Tarot Açma Yöntemleri

TAROT AÇICISI ya da okuyucusu olma hazırlığına geçmeden evvel, yapılması gereken bazı kurallar vardır. Önce belli bir ortamın hazırlanması, yararlı olacaktır. Bundan sonra da, okuyucunun kendisinin hazırlanması gerekir. Öncelikle, çalışılan odanın ışıkları azaltılımalıdır veya mum ışığı ya da küçük ve tercihen yeşil bir ışık kaynağı kullanılabilir. Odada, güzel kokulu tütsülerin yakılması da, rahatlık sağlanması yönünden uygun olacaktır. Bilincin boşaltılması ve tüm bedende genel bir rahatlamanın sağlanması gerekir. Bunun için de, en uygun yöntem nefes metodudur.
Örneğin, beş veya on saniyeden başlayarak ritmik nefes alma yolunu kullanabilirsiniz. Bunu on beş dakikaya kadar sürdürebilirsiniz. Kartları açacağınız masanın üzerini siyah veya mor bir örtü ile kaplayın. Örtünün desenli olmaması çok önemlidir. Bazı yöntemlere göre, oturuş biçimleri de önemlidir. Kendisine Tarot açılan kişi, güneye doğru, Tarot okuyucusu ise, kuzeye doğru dönük olarak oturmalıdır. Ama, okuyucu eğer Tarot’u kendi için ya da orada bulunmayan birisi için açıyorsa, yüzü doğuya yönelik olmalıdır. Bütün bunlar birer ön hazırlıktır, yapılıp yapılmaması yine kişinin arzusuna veya inancına kalmıştır.

Harut mu, Horus mu?

Genelde, birçok uzman Tarot okuyucusu, belli duaların okunmasını önerirler. Bunlara, niyet duaları denir. Bu noktada, ilk olarak islami dualar geliyor. Aslında, Tarot, Müslüman falcılar arasında çok bilinen ve kullanılan bir yöntem değildir; ama yine de kullanılır. Müslüman falcılar, önce aptes aldıktan sonra, bir defa Fatiha, üç defa da İhlas surelerini okurlar, ardından bir defa da Ayet ül-Kürsi duası edilir. Bundan sonra da, aşağıdakine benzer bir dua edilir: “Ya Rab, sen kadiri mutlaksın, gizli veya aşikâr her şeyi bilirsin, ben (biz) âciz kulun (kulların) şu konuda yetersiz ve şaşkın kaldık. (Burada, hakkında fal açılan kişi de kastedilir). Lütuf ve keremin ile beni (bizi) bu durumdan kurtar ve hakkımda (hakkımızda veya şu kulun hakkında) hayır ve şer ne ise bildir Rabbim. Amin.”
Aynı amaca yönelik bir diğer dua, genellikle Batılı uzmanlarca kullanılır; “Ey I.A.O, sana yalvarıyorum. Gizli bilgeliğin bilgisi üzerinde duran büyük melek H.R.U, senin tarafından gönderilsin ve o, görünmeyen elini, bu sanatın kartları üzerine koyarak onları kutsasın. Biz, senin şanın ve dile gelmez adın şerefine gizli şeyleri bilebilmeyi elde edelim. Amen.” Burada geçen I.A.O. ve H.R.U. adları önemlidirler, harf harf, tek, tek okunurlar. I.A.O. geleneksel bilgilere göre, Tanrının isimlerinden biridir. H.R.U. ise, bir melektir. Bu meleğin tam adının Heru olduğu sanılıyor. Heru adı, Harut adıyla birleştirilir. Harut, Kuranı Kerim’de adı geçen ve Babil’e insanlara sihir ve büyü bilgisini öğretmeleri için gönderilen iki melekten biridir (Bakara suresi, ayet: 102). Bir başka yaklaşıma göre ise, H.R.U. Mısır Tanrısı Horusun, telaffuzu bozulmuş şeklidir. Sonuç olarak, bu dua yöntemleri birer örnektirler, Tarot okuyucusu bunlardan birisini seçebilir ya da kendine özgü bir diğer yöntem daha geliştirebilir.

Yorumlamanın zorluğu

Tarot açılışının öğrenilmesinde, ilk iş, kartların ters veya düz anlamlarının iyice öğrenilmesi ve tanımlamaların tam olarak özümlenmesidir. Açılış metotları çok çeşitlidir; Tarot okuyucusu bunlardan birisini, kendi seçecektir. 78 kartın anlamlarının tam olarak ezberlenebilmesi, ilk dönemlerde güç bir iştir, bu aşamada, bir kaynak kitaptan yararlanılabilinir. Ama asıl önemli nokta, bu değildir. Bütün bu kartların kehanet anlamları en geniş biçimde harfi harfine ezberlenmiş olsa da, iş bu kadarla bitmez. En güç olay, yan yana olan kartlar arasında olan bağlamların yapılmasıdır. Bu ise, yazı ile anlatılamaz. Kartlarla iç içe olmaya, onları çok iyi tanımaya ve uzun deneyimlere bağlıdır. Burada, ancak yaklaşık bir örnek verilebilir. Metot olarak, ‘Küçük Haç’ı kullanabiliriz. Destenin bu metotla açıldığını kabul edelim, ortaya beş kart açılmıştır. Birinci kart, içinde bulunduğumuz durumu gösterir, bu kart örneğin Kılıç 7′li olsun. Düz açılmış olan bu kart, kısmi başarılar, konsantrasyon eksikliği yüzünden gerçekleşmeyen planlar ve Tarot’ u açılan kişinin ancak başkalarının sayesinde ilerleyen biri olduğu anlamlarındadır. İkinci kart ise, geleceği gösterir. Bu da, ters pozisyonda, Kader Çarkı veya Şans Tekerleği olsun. Bu kartın kehanet anlamı çoğalma, bolluk ve başarıdır. 3. Kart, düşünceyi, aşk, neşe ve bereketi gösteren Kupa ası olsun. 4. Kart, yapılacak şeyleri gösterir, bu da Büyük Sırlar’ın III. kartı olsun. Anlamı kudret, hareket ve cesarettir. 5. Kart sonuçtur, Kupa 6′lı olduğunu kabul edelim, anlamı iyi haberler ve mücadelede başarıdır. Şimdi, bu kök anlamlara göre yorumlayalım.

Geleneklere uymak gerekiyor

Siz, başkaları sayesinde ilerlemeye eğilimli birisiniz. İçinde bulunduğunuz şu anda, iyi konsantre olamadığınız için, planlarınız bir türlü gerçekleşmiyor. Bu yıl içinde, başkalarından yararlanmayı nihayet bırakıp, arzuladığınız hedefe ulaşacaksınız. Düşüncelerinizde aşk var, önünüzdeki dönem içinde sevdiğinizle birlikte mutlu olabilirsiniz. Bolluk gelecek, kuvvetinizi, güç ve cesaretinizi kullanırsanız, işlerinizi başarı ile tamamlayacaksınız. Sonuç olarak, bu yıl içinde, her işinizde başarı ve olumlu sonuçlar görüleceği söylenebilir.” Bu bir örnektir, önemli olan, sürekli pratik yapmaktır. Boş zamanlarınızda, yoğun Tarot meditasyonu yapın; sanki biri varmış gibi, bir metot seçerek, kartları açın ve okuyun. Böylece, hem sezgileriniz gelişecek, hem de kartların anlamları daha çok aklınızda kalacaktır. Bazen, beklemediğiniz bir anlamda kartla karşılaşabilirsiniz, o zaman içinizden gelen sesi dinleyin.
Tarot’un bazı kesin gelenekleri de vardır, bunlara uyun. Başarınızın artmasına yardımcı olurlar
Aynı kişiye, bir yıl içinde, bir def adan fazla kart açmayın.
Kartlarınızı, sizden başkasının eline vermeyin.
İşi bittiği zaman, kartlarınızı özel bir kesede saklayın (koyu renkli).
Tarot açtığınız kişiye desteyi karıştırtın, sonra, sol eliyle ve sola doğru üç ayrı parça ha/inde kestirin.
Bazı açılış metotlarında çok önemli bir gelenek vardır. En son kart açılmadan evvel, üç defa “Açayım mı? Çıkana razı mısın?” diye soru¬lur. Cevap olumsuzsa, kart açılmadan tekrar desteye karıştırılır.

Kılavuz kartın önemi

Yüzlerce Tarot açma metodu vardır. Bunlar, üç kartla yapılan en basit metottan başlayarak, 78 kartın açıldığı metotlara kadar gider. Size, on değişik metot sunacağız, siz bunlardan birisini, arzuladığınız gibi seçebilirsiniz. Yalnız, daha önce, “Signifikatör” yani belirleyici kartı seçmeniz gerekir. Bir diğer anlamda bu kart, kılavuz karttır. 40 yaşından fazla bir erkeğe bir kral kartı, kadına kraliçe kartı, 20-40 arasında genç bir erkeğe bir silahşor kartı, 20 yaşın altındaki kadın veya erkeklere bir uşak kartı seçilir. Tarot açılan kişi, sarışın, açık renk gözlü ise sopalardan kral, kraliçe, silahşor veya uşak seçilir. Kumral, ela gözlü ise, bir kupa kartı, kahverengi saçlı ve gözlü ise, bir kılıç kara siyah saçlı ve gözlü esmer biriyse, tılsımlardan bir kart seçilir. Signifikatör, yani kılavuz kart, basit yayma metotlarında merkezi bir pozisyona konur ve yayılış onun çevresine doğru yapılır. Büyük açış biçimlerinde ise, kılavuz kart, deste içinde bırakılarak okumaya başlama kartı olarak kabul edilir. Bazı metotlarda ise, kılavuz kart hiç kullanılmaz.

Metotlar

A. BASİT METOT

Önce signifikatör kart seçilir, sonra karıştırılan desteden, Tarot okuyucusu iki kart seçer ve kılavuz kartın kendisine göre sağ yönüne dizer. Birinci kart, konuyu veya karşılaşılacak durumu, ikinci kart da muhtemel sonucu verir.

B. 15′Lİ METOT

Bu metotta signifikatör yoktur. Malum, seremoniden sonra, kartlar beşer, beşer dizilir. Birinci kartın, sol yanına dört kart konur, altıncı kart, birincinin yukarısına konur, 7-8-9-10. kartlar, altıncının yanına dizilirler. On birinci kart, altıncının yukarısına konur, 12-13-14 ve 15. kartlar birincinin sol yanına dizilirler. Birden beşe olan ilk sıra, gelecektir, altıncı ile onuncu arası haldir, on birinci ile on beşinci arası geçmiştir. Yorumlamaya, geçmiş sırasının son kartından yani, 15′ten başlanır.

C. 36′LI METOT

İlk yedi kart soldan sağı dizilir, yedincinin sağ yanına signifikatör konur. Hemen alta, ikinci sıraya altı kart dahi dizilir. Yedincinin altına, 13. kart gelir. Sonra 9. kartın altına 14. ve 13. kartın altına 18. kara koyarak beş kart daha dizin. Sonraki sıra don kart olacaktır, yani 18. kartın altında 22. kart olarak. 21. ve 22. kartların altına 23. ve 24.kartları koyun (iki kart). Son sıra 11 kart ola¬caktır, soldan sağa doğru dizin. Bu sisteme göre, birinci sıra ev ve çevredir (7 kart), ikinci sıra açılışın konusu ya da kişisidir (6 kant üçüncü sıra geçmiş olay veya kişilerdir (5 kant dördüncü sıra sürprizlerdir (4 kart), beşinci sıra karşıt faktörler ve ılımlılıktır (2 kart) ve son sıra bilinmeyen etkin faktörlerdir (11 kart). Böylece, 35 kart dizilmiş olur ve signifîkatörle 36 kart açılmış olur.

D. KÜÇÜK HAÇ METODU

Signifikatör kullanılmaz. Kesişten sonra, birinci kartı masaya soyun, bu, haldir yani şu andır. Bunun sağına biraz uzağa, ikinci kartı koyun, bu gelecektir, üçüncü kartı yukarıya koyun, anlamı düşüncedir. Dördüncü kart, yapılacaklardır, onu da alta koyun. Böylece bir dörtgen oluşturun, tam ortasına ise beşinci kartı koyun, o da sonuçtur. Buna göre, ilişkileri kurmayı unutmadan yorumlayın.

E. AT NALI METODU

Signifikatör kullanılmaz. Şekil V biçiminde veya at nalı (ters) şeklinde olacaktır. Birinci kart konduktan sonra, hafif sağa, altına ikinci kart, aynı şekilde üçüncü ve dördüncü kartlar konur. Dördüncü kartın yukarısına yine hafif sağa beşinci kart ve aynı şekilde altıncı ve yedinci kartlar konur. Birinci kart geçmişi, ikinci kart şimdiki hali, üçüncü kart genel geleceği, dördüncü kart alınması gereken tedbirleri, beşinci kart Tarot’u açılanın çevresindeki olayları, altıncı kart amacın önündeki engelleri, yedinci kart ise tüm bu kartların toplu yorumu ile kazanılacak olan muhtemel sonucu verir.

F. ESKİ KELT METODU

Birinci kartın altında, signifikatör vardır. Kartlar açık olarak yayılırlar. Birinci kart genel durumdur, “bu onu örtsün” denir. İkinci kart olumlu, olumsuz etkilerdir, “bu ona engeldir” denir. Üçüncü kart önceki sebeplerdir, “bu onun altındadır” denir. Dördüncü kart geçmişte kalan etkilerdir, “bu onun arkasındadır” denir. Beşinci kart istenilen sonuçtur, “bu onu geliştirsin” denir. Altıncı kart gelecektir, “bu onun önündedir” denir. Yedinci kart korku ve endişelerdir, sekizinci kart Tarot’u açılanın çevresindeki durumu, dokuzuncu kart ümit ve düşünceleri ve onuncu kart açılışın tam sonucunu verir. Eğer, tam bir sonuç elde edilemezse, 10. kart signifikatör olarak seçilir ve aynı metotla açılış yine yapılır. Bu metot, Tarot açılışlarında en çok kullanılan metottur. Birçok Tarot açıcısı, bu metodu kullanırlar.

G. BİR YIL SONRA METODU

Signifikatör kullanılmaz. Kartlar saat yönünde, daire şeklinde dizilirler. Yorum ise, saatin aksi yönüne doğru yapılır. Her kart belli bir ayı gösterir, ortadaki 13. kart yılın genel yorumudur. Bu metotta, kartların ters anlamları kullanılmaz. 12 kartın toplu yorumu ile, 13. kartın yorumu toplu olarak göz önüne alınır.

H. GÜNEŞ SİSTEMİ METODU

Ortaya signifikatör konur. Kartlar etrafına doğru yayılarak, yedi uçlu bir yıldız oluştururlar. Yıldızın her ucunda bulunan kart, Astrolojideki bir gezegenin etki alanına girer. Anlamları şöyledir:
Ay kartı: Evle ilgili konular.
Merkür kartı: İş, yalanlar, aldatmalar, kadınlar ve haberleşme.
Venüs kartı: Aşk yaşamı.
Güneş kartı: Şöhret ve ün kazanma ile ilgili konular.
Mars kartı: Düşmanlar ve kavgalar.
Jüpiter kartı: Kazanç ve maddi gelişimler.
Satürn kartı: Entelektüel düşünceler ve genel sınırlanmalar.
Bu sistemde, kartlar önce teker, teker, sonra ikişer ,ikişer yorumlanırlar. Eşleştirme; bir dört ile, üç beşle, altı yedi ile şeklinde yapılır. Aynı metot, günlük olarak, haftalık planlama için de yapılır. Buna göre, 1. kart pazartesi, 2. kart çarşamba, 3. kart cuma, 4. kart pazar, 5. kart salı, 6. kart perşembe, 7. kart cumartesi günlerini gösterir. Bu amaca yönelik açılışta, kartlar numara sırasına göre değil, gün sıralamasına göre açılırlar ve yorumlanırlar.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!