ASTROLOGLARIN YANLIŞLARI

Başlıktan da anlaşılacağı gibi astrolog unvanını kullanan kişilerin de maalesef zaman, zaman yaptıkları bir sürü yanlış vardır. Bu yanlışlar tabii ki, genel olarak eğitimsizliğe dayanır. Ancak bu eğitimli olanların da asla yanlış yapmayacağı anlamına gelmez. Bazen işin içine ego karışır ve astrolog büyük bir hataya düşüp, bilmediği bir konuda ahkam kesmeye kalkıverir. Bazense iyi anlayamadığı bir konuyu yanlış yorumlayabilir. Horoskop’un genel yorumunda astrologların ayrı,ayrı şeyler söylemeleri söz konusu olamaz çünkü, astrolojinin genel tanımlamalarından ayrı bir şeyler söylemek tamamen atmaca olur.
Bir bayanın horoskopunda yedince evde ve kötü açıları olan Satürn’ü yorumlarken, bu kişiye herhalde hiçbir astrolog erkenden evleneceğini söyleyemez.

Ancak gelecek tahminlerinde, hele hele Mundane astrolojide durum tamamen farklıdır. Bu yazıyı kaleme almamdaki en büyük nedenlerden biri de sitemi yakından takip eden iyi niyetli kişileri uyarmaktır. Yazıyı okuyunca hem Mundane üzerinde biraz bilgi sahibi olacak, hem de jeopolitik astrolojinin ülkemizde maalesef iyi bilinmediğini anlamış olacaksınız. Yılbaşlarında veya önemli zamanlarda her ülkede olduğu gibi, bizde de o sene veya o olay için kehanette bulunmak medya tik bir adet haline gelmiştir. Bir veya birden fazla astrolog çıkar ve bir sürü yuvarlak şeyler söyler. Konu daha sonra unutulmasa, bu söylenenlerin hiçte tutarlı şeyler olmadıkları anlaşılacaktır ama ne yazık ki zamanla unutulur. Bir ülkenin geleceği hakkında tahminde bulunan astroloğun burada yaptığı şey maalesef o ülkenin horoskopunu temel baz olarak ele alarak transitlerini ve progreslerini yorumlamaktan öte bir şey değildir. Oysa Raphael’in 1910 yılında yazdığı Mundane Astroloji kitabından vereceğim bölüm sizlere bir ülkenin geleceği hakkında rahatça ahkam kesmenin ne kadar zor olduğunu anlatacaktır.

Mundane Haritalar

Yıl boyunca,değişik zamanlar için çeşitli horoskoplar veya gök tasvirleri hazırlanır. Bunlarla dünyanın farklı ulusları için kehanetlerde bulunulur. Bu horoskoplara MUNDANE HOROSCOPES denilir. Mundane çeşitleri şunlardır:

I – Quarterly Horoscope ( Üç aylık haritalar )

Bunlar Güneşin dört kardinal ,yani öncü burca giriş anları için yapılan haritalardır. ( Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ) Bu burçlar ” Girişler ” olarak adlandırılırlar. İdare ettikleri süreler giriş anındaki Ascendanta bağlıdır. Eğer bir kardinal burç yükseliyorsa harita sadece üç ay tesir eder. Şayet fiks burç yükseliyorsa haritanın etkisi takip eden 12 aya yansır. Ve eğer mobil burç yükseliyorsa etkisi altı ay sürer.

II- Lunations ( Tutulumlar )

Bunlar yıl boyunca her Yeniay ve Dolunay için çıkarılan haritalardır. İki şekilde incelenirler. İlki,her Yeniay ve dolunaydaki planetler konum ve aspektlere göre yapılır. İkincisi, her Yeniay ve Dolunayın planetler konumunun evvelki üç aylık horoskopuna havale edilerek yapılır. Üç aylık horoskoplar saatin akrebine benzerken, Tutulumlar yelkovan gibidirler. Lunation haritanın gücü tecrübeye bağlıdır. Genel kanıya göre, eğer Yeniay, Güneşin Koç burcuna girişine yakın düşerse,sonraki dolunaylar iyi olur. Lunationların periyotları bir aydır.

III- Güneş Tutulmaları

Kısmi Güneş tutulmasında, yeniay veya Dolunay zamanı için çıkarılmış haritalar vardır. Onlar tutulmanın merkezi zamanı için hesaplanmazlar fakat,tam yeniay anına göre çıkartılırlar. Bu haritalar çok önemlidirler. Tutulmanın süresine göre, etkileri yıllarca sürebilir. Özellikle tutulmanın net olarak görüldüğü ülkelerde ve de tutulmanın düştüğü burcun idare ettiği yerlerde çok kuvvetlidirler. Bunların ayrıca burçların 36 Dekanatında da özel tesirleri vardır. Bu sonraki kısımlarda anlatılacaktır.

IV- Ay Tutulmaları

Bu haritalar Ay’ın tutulma zamanları için hazırlanırlar. Gerçekte Dolunaylar ve Dolunayın tam ortası ele alınmıştır. Tutulmanın ortası değil. Bu haritalar da önemlidirler fakat,Güneş tutulmalarından daha az dikkate değerler. Tutulmanın saat süresine göre bir periyoda sahiptirler. Etkileri Güneş tutulmasına benzer. Başlıca tutulmanın net olarak görüldüğü ülkelerle,düştüğü burcun idare ettiği ülkelerde etkilidirler. Ay tutulmasının burçların çeşitli Dekanat’larındaki özel tesirleri ,daha sonra anlatılacaktır.

V- Planeter Kavuşumlar ve Zıtlıklar

Bu haritalar Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün kavuşumları ve zıtlıkları için çizilirler. Bu planetlerin burç ve ev konumları not edilir. Onlar aşırı konfigürasyonlardır. Etkileri çok belirgindir ve süreklidir.

Yukarıdaki bölüm sizlere herhalde medyatik astrolojiyle gerçek Jeopolitik astrolojinin ne kadar farklı olduğu hakkında fikir vermiştir sanırım. Ülkemizde bölümün başında anlatılan haritaları çizip, yorumlayacak kadar bilgi sahibi bir astroloğun olduğunu hiç sanmıyorum.
Şimdi gelelim gelecek hakkındaki yanlış kehanetlere: Tabii, yine bizde de bir sürü yanlış tahmin yürür, gider. Ancak amacım kişisel olarak astrolog eleştirmek olmadığından, sizlere çok değerli bir Avustralyalı astrolog M.E. Coleman’ın Transitler Kitabındaki bir bölümden pasajlar aktaracağım.

Kıyamet Gününün Çanları

Bugünün önde gelen astroloji ders kitaplarında öğrencilerin özellikle gelecek hakkında söylediklerinden dolayı çok büyük bir sorumluluk aldıkları yolunda uyarılar var. Aşağıdaki “korkunç kehanetler” listesindeki hikayeleri ibret için özellikle topladım. Gelecek zaman ekinin özellikle ve birçok kere kullanılmasına dikkatinizin çekileceğinden eminim. Bu tabii ki, zaten belli bir olumsuz his yöneten “kehanet”in etkisini daha da kötüleştiriyor, çünkü gelecek olan felaketten kesinlikle kaçınılmayacağı izlenimini yaratıyor. Üstelik bunlar bir de zaten heyecanlı ve kolay inanan kişilere davranışları olumsuzlaşıp korkak olmaya başlıyorlar ve başlarına mutlaka bir aksilik geliyor. Bu da kehanetin en azından biraz “doğru” olduğunu kanıtlar gibi gözüküyor. Şunu da eklemem gerekir ki, bu “korkunç kehanetlerde bulunan kişiler, kendilerinin gerçek birer astrolog olduklarını ve kesinlikle falcı veya kahin olmadıklarını savunmuşlardır. Bu vakalar gerçek hayattan alıntıdır. Zararın nedeni tamamıyla yanlış bir ifadenin bilimsel gibi gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. 2. vakada sözü geçen sözde astrolog, ayrıca hukuki cezayı hak etmiştir, çünkü müşterisinden esasta var olmayan bir akli rahatsızlığı tedavi etmek için 500$ ‘dan fazla para isteyip bilimi şahsi çıkarlarına alet etmiştir.

Korkunç Kehanet 1

(Müşteri o zamanlar 18 yaşında bir kızmış)
“Birkaç kere evleneceksiniz ve üç çocuğunuz olacak. On yaşına geldiğinde,içlerinden biri ölecek.” Bu müşteri 30 yaşına kadar iki kere evlenmiş ve gerçekten üç. çocuk annesi olmuş. Esasında üçüz bebekleri olmuş. 10 yaşlarını sürerlerken, onlarla beraber ikinci kocasının ailesini ziyaret etmek üzere Avrupa’ya uçması gerekmiş. Ve pek tabii ki, fazlasıyla heyecan ve korkuyla. Ve kehanetin ilk bölümleri gerçekleştiği için senelerce ümitsizlik ve çaresizlik içinde yaşamış. Sonuç ? Tabii ki, trajedi değil. Kehanetin dayanak noktası ne idi? Sadece haritasına göre Plüton beşinci evine geçişi!

Korkunç Kehanet 2

(Müşteri zekâsı normal bir olgun kadın)
“Doğum durumunuzun gösterdiğine ‘göre, önümüzdeki dört ay içinde sinirsel bir rahatsızlık geçirip, şizofrenik olacaksınız. Bu durumu önlemek için benimle yeni bir seansa başlamanız lazım ki, size bu şartları engellemeyi öğretebileyim. Zaten bu size sadece 500$’a mal olacak! Sonuç? Bu kadının kolayca aldatılmamasının yardımıyla hiçbir ruhsal bozukluk, görülmedi. Kehanetin dayanak noktası neydi? Sadece haritasında görülen Ay ve Pluto arasındaki uyumsuz açı!

Korkunç Kehanet 3

(Müşteri o zamanlar 22′sinde plan genç bir kadın)
“51 yaşında çok ciddi bir akciğer hastalığından dolayı öleceksiniz.” Kehanetin gerçekleme tarihine yaklaşık olarak daha 30 sene olduğu İçin, kontrol olanağı yoktur ve bu kehanette bulunan o yüzden güvencede sayılırdı. Buna rağmen, eğer müşteri ondan daha güvenilir birisine gitmeyip bu bilginin doğru olmadığını anlamasaydı, belli bir korku tepkisi oluşturup gerçekten bazı ciddi sağlıksal problemlerin başlamasına neden olabilirdi. Kehanetin dayanağı neydi? Sadece bir İkizler yükseleni.

Korkunç Kehanet 4

(Bir derginin “Yıldız falı” sütunundan bir alıntı)
Bu bana bir müşterim tarafından bildirildiği için duyduğum şekliyle aktaracağım. Müşterim (telefonda): “Avrupa’da tatilini geçiren bir arkadaşım bana telefon edip onu dehşete düşüren bir şey söyledi. Feci derecede endişeli bir hali vardı. Bana bir kadın dergisinde bütün Boğaların önümüzdeki hafta İçinde korkunç trafik kazaları geçireceklerini okuduğunu söyledi. Bunu o kadar ciddiye almış ki, araba kullanmaktan korktuğu gibi Sydney’den telefon edip onu almamı rica etti.”

Ben: “Eğer bu sözde “kehanetin tam” olarak gerçekleşmesi söz konusu olursa dünyanın toplam nüfusunun on ikide birinin bu hafta çok ciddi trafik kazaları geçirmesi gerekiyor. Ve tek başına bir trafik kazası yapmanın hemen, hemen imkansız olması nedeniyle geri kalan yüzde on birinin büyük bir kısmının da zarar görecekleri bütün masumiyetlerine rağmen kesindir.” Basında çıkan bu tip fazlasıyla genelleştirilmiş kehanetler hem tehlikeli, hem de anlamsızdır. Bundan da kötüsü, eğer bu sütunların okuyucuları sizin arkadaşınız gibi çabuk etkilenebilen kişilerse onların yorumlarını kendileri de yapabilir ve rahatsız olabilirler.” “Benim kanımca, ciddi astroloji hiçbir şekilde kaderci olmamalıdır. Belli durumların süratle gerçekleşeceğini veya insanın serbest iradesinin yaşamının yolunu kontrol etmekte güçsüz kalacağını kesinlikle öngörmemelidir.” Peki diyelim ki. Boğa burcundaki bu hanım çok fazlasıyla saf veya “yıldız falı” şu durumda başarıları biraz abarttı. Buna rağmen, onu isteye sürükleyen etki herkese tahmin yapanlar olduğu kadar sadece kendi özel ilgi alanı olduğu için astrolojik çalışmalarla uğraşanlara da esasında ateşle oynadıklarını hatırlatmalıdır.

Müşterinize bir şeyi söylemeden önce kendinizi onun yerine koyup, bunun size yapabileceği etkiyi talimin etmeye çalışın. Kendinizi bir falcıya gitmiş ve ondan önümüzdeki hafta kötü bir araba kazası geçireceğinizi öğrenmiş farz edin. Ve bunun söyleyiş tarzının da sanki gelecekten direk bir hatla bağlantı kurduğu izlenimini verdiğini düşünün. Eğer bu kehanete yarı yarıya inanmışsanız, direksiyonun başına her geçişinizde ciddi sürüş hataları yapmaya programlanmış olacaksınız ve bunun nedeni de içinizde hep varolan, fakat bastırılmış bir korku olacaktır.

Ona tam inanacak kadar çabuk etkilenen biriyseniz, bir kaza yapacağınız hemen, hemen kesin demektir. Ve de bir kaza gördüğünüz zaman, sürekli ağrıyan başınızı bilmiş, bilmiş sallayıp kehanetin ne kadar geniş bir alana yayıldığını düşüneceksiniz. Avustralya’nın yerlileri bu teknik için, özel kelimeler kullanıyorlar. Bunun adına. “Kemiği göstermek” deniyor. Eğer bir Kabilede kuralları ihlal eden birisine kemik gösterilirse, bu kişi ölüyor. Çabucak. Ve de daha önceleri ona ölüm nedeni olarak söylenen şekilde. Bizler gibi endüstrileşmiş toplumlarda yasayanların bu şekilde karşılık verecek kadar mükemmelleşmiş olduğumuzu sakın düşünmeyin. Herkes ne kadar akıllı veya dayanıklı olursa olsun belli ölçülerde etkilenebilir. Ve dehşet uyandıran olumsuz “kehanetler” de bulunmaya devam edenler var.

Kısa süre önce bir müşterim bana şöyle bir şey anlatmıştı. Bir kahinin ziyaretine gitmiş ve Jaguar marka arabasını da evin önüne park etmiş. Ziyareti esnasında “kahin”le aralarında şöyle bir konuşma geçmiş: “Bu sizin arabanız mı?”….. “evet”…..”Noel’den bir hafta önce bu arabanın ön koltuğunda iki bacağı birden kopmuş bir adam görüyorum. Bu hanım daha fazla mutlu! Haber dinlemek istemeyip orayı terk etmiş, fakat gene de arabasını hemen satmış. Sonrada, Noel’den önceki araba kazalarının listesini çıkarmış. Kendisine söylenen türde bir kaza tabii ki yokmuş.” Bazı insanları bu cins kehanetlerde bulunmaya ve bu konularda uzmanlaşmaya iten psikolojik güdüyü saptamak oldukça sor. Muhtemelen bunlar kendi olumsuzluk veya güvensizlik gibi başka, insanları panik etmek ve rahatsız etmekle tatmin bulan özelliklerdir.

Ruhsal rahatsızlığa ve korkuya neden olan Kehanetlerin gerçekten çok tehlikeli oldukları üzerinde bu kadar durmanın nedeni astroloji bilimine yeni katılanların çoğunun bu riskleri tam olarak farkında olmamalarıdır. Bunun yanı sıra, söylemek ve önermek istediğim kesinlikle gerçekleri bastırmanız ve ilerde dert olmaya, aday kanunen üzerinden uçarak geçmeniz değildir. Fakat, yorumları ifade etmenin birçok olumlu ve cesaretlendirici yolları vardır.

Müşterilere (daha önce de gördüğümüz gibi) her zaman gelecekteki olaylarla karşılaştıklarında serbest iradelerinin varlığını hatırlatılmalıdır ve hatırlatılması gereken başka bir şey de kişisel seçimdi. Yüksek bilgiye sahip astrologların binlerce senedir uydukları bu kurallara uymayan her kişi diğerlerinin hayatlarıyla oynamış olur. Ve bazen çok kötü sonuçlara yol açabilir.

Birkaç sene önce sözde bir astrologun yanlış uygulaması sonucu meydana gelen korkunç bir olayı buna kesin olarak anlatmalı istiyorum. Söz konusu müşteri elli ” yaşlarına yeni girmiş bir hanımdı. Hayatının en kötü aşk hayatını yaşamış, ve ikinci kocasından boşanmıştı. Bu sözde astroloğa gitmesinin nedeni de yeni bir koca bulmak yolunda öğütler almaktı. Ona sözlenen kehanetlerin hiçbiri astrolojik bir çizelgeye dayandırılabilecek cinsten değildi. Ona söylene göre onun yaşında yeniden evlenmek için hiçbir umut olmadığı gibi hayatında bundan sonra kesinlikle hiçbir erkek olmayacaktı.

İki gün sonra, kadın fazla miktarda uyku hapı yutmak suretiyle intihar etti. Çizelge başucunda bulundu ve polis bir soruşturma başlattı. Kahin olduğunu iddia eden astrolog bir daha dönmemek üzere Avustralya’yı terk etti. Fakat iyi olan şey astrolog alanında onlar gibi bilgisiz ve yıkıcı kahinlerin olmasının bir kural değil sadece istisna olmasıdır, fakat o az zümrenin bile, bulunması bazı kimselerin astrolojiye korku ve titremelerle bakmaları ve genellikle “lütfen kötü bir şey söylemeyin!” türü şeyler haykırmalarını açıklıyor. Buna ek olarak da, astroloji biliminin yüceliğini alaya, almak ve kösteklemek isteyenlere malzeme sağlıyor.

Benim kanımca. Kişinin yıldız haritası bir korku gösterisine bilet değil aydınlatıcı ve heyecan verici bir deneyim olmalıdır. Evet, gelecek tahminini doğru perspektifine oturttuğumuza, yani doğum çizelgesinde gösterilen potansiyellerin kullanımını ve istismarını gördüğümüze göre, yarının kapılarını açmaya, gelecekteki yolu gösteren yıldızları incelemeye, gelecekteki hareketlerimizde şu ya da bu konuya eğilmemizi öğütleyen yıldızlar gözlemeye, umudu besleyip, hırsı engellemeye hazırız demektir ve tabii onları nasıl ve niye yaptığına.

Evet. Yukarıda okuduğunuz bölüm de herhalde sizlere astrologların yaptığı bazı yanlışlar hakkında da fikir vermiştir sanırım. Bu yazıya daha sonraki bir zamanda Sinastri vb. astroloji konularında da devam edeceğim. Horoskop’un genel yorumunda astrologların ayrı, ayrı şeyler söylemeleri söz konusu olamaz çünkü, astrolojinin genel tanımlamalarından ayrı bir şeyler söylemek tamamen atmaca olur.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!