ASTROLOJİ KARŞITI TEORİLER

Astrolojinin ortaya çıktığı zamandan bu yana bir o kadar da ileri sürülmüş aleyhine teoriler vardır. Bunlardan bazılarını burada ele almayacağız. Çünkü astrolojinin şeytan işi olduğunu ileri süren, astrolojiyi büyücülüğe bağlayan kilise iddiaları tamamen dinsel nedenlere dayanır ve bunlar engizisyon döneminin arazlarıdır. Aynı şekilde Hitler Almanya’sında astrolojinin yasaklanışınında politik nedenlere dayandığı bilinir. Bütün bunlar bir yana bizi alakadar eden müspet bilimin ileri attığı teorilerdir. Zaman zaman ortaya atılan bu bilimsel teorilerde durmadan yinelenen şu ortak öğeler vardır:
1- Astrologlar Yerküre’nin evrenin merkezi olduğuna inanırlar. Bu inanca dayalı olarak astrolojiyle ilgili bütün hesaplamalar Güneş’in, planetlerin ve yıldız kümelerinin Yerküre çevresinde döndüğü kabul edilerek yapılır.

Cevap: Astrologların böyle bir inanışları yoktur. Tabii ki, her astrolog Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü bilir, Hesaplamalar Geocentric denen Yerküre temel bazlı sisteme göre yapılır ama bunun Helicentric(Güneş temel bazlı) sistemi inkar etmekle hiç bir alakası yoktur.

2- Zodyak kuşağını oluşturan yıldız kümeleri yalnızca Yerküre’den bakılınca çeşitli hayvan vb. gibi şekillere benzerler. Oysa bunların astrologların söyledikleri şekillerle alakası yoktur.

Cevap: Zaten alakası olması da gerekmez. Takımyıldızlardaki bazı yıldız gruplarındaki yıldızların çeşitli şekillere benzetilişleri bir tasvirden ve bazı mitolojik kavramlardan öte değildir.

3- Astrologlar Zodyağın 12 burcu olduğunu ve Güneş’in her birinde 1 ay bulunduğunu iddia ederler. Oysa Zodyak üzerinde 13 takımyıldız vardır. Yılancı adı verilen 13. burç hesaba katılmamıştır.

Cevap: Astrologlarca da bilinen 90 takımyıldız vardır. Bunların içinde bulunan ve sabit yıldız ismini alan yıldızlar da astrolojinin kapsamındadırlar. Ancak astrolojiyi alakadar eden Zodyak burçları 12 tanedir. !3. Burç diye iddia edilen yılancı Burcu, yine bir İngiliz astronomu tarafından ortaya atılmış ve yine Dünya Astroloji Birliği tarafından bu kavram kaldırılmıştır. Zaten olup olmaması da astrolojiyi alakadar etmemektedir.

4- Astrolojiye göre her burcun bir yönetici bir planeti vardır. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Pluto, Ay ve Güneş. Evet, astrologlar Ay ve Güneş’i de mecburen planet gibi sayarlar çünkü planet sayısı burç sayısından azdır.

Cevap: Astrolojide burçların yönetici planetleri olduğu doğrudur. Ancak Güneş ve Ay astrolojide Işıklar adıyla geçer ve daha özel bir yerleri vardır. Diğer planetlere gelince, Uranüs, Neptün ve Pluto keşfedilmeden önceki astrolojik sistemlerde bu yöneticiler 7 tane idi. Ancak modern astroloji ilerledikçe ve yeni planetler ve gökcisimleri sayısı arttıkça bunlarda çeşitli burçlara yerleştirilmektedirler.

5- Pluto artık planet sayılmamaktadır. Bu durumda akreplerin yönetici tanrısı bundan sonra Plüton(Hades) değil mi? Astrologlar bu konuda burcunun yöneticisi olan Pluto kavramı ne olacak?

Cevap: Yine astronomi ile astrolojiyi birbirine karıştıran bir teori. Plutoyu planet ilan eden de, yıllar sonra planet olmadığına karar verende Astronomi Birliği’dir. Pluto’nun planet olup olmaması astrolojiyi hiç alakadar etmez. O astroloji literatürüne girmiştir ve akrep burcunun ikinci dereceden yöneticisidir.

6. Astroloji bir tür dolandırıcılıktır. Astrolojinin temelini oluşturan tüm bilgiler astronomi biliminden alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin yanlış ellerde yanlış bir yolla halka indirilmesine sebep olan astrologlar, astronominin halkça yanlış anlaşılmasına, yanlış yorumlar yapılmasına ve hatta astronomiye karşı tavır alınmasına sebep olmaktadır.

Cevap: Çok yanlış bir açıklama. Bir kere astroloji temelini astronomiden değil, tam tersine astronomi temelini astrolojiden almıştır. Astronomik gözlem bilgilerinin geçmişini incelediğinizde bunların bazı kehanet amaçları veya belirli inançlar doğrultusunda yapıldığını görürüz. İkinci bölümü gelince; astroloji ile astronominin hem amaçları, hem yaptıkları farklıdır. Hiçbir astrolog astronomiyi hafife almaz ve onu küçümseyip halkın tavır almasına neden olmaz. Siz hiç “ Bırakın bu astronomları. Bunlar saçma şeylerle uğraşıyorlar. Ne bilimiymiş bu?” diyen bir astrologa rastladınız mı? Tabii ki rastlayamazsınız, çünkü hiçbir ciddi astrolog astronominin aleyhinde konuşmaz.

7. Gauquelin isimli bir araştırmacı yaptığı istatistik bir çalışma sonunda, on farklı mesleğe sahip 15560 kişinin burçları ile meslekleri arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını göstermiştir.

Cevap: Çok eksik ve tutarsız bir açıklama. Astrolojinin tüm öğretilerine karşıt olarak işe girişen ve astrolojinin bir saçmalıklar dizisi olduğunu ispatlamaya çalışan Gaugelin eşi ile ortak olarak topladığı 25.000’den fazla insanın doğum verileri üzerinde araştırmalar yapmış Fransız bir psikolog ve istatistikçidir. Yaptığı istatistikler sonucunda kendi de bir astrolog olmuş, araştırmalarının sonucunda “Kozmik Saatler” ile “Astrolojinin Bilimsel Temeli’ isimli kitaplarında jeokozmik ilişkilerin varlığını kanıtlayan bilim adamlarının araştırmalarına da yer vermiştir.

8. Şimdi gelelim daha hala konuşulan sözde en önemli karşıt teoriye; Astrolojiden zerre kadar anlamayan, bu konuyu hiç mi hiç incelememiş bir sürü kişinin dayanak noktası olan ve daha önce bir dergide de yayınlanaka kitap olarak basılan meşhur kaynak şudur: Astroloji Çürütüldü. Lawrence E. Jerome. Türkçeye çeviren; E. Renan Pekünlü, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları: No: 94, Ocak

….. Ve nihayet, 11 Temmuz 1991 tarihinde astrolojiyi çürüten nihai kanıt geldi. O gün, Ay’ın gölgesi batı yarım küresini süpürüp geçmiş ve böylece en uzun süreli Güneş tutulmalarından biri gerçekleşmişti. O gün çok önemli bir gerçek açığa çıktı. Güneş’in, 11 Temmuz 1991 gününde İkizler takımyıldızında bulunduğu anlaşıldı. Oysa bütün astroloji haritaları, yılın o günlerinde Güneş’in Yengeç Takımyıldızında bulunduğunu öne sürmekteydiler. (Bütün burç fallarında, 21-Haziran – 22 Temmuz tarihleri arasında doğmuş kişiler, Yengeç burcunda gösterilir). Astrolojinin temel dayanağı çökmüştü. Astrologlar, Yer’in dönme ekseninin yalpalamasının (presesyon) yarattığı yer değişimini hesaplarına katmayı unutmuşlardı (!).

Cevap: Uzun uzun tartışmayı gerektirecek hiç önemli bir şey yok. Bunları yazanlaın sanırım zodyak türlerini şöyle bir gözden geçirmeliri gerekir.
Görüldüğü gibi astrolojinin aleyhinde geliştirilen bir sürü teori ve bunlara verilen de bir o kadar cevap vardır. Ne yazık ki yazımın kapasitesi bunların tamamına yetecek ebatta değil.

Not: Bu tartışmalar böyle gider. Ama ben sıkıldım yahu! Bana ne? Veya astrologlara ne? Astronomlar astrolojiye inanmıyormuş. Çok da umurumda idi yani!!! Bazı astrologlar gidip astronomi öğreneceklerine, astronomlar artık akıllanıp astroloji öğrenseler ya !!!

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!