TRANSNEPTÜNYEN PLANETLER

Koç Noktası

00° öncü burç (kadran üstünde; 90 ° – diğer sistemlerde T üzerinde 00 °) Koç Noktası genel toplumsal temasları anlatmak için kullanılır, toplumsal tutum, kamu sektörü, dış dünya, bölünmeler, kişiliksiz bağlantılar – ya da bir kişi ile bir sokakta karşılaşmak. “kişisel anlamda” toplumun dikkatini açılar veya yönler ile bir kişinin üzerine odaklar. .

Cupido

Cupido “aile öyküsünü” aile dinamiklerini temsil eder; bunun uzantısı olarak aile kökenini gösterir. (Daha sonra, eşi veya ailesini) Aynı zamanda beraberlik veya birlik duygularını gösterir, buna bağlantılı olayları, ikamet veya özellikle gayrimenkul ve evi gösterir. Cupido’da sanatsal bir yön vardır. Dolayısıyla güzellik ve sanatçılığı veya zanaatkâr ile teması ve takdir etmeyi/edilmeyi gösterir.

Hades

Hades geçmişten gelen çocuklukla teması, antik geçmişi “geçmiş yaşamları” temsil eder. Kişide mevcut sorunların nedensellik açısından anlaşılması için kişinin köklerini ayrıntıyla araştırma enerjisini verir. Böylece o: önemsiz gibi görünen ayrıntılara dikkat etme, geri dönüşüm, hata, araştırma ve psikoloji keşifleriyle ilgili araştırma yeteneği verir. Yeraltı Tanrısı olarak Hades, yeraltı şehirleri ve metrolar ile “yolculuk” kavramları ile bağlantılı düşünüldüğünde, psikolojik aşağıya iniş- yalnızlık, yoksulluk ve tiksinti reaksiyonuna neden olan şeyleri ya da insanların kronik veya zayıflatıcı koşullarını işaret eder. Çirkinlik, sınıf ayrımları, farkındalık, bakteriler, gizlilik, aşağılanmaya, bayağılık, aşağılık kompleksi – bütün bunlar Hades’in tezahürleridir.

Zeus

Mitolojiye göre, Zeus elinde yıldırım tutan tanrı şekilde resmedilmiştir ve onun bu şekilde güzel sembolize edilmesi, gücün alevini elinde tutan kişi olarak algılanabilir. Zeus güçlü kuvvetleri ile öfke kontrolünü öğrenir, irade geliştirmek, güçlendirmek yanı sıra makineleri, elektrikli el aletlerini, silahları, enerji ve yakıt kaynaklarını işaret eder. (çünkü öfke ve hiddet her an kişiyi ele geçirebilir) Zeus’un güç dengesi ve kontrolünde bir oynaklık var olduğu ve enerji özelliğini yönettiği için bu enerjinin kısıtlanması yönünde de bir dürtü vardır. Kişinin coşku, yaratıcılık veya iradeye yönelik arzularını içerir. Kişi doğru anda doğru hamleler yaparak kurtulur. Örgütsel çaba ve planlama Zeus için çok önemlidir. Ama “Öfkeye yenilmemeli”

Kronus

Kronos yetkili pozisyonları ve kişinin uzman olduğu durumları gösterir, kişi kanun ve yönetmeliklerden bağımsız ama kanun koyucu ve uyumludur. Hükümet liderleri, VIP, yöneticiler ve küçük bürokratlar vs. saygı pozisyonlarını “işletir”. Kronos sayesinde, kişinin yetkinlik sorgulanabilir, Polis veya liderler ile olan görüş ayrılıkları oluşabilir. (Yüksek bir bildirim veya yüksek rütbeler tarafında) Kronos zamanlama ilgili düzenlemelere dikkat çeker.

Apolon

Jüpiter ve İkizlerin evliliğinden olan Apollon bölünmüş enerji ve yetenek katlarını gösterir, daha fazla zaman, enerji ve yeteneklerin ortaya çıkmasını talep eder – zorluklarla daha güçlü enerji ile mücadele etme iradesini genişletir. Kariyer fırsatları, uzun soluklu işleri, müşterilerle etkileşimleri ve entegrasyon testi ile birlikte Apollon, yabancı kaynaklı potansiyellere aracılık yapar. Zorlu şartlarda daha çok potansiyel açığa çıkar.

Admetus

Admetus’un glifine dikkat edin. “Küresel Haç” şeklindedir. Sembolün etrafındaki daire- sabır ve hayal kırıklığını içinde barındırır. Admetus gecikmeler ve engeller getirerek meselelerin yavaş ilerlemesine sebep olur. (çivi ısırma ve dişleri gıcırdatma gibi) birçok başka test vardır ve bu bekleme zamanının bir nedeni olduğu anlamına gelir. Biraz daha bekleyin. Azim ve dayanıklılık öğrenilirken insan bazen dayanılmaz veya kabul edilemez koşullarla yüzleşebilir ve Admetus “tahammül” gücünü gösterir. Birine tahammül göstermek ilk anda yumrukları (psikolojik / fiziksel) sıkarak kişinin kendisini perçinleştirmesidir. Kas krampları ve savunma katmanları Admetus ile ilişkilendirilir. Bundan sonra, kaçınma ve geri çekilme gibi mevcut kaynaklara dikkat çeker. Admetus kişinin üzerine düşen görevleri yapmış olduğundan emin olmak ister ve ne zaman hazır olacağını sorgular. Aynı zamanda Admetus: peyzaj, izole veya kırsal yerlerde yerleşim zorluklarına işaret eder. Glifte gösterildiği gibi hammadde (kereste, kumaş, tohum vb şeyler) ve “sert” maddeler (taş, mermer gibi.) ile ilgilidir. Admetus küçük alanlar, çok küçük oda, tabut veya kutulanmış şeyleri işaret ettiğinden kalabalık alanlarda klostrofobik duygular geliştirebilir.

Vulcanus

Gerçekten bir volkan gibi, Vulcanus’un “içinde derin bir yangın” vardır, bu yangın durdurulamaz gücü ile fırlayan bir patlayıcı kuvvet niteliğindedir. Bu hem içten hem dıştan görünmez ve soyut güçlerle bizi temas içine sokar. Kişi kendisini bir şey yapmak “zorunda” gibi hisseder ama ne zaman, neden ve ne şekilde olduğunu bilemeyebilir. İçinde kontrol edilemez dürtüsel bir tanrısal güç taşır. Vulcanus başkasının kişiyi birşey yapmaya zorlamasına da işaret eder. Bu durumda, gözle görülmeyen güç veya dalgalanmalar, enerji-zaman dengeleri, tahrik ve tek taraflı öfke sıçramaları mümkündür. Bu durum etkiye bir tepki değil, daha çok enerjilerin tükenmesi, bir tür depresyon eğilimi olabilir ancak gerçekte meydana gelen şey kişinin enerji deposunu inşa etmesi gerektiğidir. Görünürdeki dağılma geçici bir dinlenme döneminden başka birşey değildir. Kişi zorlanmaya mecbur bırakılarak kendisinde saklı tarif edilemez gücün farkına varması ve bunu ortaya çıkarması sağlanır.

Poseidon

Beyaz Poseidon siyasi propaganda olarak tarif edilebilir. Tam olarak vizyon için zorlayıcı bir “kuvvet” tir. Aydınlanma ve ilham, ahlaki kurallar ve ruhsallık içerir. Kutsal ruh’tur ve kişinin metafizik alanı / yönüdür. Poseidon sayesinde, yeni veya canlandırıcı fikirler, “ruhani” kişilerle iletişim, insanlar ile psişik temaslar, ESP bilinci ve ruhsal titreşimler veya medyumluk açığa çıkar. Hassasiyet yüksektir ve açıklık için bir arzu oluşur. Poseidon alanlarının tamamında büyük bir ikna kabiliyeti vardır. Felsefi ve ideolojik kavramların paylaşımıdır.

Noktalar

Uranyen ve transneptünyen noktaları, Alfred Witte tarafından yapılan araştırmaya göre her yıl sadece birkaç derece hareket eder. Bu noktalar yararlı bir kuşak endeksleri olmalarının yanı sıra, natal haritanın tahmin analizinde de belirleyici olurlar. Kesin pozisyonları için, efemeris listesine bakılmalıdır. Eğer bu noktalara aşina değilseniz ve bunları test etmeyi arzu ederseniz, beş yıllık bir efemeris pozisyon tahminleri, çoğu durumda, evleri, yön ve açıları belirlemeye olanak verecektir. Bu bilgilerin olağanüstü ilgi çekici olduğu aşikârdır ve bir astrologun yetenek ve sınırlarını daha kesin ve doğru şekilde kullanmasına olanak verir.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!