ana temasıdır. Bu ilişkide kaderin de önemli bir rolü vardır. Y ve X, birbirlerine kaderin onları nasıl bir araya getirdiği konusunda senaryolar anlatabilir. Bu ilişki genelde ciddi ve uzun süreli vaatler verirken, arkadaşlık ve iş ortaklıkları için de iyi yorumlanabilir.

Y’ ın Mars’ı 60 X’ ın Satürn’üne

Niyetlenme, bu ilişkinin temelidir. Y ve X, gelecekle alakalı olsun ya da olmasın, yeni bir şeyler inşa etme, hayata geçirme konusunda çok isteklidirler. Birlikte paylaşılan bir amaca ulaşma arzusuyla yaşamaktadırlar. Y ve X uzun süreli ve ciddi düşündüklerinden, bu gelip geçici bir birliktelik değildir. Bu sebeple bu ilişki, bir iş anlaşması ya da bir evlilik olabilir. Y hareketlenme ve samimiyeti, X ise dayanıklılık ve pratik yetenekleri bu ilişkiye uygulamaktadır. Y sürekli ilerlemek ister ve X’ e bu konuda ilham verir. Y hayalperesttir, X ise dikkatlidir. Bazen Y X’ i sürükler. Uzun vadede ikisi de başarıya ulaşırlar.

X’ ın Satürn’ü 90 Y’ ın Satürn’üne

X ve Y zorlukları aşma konusunda olumlu ve şefkatli yaklaşımları sayesinde başarılı olabilir. Bu güçlü gezegen insanların kişiliğinde dayanıklılık, mantık ve uzun süreli konularda sabrı temsil eder. Bu durumda X ve Y değer çatışmaları yaşayabilir. Birbirlerine bağlıdırlar fakat ortak bir zemin bulmakta zorlanırlar. Bazen X ve Y bu ilişkinin sınırları tarafından kısıtlandıklarını düşünebilirler. Aradaki engelleri aşarak sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşımla bu ilişkinin kazançlı yanlarını görebilirler.

Y’ ın Jüpiter’i 90 X’ ın Uranüs’üne

Başlarda Y ve X birbirlerinin orijinalliğinden hoşlanır fakat bu kısa sürer. Bununla birlikte Y ve X arasındaki farklar problemlere sebep olur. Kişisel doğaları çarpışır. Başta çekici gelen şeyler ilerde sürtüşme sebebi olur. İkisi de birbirlerinin ilgi alanlarını takip edip, yardımcı olmakta üşengeç davranır. Kesin sonuç tarafların astrolojik açılımları üzerinde yapılacak diğer yorumlara bağlıdır. Bununla birlikte bu ilişki Y ve X ortak yolu bulup çakışmadıkça bozulmaz ve uzun süreli bir aşka dönüşür.

X’ ın Uranüs’ü 60 Y’ ın Yükselenine

X ve Y birbirine sıkıca bağlıdır. X bu ilişkide heveslidir ve Y ile yeni şeyler keşfetmeye isteklidir. Genel olarak bu olumlu bir birleşimdir, fakat X ve Y birbirine geniş bir özgürlük tanımalıdır. Ayrı olarak X kendi özel ilgi alanlarını keşfetmek için çok fazla özgürlük ister. Bu birleşimin iyi olmasına rağmen, ilişki uzun sürmeyebilir. X ve Y, birlikte sürecek bir gelecek adına sağlam planlar yapmak yerine, kısa bir karşılaşmanın tadını çıkarmayı tercih edebilir. İlişkinin süresi X ve Y’ nin gezegenlerinin diğer yorumlamalarına bağlıdır. Bu birleşim samimi bir aşk, arkadaşlık ya da iş ortaklığına yorulabilir.

Y’ ın Jüpiter’i 60 X’ ın Neptün’üne

Bu duygudaşlık ve anlayış isteyen bir birlikteliktir, özellikle de din ve inanışlar konularında. Y ve X, birbirlerinin hayallerini paylaşır. Bazen o kadar iyi anlaşırlar ki, telepatik bir çift gibi davranırlar. Y ve X, derinlerde görülmeyen ortak bir iç bağa sahip olabilir. Bu da ilişkilerinin temelindeki sır olabilir. Y ve X, birbirlerinin değer ve inanışlarına son derece saygı gösterir. Y ve X birbirlerinin hayatlarını, paylaştıkları inançlarla aydınlatır.

Y’ ın Uranüs’ü kavuşum X’ ın Neptün’üne

Uranüs ve Neptün’ ün bu birleşimi, ilişki için çok katkı sağlamaz. Bununla birlikte, Y ve X için yeni yaratıcı bir tarza öncü olabilir. Birlikte olgunlaşmaya ve değişime teşvik olurlar. Y özellikle ilişkiyi taze ve canlı tutmak ister. X’ in düşüncelerini teşvik edici bulur ve kendi yaratıcı düşüncelerini bu şekilde yönlendirir. X’nin hayal gücü ilişkide itici bir güçtür. X, daha çok sezgisel tarafını yansıtır. Birlikte Y ve X görüşlerini paylaşır ve maharetlerini geliştirir.

X’ın Neptün’ü 45 Y’ın Pluto’suna

Bu önemli bir birlikteliktir. Değer çakışmaları ilişkiyi oluşturan temellere zarar verebilir. Bununla birlikte, diğer gezegenlerle kurulacak olan kombinasyonlar X ve Y’ nin ilişkisine daha önemli katkılarda bulunabilir.

Y’ n Ay’ı 45 X’ ın Pluto’suna

Bu ciddi ve güçlü bir ilişkidir. Y ve X güçlü bir çekim hisseder. Y ve X’ in derin duyguları, ilişkinin uzun sürmesi için birbirleri tarafından anlaşılmalıdır. Bununla birlikte, bu oldukça zor olabilir. Bunun sebebi birbirlerini sevmemeleri değil, birbirleri için çok kaygılanmalarıdır. Sonuç olarak dipte kalan duygular her an yüzeye çıkabilir. Baskının aniden oluşma zamanını fark edemeden kendilerini duygusal bir çekişmede bulabilirler. Elbette bu çeşitlidir, Y ve X’ in şiddetli duyguları nasıl karşıladıklarına göre çeşitlenebilir. Bazıları baskıyla başarılı olurken, bazıları güvensizlik hissedebilir. Y, X’ den ona canlılık geldiğini hisseder. X muhtemelen Y’ in hayatının akışını değiştirmiştir. Y X’ yi tanıdıktan sonra hayat onun için aynı değildir. Y, X’ in geçici doğası yüzünden kendini gölgelenmiş hissedebilir. Y’ in çözümü, X’ in iyi yanlarını besleyerek bunu yatıştırmaktır. Sonuç olarak X, Y’ in duygusal desteğini takdir edecektir. Aksi takdirde X, Y tarafından sürekli kendine dayatılan isteklere sinirlenecektir. X kendini izole edecek ve kabuğuna çekilecektir ve sadece ilişkideki kaynama noktalarında yer alacaktır. X’ in önündeki durum, Y’ in olgunlaşması için sabır göstermek ve ona bu yolda yardımcı olmaktır. Bu, arada bir suiistimal riski olmasına rağmen, bir tarafın sabır göstermesi sonucunda uzun ömürlü olabilecek bir birleşimidir. Şiddetli duygular arka planda kaldıkça, bu birleşim bir aşka bile dönüşebilir. Ayrıca bu, güç kavgalarının yaşandığı bir iş ilişkisi de olabilir, fakat genellikle kişisel birlikteliklere yorulmaktadır.

Y’ ın Jüpiter’i 120 X’ ın Pluto’suna

Y ve X, bu ilişkide her zaman capcanlıdır. İkisi de, ruh ikizini bulduğunu düşünür. İlişki ilerledikçe Y ve X, değişmek ve olgunlaşmak için birbirlerini daha derinden anlamaya çalışır. Kişisel isteklerine göre, buna karşı koyabilirler veya bunun tadını çıkarabilirler. Y ve X, bu süreçte birbirlerini destekler ve birbirlerini anlarlar. Birlikte her sorunun üstesinden gelebilirler. Sonuç olarak bu birliktelikten, Y ve X daha yaratıcı hayatlar yaşarlar.

Y ‘ın Uranüs’ü 60 X’ ın Pluto’suna

İlişkiye büyük bir katkısı olmasa da, bu birleşim ortak değerlere dayalıdır. Olgunlaşma ve gelişme teşviki bu ilişkinin merkezindedir. Y ve X her buluşmada birbirini tamamlar. Y daha çok cevaplar arayan ve X ona kişisel sorunlarını aydınlatıcı cevaplar sağlarken görevlerine ulaşmak için gereken yeniliklerin peşinde koşturan taraftır.

Y’ ın Ay’ı 150 X’ ın Kiron’una

Bu ilişkide şefkat, sorunların üstesinden gelinmesi için gereklidir. Y ve X bu ilişki sayesinde geçmişten kalan yaralarını sarabilir ve yeni umutlara yönelebilir. Bununla birlikte, başlangıçta dürüst bir iletişim için bu problemleri halletmelidirler. İstemeyerek de olsa X, Y’ e acı hatıralarını hatırlatabilir. Bu yanlış zamanda yanlış şeyi söyleyerek ya da X’ in hareketleri sonucu olabilir. Y’ in hatıraları unutulmuştur, sadece yüzeyde parçaları kalmıştır. Y geçmişle bugün arasında ilişki kurmakta zorlanabilir. Her koşulda Y’ in tepkilerinin boyutu ikisini de şaşırtabilir. Y’ in üzerindeki sorumluluk, kendi duygusal tepkilerini anlamak ve geçmişteki yaraları sararak kendine güven kazanmak ve anlayışlı olmaktır. X de başkalarına karşı davranışlarında dikkatli olmalıdır. Nazik ve sevecen bir yaklaşım sürekli gereklidir. Muhtemelen X, ilişkide öğretmen ya da iyileştirici rolüne hazırlanmaktadır..

Y’ i Uranüs’ü 135 X’ i Kiron’una

Gelişme ve iyileşme bu ilişkide mümkündür fakat anlayışa giden yol biraz dikenlidir. Y ve X geçmişi unutarak birbirleriyle ilgilenmelidir. Y X’ i radikal değişikliklere zorlayabilir ve bu X’ e biraz hasar verebilir. X’ in güvensizliği Y’ i yeniden düşünmeye sevk edebilir. İlişkinin başarısı Y ve X’ in diğer astrolojik yorumlamalarına bağlıdır.

Y’ ın Neptün’ü 129 X’ ın Kiron’una

Doğanın iyileştirici güçleri, müzik ve sanat bu ilişkide önemli bir rol oynayabilir. Y ve X romantik ve duygusal bir ilişki yaşar ve aralarında sevgi dolu ve nazik bir iletişim sağlarlar. Sonuç olarak geçmişte onları inciten insanları unutarak birbirlerine karşı yavaşça daha iyi bir anlayış sağlarlar. Y’ in sanatsal ve ruhsal doğası, X için iyileştirici özellik taşır. Y’ in etkisiyle X geçmişteki duygusal yaralarını iyileştirerek kendini daha iyi sergiler. Birlikte ruhsal, iyileştirici veya sanatsal bir projede yer alabilirler.

Y’ in Pluto’su 180 X’ in Kiron(una

Kişisel gelişim bu ilişkinin ana temasıdır fakat anlayışa giden yol kolay değildir. Y ve X ilişkinin başlarında samimiyete dayanan konularda zorluklar yaşayabilir ve bu onları oldukça sarsabilir. Önceki zamanlardan kalan acı dolu hatıralar gün yüzüne çıkabilir ve onları zora sokabilir. Bazen Y ve X bu ilişkinin onlardan beklediğinin çok fazla olduğunu düşünerek korkabilir. İkisi de geçmişte olanları unutarak yaşadıkları ana konsantre olmalıdır. Hayatı tam anlamıyla yaşamak istiyor olabilirler, özgür olmak ve alışkanlıklardan vazgeçmek de istiyor olabilirler. Bu ilişkide kaderin güçlü bir rolü vardır ve Y ve X ruhani sorunlar, kişisel gelişim ev sağlık alanındaki projelerin merkezinde yer alabilir.

Y’ ın Venüs’ü 60 X’ ın Yükselenine

Y ve X kuvvetlice birbirine bağlıdır ve birlikte kendilerini bir bütün gibi hissederler. Y X’ e âşıktır ve tat alınacak aktiviteler ve samimi dakikalar umut eder. Bu ilişkinin hayatına kazandıracağı şeyleri beklemektedir. Bu ilişki Y’ e kazanç sağlar. Karşılık olarak X, bu birliktelikte kendini oldukça güçlü hisseder. X, Y’ in samimiyetini ve bu ilişkideki tavrını sever. Birlikte saygı ve şefkati paylaşırlar.

Y’ ın Mars’ı kavuşum X’ ın Yükselenine

Bu birleşim, canlı ve enerjik bir birlikteliktir. Genellikle samimi bir ilişki gözükürken, arkadaşlık, aile ve iş arkadaşlıkları tarzı ilişkiler de görünebilir. Her durumda bu birleşim olumludur, fakat yer yer içinden çıkması zor kavgalarla ve anlaşması güç durumlarla dolu ilişkiler de görülebilir. Olumlu açıdan bakılacak olursa, Y, X’ in hedeflerine ulaşmada ona yardımcı olacak iç dünyayı ona sunar. X bu teşvik ediciliği takdir eder. Y, X’ e ilgisini azalttığında, X hayal kırıklığına uğrayabilir ve ilişki tehlikeye girebilir. İkisi için de gereken koşul, ilişkiyi hareketli ve olumlu bir yönde tutabilmektir.

Y’ ın Satürn’ü 150 X’ ın Yükselenine

Y ve X sıkıca birbirine bağlıdır ve ilişkilerinin yıldızlarda yazılı olduğunu düşünürler. Başka bir deyişle onları kaderin bir araya getirdiğine inanırlar. Bu önemli bir birliktelik olsa da Y ve X bazı zorluklarla karşılaşabilir. X bazen Y’ in beklentilerinin çok fazla olduğunu düşünebilir ve Y bazen X’ in beklentileri karşılayamadığını düşünebilir. Sonuçta bu önemli bir ilişkidir ve Y ve X her soruna karşı birlikte hareket edecek güce sahiptir.

Y’ in Ay’ı90 X’ in Tepe noktasına

İlişkide Y, X’ i her konuda destekler. En derin duygularını bile kavrayabilir. Kareler ise aile içinde potansiyel sorunlar ile karşılaşılabileceğine işaret eder.

Not: Programın orijinalinre planetler evlerde bölümü yoktur. Tamamen taürafımdan yazılmıştır. Sinastride bilindiği gibi orb en çok 3 alındığı için daha yüksek orblar rapordan çıkarılmıştır.

 

 

CALENDER GÜNLÜK TAKVİM PROGRAMI

16 Şubat 18.43 Venüs 150 Tepe noktası

Bu süreçte iş hayatınızda değişiklik yapmak zamanı gelmiştir. Eğer meslek konusunda fazla tavizkar olursanız faydalardan yeteri kadar yararlanamazsınız.

16 Şubat 19.20 Venüs 120 Yükselen

Bu süreç güzellik bakımları yaptırmak ya da moda ifadelerinizi düzenlemek ve estetik duygularınızla görünüşünüzü geliştirmek için ideal bir zamandır.

16 Şubat 20.02 Ay 90 Kiron

Acı verici duygularınızın şifalanması için önünüzde harika fırsatlar vardır. Şimdi onları iyileştirmek için yakıcı köprüler inşa etme zamanı.

16 Şubat 21.09 Ay 135 Merkür

Konuşmadan önce düşünün. Aksi takdirde yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Tartışmaktan kaçınmak için içinizden Ona kadar sayın.

16 Şubat 21. 50 Ay 90 Jüpiter

Bazı kısıtlamalarla karşılaşma zamanı. Abartılı ve gösterişli davranışlarınız cazip değil. Neyin fazla olduğunu anlamaya çalışın. Biraz kendini kontrol ederseniz ödüllerinizi elde edebilirsiniz.

16 Şubat Venüs Kova’ya giriyor

Bireysellik ve ifade özgürlüğünü veren sıradışı ve tuhaf ilişkilerin keyfini çıkarın. Arkadaşlarınızla keyfinizi çıkarın.

17 Şubat 01.55 Ay 150 Mars

Aşırı tepki vererek ortalığı döküp saçmaktan kaçının. Kendinizde değilsiniz ve dahası bunun farkında olmayabilirsiniz. Sabırlı olun.

17 Şubat 02.00 Ay 90 K.Ay Düğümü

Bu yeniler içeri almak ve eskileri dışarı atmak için tetikleyici bir zamandır.

17 Şubat 05.28 Venüs 45 Satürn

Sosyal takviminizdeki bu duraklama süreci, size arkadaşlıklarınızı ve daha ciddi ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmenize yardımcı olur. Bağlılıklar sorgulanabilir.

17 Şubat 08.49 Merkür 45 Kiron

Anılar ve hayaller şu anda güçlü. Affetmek ve unutmak zamanıdır.

17 Şubat 12.14 Ay 120 Güneş

Zaman istikrar ve uyum ve olgunlaşma zamanıdır. Kendinizle barış yapmanın keyfini çıkarın veya daha fazla toplumsal alanda rol alın.

Ay kavuşum 13.58 Tepe noktası

Dünyada ışığınızı saçın ve tanınmanız için emeklerinizin ödüllendirildiğini göreceksiniz.

17 Şubat 13.58 Ay 10. Eve giriyor

Kariyeriniz için hayırlı zamanı. Toplumsal ve başarılı bir durumun keyfini çıkarın.

17 Şubat 14.01 Ay 90 Yükselen

Biraz gergin olabilir, ama bu gerginliğinizi herhangi bir kötü alışkanlığınızı değiştirmek için bu kez kullanabilirsiniz.

17 Şubat 14. 23 Ay Yengeç’e giriyor

Şimdi ev ve aile üzerinde yoğunlaşın. Kendinizi ve sevdiklerinizi terbiye etme faaliyetleri yürütmek için idealdir. .

17 Şubat 16.19 Ay 150 Venüs

Aşk hayatı biraz huzursuz olabilir. Dinlenmeyi ve gereksiz tedirgin olmamayı deneyin. Uyum gösterin, ektiklerinizi biçtiğinizi göreceksiniz.

Not: Bu pratik günlük programa isterseniz kendi transit ve progresyon dosyalarınızı da bazı düğmeleri kullanarak ilave edebilirsiniz. Programı çok daha uzun hale getirebilirsiniz. (SolarFire’ı yi kullananlar bu düğmeleri ve bu işin nasıl yapılacağını bilirler)

 

 

 

SOLAR MAP (COĞRAFİ ASTROLOJİ RAPORU)

 

GİRİŞ

 

Programın içinde yazılan metinlerli yetinilmemiş ve programda olmayan bir sürü metin ilave edilerek program yenidin oluşturulmuştur.

 

Yükselen kavuşum K. Ay Düğümü

Bu yerleşimin yarattığı çizgi boyunca hareket etmek hayatınızın seyrini değiştirebilir. Geleceğinizi etkileyecek insanlar ile karşılamak ve beraberinde gerçekleşecek olaylar sizin kendinizle ilgili ‘yalnız’ olduğunuz yönündeki düşüncelerinizi değiştirmeniz olasıdır. Dolayısıyla yaşam yolunuz size yeni kapıları açma ve kapama deneyimleri yaşatacaktır. Kişisel ilişkileriniz ve işiniz bu çizgi boyunca önemli rol oynamaktadır. Sizi derin anlamda etkileyen insanlarla ve guruplarla karşılaşmanız mukadder olabilir. Sonuçta bu insanlar size önemli hayati dersler vereceklerdir. Bu dersler sırasında bir takım zorlayıcı durumlarla karşılaşsanız da kendi yaşam deneyiminiz hakkında derin bilgiler keşfetmeniz olasıdır. Bu tarz ruhsal gelişimler katıldığınız birlik, gurup ve toplantılar ile ortaya çıkacaktır. Bu hattın kaderinizle derin bağları olduğu düşüncesinin keyfini çıkartabilirsiniz.

MC ile VENÜS Kavuşum

Bu hat boyunca meslektaşlar, çalışanlar ve çalıştıranlar arasındaki ilişkiler canlılık kazanır. Kişisel hedeflerinizde ilerlemek için maceralı ilişkiler oluşturmanın yollarını arayacaksınız. Profesyonel yaşamınızın gelişmesinde sosyal bağlarınız ve görüntünüz önemli bir rol oynayacaktır. Etkili kişilerle, özellikle kadın olmak üzere  olumlu bağlar kurmak statünüzü üst seviyeye çıkarmanızda başarı sağlayacaktır. Bu hat boyunca diğer kişiler de sizi olumlu ışık altında göreceklerdir. Eğer kurumlarınız mutsuzsa sorun yaratabilirler. Bu genelde sizin kariyeriniz k adar doğum haritanızda Venüs gezegeninin doğasına bağlıdır. Eğer siz moda sanayinde veya sanatsal alanlarda bir iş arıyorsanız karşınızdaki kuruma rağmen bu alandaki hat üzerinde olmanız nedeniyle başarabilirsiniz.  Ancak siyasetle ilgileniyorsanız, ilişkilerin çok daha önemli rol oynadığını bilmelisiniz. Siz bu hat boyunca hareket ettiğinizde aynı zamanda memnuniyet de yaşamınızın önemli bir parçası olacaktır. Bu nedenle burası dinlenmek ve yaşam kulvarınızı yansıtmak için güzel bir tatil için idealdir.

PLUTO İLE YÜKSELEN Kavuşum

Siz bu hatta yolculuk ederken güçlü değişimler meydana gelir. Kendiniz hakkındaki fikirlerinizi değiştirecek olaylarla karşılaşırsınız. Kendinizi ve ilişkilerinizi tekrar dengelemeniz için beklenmedik duygusal veya psikolojik konuların yüzeye çıkması olasıdır. Burada yürürken siz kendinizi ifade etmek ve kişisel hedeflerinizi gözden geçirmek zorunluluğu duyarsınız. sonuç olarak da yaşamdaki yönünüz değişir. Siz eski beklentiler ve alışkanlıklarınızı bıraktığınızda huzursuz olabilir veya yen bir canlılık ve gayret duygusu yaşayabilirsiniz. Her iki durumda da siz kendinizi ifadede kökten bir değişim geçirirsiniz, hatta görünüşünüz bile çok belirgin şekilde değişebilir. Aynı zamanda çevrenizdekiler üzerinde güçlü bir etki bıraktığınızı da fark edebilirsiniz. Bu nedenle odağınızı kişisel ve iş ilişkilerine yöneltmeli ve bu kurumları dürüstlükle ele almalısınız. İhmal edilmiş davranışlar sıkıntılı sonuçlar doğuracaktır. Kişisel iletişimlerinizde saklı anlamlar ve taşlamalara karşı duyarlı hale gelmiş olmanız nedeniyle, başkalarıyla birlikte olmak istemeyebilirsiniz. Belki de kendinizi nasıl  yansıttığınızla ilgili kısma zaman ayırmanız daha hoşunuza gidecektir. Anahtar, kendi değişiminizdir.

GÜNEŞ İLE MC Kavuşum

Burası sizin profesyonel hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için ideal alandır. Eğer ilginizi kendi özel yaşamınızdan uzaklaştırmayı ve kariyerinizle ilgili tutkularınıza yönlendirmeyi istiyorsanız, bu mekan yararlı olur. İşte burası istediğiniz profesyonellikte ilerleyeceğiniz, doğru bağlantıları kuracağınız veya yaşam boyu hedefinize ulaşacağınız yerdir. İş başvuruları ve promosyonlar, pazarlama çabaları, iş ortaklıkları ve iş toplantılarının hepsi bu hattaki Güneşin etkisiyle başarılı sonuçlar verir. Siz gerçekten kendi dünyanızda parıldama yeteneği edinirsiniz. Bu hat üzerinde ilerlerken bazı olumsuzluklar da olabilir. Örneğin büyük yaşam tutkunuz olmadığı halde bir aile kurup bir yere yerleşmeyi hedefliyorsanız veya eviniz ve ailenize daha çok zaman ayırmak istiyorsanız burası ideal alan değildir. Tutkunuzu denetimde tutmaya ihtiyacınız var. Eğer her şeyi dışarıda bırakarak tutkularınızı kovalıyor veya sadece kendi gelişiminiz için sosyalleşiyorsanız bazı hayal kırıklılıkları yaşayabilirsiniz. Bunun ötesinde siz hayatınızda bir denge oluşturmuşsanız hedeflerinize odaklanmayı ve hatta yaşam amacınıza ulaşmayı başarabilirsiniz.

Planetary Azimuths: Relocated Jupiter – Local Space Line – Azimuth 306°35′ (Opposite – Orb 6°03′: Moderate Influence)

Jüpiter

Jüpiter genelde refah ve şans gezegeni olarak kabul edilir. Bu nedenle bu hat üzerinde hareket etmek ufkunuzu genişletmeye ve birçok ödüller edinmeyi deneyimletecektir. Yüksek öğrenim, yayıncılık, ruhsallık peşinde olmak, sporlar, diplomasi ve seyahat de bu çizgi üzerinde altı çizilmesi gerekenlerdir.  Bu alanlar yaşamda sizi desteklemesi bakımından idealdirler. Diğerlerine karşı yardımsever, kendi iyi kaderinizi paylaşmaya istekli hissedersiniz. Bunun karşılığında diğer insanların da size cömert davrandıklarını görürsünüz. Bu alanlara beklenmedik armağanlar ulaşabilir. Nereye giderseniz Tanrı’nın size gülümsediğini hissedersiniz. Burada tek mahsur sizin heybetli haline gelmeniz ve hiçbir şeyin yanlış olamayacağını düşünerek belayı davet etmenizdir. Yaşam içinde yüksek ideallere ulaşabilmek için küstahlıktan uzak durmanız gerekecektir. İyi dozdaki sağduyu ve alçakgönüllülük ile siz bu yolculuklardan yararlanabilir ve Jüpiter çizgisi boyunca iletişim içinde olabilirsiniz.

Not: Maps programını kullanarak coğrafi astroloji raporunuzu ve ne zaman nedere olduğunuzda neler ile karşılaşabileceğiniz anltır. Bu program hakkında geniş bir rapor alabilmeniz için programın düğmelerini iyi kullanmanız gereker. Misalda fazla detaya girilmeden kısa bir yorum verilmiştir.

Gufran Erkılıç

 

 

 

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!