MERKÜR RETROSU

Bu yazının yazılmasındaki amaç son yıllarda gerçek astrologlar tarafından medyatik astrologlar diye adlandırılan bazı astrologların konu hakkındaki abartılarını ve bilgi eksikliklerini düzeltmektir. Maalesef artık moda olduğu üzre çeşitli gazete ve dergilerde “Bugün Merkür retrosu başlıyor. Bu süre içinde yazışmalardan, sözleşmelerden, bazı yolculuklardan uzak durun. Yeni işlere girişmeyin” gibi fal saçmalıkları iyice artmaya başlamıştır.

Astrolojik açıdan bu zırvaların düzeltilmesi gerekir ve bu her ciddi astroloğun da öğrencilerine veya astroloji meraklılarına anlatması gerekli olan bir konudur bu. Retrograd kelimesinin anlamı geri gitmektir. Retronun astrolojik olarak tarifi ise, bir planetin seyrettiği yönü değiştirerek ters istikametteki yöne gitmesi hali,yanı geri gitmesi olarak ifade edilir.

Gök günlüklerinde büyük R harfi ile gösterilir. Hiçbir hareket yapmadığı nadir zamanlarda istasyonel olarak kalır ve buda büyük S harfi ile gösterilir. Planet düzeldiğinde ise direkt anlamına gelen büyük D harfi ile belirtilir. Ancak astronomik olarak da bilindiği gibi hiçbir planet gerçekten geri gitmez. Bu optik bir yanılgıdır. Yani yeryüzünden bakıldığı zaman planet geri gidiyormuş gibi görünür. Astrolojik açıdan planetlerin retroları gerçekten çok önemlidir ve her planetin retrosu o planetin içerdiği konulardaki gecikmeleri, zorlukları ve enerjisini istediği gibi kullanamadığı anlamına gelir.

Konumuz burada retroları geniş bir biçimde anlatmak olmadığı için biz hemen Merkür’ün retrosuna dönelim. Ciddi ve bilimsel astroloji kitaplarında ve ansiklopedilerinde her planetin retrosunda olduğu gibi Merkür retrosu da anlatılmıştır tabii. Bunu kısaca özetlemeden önce Merkür’ün konularına bir değinmemiz gerekir. Merkür bir yıldız haritasında her türlü iletişimi yöneten planettir. Yine tüm ticaret hayatı da Merkür’den sorulur. Yazarlar, iletişimciler, reklamcılar, avukatlar, gazeteciler, sekreterler, muhasebeciler, eğitmenler, tüccarlar, spikerler, eleştirmenler, postacılar, aracılar, Merkür sinir sistemini de yönettiğinden nörologlar, bu planetin etkisi altındadırlar. Kısa yolculuklar, akrabalar, yakın çevre ilişkileri hep Merküriyen konulardır. Biyolojik olarak da sinir sistemi, akciğerler, kulaklar, eller ve kollar bu planet tarafından yönetilir.

Şimdi gelelim Merkür retrosunun kişiye neler getirdiğine. Bilimsel astroloji kitapları Merkür’ün retrosundan bahsederken daima horoskop da Merkür’ü retro olanlar diye bir ifade kullanır. (Bu bahsedilen Merkür tamamen kişinin kendi yıldız haritasındaki Merkür’dür ve medyatik astrologların bahsettiği genel anlamdaki Merkür’le karıştırılmamalıdır.) Horoskopta Merkür geri gidiyorsa başlığı altında söylenenler kısaca şöyle özetlenebilir: Başta kişinin düşünce ile olan ilişkilerinde yavaşlama olur. Bu konum aşırı düşünce ve dikkat verir. Öğrenimi yavaştır. Bu kişiler iyice düşündükleri konularda bili bir daha düşünürler. Bu konumdaki bazı çocukların retro düzelmeden eğitim ve öğrenim zorlukları çektikleri bilinir. Veriler çoğaltılabilir ama, bizim amacımızı saptırır. Bizim burada anlatmak istediğimiz her şeyden önce medyatiklerin anlattıkları zırvaları düzeltmek olduğu için kısa kesmek zorundayız.

Yazımızın başında da belirttiğim gibi “Bugün Merkür retrosu başlıyor. Bu süre içinde yazışmalardan, sözleşmelerden, bazı yolculuklardan uzak durun. Yeni işlere girişmeyin” cümlelerinin bir genelleme yapmaktan başka hiçbir bilimsel özelliği yoktur. Bunlar Merkür retrosunu bir Merkür transiti gibi çalıştırmaktan öteye gitmez. Yani uzun lafın kısası, yıldız haritasında Merkür’ü kötü konumda veya temel harita da Merkür retrosu olmayanları, haritalarındaki Merkür’e halen retro yapan Merkür’ün kötü bir transit oluşturmadığı kimseleri etkilemez. Zaten mantıksal olarak da şöyle bir soru sorulabilir. Peki bu retro doğrulana kadar hiç kimse mi sözleşme, anlaşma ,iletişimle ilgili işler yapmıyor ? Yapanlar da başarısız mı? Tabii ki hayır. Merkür retro yapıyor diye iletişim ve ticaretle ilgili hiçbir iş yapılmamasının tavsiye edilmesi, hele hele bir de iyice abartılması tam bir safsata ve fal saçmalığından başka bir şey değildir.

Bir zamanlar bende medyada uzman astrolog olarak görev yaptım. Ama o zamanlar kimsenin Merkür retrosundan haberi yoktu doğrusu. Biz bildiğimiz halde yazmazdık şu retroyu. Şimdi güya son derece bilgili ve diplomalı astrologlar çok arttı ya (?)

Peki halen retro olan Merkür için söylenenler neden saçmadır, neye göre saçmadır. Bunu izah ettim. Gerçek olan tarafları yok mu? Var tabii. Dediğim gibi halen retro olan bir Merkür’ü kişiye özel bir transit gibi çalıştırırsanız bunlar doğru ve tutarlı olur. Ama o zaman astroloğun yaptığı bir transit yorumdur ve kişiye özeldir. Bunu müşterisinin yıldız haritasındaki Merkür’ün konumuna göre yaparsa işlem normal. Her şeye rağmen medyatiklerin bu yarım yamalak yorumları sağlam bir zemin üzerine oturtulamaz mı? Tabii ki oturtulur. Gel gelelim bu hem astroloji, hem de medya deneyimini beraberce ister. (Bu yazının yazıldığı dönemde) Örneğin şu son Merkür retrosunu ele alalım. Merkür 5 Nisan gecesinin son saatlerinde Boğa burcuna girdi ve 10 Haziran gecesinin son saatine kadar da Boğa burcunda kalacak. Retroya 26 nisan da başladı 19 Mayıs gecesinin ileri saatlerinde ise retro düzelecek. Ben takip etmiyorum ama yaygara başlamıştır bile “Efendim Merkür retrosu….” diye.

Şimdi bir medyatik astroloğun ne yazması lazım? Bence her şeyden önce şunları düşünmesi gerekir: Retro Boğa burcunda olduğu için doğal olarak boğa burcunda Merkür’ü bulunanlara retro Merkür bir süre boyunca mutlaka iki-üç gün kavuşum transiti yapacak. Aynı şekilde boğanın zıttı olan Akrep burcunda Merkür’ü olanlara da yine iki-üç gün karşıt açılı transit yapacak. Tabii birde bu burçların kare açılar alacak olan, yani Merkür’ü Aslan ve Kova burçlarında olanlar var. Bunlara da aynı Merkür retrosu iki-üç gün kare açılı transit yapacağından benim neler yazmam gerekir. Bu mantık ve gidişat birazcık da olsa daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Çünkü unutmamak gerekir ki birde Merkür’ü kendi burcunun komşu burçlarında olanlar var. Her dört burç içinde bir öz, iki de komşu burçtaki Merkür’ü sayınca zaten burç adedi 12 olur. Böylece Merkür retrosunu da dilediğiniz gibi yorumlarsınız. Ancak ne yapılırsa yapılsın herkesin yıldız haritasındaki Merkürlerin konumu farklı olacağından söylenilenler kişiden kişiye göre tutarsız olacaktır. Çünkü retronun devam ettiği tarihlerin dışında kalan Boğa burçlular da var. Aslında onu da ayarlayabilmek bir yöntem işi. Ne var ki demin de yazdığım gibi deneyim ve bilgi ister. Bunu da bilimselleştirmek için Boğa burcunun ikinci on gününde doğanlar gibi detaylandırmaları daha da uygun olur. Ancak yakıştırma sözcüklerle retronun getireceği zorluklar anlatılırken birçok kişinin bu konum kendi Merkür’üne denk gelir mi? gelir.

Zaten medyanın şişirmelerine şartlandırılmış olan vatandaşın artık Merkür retrosunu bir umacı gibi görmekten başka şansı kalmaz. Bu her gün ne yapması gerektiğini yıldız falı sütunlarından takip eden saf kişilere yeter ama astrolojiden biraz anlayan birinin bu zırvalara kulak asmaması gerekir. “ Tekrarda yarar vardır” ilkesinden hareketle yineleyelim. Kendi kişisel yıldız haritasındaki Merkür’e sert bir transit getirmeyen retro Merkür’den kimse korkmasın. Korkulacak gerçek şey medyatik astrologların sansasyonel ve sözde edebi sözcükleridir. Oldu olacak bizde medyatikleri taklit edip yazıyı şöyle bitirelim. Örneğin: “Boğa burcunun ikinci on gününde doğanlar retro Merkür’ün her ne kadar etkisi altındaysalar da, bugün imzalamayı düşündükleri senet ve çeklerin getireceği zorluklardan bilinçli davranışları sayesinde kurtulabilirler. Yada “Aman dikkat !” Bugün sevdiğiniz kişiye armağan etmeyi düşündüğünüz şeyi almanın hiç ideal olmadığı bir gün. Alışverişten önce adamakıllı düşünmeniz gerekiyor. Veya daha etkileyici olarak “ Ondan aldığınız tüm olumlu elektriğe rağmen, içiniz kan ağlasa da bugün kalbinize taş basıp sevdiğiniz kişiyle iletişim kurmamaya özen göstermelisiniz.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!