2020 YILI SATÜRN PLUTO KAVUŞUMU VE OLASI ETKİLERİ

Aşağıdaki yazı çok takdir ettiğim ve çok sevdiğim astrolog arkadaşım Aslı Koç tarafından yazılmış ve astrolog Onur Güven’in OKÜLT DATABANK adlı grup sayfasından gerekli izinler alınarak web sitem astrogufran.com da yer almıştır. Keyifle okumanızı ve astroloji konusunda ciddi bir araştırma yazısının nasıl yapıldığı hakkında fikir sahibi olmanızı dilerim!

Yunanlı yazar Samosatalı Lucian “Dört nala giden bir atın , uçan bir kuşun ve yürüyen bir insanın , gidişlerinin rüzgarlarıyla taşları sıçrattığı ya da havada süzülen küçük toz parçacıkları kaldırdığı kabul edilecek olursa , yıldızların herhangi bir etkisinin olduğunu niçin inkar edeceksiniz ki? Doğrudur astroloji kötüyü iyi yapamaz .Olayların gidişatı üzerinde hiçbir değişim etkisi olamaz , ama insanlara büyük şeylerin olacağını önceden bildirerek onu geliştirenlere hizmet eder .Aynı zamanda kötüye karşı insanlara daha rahat bir kabulleniş ve moral verir .”
Gerçekten de olayları önceden bilmek , gidişatı değiştirebilir mi? Hiç kuşkusuz tedbir takdiri kaldırır ancak şahsi gözlemim şudur ki bir enerji sert çalışacaksa , öyle ya da böyle değişik senaryolarla yine sert çalışır .Ancak Lucian’ın da yazısında değindiği gibi kişinin kabullenişi ve olaylara verdiği tepki , farkındalığı nispetinde olur .Astrolojinin amacı da kişiye tekamül yolculuğunda klavuzluk etme , yol gösterme , olaylara gözlemci konumunda bakabilme becerisini verebilmektir .
Peki bir bilgeyle astrolog arasındaki fark nedir?’…Yan Hsiung bunu şöyle yanıtlar ‘Astrolog göksel olguların etkilerinin insan üzerinde ne olacağını önceden haber verir; bilge insan ise , eylemlerin etkilerinin gökler üzerinde ne olacağını önceden haber verir …’
Özetle insanların yaptığı her eylemin kozmosun uyumu ve ahenginde bir etkisi olacağı , hem gökte hem dünyada sonuçları olacağı aşikardır.Bilgelik , olayları her yönüyle değerlendirip , dar ve taraflı bakış açısından kurtulmakta yatar…
Zaman , geçmiş ve gelecek arasındaki sebep, sonuç farkını yaratan bir unsurdur.Henüz keşfedilmemiş olan olayların tüm dünyasını içerir.Evrenin tüm fenomenleri ile bağlantısı vardır.Gerçekte her varlık ,kozmik bilincin bir parçasıdır ve kendi eylemlerinin şaşmaz sonuçlarını , daima yakın ya da uzak bir gelecekte bulur.Bu kaçınılmazdır.Fizikte bu olay etki-tepki prensibidir.Makrokozmos ve mikrokozmos arasında kabul edilen bağlantıya göre ayüstü ve ayaltı evren arasında karşılıklı etkileşim vardır ve bu da astrolojinin temelini oluşturur.
Dünyamız da aynı insanlar gibi kozmik bir takvime sahiptir .Belli döngüleri vardır ve belli bir ritm ve frekansta titreşir..Plotinus, gezegenlerin dünya üzerindeki etkisini şöyle açıklar; ‘Her şey birbirine bağlı olmalıdır ve sıkı sıkıya bağlı her organizmadaki sempati ve karşılıklılık öncelikle ve en yoğun biçimde Her Şey ‘de varolmalıdır.Göklerin devri tesadüfen işlemez, evrenin canlı bütünü , Dünya ruhunun yönetimi altındadır.Bu nedenle ‘sebep ve sonuç ‘arasında uyum olmalıdır.Devir içindeki her düzene onun emrinde olan şeylerin konumu ve koşullarında bir değişim eşlik etmelidir’.
Geleceğin karanlık ve bilinmez yolunu aydınlatmak için daima geçmişin ışığını tutmak gerekir.Gerçekten astrolojiyle ilgilenenlerin çokça tanıklık ettiği bir olaydır bu.Benzer gezegen döngülerinde , benzer olayların olma olasılığı…
Astrolojide bu döngülerin önemini keşfetme çok eskilere dayanır.Ondördüncü yüzyılla birlikte papalar , piskoposlar , krallar ve prenslerin hepsinin astrologları vardı Kara ölüm yani veba salgını 1347 yılında Avrupa’da üç yıl içinde yayıldı ve birçok insanın ölümüne neden oldu .O dönemde dahi bunun gezegenlerin o zamanki düzenlerinin sonucu olduğuna inanılıyordu .Paris üniversitesi Tıp Fakültesi 1348 yılında krala şöyle bildirmişti ;

“20 mart 1345 te saat 13.00 de , kova burcu evinde Satürn , Jüpiter ve Mars’ın bir birleşmesi meydana geldi .Satürn ve Jüpiter’in birleşmesi kötülüğüyle ünlüdür ve ölümle felakete yol açmıştır.Mars ve Jüpiter’in birleşmesi ise hastalığı havaya yaymıştır .Sıcak ve nemli olan Jüpiter’in topraktan ve sudan kötücül buharları çektiği , sıcak ve kuru olan Mars’ın da daha sonra bunları bulaşıcı ateş halinde tutuşturduğu hesaplanmıştır .Açıkça , tüm bu üç gezegenin birleşmesi ancak felaket cinsinden bir salgın anlamına gelebilirdi .”
Avrupalı ilk bilim insanı denen İngiliz filozof Roger Bacon ise yine bu döngüleri takip etmiş ve Ebu Ma’şer’in sözlerini aktararak yazdığı bir mektupta dinlerin horoskopunu tamamen kabul etmiştir”Filozof , dinleri ve inancı göstermek için , diğer gezegenlerle birleşme halinde olan Jüpiter’e ( jove) gerek duyar .” demiş ve altı gezegene , altı başlıca din atfetmiştir.Buna göre “Jüpiter , Satürn ile musevilik ; Mars ile Keldani yasası ; Güneş’le Mısır yasası ; Venüs ile haz seven ve şehvete düşkün olan Saracenlerin yasası ; Merkür ile Hristiyanlık , ta ki en sonunda Ay’ın yasası , Deccalin mezhebidir…”
Gezegen döngülerinin ve tekrarlayan olayların geçmişten günümüze uzanan önemine değindikten sonra gelelim yakın zamanda gerçekleşecek Satürn, Pluto kavuşumuna…

Genel olarak bu iki gezegenin anlamlarını özetlemek istersek ;
Pluto değişim, dönüşüm, transformasyon,krizler, ya hep ya hiç mantığı, güç ve acziyet deneyimleri, ölüm ve yeniden doğma,modifiye etme, cinayet, zorbalık, gasp, cinsel aşırılıklar, acımasızlık, tecavüz,nefret söylemleri,toplu katliamlar, seks, terör, magi, faşizm,sadizm,mazoşizm ,satanizm,pedofili, adam kaçırma, doğal afetler, sisteme başkaldırı amaçlı kurulan yeraltı örgütleri, gizli okült ve ezoterik örgütler , baskı, dışlama, atom bombası gibi kitle imha silahları, mafya,kanser, dövmeler , toplu mezarlar gibi anlamlara sahiptir.
Satürn ise toplumda düzeni sağlayan sistemler, devlet, otorite figürleri, iktidar ,politik örgütler, sendikalar, aile şirketleri, inşaat firmaları, bilim insanları, yaşlı kişiler, ekonomik ve sosyal kurumlar , sınırlar, engeller, mesafeler, gecikmeler, sebatkarlık, dayanıklılık, olgunluk, ölçülülük, kalıcı işler yapma, form verme, yapılandırma, şekillendirme, sağlamlık, sistem kurma, disiplin, sorumluluk alma,karmik sınavlar, var olan yapıyı koruma, sabretme, tasarruf, tutum, kurallara göre davranma, mantık, tarih,yeraltı şehirleri, eski binalar, kuleler, aşırı dogmatik, fanatik, sadakat, karamsarlık , yalnızlık, melankoli , depresyon ,korku gibi anlamlara sahiptir..

Önümüzdeki yıl 32-37 senede bir olan bir kavuşum gerçekleşecek.12 Ocak 2020 tarihinde İstanbul saatine göre ‪19.06.20‬ de , Satürn ve Pluto 22 derece 46 dakikada oğlak burcunda kavuşmuş olacak.Anın haritasına baktığımızda bu kavuşuma oğlak burcunda eşlik eden başka gezegen ve matematiksel noktaların da olduğunu görüyoruz .
Satürn , Pluto , Merkür, Jüpiter , Güneş, Güney ay düğümü , Vertex, Cupido, şans noktası, Ceres , Vulcan oğlak burcunda stelyumda ,
Mars yayda, Venüs kovada , ay düğümleri oğlak -yengeç aksında , Neptün balıkta , Uranüs boğada , Ay aslanda ve Şiron koç burcunda ..
22 derece oğlağın sabian sembolü çarpışmadaki cesareti için ödül alan askerdir.Ezoterik astrolojide bu derecenin anlamı bireysel , enerjik, öz güvenli ve cömert .Herkese eşit,mesafeli ve adil davranış ve güçlü liderlik özelliklerine sahip olmak ..

Kavuşum anı haritasındaki sabit yıldızlar ;
Facies sabit yıldızı , 8 derece 18 dakika oğlak burcunda ve Güneş Mars karakterinde .Şiddetli ölüm, savaş , liderlik, soğukluk, milliyetçilik , acımasızlık ve öfke , yüksek motivasyon ve hırs , sadistlik , zalimlik ve körlük ile ilişkilendirilir .GAD ve Jüpiter’le kavuşuyor.
Dheneb sabit yıldızı 19 derece 47 dakika oğlak burcunda , Jüpiter Mars karakterinde savaş sanatları , yönetme kabiliyeti , liberallik , yardımseverlik , nüfuzlu olmak ve hükmetmek ile ilgili olup , Güneş ile kavuşuyor .
Peacock sabit yıldızı 23 derece 49 dakika oğlak burcunda , nötr karakterdedir . Kibir ve gösteriş aşkı , uzun yaşamla birlikte bazen ün ile ilişkilidir Satürn , Pluto, Merkür ile kavuşumda .( Tavuskuşu , Ezidilerde Azazilin sembolüdür ve kutsaldır .)
Marfik sabit yıldızı 5 derece 36 dakika yay burcunda , otlarla iyileştiren , insanlara iyilik etmek için mücadele eden kişileri verir .Marsla kavuşuyor .
Gienah sabit yıldızı 27 derece 45 dakika kova burcunda ve Merkür karakterindedir. Hızlı yükseliş ve düşüş potansiyellerini , sanat alanında büyük başarı ve hayvan sevgisi ile ilişkilendirilir .Venüs ‘le kavuşuyor .
Sharatan sabit yıldızı 3 derece 49 dakika boğa burcunda şiddet , yenilgi , tehlike , yaralanmalar , onurun yitirilmesi , kadersel şansızlıklarla ilgili ve Uranüs’ le kavuşuyor .
Dubhe sabit yıldızı 15 derece 12 dakika aslan burcunda Mars karakterindedir .Çevresi tarafından beğenilen ama acımasız kadın figürleri , kibir , bencillik , depresyon , intiharlarla alakalıdır .Ay ile kavuşuyor .
Ay haritada tarfa menzilinde bulunuyor .Sert ve yıkıcı etkileri vardır .Toplumda huzursuzluklarla alakalıdır .Dostluklarda bozulmalara sebep olabilir .
Achernar sabit yıldızı 15 derece 18 dakika balık burcunda ve Satürn karakterindedir .Mazoşist bilinç yapısı , kurban psikolojisi , felsefi inanç bütünlüğü ,kamu işlerinde başarı , Ay , Neptün ve Venüs’le kavuşuyorsa büyük yükseliş gösterir .Neptün’le kavuşuyor .
Haritada Jüpiter , Güney ay düğümü , Satürn , Pluto , Merkür , Vertex, şans noktası oğlak burcunda ve stelyum oluşturuyorlar .Bu stelyuma Uranüs üçgen , Neptün sekstil açıyla destek veriyor.Ay’ın Mars’la üçgeni , Venüs ile karşıt açısı var ama daha da önemlisi yine Ay apeksli bir ucu Neptün’e , bir ucu Güneş, Merkür , Jüpiter ,GAD , Satürn , Pluto oğlak burcundaki stelyuma giden YOD açı kalıbı var .Bir diğer YOD açı kalıbı , Mars apeksli Uranüs ve kuzey ay düğümü arasında ..
Haritada karmik noktalar ve gezegenler çok ön planda …Bunu Satürn , Vertex, Güney ay düğümünün kavuşumda olmasından ve tutulmaların da bu aksta olmasından anlayabiliyoruz .
2020 yılında oğlak , yengeç aksında 10 ocak ta 20 derece yengeçte ay tutulması , 21 haziranda 0 derece yengeçte güneş tutulması , 5 temmuzda 13 derece oğlakta ay tutulması olacak .
12 ocaktaki satürn , Pluto kavuşumu tutulmanın hemen ardından gerçekleşeceği için her yönden dünyanın genelinde kadersel temalı olayların gerçekleşmesine neden olabilir…Mars gezegeni de 16 şubat 2020 tarihinde oğlak burcundaki seyrine başlayıp Satürn , Pluto , Jüpiter , Güney ay düğümü stelyumuna eşlik edecek .
Satürn burada yönettiği, Mars yüceldiği ancak Jüpiter düştüğü bir burçta …
Bu kavuşumun etkisinin nasıl olacağına dair öngörü yapabilmek için tarihte Satürn , Pluto irtibatlarında neler olduğuna hepberaber göz atalım…

–10 ağustos 410 yılında Roma İmparatorluğu Vizigotlar tarafından istila edilmişlerdir. ( Satürn , Pluto boğa burcunda )
– 532 yılında Nika ayaklanması , İmparator I. Jüstinyen döneminde meydana gelen ve 30.000 kişinin katledilmesiyle son bulan isyan.( Satürn ,Pluto oğlak-yengeç aksında karşıt açıda)
-571 yılında Hz Muhammed’in doğumu ( Satürn Jüpiter akrepte kavuşum, Pluto kovada kare açıda )
-614 yılında Sasaniler Kudüs’ü zaptederek , burada günlerce katliam yaptılar ve Mukaddes Mezar Kilisesini yakarak Hz.İsa’nın gerildiği kabul edilen kutsal haçı alıp , Medain’e (Ktesiphon) götürdüler.( Satürn Pluto koç burcunda )
-615 yılında Müslümanlar onlar için o dönem en uygun yer olan Habeşistan’a ilk göçlerini yaptılar.(Satürn Pluto koç burcunda kavuşumda, yengeçteki Uranüs ve Jüpiter’e kare)
-622 yılında Hicret olayı ..Müslümanlar Medineye göç etti.(Satürn yengeç/Pluto koç karesi)
-629 yılında Hayber’in fethi ..Yahudilerle ,Müslümanlar arasında olmuştur.Bu savaşlar sayesinde İslamiyetin yayılması hızlanmışıtr .Devam eden yıllarda İslam devleti kurulmuştur.Yine aynı yıl olan Mute savaşı Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaştır.( Satürn terazi /Pluto koç karşıt açısı)
-636 yılında Hz Ömer’in Kudüs’ü fethi ve ismini İlya’dan Kudüsê çevirmesi ( Satürn oğlak/ Pluto boğa üçgeni)
-710 yılında Tarif Bin Malik Güney İspanya ‘ya gönderildi ve 711 tarihinde Endülüs’ü fethetti.Böylece İslam tüm Avrupaya yayılmaya başladı.(Satürn /Pluto yengeç burcunda )
-782 yılında 4500 Aryan katledildi.İlerleyen dönemde Saksonlar Katolikleşti.(Satürn, Pluto oğlak burcunda )
-800 yılında Charlemagne Papa tarafından Kutsal Roma imparatoru ilan edildi.Bu olayla Avrupadaki tek imparatorluk olan Bizans’ın nüfuzu kırıldı.Hristiyanlığın merkezi Roma’nın denetimi Franklara geçti.(Satürn, Pluto aslan kova aksında karşıt açıda)
-1066 yılında İngiltere’nin Normanlar tarafından fethi …(Satürn, Pluto başak balık aksında karşıt açıda)
-1099 yılında Haçlılar Kudüs’ü ele geçirdiler.Şehri yağmalayan Haçlılar, bu arada Müslüman ve Musevilerden 70.000 kişiyi öldürdüler.(Satürn terzi, Pluto koç karşıt açısı)
-1147 yılında II.Haçlı seferleri başladı.(Satürn, Pluto , Jüpiter boğa burcunda)

2 ekim 1187 Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü fethi ( Satürn terazi, Pluto yengeç karesi)
-1212 senesinde kaybedilen İkab savaşı Endülüs için asıl felaketin başlangıcı oldu .Bu savaştan sonra Hristiyanlar, Müslümanların yönetimindeki yerleşim yerlerini tek tek ele geçirmeye başladı..(Satürn , Pluto aslan burcunda)
-1489 yılında İspanyada’ki İslam hakimiyetinin sekiz asırlık varlığı sona erdi.( Satürn oğlak/Pluto terzi karesi)
-1492 yılında Kristof Colomb un Amerika kıtasını keşfi ( Satürn kova, Pluto akrep karesi)
-1204 Haçlılar İstanbul’u işgal ettiler ve Latin Krallığı kurdular.Şehri üç gün üç gece yağmaladılar.( Satürn koç, Pluto aslan üçgeni)
-1440 yılında Alman Gutenberg tarafından matbaanın keşfi ( Satürn koç, Pluto yengeç karesi )
-1518 yılında Protestanlık hareketi yayılmaya başladı.Bu hareketin startı 31 ekim 1517 günü Martin Luther King’in Katolik kilisesine karşı 95 maddeden oluşan bir protesto bildirisini Wittenberg şatosu kilisesinin kapısına asmasıyla başladı.Bunun üzerine Papa kendisini aforoz etti.(Satürn Pluto oğlak burcunda kavuşumda)
-1519-22 yıllarında Magellan ve yardımcısı Del Cano tarafından dünyanın yuvarlak olduğunun keşfi ( Satürn , Pluto oğlak burcunda )
-1534 yılında İngiltere kilisesi Roma Katolik kilisesinden ayrıldı .Tarihinde ilk kez bir kadın piskopos atadı.(Satürn, Pluto aslan kova aksında karşıt açıda)
-1535 yılında Osmanlı Devleti Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızlara bir takım haklar vermiştir -Kapitülasyonlar ..(Satürn aslan , Pluto kova karşıt açısı )
-1568 yılında seksen yıl savaşları diğer adıyla Hollanda isyanı başladı.(Satürn, Pluto başak balık aksında karşıt açıda)
-1610 yılında Satürn ‘ün halkaları ilk kez Galilei tarafından fark edilmiştir .( Satürn kova, Pluto boğa karesi ) İlk kez tanımlandığı 1655 tarihinde de gökyüzünde Satürn , Pluto karesinin olması dikkat çekicidir .
-1618 yılında Avrupa’da Habsburglarla Borbonlar arasında dinsel nitelikli otuz yıl savaşları başladı.(Satürn ,Pluto boğa burcunda)
-1630 yılında Gül Haçlılar Örgütü Malineler konseyi tarafından sihirbazlık ve dinsel sapkınlık suçlamasıyla kapatılmıştır.( Satürn akrep, Pluto boğa karşıtlığı )
-1648 yılında otuz yıl savaşları sona erdi.(Satürn,Pluto ikizler burcunda )
-1 mayıs 1776 yılında Ingolstad’ta , Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku profesörlerinden biri olan filozof Adam Weishaupt tarafından beş kişiyle iiluminati örgütü kurulmuştur.( Satürn terazi , Pluto oğlak karesi)
-24 Aralık 1865 ABD ‘de Tennessee’de siyahi karşıtı ırkçı Ku Klux Klan gizli örgütü kuruldu .( Satürn akrep , Pluto boğa karşıt açısı )
-30 ocak 1948 yılında Hindu suikastçı Nathuram Godse Gandhi’yi öldürdü .( Satürn , Pluto aslan burcunda kavuşumda) Yine ilginç olan döngü şudur ki Gandhi’nin hayatını anlatan ve birçok ödül kazanan film de Satürn , Pluto terazi burcunda kavuşum yaptığı 1982 yılında piyasaya sürüldü .
-4 temmuz 1776 yılında Amerika Bağımsızlık bildirgesi yayınlandı.13 Amerikan kolonisinin Büyük Britanya Krallığından tüm bağlarını kopartıp bağımsızlığını ilan ettikleri belgedir.(Satürn terazi, Pluto oğlak kare açıda)
-1787 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ilk anayasa kabul edildi. (Satürn, Pluto kova burcunda )
-1832 yılında Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı kuruldu .William Huntington Russell ve Alphonso Taft tarafından Yale Üniversitesi’nde Society of Skull and Bones ismi ile kurulan, gizli yapısı ile üye profilinin yüksek seviyesi sebebiyle o yıllardan beri sayısız komplo teorisine karıştırılmış olan öğrenci topluluğudur .Amacı ise, yenidünya düzenini gerçekleştirmektir.( Satürn oğlak , Pluto yengeç karşıt açısı )
-1834 yılında İngiltere’de kölelik yasaklandı.(Satürn, Pluto koç terazi aksında karşıt açıda)
-1876 yılında Graham Bell tarafından telefon icat edildi. Satürn kova, Pluto boğa karesi)
–1885 – Fransız bilimci ‘ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı(Satürn , Pluto ikizler burcunda)

-1898 yılında Dünya Siyonist Teşkilatı ikinci konferansını yaptı.(Satürn/Pluto ikizler yay aksında karşıt açıda)
-1898 yılında Amerika ile İspanya arasında başlayan savaş.İspanyanın Amerika kıtasındaki kolonilerini yitirmesi , ABD nin de Büyük Okyanusun batısında ve Latin Amerika’da yeni bölgeler elde etmesiyle sonuçlanmıştır.(Satürn, Pluto ikizler yay aksında karşıt açıda)
-1914 yılında I.Dünya Savaşı başladı.(Satürn,Pluto ikizler burcunda kavuşumda)
-1922 yılında Mussolini İtalya’nın yeni lideri oldu .Onun dönemiyle birlikte sosyalist grupların karşısına “kara gömlekliler “ adı altında yeni bir sol grup oluşturulmuştur .Bu grupla birlikte Mussolini faşizm ideolojisinin İtalya yarımadasına yayılma oluşumunu başlatmış oldu .( Satürn terazi , Pluto yengeç karesi)
-1922 -23 yılında Osmanlı Devleti yıkıldı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu .( Satürn terazi , Pluto yengeç karesi)
-1926 yılında Milletler Cemiyeti köleliği yasakladı.(Satürn akrep, Pluto yengeç üçgen açısı)
-1930 yılında Gandhi’nin Hindistan tarihini değiştiren ünlü tuz yürüyüşü ( Satürn, Pluto oğlak yengeç aksında karşıt)
-18 şubat 1930 tarihinde Pluton gezegeni keşfedildi .( Satürn oğlak , Pluto yengeç karşıt açısı )
-1931 yılında ilk analog bilgisayar Vannevar Bush tarafından geliştirildi .( Satürn oğlak , Pluto yengeç karşıt açısı )
-1932 yılında Naziler tüm diğer partileri geçerek , oyların yüzde 33 ünü aldı .1933 yılında da Hitler , Alman hükümetinin başı olarak atandı .( Satürn , Pluto oğlak yengeç aksında karşıt)
-1937-38 yıllarında Japonya’nın Çin’i işgal etmesi -Nanking Katliamı..400.000 kişinin ölümüyle sonuçlandı .( Satürn koç , Pluto yengeç karesi)
-1eylül 1939 İkinci dünya savaşı başladı .( Satürn boğa, Pluto aslan karesi )
-2 ağustos 1939 yılında Einstein , ABD başkanı Roosevelte’i Nazi Almanyasının uranyum -235 üzerinde yaptığı saflaştırma çalışmaları hakkında bilgilendirdi .Atom bombasının icadına yönelik süreç böylece başlamış oldu .( Satürn boğa, Pluto aslan karesi )
-1939 yılında ilk sayısal bilgisayar üretildi .( Satürn boğa,Pluto aslan karesi)
-1941 yılında Holokost Nazi soykırımı ( Satürn boğa, Pluto aslan karesi)
-1947 yılında ABD Başkanı Harry S. Truman tarafından bilimadamları, askerler ve devlet yetkililerinden oluşturulan 12 üyeli bir gizli örgüt olan Majestic 12 örgütü kuruldu .Amaçları, Roswell olaylarını ve görüldüğü söylenen Uçan daireleri (UFO) araştırmaktır.( Satürn , Pluto aslan burcunda )
-15 Ağustos 1947 yılında Hindistan bağımsızlığını kazandı.( Satürn , Pluto aslan burcunda )
-14 mayıs 1948 yılında İsrail devleti kuruldu ve o tarihlerde Arap İsrail çatışmaları başladı.Kudüs şehri ikiye ayrıldı.Batı Kudüs İsrail yönetiminde , Doğu Kudüs ise Ürdün kontrolünde Müslüman Arapların elinde kaldı.( Satürn/Pluto /Mars Aslan burcunda kavuşumda)
-1954 yılında Bılderberg örgütü kuruldu .Birçok kaynakta ”Dünyanın Efendileri” şeklinde tanımlanan çok uluslu bir hükümet gibidir. Bu gizli örgütün, dünyanın para akışını kontrol ettiği söylenmektedir.( Satürn akrep , Pluto aslan karesi )
-1954 yılında ilk dijital olarak çalıştırılan ve programlanabilir robot icat edildi.( Satürn akrep, Pluto aslan karesi)
-1965 yılında Vietnam savaşı ( Satürn , Pluto başak balık aksında karşıt)
-1967 yılında Arap -İsrail altı gün savaşları ( Satürn , Pluto başak balık aksında karşıt açıda)
-1967 yılında İsrail ,Kudüs şehrinin tamamını işgal etti.(Satürn, Pluto başak balık aksında karşıt açıda)
-6 ekim 1973 yılında Arap -İsrail savaşı -Ekim savaşı ya da Yom Kippur savaşı olarak anılır.( Satürn yengeç, Pluto terazi karesi)
-17 haziran 1972 tarihinde ABD başketinde gerçekleşen ve başkan Richard Nicın’un istifası ile sonuçlanan siyasi bir skandal , Watergate skandalı ..( Satürn ikizler , Pluto başak karesi)
-20 temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ( Satürn yengeç, Pluto terazi karesi)
-14 ağustos 1974 yılında Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamı oldu .Bu katliam Kıbrıs Türklerine karşı Rum EOKA-B örgütü tarafından yapıldı .( Satürn yengeç , Pluto terazi karesi)
-20 ocak 1975 ASALA terör örgütü Lübnan’da kuruldu. ( Satürn yengeç, Pluto terazi karesi )
-25 aralık 1979-1889 Sovyetler birliğinin Afganistana müdahelesi ( Satürn, Pluto terazi)
-22 eylül 1980 İran -Irak savaşı ( Satürn , Pluto terazi )
-1981 yılında ilk İBM kişisel bilgisayar piyasaya çıktı .( Satürn Pluto terazi burcunda )
-1982 yılında İsrail’in Lübnan’ı işgali -Galile operasyonu ..( Satürn , Pluto terazi burcunda )
-2 nisan 1982 Falkland savaşı..( Satürn , Pluto terazi burcunda kavuşum)
-26 şubat 1992 yılında Hocalı katliamı ..Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayı ..( Pluto akrep, Satürn kova karesi)
-11 eylül 2001 yılında ABD ‘de El Kaideye bağlı kişiler tarafından kaçırılan uçakların iki farklı hedefe intihar saldırısı düzenlemesiyle gerçekleşen terörist saldırı ( Satürn , Pluto ikizler yay aksında karşıt açıda)
-20 mart 2003 yılında Irak savaşı ..ABD ve Birleşik Krallık önderliğinde oluşturulmuş çok uluslu koalisyon kuvvetlerinin bir askeri harekatla Irak’a girmesiyle başlayan ve devam eden savaş ( satürn, Pluto ikizler yay aksında karşıt açıda)
-18 aralık 2010 Tunus’ta bir gencin kendisini yakmasının ardından başlayan ve yayılan isyan -Arap baharı ..( Satürn terazi , Pluto oğlak karesi)
-15 mart 2011 yılında Suriye iç savaşı başladı.( Satürn terazi, Pluto oğlak karesi)
-2011 yılında ilk tarih öncesi arkeolojik alan olan Göbeklitepe UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi’ne alındı. (Satürn terazi, Pluto oğlak karesi)

Şimdi de 1922 ‘den günümüze dünyada ve Türkiye’de partil kavuşum , kare, karşıt açılarda neler olduğuna bakalım .
—Şubat 1922 yılında Pluto yengeç/ Satürn terazi kare açısı

3 Ocak 1922
Mersin Fransız işgalinden kurtuldu.
11 Ocak 1922
İnsülin şeker hastalığının tedavisinde insanlar üzerinde ilk kez kullanıldı.
23 Ocak 1922
İstanbul’da iki sokağa Piyerloti ve Klodfarer adları verildi.
15 Nisan 1922
Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan insülini buldu.
31 Temmuz 1922
Türkiye
‘nin ilk resmi spor teşkilatı, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruldu.
26 Ağustos 1922
Büyük Taarruz başladı. Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa harekatı bizzat Afyonkarahisar yakınlarındaki Kocatepe’den idare ediyordu.
30 Ağustos 1922
Yunan ordularının işgaline karşı Başkomutanlık Meydan Savaşı kazanıldı. Her yıl 30 Ağustos günü Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.
1 Eylül 1922
Mustafa Kemal Atatürk, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanılması üzerine emrini verdi: ”Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri”
2 Eylül 1922
Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis esir edildi.
7 Eylül 1922
Aydın, İncirliova, Germencik ve Kuşadası düşman işgalinden kurtuldu.
7 Eylül 1922
İtilaf Devletleri temsilcileri, mütareke için Yunan hükümeti adına TBMM hükümetine başvurdu.
9 Eylül 1922
30 Ağustos Zaferi’nin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir’e girdi.
9 Eylül 1922
İzmir, düşman işgalinden kurtuldu.
13 Eylül 1922
Soma’nın Yunan işgalinden kurtuluşu. Aynı gün Yunanlılar’ca 17 Eylül’e kadar sürecek İzmir Yangını başlatıldı.
18 Eylül 1922
İtilaf Devletleri, İstanbul ve boğazlardaki tarafsız bölgelerin tarafsızlığına uyulması konusunda Ankara Hükümeti’ne nota verdi.
19 Eylül 1922
Fransız ve İtalyanlar Çanakkale’nin Anadolu yakasını boşalttı.
27 Eylül 1922
Yunan Kralı Konstantin tahtını bıraktı.
3 Ekim 1922
İlk ”faks” (facsimile photo) Washington DC’de telefon hattı üzerinden gönderildi.
11 Ekim 1922
TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı.
26 Ekim 1922
25 Ekim 1922’de Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılan Yusuf Kemal Tengirşenk’in yerine İsmet Paşa, Dışişleri Bakanlığı’na seçildi.
27 Ekim 1922
İtalya’da Benito Mussolini’yle birlikte Roma’ya yürüyen faşistler iktidarı ele geçirdiler
27 Ekim 1922
İtilaf Devletleri, TBMM hükümeti ve İstanbul hükümeti temsilcilerini 13 Kasım 1922’de Lozan’da toplanacak barış konferansına davet ettiler.
31 Ekim 1922
Benito Mussolini İtalya Başbakanı oldu.
1 Kasım 1922
623 yıl süren Osmanlı Saltanatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla sona erdi.
1 Kasım 1922
Son Osmanlı padişahı Vahdettin VI. Mehmet tahtını terketti.
2 Kasım 1922
TBMM’nin gizli oturumunda Lozan Konferansı’na katılacak heyetin Hükümetçe belirlenmesi kararı alındı.
4 Kasım 1922
Osmanlı devletinin resmi gazetesi Takvim-i Vakayi yayınını durdurdu.
4 Kasım 1922
Son Osmanlı hükümeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.
4 Kasım 1922
İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon’un mezarını keşfetti.
5 Kasım 1922
İsmet İnönü başkanlığındaki TBMM Delegasyonu, Lozan Barış Konferansına katılmak üzere, İsviçre’ye hareket etti.
10 Kasım 1922
Osmanlı padişahı Vahdettin VI Mehmet, son Selamlık törenine katıldı.
16 Kasım 1922
İşgal Orduları Başkomutanı General Harrington’a yazıyla başvuran Padişah Vahdettin VI Mehmet, İstanbul’da hayatını tehlikede gördüğünü ve İngiltere’ye sığınmak isteğini bildirdi.
17 Kasım 1922
Sibirya, Sovyetler Birliği’ne katıldı.
17 Kasım 1922
Son Osmanlı padişahı Vahdettin VI Mehmet İstanbul’u terk etti.
18 Kasım 1922
Türkiye Büyük Millet Meclisi, II Abdülmecid Efendi’yi Halife olarak seçti.
20 Kasım 1922
Lozan Konferansı’nın açılış töreni yapıldı.
22 Kasım 1922
Mısır’da Howard Carter, yardımcısı Lord Carnarvon’la birlikte firavun Tutankamon’un mezarını açtılar.
26 Kasım 1922
Howard Carter ve Lord Carnarvon, Mısır Firavunu Tutankamon’un mezarına 3000 yıl sonra giren ilk insanlar oldular.
29 Kasım 1922
Howard Carter, Firavun Tutankamon’un mezarını halkın ziyaretine açtı.
6 Aralık 1922
İnsülin ilk kez Kanada’da bir hastanede hastalar üzerinde denendi.
25 Aralık 1922
TBMM’nin gizli oturumunda Başbakan Hüseyin Rauf Orbay’ın Lozan Konferansı hakkındaki açıklamaları ve görüşmeleri yapıldı.
30 Aralık 1922
Vladimir İlyich Lenin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin kurulduğunu açıkladı.

—Aralık 1931 Satürn oğlak / Pluto yengeç karşıt açısı

13 Ocak 1931
Japon İmparatoru Hirohito’nun kardeşi Japon prensi Takamutsu Türkiye’ye geldi. Ankara’da Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edildi.
18 Ocak 1931
Cumhuriyet Gazetesi’nin düzenlediği Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasını, Naşide Saffet Hanım kazandı.
29 Ocak 1931
Menemen Olayı davasında 37 kişi idama mahkum edildi ve karar TBMM’nin onayına sunuldu.
30 Ocak 1931
Boksör Küçük Kemal, Yunanistan şampiyonu Angelidis’i yendi.
31 Ocak 1931
Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruldu.
3 Şubat 1931
Yeni Zelanda’da deprem: 258 kişi öldü.
3 Şubat 1931
Menemen Olayı hükümlülerinden 27 kişi bugün idam edildi.
23 Mart 1931
Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.
31 Mart 1931
Nikaragua’nın başkenti Managua]’daki depremde 2.000 kişi öldü.
10 Nisan 1931
Ankara’da toplanan Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocakları’nın feshine ve mallarının CHP’ye devredilmesine karar verdi
14 Nisan 1931
İspanya’da Kral XIII. Alfonso tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.
15 Nisan 1931
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu.
1 Mayıs 1931
New York’taki Empire State Building hizmete girdi.
4 Mayıs 1931
Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.
24 Temmuz 1931
Pittsburgh’da (Pennsylvania) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.
3 Ekim 1931
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu.
4 Ekim 1931
T.C. Merkez Bankası kuruldu.
5 Ekim 1931
Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın Yunanistan’ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.
22 Ekim 1931
Al Capone, vergi kaçakçılığından 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
1 Aralık 1931
İlk sesli Türk filmi “İstanbul Sokaklarında” gösterildi.
11 Aralık 1931
Westminster Tüzüğü 1931 ile Birleşik Krallık dominyonlarına kendini yönetme hakkı verildi.
24 Aralık 1931
Türkiye’nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul’da kuruldu

—Ağustos 1939 Satürn boğa, Pluto aslan kare açısı
31 Aralık 1939
İstanbul – Berlin arası düzenli uçak seferleri başladı.
1 Ocak 1939
William Hewlett ve David Packard, Hewlett-Packard şirketini kurdular.
1 Ocak 1939
Sydney – Avustralya’da sıcaklık 45 C’yi buldu; şehirde bu bir rekor idi.
4 Ocak 1939
Japonya’da Faşist Hiranuma Kiichirö başbakan oldu.
25 Ocak 1939
Celal Bayar hükümeti istifa etti. Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu.
28 Ocak 1939
İstanbul Tramvay Şirketi 1.570.000 liraya devletçe satın alındı.
14 Mart 1939
Hatay Meclisi Türk parasını resmi para olarak kabul etti.
22 Mart 1939
Hatay, Fransa’nın egemenliğinden kurtuldu.
26 Mart 1939
Türkiye’de milletvekili seçimleri yapıldı.
28 Mart 1939
Madrid, General Francisco Franco’nun güçlerinin eline düştü. İspanya İç Savaşı sona erdi.
1 Nisan 1939
İspanya’da milliyetçiler İspanya İç Savaşı’nın resmi olarak bittiğini açıkladılar.
7 Nisan 1939
II. Dünya Savaşı: İtalya, Arnavutluk’u işgal etti.
21 Nisan 1939
Hatay, Türk Gümrük Tarifesi’ne dahil oldu.
29 Nisan 1939
Türk güreşçileri 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu.
30 Nisan 1939
Türkiye’nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.
18 Haziran 1939
Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.
23 Haziran 1939
Hatay’ın Türkiye’ye katılmasına ilişkin antlaşma, Ankara’da imzalandı.
26 Haziran 1939
Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.
29 Haziran 1939
Hatay Devleti Meclisi, oybirliğiyle Türkiye’ye katılma kararı aldı.
3 Temmuz 1939
Liman işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti

—Ağustos 1947 Satürn , Pluto aslan kavuşumu

13 Ocak 1947
Pan-Am havayolu şirketi New York – Londra – Ankara uçak seferlerine başladı.
20 Ocak 1947
Fransa’da Charles De Gaulle, politikadan çekildiğini açıkladı ve görevinden istifa etti.
27 Ocak 1947
Öğretim kurumları dışında din eğitimine izin verildi.
15 Şubat 1947
II. Dünya savaşından sonra yapılan Paris Antlaşması ile Rodos ve 12 Adalar Yunanistan’a verildi.
19 Şubat 1947
İstanbul’da et giderek pahalılaşıyor; İstanbul Belediyesi halkı et boykotuna çağırdı.
11 Mart 1947
Türkiye Uluslararası İskan ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonu Teşkilatı’na (International Monetary Fund) katıldı.
28 Mart 1947
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu.
14 Nisan 1947
Güreşçi Yaşar Doğu Avrupa Şampiyonu oldu, Türkiye milli takımı Avrupa üçüncülüğünü kazandı.
19 Nisan 1947
Hindistan’da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.
22 Nisan 1947
Türkiye’ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.
5 Mayıs 1947
Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç; bir araya gelerek Avrupa Konseyi’ni kurdu. Türkiye], Avrupa Konseyi’ne Ağustos [1949]’da katıldı.
8 Mayıs 1947
Ulvi Cemal Erkin, Prag’da Çek Filarmoni Orkestrası’nı yönetti.
6 Haziran 1947
Necip Fazıl Kısakürek Büyük Doğu dergisinde yayımlanan bir şiiri nedeniyle tutuklandı. Gerekçe; padişahlığı övmek ve Türklüğe hakaret etmek.
9 Haziran 1947
Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’ne üye oldu.
10 Haziran 1947
Saab, ilk otomobilini üretti.
24 Haziran 1947
Bir Amerikalı, gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirdi, nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın ilk kez uçan daire terimini kullanmaya başladı.
6 Temmuz 1947
“Kalaşnikov” olarak da bilinen AK-47 piyade tüfeğinin üretimine Sovyetler Birliği’nde başlandı.
10 Temmuz 1947
Hindistan’ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan’ın genel valiliğine Muhammed Ali Cinnah getirildi.
17 Temmuz 1947
Büyük Doğu dergisi yazı işleri müdürü Necip Fazıl Kısakürek 6 ay hapis cezasına mahkum oldu.
30 Temmuz 1947
Demokrat Parti
Kütahya Milletvekili
Adnan Menderes
’in TBMM’de yaptığı konuşmayı yayımlayan Tasvir, Demokrasi, Demokrat
İzmir
, Yeni Asır gazetelerinin sahipleri ve yazı işleri müdürleri tutuklandılar.
14 Ağustos 1947
Birleşik Krallık, Hindistan’a bağımsızlık verdi. Hindistan’daki Müslüman Birliği Lideri Muhammed Ali Cinnah ve Kongre Partisi Lideri Cevahirlal Nehru’nun Hindistan’ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı ve bağımsız Pakistan devleti kuruldu.
15 Ağustos 1947
Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru, Hindistan’ın ilk başbakanı oldu.
29 Ağustos 1947
ABD’li bilim adamları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar.
1 Eylül 1947
TBMM, Amerikan yardım anlaşmasını oybirliği ile kabul etti.
18 Eylül 1947
CIA’nın kuruluşu. Başkan Harry Truman tarafından imzalanan Ulusal Güvenlik Yasası’yla, Amerika’nın ilk sürekli casusluk ve karşı-casusluk örgütü kurulmuş oldu.
21 Eylül 1947
Kozlu’daki kömür ocaklarında meydana gelen grizu patlamasında 48 işçi öldü.
24 Eylül 1947
Hindistan’da Müslüman mültecileri taşıyan tren,Pencap sınırında durduruldu. Sihler, 1.200 mülteciyi kurşuna dizdi.
26 Eylül 1947
İngiltere, Filistinlilerle Yahudilerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini açıkladı; Bu nedenle Filistin’i boşaltma kararı aldı.
5 Ekim 1947
Atina’da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları’nda Türkiye birinci oldu.
14 Ekim 1947
Amerika Birleşik Devletleri test pilotu Chuck Yeager, ses duvarını aştı.
22 Ekim 1947
ABD yardımının ilk partisi İskenderun Limanı’na geldi. İlk malzemelerle İstanbul-Ankara karayolunun yapımına başlanacağı açıklandı.
4 Kasım 1947
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.
11 Kasım 1947
Türkiye Uluslararası Para Fonu’na (IMF) üye oldu.
20 Kasım 1947
İngiltere kraliçesi II Elizabeth ile Philip Mountbatten Wesminster Katedrali’nde evlendiler.
23 Kasım 1947
İstanbul İnönü Stadı açıldı. Stattaki İlk golü Süleyman Seba attı.
27 Kasım 1947
İstanbul İnönü Stadyumu açıldı.
29 Kasım 1947
Birleşmiş Milletler Örgütü Araplar’ın şiddetli muhalefetine karşın Filistin’in bölünmesini ve bağımsız bir İsrail devleti kurulmasını kararlaştırdı.
20 Aralık 1947
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yatlarının ödeneği bütçeden çıkarıldı.
24 Aralık 1947
Gerilla lideri Markos Vafthiades önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan’ın kuzeyinde Serbest Yunan Hükümeti ilan etti
30 Aralık 1947
Romanya’da Sovyet yanlısı hükümet Kral Mihail’i tahtan indirdi

—-Ekim 1956 Satürn akrep , Pluto aslan karesi
1 Ocak 1956
Sudan bağımsız bir cumhuriyet olduğunu ilan etti.
6 Ocak 1956
Kanada’da 14 ülkenin katıldığı hava gösterisi yarışmalarında Türkiye birinci oldu.
14 Ocak 1956
İstanbul’da Divan Oteli açıldı.
16 Ocak 1956
Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye’de basına baskı yapıldığını açıkladı.
20 Ocak 1956
Tunus, Fransa’dan bağımsızlığını kazandı.
20 Ocak 1956
Yaşar Kemal, “İnce Memed” romanıyla Varlık Dergisi’nin Roman Armağanı’nı kazandı.
26 Ocak 1956
Kış olimpiyatları, Cortina d’Ampezzo’da (İtalya) başladı.
31 Ocak 1956
Guy Mollet, Fransa başbakanı oldu.
2 Şubat 1956
Türk Eczacılar Birliği kuruldu.
5 Şubat 1956
Edirne’de Meriç ve Tunca nehirleri dondu; İstanbul’da Yeşilköy ve Mecidiyeköy’e kurtlar indi ve İstanbul halkı ekmeksiz kaldı.
12 Şubat 1956
Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası Bordighera Mizah Şenliği’nde Platin Palmiye Ödülü’nü aldı.
17 Şubat 1956
Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi.
9 Mart 1956
Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü’ne devredildi.
10 Mart 1956
Başpiskopos III. Makarios’un sınır dışı edilmesinden sonra Kıbrıs’ta ayaklanmalar başladı.
18 Mart 1956
Fransa Cezayir’e asker çıkarmaya başladı.
20 Mart 1956
Fransa, Tunus’un bağımsızlığını tanıdı. Tunus’un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.
8 Nisan 1956
Seyhan Barajı hizmete girdi.
1 Mayıs 1956
Jonas Salk’ın geliştirdiği çocuk felci aşısı kullanılmaya başlandı.
27 Mayıs 1956
İstanbul’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye Milli Güreş Takımı, serbestte altı birincilikle dünya şampiyonu oldu.
30 Haziran 1956
İki Amerikan yolcu uçağı, Arizona’da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı: 128 kişi öldü.
26 Temmuz 1956
Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır, Süveyş Kanalı’nı millileştirdi. Assuan’da kurulacak olan baraj için ABD ve İngiltere daha önce söz vermiş oldukları krediyi vermeyeceklerini açıklayınca 1956’da, o zamana kadar İngiliz denetiminde olan Süveyş Kanalı’nı kamulaştırdı. Süveyş’in kamulaştırılmasını öbür İngiliz ve Fransız şirketlerinin kamulaştırılması izledi.
30 Temmuz 1956
Ordu, Giresun ve Trabzon’da Cumhuriyet Halk Partililerin siyasi toplantı yapmalarına izin verilmedi.
6 Ağustos 1956
Turhan Selçuk, İtalya’da düzenlenen yarışmada Altın PalmiyeÖdülü’nü kazandı. Bu, bir Türk sanatçının karikatür alanında kazandığı ilk uluslararası ödül oldu.
13 Ağustos 1956
Türkiye’de ortaokullara din dersi konuldu.
15 Ağustos 1956
Van, Özalp’te 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi olayıyla ilgili olarak İsmet İnönü hakkında meclis soruşturması açılması istendi.
10 Eylül 1956
Ed Sullivan Show’a katılan Elvis Presley, 54 milyonu bulan potansiyel seyircinin yüzde 82’sinin gönlünü fethetti. Presley, Hartbreak Hotel adlı şarkısıyla 21 yaşında şöhret olmuştu.
30 Eylül 1956
Soprano Leyla Gencer, San Francisco’da konser verdi.
1 Ekim 1956
Yazar Eflatun Cem Güney, Hans Christian Andersen Masal Ödülü’nü kazandı.
29 Ekim 1956
İsrail ordusu, Mısır sınırını geçerek Sina Yarımadası’nı işgal etti.
30 Ekim 1956
İngiltere ve Fransa, İsrail ve Mısır’a Süveyş Kanalı’nı 12 saat içinde terk etmelerini bildirdi.
31 Ekim 1956
Süveyş Krizi: İngiltere ve Fransa, Süveyş Kanalı’nın tekrar açılmasını sağlamak için Mısır’ı bombalamaya başladı.
1 Kasım 1956
Macaristan [Varşova Paktı]’ndan çekildiğini açıkladı. Başbakan Imre Nagy Macaristan’ın tarafsız bir devlet olarak tanınmasını istedi.
4 Kasım 1956
Sovyet güçleri Macaristan’a girdi.
15 Kasım 1956
Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu.
3 Aralık 1956
İngiltere ve Fransa, Süveyş’ten çekileceklerini açıkladı.
7 Aralık 1956
”Çalıkuşu”nun yazarı Reşat Nuri Güntekin, 67 yaşında Londra’da öldü.
10 Aralık 1956
Macaristan’da çatışmalar başladı, sıkıyönetim ilan edildi.
12 Aralık 1956
Japonya, Birleşmiş Milletler’e üye oldu.
18 Aralık 1956
[[[Japonya, [[[Birleşmiş Milletler]]]e kabul edildi

Ağustos 1957 de Satürn yay , Pluto başak kare açısı

7 Ocak 1957
Millî Türk Talebe Birliği “rock and roll” ve “striptiz”in yasaklanmasını istedi.
9 Ocak 1957
İngiltere başbakanı Anthony Eden sağlık nedenleriyle istifa etti.
10 Ocak 1957
Harold Macmillan, Anthony Eden’in istifasının ardından İngiltere başbakanı oldu.
13 Ocak 1957
Wham-O şirketi ilk frizbi’yi üretti.
15 Ocak 1957
Mısır hükümeti, ülkedeki bütün İngiliz ve Fransız bankalarının kamulaştırılacağını açıkladı.
23 Ocak 1957
TBMM, Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin kurulmasını kabul etti.
28 Ocak 1957
Danıştay’a ilk kez iki kadın üye seçildi: Nezahat Martı ve Şükran Esmerer.
1 Şubat 1957
Alman mühendis Felix Wankel tarafından icat edilen ve çalışan ilk prototip Wankel motoru, Almanya NSU araştırma ve geliştirme merkezinde ilk kez çalıştırıldı.
3 Şubat 1957
İzmir açıklarında Amerikan – Hawel Lykes şilebiyle çarpışan “İzmir” yolcu gemisi battı. 244 yolcusu bulunan gemide, 4’ü yolcu 5 kişi öldü.
29 Mart 1957
Kıbrıs’ta gerginliğin tırmanması üzerine Ada’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
1 Nisan 1957
Batı Almanya’da bilim adamları nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.
1 Nisan 1957
Kıbrıs’ta EOKA’cılar İngilizlere savaş ilan etti. EOKA’nın lideri Grivas Türklere de gözdağı verdi.
11 Nisan 1957
Halk gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak, bir karikatürü nedeniyle tutuklandı.
17 Nisan 1957
Atatürk Orman Çiftliği’nden arazi satılabilmesine olanak tanıyan kanun kabul edildi.
21 Nisan 1957
Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın başına getirildi.
25 Nisan 1957
Antalya’nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü
15 Mayıs 1957
Sovyetler Birliği, Sputnik 3 uydusunu fırlattı.
16 Mayıs 1957
IBM’in, yeni geliştirdiği bilgisayarın ağırlığı 21 tondu.
26 Mayıs 1957
Abant’ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi öldü.
31 Mayıs 1957
Atatürk Üniversitesi kanunu kabul edildi.
3 Haziran 1957
Türkiye Güreş Milli Takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
5 Haziran 1957
Gülhane Tıp Akademisi teşkilatlandırıldı.
12 Haziran 1957
Kırşehir yeniden il yapıldı.
27 Haziran 1957
Louisiana ve Teksas’da meydana gelen Audrey kasırgası 500 kişinin ölümüne yol açtı.
19 Temmuz 1957
Türkiye- Mısır arasında ticaret anlaşması imzalandı.
26 Ağustos 1957
Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927’de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950’lerde 300 bini aştı.
31 Ağustos 1957
Malezya bağımsızlığını kazandı.
11 Eylül 1957
Ankara’da Bent Deresi’nin taşması sonucu 133 kişi sele kapılarak öldü.
19 Eylül 1957
ABD, ilk yeraltı nükleer denemesini Nevada Çölü’nde yaptı.
2 Ekim 1957
ODTÜ’nün temeli atıldı.
4 Ekim 1957
Sovyetler Birliği’nin ilk yapay uydu Sputnik’i fırlatmasıyla ABD ile arasındaki uzay yarışı başladı.
9 Ekim 1957
Tibet, Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlandı.
17 Ekim 1957
Fransız yazar Albert Camus, edebiyat alanında Nobel Ödülü aldı.
27 Ekim 1957
Genel seçimler: Demokrat Parti, oyları düşse de, 610 milletvekilliğinin 424’ünü kazanarak iktidarını korudu. CHP 178 milletvekili çıkardı.
3 Kasım 1957
Sovyetler Birliği, ikinci yapay uydu Sputnik-2’yi yörüngesine fırlattı. Bu uyduda, uzaya giden ilk hayvan olan Laika adlı köpek de bulunuyordu.
5 Kasım 1957
Vatan Partisi genel başkanı Dr. Hikmet Kıvılcımlı tutuklandı. Hikmet Kıvılcımlı, dini siyasete alet ederek komünizm propagandası yapmakla suçlanıyordu.
12 Aralık 1957
Türkiye, BM’yi uyardı: “Yunanistan tezi kabul edilirse Kıbrıs’ta iç savaş çıkabilir.”
13 Aralık 1957
İran’da deprem: 2 bin kişi öldü.
15 Aralık 1957
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Yunanistan’ın Kıbrıs tezini reddetti.
18 Aralık 1957
Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai) filmi New York’ta gösterime girdi.

Nisan 1965 Satürn balık , Pluto başak karşıt açısı

10 Ocak 1965
Manisa’nın Karakurt Köyü’nde gericiler ayaklanarak okul öğretmenlerine saldırdı. 23 kişi tutuklandı.
11 Şubat 1965
ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam Halk Cumhuriyeti’ndeki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.
13 Şubat 1965
Başbakan İsmet İnönü 1965 yılında bugün istifa etti. İnönü’nün istifasına TBMM’de bütçenin 197’ye karşı 225 oyla reddedilmesi neden oldu.
20 Şubat 1965
Suat Hayri Ürgüplü’nün başkanlığında AP, CKMP, YTP ve MP’nin katılımıyla oluşan dördüncü koalisyon hükümeti kuruldu. Yeni hükümette AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, başbakan yardımcısı olarak görev aldı.
21 Şubat 1965
Siyah Müslüman lider Malcolm X konuşması sırasında vurularak öldürüldü.
16 Mart 1965
Zeki Müren’in başrolünü oynadığı Çay ve Sempati oyunu, 16 Mart 1965 tarihinde Arena tiyatrosunda sahnelenmeye başladı.
18 Mart 1965
İnsanoğlu ilk kez uzayda yürüdü. Sovyet kozmonot Aleksey Leonov, Dünya’dan 2.177 kilometre yükseklikte, ”Voskhod II”(Gündoğumu) adlı uzay aracından çıkarak 20 dakika boşlukta kaldı. Leonov, bu sürenin 12 dakika 9 saniyesini ”yürüyerek” geçirdi.
21 Mart 1965
Ranger 9 Ay’da araştırma yapmak üzere fırlatıldı.
21 Mart 1965
Martin Luther King 3.200 kişilik bir grupla, insan hakları yürüyüşü için Selma, Alabama’dan Montgomery, Alabama’ya doğru yola çıktı.
28 Mart 1965
Amerika Birleşik Devletleri’nde Alabama’da Martin Luther King’in önderliğinde 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü.
31 Mart 1965
[ABD, [Vietnam]’a 3 bin 500 deniz piyadesi göndererek sıcak savaşa girdi.
2 Nisan 1965
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U-Thant, Türkiye’nin Kıbrıs özel temsilcisi Golo Plaza’nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.
11 Nisan 1965
ABD’nin orta-batı eyaletlerinde çıkan kasırgalarda 256 kişi öldü.
11 Nisan 1965
TIME dergisi Atatürk’ü küçük düşürdüğü iddia edilen yazıları nedeniyle toplatıldı.
23 Nisan 1965
İlk Sovyet haberleşme uydusu Maniya-1 uzaya fırlatıldı.
27 Nisan 1965
ABD’nin Vietnam Savaşı’na giderek artan şekilde katılması Fransa’da Paris sokaklarında protesto edildi.
12 Mayıs 1965
Doğu Pakistan’da kasırga çıktı: 10 binin üzerinde insan öldü.
13 Mayıs 1965
Batı Almanya, İsrail’i tanıdı. Karar nedeniyle dokuz Arap ülkesi Batı Almanya ile ilişkisini kesti.
23 Mayıs 1965
Adalet Partisi Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, “milliyetçi öğretmenler ayaklandığı gün içim müsterih olacaktır. Ölenler şehit, kalanlar gazi sayılacaktır” dedi.
3 Haziran 1965
Edward White uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi.
6 Haziran 1965
Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adını aldı.
19 Haziran 1965
Eskişehirspor kuruldu.
17 Temmuz 1965
Senaryosunu Vedat Türkali’nin yazdığı, Ertem Göreç’in yönettiği “Karanlıkta Uyananlar” filmi yasaklandı.
18 Temmuz 1965
Gazeteci ve yazar Refik Halit Karay öldü. Eserleri arasında, “İstanbul’un iki yüzü”, “Bugünün Saraylısı”, “Guguklu Saat” yer alıyor.
29 Temmuz 1965
Türkiye
, Dünya Daktilo Şampiyonası’nda şampiyon oldu.
9 Ağustos 1965
Malezya’dan ayrılan Singapur, bağımsızlığını ilan etti.
19 Ağustos 1965
Türkiye’de ödenen vergiler ilk kez açıklandı. Vehbi Koç vergi rekortmeni oldu.
22 Ağustos 1965
Sadun Boro, “Kısmet” adlı yelkenlisi ile 2 yıl 10 gün sürecek dünya turuna başladı.
25 Ağustos 1965
Türk Sinematek derneği kuruldu.
4 Ekim 1965
Küba lideri Fidel Castro, Che Guevara’nın emperyalizme karşı savaşmak için Küba’dan ayrıldığını açıkladı.
22 Ekim 1965
Ferruh Bozbeyli TBMM’nin 10. başkanı seçildi.
23 Ekim 1965
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel hükümeti kurma görevini Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’e verdi.
24 Ekim 1965
Nüfus sayımı yapıldı. Türkiye’nin nüfusu: 31.391.207
11 Kasım 1965
Afrika’daki son İngiliz sömürgesi Rodezya bağımsızlığını ilan etti.
16 Aralık 1965
NASA Pioneer-6 sondasını Delta roketiyle uzaya gönderdi.Sonda ile en son temas 8 Aralık 2000 de oldu.
17 Aralık 1965
BM, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale edemeyeceğine ilişkin karar aldı. Türkiye bu kararı reddetti.
17 Aralık 1965
Türkiye Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) kuruldu.
18 Aralık 1965
Japonya ve Güney Kore arasında resmi ilişkiler başladı.
18 Aralık 1965
Türkiye, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’a müdahalede bulunulmayacağı kararını, kabul etmedi ve Londra ve Zürih antlaşmalarının uygulanacağını kesin olarak ilan etti.
19 Aralık 1965
Charles de Gaulle, Fransa cumhurbaşkanlığına yeniden seçildi.
27 Aralık 1965
İngiltere’nin Kuzey Denizi’ndeki petrol çıkarma platformu devrildi: 4 kişi öldü, 9 kişi kayıp

—-Mayıs 1974 Satürn yengeç , Pluto terazi karesi

1 Ocak 1974
İsrail’de yapılan seçimleri Golda Meir liderliğindeki İsrail İşçi Partisi kazandı.
11 Ocak 1974
Dünyanın ilk yaşayan altızları (anne, Susan Rosenkowitz) Cape Town – Güney Afrika’da doğdu.
11 Ocak 1974
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliğine Muhsin Ertuğrul getirildi. Bir gün önce Vasfi Rıza Zobu bu görevden istifa etmişti.
23 Ocak 1974
İsrail askerleri Süveyş Kanalı’nın batısından çekilmeye başladı.
25 Ocak 1974
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Milli Selamet Partisi (MSP) hükümet ortaklığı protokolü imzaladı.
26 Ocak 1974
Bülent Ecevit başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi – Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti göreve başladı.
26 Ocak 1974
Türk Hava Yolları’nın Van adlı yolcu uçağı, İzmir – Cumaovası Havaalanı’nda pistin 100 metre uzağında yere çakıldı; 63 kişi öldü.
1 Şubat 1974
São Paulo’da (Brezilya) 25 katlı bir işyerinde yangın çıktı: 189 kişi öldü, 293 kişi yaralandı.
13 Şubat 1974
Rus yazar Aleksandr Soljenitsin, “Gulag Takım Adaları, 1918-1956” adlı kitabı nedeniyle tutuklandığının ertesi günü Vatana ihanetle suçlanan yazar, 1974’te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yurttaşlığından çıkarılarak sürgüne gönderildi.
14 Şubat 1974
Gazeteci İsmail Cem (İpekçi) TRT genel müdürlüğüne atandı.
3 Mart 1974
THY’nin DC-10 tipi Ankara yolcu uçağı, Paris’te Orly (Orli) Havaalanı yakınlarında düştü. Bu tarihe kadar dünya sivil havacılık tarihinde gerçekleşen en büyük kazada 346 yolcu ve mürettebat öldü.
23 Mart 1974
Hükümet, İmralı Adası’nda gömülü olan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın mezarlarının başka bir yere taşınabilmesine izin verdi.
4 Nisan 1974
Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege’nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan’a bildirdi
5 Nisan 1974
11 Eylül 2001’deki saldırılar sonucu yıkılan Dünya Ticaret Merkezi açıldı. Yapımına 1970’te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.
10 Nisan 1974
Genel af yasa önerisi, TBMM’de kabul edildi.
16 Nisan 1974
Eski Demokrat Partililere siyasal hakları geri verildi.
18 Nisan 1974
Pakistan başbakanı Zülfikar Ali Butto göreve başladı.
18 Nisan 1974
İtalya’da Kızıl Tugaylar örgütü savcı Mario Sossi’yi kaçırdı.
25 Nisan 1974
Portekiz’de Karanfil Devrimi gerçekleşti, General Antonio Spinola’nın yönettiği askeri ayaklanmayla Salazar’ın faşist diktatörlüğü devrildi.
14 Mayıs 1974
12 Mart askeri müdahalesi sırasında tutuklananları kapsayan genel af çıktı. 141 ve 142’nci maddeler kapsam dışı kaldı.
18 Mayıs 1974
Hindistan, Pokhran eyaletindeki Racastan Çölü’nde ilk nükleer silah denemesini başarıyla gerçekleştirdi.
20 Mayıs 1974
THKP-C davasından yargılanan ve iki yıldır tutuklu olan sinema sanatçısı Yılmaz Güney genel aftan yararlanarak tahliye oldu.
3 Haziran 1974
Ressam Fikret Mualla Saygı’nın Fransa’dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’na gömüldü.
4 Haziran 1974
Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda’da İdi Amin’in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
26 Haziran 1974
Sabah 08.01’de, ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket’in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu.
27 Haziran 1974
Richard Nixon, Sovyetler Birliği’ni ziyaret etti.
16 Temmuz 1974
Türkiye, Kıbrıs’taki darbeye karşılık, İngiltere’ye iki garantör devlet olarak Kıbrıs’a müdahale önerdi. Londra’ya giden Başbakan Bülent Ecevit’in, İngiltere Başbakanı Harold Wilson’a yaptığı öneri, kabul görmedi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.
17 Temmuz 1974
Başbakan Bülent Ecevit Londra’ya gitti; İngiliz hükümetine Kıbrıs’a ortak müdahalede bulunmayı önerdi.
18 Temmuz 1974
ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in yardımcısı Sisco Londra’ya gelerek Bülent Ecevit ile görüştü. Müdahaleden vazgeçmesi için Ecevit’in şartlarını öğrendi ve bunları Yunanlar ile görüşmek üzere Atina’ya hareket etti.
19 Temmuz 1974
İspanya’da General Francisco Franco sağlık gerekçesiyle yönetimi Kral Juan Carlos’a devretti.
20 Temmuz 1974
Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs’a hava indirme ve çıkarma harekatına başladı. Başbakan Bülent Ecevit, “Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış götürmek için adaya gidiyoruz” dedi.
22 Temmuz 1974
Kıbrıs Harekâtı: İkinci çıkartma birliği olan 39. Türk Tümeni, Kıbrıs’a çıktı ve havadan inmiş olan birliklerle birleşti. Saat 17:00’de ateşkes ilan edildi. Türk birlikleri, Lapta-Girne-Lefkoşa üçgeni içerisinde Cenevre Görüşmeleri’nin sonucunu beklemeye başladı.
24 Temmuz 1974
Yunanistan’da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi; sürgündeki Konstantin Karamanlis hükümeti kurmak üzere geri döndü.
26 Temmuz 1974
Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, “Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez” dedi.
8 Ağustos 1974
ABD Başkanı Richard Nixon, “Watergate Skandalı” nedeniyle istifa etti. Nixon, istifa eden ilk ABD Başkanı oldu.
9 Ağustos 1974
Richard Nixon’un istifasıyla yardımcısı Gerald Rodolph Ford Jr. Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk seçilmemiş başkanı oldu.
14 Ağustos 1974
ANKA Ajansı muhabiri Gazeteci Adem Yavuz, Rumlar tarafından tutsak edildi ve gözleri bağlıyken ateş edilerek, yaralandı. Yavuz, 26 Ağustos‘ta Adana Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü.
16 Ağustos 1974
Andreas Papandreu, 7 yıl sürgünden sonra Yunanistan’a geri döndü.
16 Ağustos 1974
Kıbrıs’ta ikinci barış harekatının son günü. Lefke ve Omorfo alındı. Lefkoşa bombalandı.
28 Ağustos 1974
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı elektrik üretmeye başladı.
1 Eylül 1974
Magosa’ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinden 88 Türk’ün, öldürülüp yakılarak çukura gömüldükleri anlaşıldı.
8 Eylül 1974
ABD Başkanı Gerald Rodolph Ford Jr. eski başkan Richard Nixon’u Watergate olayındaki sorumluluğundan dolayı affetti.
9 Eylül 1974
Ömer Lütfi Akad’ın Düğün filmi, 11. Antalya Film Şenliği’nde, Altın Portakal Ödülü’nü kazandı.
9 Eylül 1974
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Başbakan Bülent Ecevit tarafından açıldı.
9 Eylül 1974
Türkiye radyoları “TRT-1” radyoları adı altında 24 saat aralıksız ortak yayına başladı. TV yayınları da haftada 60 saate çıkarıldı.
9 Eylül 1974
Elazığ Ferro Krom Tesisleri’nin temeli atıldı. Etibank Şark Kromları Tesisi’nin ürettiği cevherlerin işleneceği tesisin, 1976 yılında tamamlanacağı ve yılda 10.5 milyon dolar net döviz geliri sağlayacağı kaydedildi. 210 kişinin çalışacağı tesisin yapımına 246.5 milyon lira harcanacağı belirtildi.
14 Eylül 1974
Sinema Sanatçısı Yılmaz Güney, Adana’nın Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu’yu tabancayla vurarak öldürdü.
18 Eylül 1974
CHP – MSP koalisyonu bozuldu. Bülent Ecevit, başbakanlıktan istifa etti.
23 Eylül 1974
Şilili şair Pablo Neruda, askeri diktatörlükçe gözetim altındayken öldü.
25 Eylül 1974
Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu.
27 Eylül 1974
TRT’de kadın spikerlerin haber okumaları yasaklandı.
26 Ekim 1974
Arap Birliği Zirvesi, Rabat’ta toplandı. Zirve 3 gün sürdü ve Ürdün FKÖ’yü tanıdı.
30 Ekim 1974
Muhammed Ali, Kinşasa-Zaire’de George Foreman’ı yenerek tekrar dünya ağır sıklet boks şampiyonu oldu.
29 Kasım 1974
Pakistan’da deprem; 4.700 kişi öldü.
30 Kasım 1974
Dicle Üniversitesi kuruldu.
13 Aralık 1974
Malta’da cumhuriyet ilan edildi
16 Aralık 1974
Televizyon haberlerinde gösterilen Kuzey Amerika haritasının Vladimir İlyich Lenin’e benzediği ihbar edilince savcılık soruşturma başlattı.
22 Aralık 1974
Erzurum’da çığ altında kalan 6 kayakçı öldü.
24 Aralık 1974
Beatles topluluğu dağıldı

—-Mayıs 1983 Satürn , Pluto terazi burcunda kavuşumda

6 Ocak 1983
Yılmaz Güney ve Cem Karaca, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarıldı.
6 Ocak 1983
Yazar Osman Şahin’in “Bölücülük” iddiasıyla aldığı 1,5 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
10 Ocak 1983
Türk Hava Yolları’nın Afyon uçağı Ankara’da düştü: 47 yolcu öldü.
16 Ocak 1983
Türk Hava Yolları’nın Afyon uçağı Ankara’da düştü: 47 kişi öldü.
20 Ocak 1983
İstanbul eski Belediye başkanı Ahmet İsvan tahliye edildi. İsvan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davasında yargılanmaktaydı.
24 Ocak 1983
1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Cumhuriyet Gazetesi’nin basımı, yayımı ve dağıtımını yasakladı. Nadir Nadi ve yazı işleri müdürü Okay Gönensin hakkında dava açıldı.
27 Ocak 1983
Dünyanın en uzun (53,9 km) denizaltı tüneli açıldı. Tünel Japonya’nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlıyordu.
28 Ocak 1983
8 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı, 7 Ağustos 1982’deki Esenboğa Havalimanı terör saldırısına katılanlardan Ermeni terörist Levon Ekmekçiyan, Ankara Kapalı Cezaevi’nde idam edildi.
7 Şubat 1983
Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, “Artık yeniden bürokrat olamam, müsteşarlık yapmam mümkün değil. Kendi programımı uygulayabilirsem parti kuracağım. Ancak ikinci, üçüncü adam olarak belirli işleri yapmak mümkün olmadığı için kendi programımı kendim yapacağım” dedi.
14 Şubat 1983
Danıştay, ameliyat olarak cinsiyet değiştiren şarkıcı Bülent Ersoy’un hukuken erkek olduğuna ve dolayısıyla gazinolarda ancak erkek kıyafetiyle sahneye çıkabileceğine karar verdi.
24 Şubat 1983
Necmettin Erbakan’a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.
7 Mart 1983
Ahmet Necdet Sezer, Yargıtay üyeliğine seçildi.
9 Mart 1983
Türkiye’nin Belgrat Büyükelçisi Galip Balkar, iki saldırgan tarafından yaralandı. Büyükelçi iki gün sonra öldü.
11 Mart 1983
İki Ermeni teröristin silahlı saldırısında yaralanan Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar, yaşamını yitirdi.
14 Mart 1983
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kurulmasını öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi’nde kabul edildi.
17 Mart 1983
Vatandaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney, bir yazısı nedeniyle gıyabında 7,5 yıl hapse mahkum oldu.
5 Nisan 1983
CHP eski genel başkanı Bülent Ecevit’e, yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz’e gitti.
7 Nisan 1983
Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen vefat etti.
11 Nisan 1983
Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada biri mühendis 10 madenci öldü, dokuz kişi yaralandı.
12 Nisan 1983
Eski bayındırlık bakanlarından Şerafettin Elçi, Yüce Divan’da iki ayrı suçtan dolayı görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4.660 lira para cezasına mahkum edildi.
15 Nisan 1983
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, vatandaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney ve Cem Karaca’ya ait her türlü eserin basım, yayım, dağıtım ve bulundurulmasını yasakladı
18 Nisan 1983
Beyrut’taki ABD elçiliğine düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi öldü.
25 Nisan 1983
Pioneer 10, Plüton’un yörüngesini aştı
29 Nisan 1983
Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı tebligatına göre, 12 Eylül askeri darbesinden sonra 242’si 10 yıl, 481’i 5 yıl olmak üzere toplam 723 kişi siyaset yasağı kapsamına alındı.
6 Mayıs 1983
Batı Almanya’da Stern dergisinin bulduğu Adolf Hitler’in günlüklerinin sahte oldukları ortaya çıktı.
17 Mayıs 1983
Ankara Bahçelievler’de 8 Ekim 1978’de TİP üyesi yedi kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Ercüment Gedikli ölüm cezasına çaptırıldı.
17 Mayıs 1983
İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Antlaşması imzalandı.
20 Mayıs 1983
Necdet Calp başkanlığında sosyal demokratlar Halkçı Parti’yi kurdular.
24 Mayıs 1983
Bulvar gazetesinin düzenlediği yarışmada Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar’ın evli olduğu ortaya çıkınca ikinci güzel Dilara Haraççı kraliçe ilan edildi.
25 Mayıs 1983
Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti.
26 Mayıs 1983
Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.
31 Mayıs 1983
Milli Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisi’ni kapattı.
3 Haziran 1983
Birleşik Krallık’da Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklandı.
6 Haziran 1983
Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi.
16 Haziran 1983
Yuri Andropov SSCB başbakanı oldu.
23 Haziran 1983
Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.
24 Haziran 1983
Yaser Arafat’ın Şam’a girişi yasaklandı.
24 Haziran 1983
Amerika Birleşik Devletleri uzay mekiği Challenger, uzaydaki görevini tamamlayarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot olan Sally Ride ile dünyaya döndü.
23 Temmuz 1983
Sri Lanka’daki Budist çoğunluk, yaklaşık 3.000 Tamili katletti. 400.000 civarında Tamil komşu ülkelere kaçtı. Olay Sri Lanka tarihine Kara Temmuz olarak geçti.
4 Ağustos 1983
İtalya’da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, başbakanlık görevine getirildi.
3 Eylül 1983
Gazeteci ve mimar Nail Çakırhan, Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü aldı. Nail Çakırhan’ın kendisi ve eşi için Akyaka’da tasarladığı, yapımı 1971’de biten konut projesi 1983 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü
7 Eylül 1983
Türkiye’de üretilecek uçak tipi F-16 olarak belirlendi. MGK, MSB ve Genelkurmay’ın yaptığı toplantıda alınan karar, Milli Savunma Bakanı Haluk Bayülken tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Robert Strauze-Hupe’ye bildirildi.
25 Ekim 1983
Huzur Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.
30 Ekim 1983
Erzurum ve Kars’ta meydana gelen depremde, 1.330 kişi öldü, 534 kişi yaralandı.
30 Ekim 1983
Arjantin’de yedi yıllık askeri rejim sonrasında ilk demokratik seçimler yapıldı.
1 Kasım 1983
2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu” çıkarıldı.
3 Kasım 1983
Atatürk Barajı ve hidroelektrik santralinin temeli atıldı.
15 Kasım 1983
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.
18 Kasım 1983
BM Güvenlik Konseyi, KKTC’yi tanımadı.
22 Kasım 1983
Yazar Tezer Özlü, Almanca kaleme aldığı Auf den Spuren eines Selbstmords (Bir İntiharın İzinde) adlı romanı ile Almanya’da “Malbug Ödülü”nü kazandı.
2 Aralık 1983
Türkan Şoray ile Cihan Ünal evlendi.
10 Aralık 1983
Polonyalı Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa Nobel Barış Ödülü’nü aldı.
10 Aralık 1983
Arjantin’de askeri rejim sona erdi; Arjantin’in 8 yıldan sonra ilk sivil başkanı Raul Alfonsin oldu.
13 Aralık 1983
45. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet 1. Özal Hükümeti (13 Aralık 1983 – 21 Aralık 1987) göreve başladı.
14 Aralık 1983
İstanbul Vaniköy’deki 100 yıllık Hasan Birinci Yalısı çıkan yangında tamamen yandı.
17 Aralık 1983
Madrid’de bir gece klubünde çıkan yangında 82 kişi öldü
17 Aralık 1983
Erdal İnönü yeniden SODEP genel başkanlığına seçildi
26 Aralık 1983
Hisarbank, İstanbul Bankası ve Ortadoğu İktisat Bankası; Ziraat Bankası’na devredildi. Devredilen bankalarda çalışan 1.329 kişi tazminatları ödenerek işten çıkarıldı.
29 Aralık 1983
Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi. Döviz alım satımı serbest bırakıldı; döviz bulundurmak artık suç değil.

—Eylül 1984 Satürn , Pluto akrep burcunda kavuşumda

1 Ocak 1984
Nijerya’da General Muhammed Buhari kansız bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.
1 Ocak 1984
Türkiye, Avrupa Konseyi’nin Arjantin’de demokrasiye geçişi kutlama mesajına katılmadı.
5 Ocak 1984
İstanbul’da kürtaj uygulaması başladı.
6 Ocak 1984
Tunus’ta ekmek fiyatlarının %125 oranında artması üzerine ayaklanma başladı; 75 kişi öldü, sıkıyönetim ilan edildi.
6 Ocak 1984
Döviz alım satımı serbest bırakıldı.
6 Ocak 1984
Adalet Bakanlığı cezaevlerinde 74.946 tutuklu ve hükümlü olduğuna dair açıklama yaptı.
10 Ocak 1984
Alparslan Türkeş’in tahliye istemi 21. kez reddedildi.
10 Ocak 1984
Kürtaj yasal hale geldi.
10 Ocak 1984
Amerika Birleşik Devletleri ve Vatikan arasında 100 yılı aşkın bir aradan sonra diplomatik ilişkiler yeniden başladı.
11 Ocak 1984
Michael Jackson, Thriller adlı albümüyle 8 Grammy ödülü aldı.
17 Ocak 1984
Dolandırıcılıktan yargılanan Abidin Cevher Özden (Banker Kastelli) beraat etti.
24 Ocak 1984
Macintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü.
3 Şubat 1984
Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastane ve doğumevlerinde kürtaja izin verildi.
7 Şubat 1984
Amerikalı astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı.
7 Şubat 1984
Türkiye’de, ithal edilen ilk Mercedes binek otomobilleri,11 milyon liraya satıldı. Arabalar daha Türkiye’ye getirilmeden müşteri buldu.
17 Şubat 1984
Avusturya’da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması’nı Türkiye güzeli Neşe Erberk kazandı.
5 Nisan 1984
Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy’e indirildi.
16 Nisan 1984
Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, “Çıplak denize girmek isteyen turist Türkiye’ye gelmesin” dedi.
16 Nisan 1984
Orhan Pamuk “Sessiz Ev” adlı eseriyle Madaralı Roman Ödülü’nü aldı.
23 Nisan 1984
AIDS’e neden olan virüs belirlendi.
28 Nisan 1984
Türkiye’nin Tahran] Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder’in eşi, İran ile Türkiye arasında ticaret yapan işadamı Işık Yönder, terör örgütü ASALA militanı tarafından öldürüldü.
29 Nisan 1984
Dünya dans günü.
1 Mayıs 1984
Devlet Güvenlik Mahkemeleri sekiz ilde göreve başladı.
2 Mayıs 1984
F-16 uçaklarının Türkiye’de yapılması için anlaşma sağlandı.
8 Mayıs 1984
Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nı boykot edeceğini açıkladı.
9 Mayıs 1984
Yaşar Kemal’e Fransız devlet nişanı “Legion d’Honneur” verildi.
11 Mayıs 1984
Çay stoklarının tükendiği açıklandı. İstanbul’da bazı kahvehanelerde çay satışları durdu.
15 Mayıs 1984
1.256 aydın, “Türkiye’deki demokratik düzene ilişkin gözlem ve istekler” başlıklı dilekçeyi Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e verdi. Aydınlar Dilekçesi olarak bilinen girişime karşı dava açıldı.
16 Mayıs 1984
Yayımcı İlhan Erdost’un Mamak Cezaevi’nde dövülerek öldürülmesinden hükümlü astsubay Şükrü Bağ’ın 10 yıl 8 aylık mahkumiyet kararı kesinleşti.
12 Haziran 1984
Urfa’nın adı Şanlıurfa olarak değiştirildi.
12 Haziran 1984
Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.
27 Haziran 1984
TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti.
8 Temmuz 1984
Erdal İnönü, Sosyal Demokrasi Partisi genel başkanı seçildi.
13 Ağustos 1984
Yurtdışından Türkiye’ye dönüş yapan işçi çocuklarına “uyum dersleri” verilmeye başladı.
15 Ağustos 1984
PKK, Hakkari’ye bağlı Eruh ve Şemdinli ilçelerinde jandarma karakolları ve resmi dairelere ateş açarak ilk silahlı eylemi başlattı.
20 Ağustos 1984
Başbakan Turgut Özal, çeşitli tesislerin açılışını yaptı. Kırka Etibank Ek Bor Tesisleri, Eskişehir’de faaliyet gösterecek Türkiye’nin 21. et kombinası ve Bozöyük’te Halis Toprak’a ait 2 tesis Başbakan Özal tarafından hizmete açıldı.
29 Ağustos 1984
Irak ordusunun saldırısından kaçan binlerce Kürt Türkiye sınırına yığıldı.
3 Eylül 1984
Filipinler’de tayfun: 1000 kişi öldü.
26 Eylül 1984
Çin ile İngiltere, Hong Kong’un 1997’de Çin kontrolüne geçmesi için anlaştılar..
10 Ekim 1984
Başbakan Turgut Özal, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye, “Türkiye’de siyasi tutuklu olmadığını” söyledi.
12 Ekim 1984
IRA, Margaret Thatcher’in kaldığı otele bomba attı. Margaret Thatcher kurtuldu, fakat 5 kişi öldü.
17 Ekim 1984
“60 Günlük Bir Şey” adlı kitabı sebebi ile Füsun Erbulak için 6-10 yıl hapis istendi.
25 Ekim 1984
Türkiye’de son kez bir ölüm cezası infaz edildi. İzmir’de bir soygun sırasında 3 kişiyi öldürmekten idama mahkûm Hıdır Aslan, Burdur Kapalı Cezaevi’nde asıldı.
28 Ekim 1984
Çin Komünist Partisi, ekonomik durumu düzeltmek amacıyla serbest girişime ve rekabete izin verileceğini açıkladı.
30 Ekim 1984
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mürted’de uçak fabrikasının (TAI) temelini attı.
31 Ekim 1984
Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, iki sih güvenlik görevlisinin düzenlediği suikast sonucu öldürülünce çıkan isyanlarda yaklaşık 2000 masum sih öldü.
6 Kasım 1984
Ronald Reagan ABD başkanı seçildi.
14 Kasım 1984
Türkiye Millî Futbol Takımı, kendi sahasında İngiltere’ye 8-0 yenildi.
3 Aralık 1984
Bhopal kazası: Union Carbide firmasının Hindistan’da Bhopal’de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazının sızması 18,000 kişinin ölümüne neden oldu.
10 Aralık 1984
Güney Afrikalı Piskopos Desmond Tutu, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.
17 Aralık 1984
YÖK, öğretim üyeleri ve öğrenciler hakkında “bilgi fişi” tutulmasını istedi.
18 Aralık 1984
Abdi İpekçi cinayetini planlamak suçundan aranan Mehmet Şener İsviçre’de tutuklandı. Aynı gün Ülkücü Gençlik Dernekleri İkinci Başkanı Abdullah Çatlı ve Oral Çelik hakkında da soruşturma açıldı.
19 Aralık 1984
Çin ve ABD, Hong Kong’un 1997’de Çin’e devredilmesi konusunda anlaştı.
22 Aralık 1984
New York metrosunda, Bernhard Hugo Goetz adlı bir beyaz, kendisini gasp edeceklerini iddia ettiği 4 siyah genci öldürdü.
29 Aralık 1984
Hindistan’da 31 Ekim‘de öldürülen Başbakan İndira Gandhi’nin yerine oğlu Rajiv Gandhi geçti

—Ekim 1993 Satürn kova , Pluto Akrep karesi

1 Ocak 1993
Avrupa’nın “tek pazar düşü” gerçekleşti. Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e, Avrupalılar pasaportsuz seyahat edebilecek.
1 Ocak 1993
Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrıldı.
3 Ocak 1993
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin, stratejik nükleer silahlarda indirimi öngören START-2 anlaşmasını imzaladılar.
8 Ocak 1993
Aziz Nesin, “12 Eylül‘de 5 deli bir kuyuya taş attı, 60 milyon insan çıkaramıyor” dedi.
11 Ocak 1993
Berlin’de Ulumulhikme okulu kuruldu. Berlin, Köln merkezli Milli hükümetlerden yana, küreselleşme karşıtı akım. Entegrasyon adı altında yürütülen asimilasyona direnç geliştirmeyi amaçlayan göçmen hareketi.
13 Ocak 1993
Irak’a karşı başlatılan ikinci harekata, İncirlik Üssü’nden kalkan “Çekiç Güç” uçakları da katıldı.
15 Ocak 1993
Serik Tepesi’nde bulunan PKK kamplarına operasyon düzenlendi, yaklaşık 150 PKK militanı öldürüldü.
20 Ocak 1993
Bill Clinton, Amerika Birleşik Devletleri’nin 42. başkanı seçildi.
24 Ocak 1993
Milliyetçi Çalışma Partisi, adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi.
24 Ocak 1993
Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.
26 Ocak 1993
Václav Havel, Çek Cumhuriyeti’nin başkanı seçildi.
5 Şubat 1993
ANAP İstanbul milletvekili Adnan Kahveci, eşi ve kızı, Bolu-Gerede yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldüler; Kahveci’nin oğlu, kazadan yaralı kurtuldu.
9 Şubat 1993
Rallici Renç Koçibey, Gebze yakınlarında trafik kazasında öldü.
13 Şubat 1993
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Bosna-Hersek’te devam eden.savaşı protesto için İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bir miting düzenlenmesini istedi. Hükümet ortakları Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti , mitinge katılmayacaklarını açıkladılar. Turgut Özal’ın amacının şov yapmak olduğunu ileri sürdüler..Anavatan Partisi katılma kararı aldı. Miting sönük geçti.
17 Şubat 1993
Somali’de görev yapan BM Barış Gücü UNISOM’un komutanlığına Korgeneral Çevik Bir atandı.
17 Şubat 1993
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in bulunduğu askeri uçak Ankara Güvercinlik alanından kalktıktan hemen sonra düştü. Eşref Bitlis ile beraberindeki 3 subay ve bir astsubay öldü.
26 Şubat 1993
New York’ta bulunan World Trade Center’in altındaki otoparkta, bir kamyonda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.
11 Mart 1993
Türkiye’nin Hamburg Din Ataşesi Ali Mangaoğlu, Alman Polisi tarafından vurularak öldürüldü.
17 Mart 1993
PKK lideri Abdullah Öcalan, Beyrut’un Zahle bölgesinde bir basın toplantısı düzenledi. Öcalan, toplantıda 20 Mart
-15 Nisan arasında tek yanlı ateşkes ilan ettiğini açıkladı.
21 Mart 1993
Nevruz kutlamaları olaysız geçti. Aynı gün Antalya’da yapılan Türklük Kurultayı kutlamalarına Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel de katıldı.
17 Nisan 1993
Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal hayata gözlerini kapadı.
18 Nisan 1993
Pakistan devlet başkanı Gulam İşak Han meclisi lağvetti.
22 Nisan 1993
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın naaşı, Fatih Camii’nde kılınan namazdan sonra Vatan Caddesi’nde hazırlanan kabirde toprağa verildi.
28 Nisan 1993
İstanbul’daki Ümraniye çöplüğü, biriken metan gazı yüzünden patladı: 39 kişi öldü.
3 Mayıs 1993
Birleşmiş Milletler, 20 Aralık 1993’te her yıl 3 Mayıs’ın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.
8 Mayıs 1993
Gökova Termik Santrali’ne karşı yaklaşık 3.000 kişi eylem yaptı.
16 Mayıs 1993
DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, 244 oyla Türkiye’nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı oldu.
24 Mayıs 1993
Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri kurşuna dizdi.
26 Mayıs 1993
Salman Rüşdi’nin “Şeytan Ayetleri” kitabını yayımlamaya başlayan Aydınlık gazetesi toplatıldı.
29 Mayıs 1993
Anadolu pop müziğin öncülerinden Moğollar grubu 17 yıllık aradan sonra yeniden sahneye çıktı.
29 Mayıs 1993
Almanya’nın Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı bir evin kundaklanması sonucu pek çok kişi yaşamını yitirdi ve pek çok kişi de yaralandı.
30 Mayıs 1993
PCI 2.0 veriyolu piyasaya sürüldü.
8 Haziran 1993
Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve DYP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
13 Haziran 1993
Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP genel başkanlığına Tansu Çiller seçildi.
13 Haziran 1993
Kim Campell, Kanada’nın ilk kadın başbakanı seçildi.
20 Haziran 1993
İngiliz rock sanatçısı Elton John İstanbul’da 30 bin kişiye konser verdi.
3 Temmuz 1993
Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar, ozan ve aydının ve iki otel çalışanının yanarak hayatlarını kaybetmesi.
5 Temmuz 1993
Tansu Çiller hükümeti 184’e karşı 247 oyla güvenoyu aldı.
12 Temmuz 1993
Türkiye Güzeli Arzum Onan Avrupa Güzeli seçildi.
12 Temmuz 1993
Hülya Avşar, “Berlin in Berlin” filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü aldı.
27 Temmuz 1993
Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.
30 Temmuz 1993
Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu,”Bir şey yapamaz hale getirildim” diyerek görevinden istifa etti.
7 Ağustos 1993
Başbakan Tansu Çiller greve giden 400 bin işçiye karşı çıktı. Çiller, “Halkın parasını işçiye vermem” dedi.
9 Ağustos 1993
Japon, Liberal Demokrat Parti, 38 yıldır elinde tuttuğu iktidarı kaybetti.
18 Ağustos 1993
Başbakan Tansu Çiller, hükümetin özelleştirme alanındaki ilk uygulamasının Telekomünikasyon sektöründe olacağını söyledi.
21 Ağustos 1993
Cezayir’de eski Başbakan Kasdi Merbah bir suikast sonucu öldürüldü. Suikastı İslami Kurtuluş Cephesi üstlendi.
22 Ağustos 1993
Celal Bayar için doğum yeri olan Umurbey Beldesi’nde yaptırılan anıtmezar, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açıldı.
23 Ağustos 1993
Akdeniz Oyunları’nda Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı 7 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
24 Ağustos 1993
Derya Büyükuncu, 200 metre kelebekte Akdeniz Şampiyonu oldu.
26 Ağustos 1993
Olimpik Milli Futbol Takımı Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu.
26 Ağustos 1993
Gazeteciler Cemiyeti’nin adı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak değiştirildi.
27 Ağustos 1993
Dünya Güreş Şampiyonası’nda, Sabahattin Öztürk 82 kiloda dünya şampiyonu oldu. Türkiye 23 yıllık aradan sonra güreşte ilk şampiyonluğunu aldı.
13 Eylül 1993
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı İzak Rabin bazı konularda anlaşmaya vardılar. Buna göre, İsrail Gazze ve Jeriko’dan çekilecek, Filistinliler Gazze, Jeriko ve Batı Şeria’nın bir bölümünde kendilerini yönetme hakkına sahip olacak.
13 Eylül 1993
İspanya’da yapılan Uluslararası Asturia Film Festivali sonuçlandı. Memduh Ün, “Zıkkımın Kökü” filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.
21 Eylül 1993
Özel bir kanal olan Kanal D televizyonu kuruldu.
23 Eylül 1993
İnönü Stadı’nda konser veren Michael Jackson’u yüzbinlerce kişi izledi.
15 Ekim 1993
Nobel Barış Ödülü, Güney Afrika devlet başkanı De Klerk ile Afrika Ulusal Kongresi başkanı Nelson Mandela’ya verildi.
25 Ekim 1993
Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe’nin görevi sona erdi. Yerine Nevzat Ayaz atandı.
28 Ekim 1993
Hakkari, Üzümlü Jandarma sınır bölüğü’ne saldıran silahlı militanlardan 57’si öldürüldü. Çatışmada 10 er şehit oldu.
1 Kasım 1993
Maastricht Antlaşması yürürlüğe girdi; Avrupa Birliği resmen kurulmuş oldu.
1 Kasım 1993
Cumhuriyet tarihinin ilk Din Şûrası toplandı. Başbakan Tansu Çiller toplantıda başını örterek ayet okudu.
3 Kasım 1993
Aziz Nesin “Türk Milleti sahtekardır” dediği için dava açıldı. Nesin, tek celsede beraat etti.
4 Kasım 1993
Emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever’in cesedi bulundu.
14 Kasım 1993
Naim Süleymanoğlu, Dünya Halter Şampiyonası’nda üç altın madalya kazandı.
2 Aralık 1993
Kolombiyalı uyuşturucu imparatoru Pablo Escobar, Meddelin’de güvenlik güçlerince öldürüldü.
10 Aralık 1993
Güvenlik kuvvetleri Özgür Gündem gazetesinin İstanbul Kadırga’daki merkezini bastı ve tüm çalışanları gözaltına aldı.
11 Aralık 1993
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel Bağdat’ta aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.
19 Aralık 1993
Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi Akmerkez açıldı.
30 Aralık 1993
İsrail ve Vatikan karşılıklı olarak birbirlerini tanıma kararı aldılar

—-Kasım 2001 Satürn ikizler , Pluto yay karşıtlığı

10 Ocak 2001
Wikipedia, Nupedia’nın bir parçası olarak hayata atıldı. Beş gün sonra farklı bir site oldu.
13 Ocak 2001
El Salvador’da 7,6 büyüklüğünde deprem: 840 kişi öldü.
15 Ocak 2001
Wikipedia yayın hayatına başladı.
16 Ocak 2001
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkanı Laurent-Désiré Kabila, Kinşasa’daki evinde, özel korumalarından biri tarafından öldürüldü.
20 Ocak 2001
George W. Bush, Amerika Birleşik Devletleri’nin 43. başkanı seçildi.
24 Ocak 2001
Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, uğradıkları silahlı saldırıda öldürüldü.
26 Ocak 2001
Gujarat’da (Hindistan) deprem: 20.000 den fazla kişi öldü.
30 Ocak 2001
TBMM’deki içtüzük görüşmeleri sırasında çıkan arbedede DYP milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek öldü.
9 Şubat 2001
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşunda Karaman’ın Ermenek ilçesi yakınlarında düştü. Pilot Teğmen Gök, ”ilk kadın şehit pilot” oldu.
12 Şubat 2001
NEAR Shoemaker adlı uzay aracı, 433 Eros adı verilen asteroidin yüzeyine indi.
16 Şubat 2001
İstanbul’da 1993 yılında vergi rekortmeni olan genelev patroniçesi Matild Manukyan, 84 yaşında öldü.
15 Mart 2001
İstanbul-Moskova seferini yapan Tupolev-154 tipi uçak, Atatürk Havalimanı’ndan kalkışından kısa süre sonra Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine’ye indirilen uçağa Suudi antiterör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal, Rus Hostes Yuria Fomina ve bir korsan öldü.
22 Mart 2001
Diyarbakır DGM’de 5 yıl süren Yüksekova Çetesi davasında 15 sanığa 3 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
23 Mart 2001
NATO, Kosova savaşında seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti.
23 Mart 2001
Sovyet uzay istasyonu Mir’in görevi sonlandırıldı.
1 Nisan 2001
Yugoslavya’nın eski başkanı Slobodan Miloşeviç, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmak üzere polise teslim oldu.
2 Nisan 2001
Yasadışı İBDA/C örgütünün elebaşı Salih Mirzabeyoğlu takma adlı Salih İzzet Erdiş, anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak suçundan idam cezasına çarptırıldı.
4 Nisan 2001
Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi, İtalya’dan Türkiye’ye iade edilen Mehmet Ali Ağca’nın gasp suçundan 7 yıl 2 ay ağır hapis cezasına mahkum edildiği kararı onadı.
11 Nisan 2001
Güney Afrika’da bir maçta taraftarlar arasında çıkan arbedede 43 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
16 Nisan 2001
Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı zanlılarından olduğu belirtilen Mehmet Fidancı, İstanbul’da yakalandı.
23 Nisan 2001
İntel, Pentium 4 işlemcisini piyasaya sürdü.
24 Nisan 2001
Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz Enerji Operasyonu’na ilişkin soruşturmayı tamamlayarak dava açtı.
25 Nisan 2001
Merkez Bankası’na özerklik getiren yasa TBMM’de kabul edildi.
26 Nisan 2001
Liberal Demokrat Parti’den Jun’ichirō Koizumi ilk Japon başbakanı oldu.
28 Nisan 2001
Milyoner Dennis Tito dünyanın ilk uzay turisti oldu.
6 Mayıs 2001
Suriye’ye yaptığı bir gezi sırasında bir camiyi ziyaret eden Papa II. Jean Paul, bir camiye ayak basan ilk Papa oldu.
1 Haziran 2001
Bir Hamas intihar bombacısı Tel Aviv’deki bir diskoda 21 kişinin ölümüne yol açtı.
4 Haziran 2001
Gaffar Okkan suikastıyla ilgili olarak, terör örgütü Hizbullah mensubu biri kadın 10 kişi yakalandı.
7 Haziran 2001
Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere’deki seçimleri kazandı.
10 Haziran 2001
Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta düzenlenen 11’inci Dünya Büyükler Boks Şampiyonası’nda, 57 kiloda Ramazan Paliani, Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
20 Haziran 2001
Pervez Müşerref Pakistan cumhurbaşkanı oldu.
14 Ağustos 2001
Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucu üyesi olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu.
2 Eylül 2001
İlk kalp naklini gerçekleştiren Güney Afrikalı kalp cerrahı Christiaan Barnard, Kıbrıs’ta öldü.
9 Eylül 2001
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türkiye’de düzenlenen 32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda finalde Yugoslavya’ya yenilerek, tarihinde ilk kez gümüş madalya elde etti ve Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
9 Eylül 2001
Filistinliler’in 3 farklı bölgede düzenledikleri saldırıda 7 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Saldırı sonrası İsrail, Filistinli bakanı kaçırdı.
11 Eylül 2001
ABD’ye, Tarihin en korkunç terörist saldırısı düzenlendi: İki yolcu uçağı, sabah mesaisinin başladığı saatlerde 18 dakika arayla New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu iki gökdeleni vurdu. Saldırıda 5 binin üzerinde insan öldü.
22 Eylül 2001
Besteci ve müzik yorumcusu Fikret Kızılok, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü.
25 Eylül 2001
TEKEL’in Küba ile ortak kurduğu TEKA Puro Fabrikası İstanbul’da açıldı.
7 Ekim 2001
11 Eylül saldırılarına yanıt olarak ABD, Terörizmle Savaş ilan etti ve Afganistan’ı bombalamaya başladı.
17 Ekim 2001
İsrail – Filistin barış anlaşmalarına karşı çıkan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Rehavam Zeevi, uğradığı silahlı saldırıcı sonucu öldü. Saldırıyı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üstlendi.
19 Ekim 2001
Ramallah’ta Zeevi suikastını üstlenen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) 23 üyesi tutuklandı.
26 Ekim 2001
ABD Başkanı George W. Bush, Adalet Bakanlığı, polis ve istihbarat kuruluşlarının yetkilerini güçlendiren Terörle Mücadele Yasası’nı imzaladı.
30 Ekim 2001
Michael Jackson, Invincible albümünü piyasaya sürdü.
1 Kasım 2001
Çin’in Ukrayna’dan satın aldığı Varyag gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti.
2 Kasım 2001
Bursaspor, Galatasaray’ı Bursa Atatürk Stadyum’unda 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.
14 Kasım 2001
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off baraj mücadelesinde Avusturya’yı yenerek, 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti.
27 Kasım 2001
Hubble Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi dışındaki Osiris adlı bir gezegenin hidrojenden oluşmuş bir atmosfere sahip olduğunu keşfetti. Bu Güneş Sistemi dışında keşfedilmiş ilk atmosferdir.
19 Aralık 2001
Kabil’e en az 3 bin kişiden oluşacak uluslararası güç konuşlandırılması için BM Güvenlik Konseyi onay verdi

—Kasım 2009 Pluto oğlak , Satürn terazi karesi

17 Ağustos 2009
Usain Bolt 100 metreyi 09:58 saniyede koşarak dünya rekoru kırdı.
10 Ekim 2009
İsviçre’nin Zürih kentinde Türkiye ile Ermenistan arasında Akyaka Sınır Kapısı’nın açılması için protokol imzalandı.
13 Kasım 2009
Su bulma umuduyla Ay’ın güney kutbunu bombalayan NASA, çarpma sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında ayda önemli miktarda su bulunduğunu duyurdu

—-Ağustos 2010 Pluto oğlak , Satürn terazi karesi

10 Mayıs 2010 Deniz Baykal CHP Genel Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
6 Haziran 2010 NASA’nın gönderdiği Cassini uzay aracı, Satürn’ün uydusu Titan’da bazı basit yaşam formları olabileceğine dair işaretler saptadı.
20 Haziran 2010 Tunus’un eski lideri Zeynel Abidin bin Ali ve eşi Leyla Trabelsi “devlet mallarını zimmete geçirmekten” 35 yıl hapis cezası aldı.
11 Temmuz 2010 İspanya Afrika’da düzenlenen 2010 Dünya Kupasını Hollanda’yı 1-0 yenerek ilk kez Dünya Kupası sahibi oldu
31 Temmuz 2010 İsrail ordusu, Türkiye’den hareket eden İHH (İnsani Yardım Vakfı)’nın 9 insani yardım gemisine baskın operasyonu düzenledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, operasyonu desteklediğini açıkladı.
31 Ağustos 2010 Irak Savaşı ABD başkanı Barack Obama’nın konuşmasıyla resmen bitti.
12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak ‘evet’ kararı çıktı.
13 Ekim 2010 Şili’deki maden kazasında yeraltında mahsur kalan 33 madenci 69 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.
17 Ekim 2010 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na seçildi.
20 Ekim 2010 YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara başörtüsü ile girilebileceğini bildirdi.
22 Kasım 2010 Kamboçya’da bir festivalde çıkan izdihamda 378 kişi öldü. Yüzlerce kişi de yaralandı.

Geçmişte Satürn, Pluto döngülerinde neler olduğundan bahsettikl.Sıra geldi 2020 kavuşum döngüsünde neler olabileceğini öngörmeye…Tabi ki referansımız ve dayanağımız yine tarih olacak…
2020 yılında bu kavuşuma Uranüs’ten ve Neptün’den olumlu açılar var.Mars 2020 Mart sonunda , Jüpiter aralıkta , Ay düğümleri de nisan sonuna kadar oğlak burcundaki seyrine devam edecek .Haliyle yorumlarda bu gezegenlerin etkisini de unutmamak gerekiyor.

-Ekonomik , politik, kamusal alanda yeni düzenlemeler,
-Vergi,borç ve kredilerin yeniden yapılandırılması,
-Mevcut düzene uyum sağlayanların daha güç kazanması, sağlayamamış olan kurum ve kuruluşların şirketlerin kapanması,
-Teknolojinin hayatın her alanında kullanılması , (Sanal para , robot teknolojisi vb)
-İklim değişiklikleri,
-Doğal afetler ,
-Savaşlar( 1147 yılında Jüpiter, Satürn, Pluto yine bir toprak elementi burcu olan boğadaydı ve Haçlı seferleri başladı.Özellikle Ortadoğuda hareketli zamanların yaşanacağı varsayılabilir.)
-Diktatör ve zalim yöneticilerin çıkması ,
-Askeri harekatlar ,
-Uzay ve teknoloji alanında gelişmeler, UFO olaylarının artması ve saklı gerçeklerin açıklanması,
-Gizli örgütlerin kurulması,
-Politik arenada arka plan işler, entrikalar ve skandallar,
-Terör olayları,
-Otoriteye baş kaldırma eylemleri,
-İnsanların teknolojik aletler yoluyla etki altında bırakılması ve giderek yalnızlaşması….Satürn Pluto kavuşumu majisyenlerde çok görülür.Günümüzde artık maji teknolojik aletlerle subliminal mesajlar ve belli frekanslar yollanarak yapılyor.Bunun etkilerini mavi balina adlı bilgisayar oyununu oynadıktan sonra intihar eden gençlerde gördük.İntihar olayları bu dönemde artabilir.
-Özellikle bilinen tarihi değiştirecek nitelikte arkeolojik keşifler,
-Satürn Pluto Jüpiter kanser vakalarında artışla da alakalıdır.Uzun yaşam ve sağlıkla ilgili bu alanda yeni buluşlar,
-Salgın hastalıklar ve buna bağlı ölümler ,( 1347 yılındaki veba salgını Satürn , Mars , Jüpiter kavuşumda olmuştu .)
-Cinsel suçlara karşı yeni kanunlar (Kimyasal hadım gibi)
-Uçak kazaları ,
-Yanardağ faaliyetleri ,
-Yabancılar ve göç sorunları ,
-Üniversiteler ve akademisyenlerle ilgili olaylar,
-Jüpiter din ve inançları , Satürn , Pluto ise mevcut düzenin yıkılışını ya da değişimini ifade eder .Bu dönemde Vatikan etkisini yitirmeye başlayabilir.
-Kanun değişiklikleri ,
-Liderlerin vefatı ve buna bağlı düzen değişiklikleri …

Aslında tarih değil, hatalar tekerrür eder.Hangi gezegensel etki altında olursak olalım, bireysel olarak herkes önce kendine, sonra ailesine, sonra topluma , ondan sonra da içinde yaşadığı dünyaya karşı olan vazifelerini yapmak zorundadır.Bu süreçler artık ektiğimizi biçme zamanlarıdır. Çürümüş, bozulmuş, yozlaşmış ne varsa ya rehabilite etmeliyiz, ya da yıkıp , yeni bir düzen oluşturmalıyız.Satürn sorumluluk alma ve elini taşın altına koyma zamanlarıdır.Pluto bunu yapmak için gerekli olan gücü, değişim ve dönüşüm isteğini bizlere verecektir.Değişime direnenler ise krizlerle, yetersizlik hisleriyle , zorluklarla,güç ve acziyet deneyimleriyle başa çıkmak zorunda kalır.Seçim sizin…

Keyifli okumalar dilerim.Bütünün hayrına olsun…
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz.

Aslıhan K.(Astrodata)
Ocak 2019

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!