Rafael Medikal Astroloji

medikal

 

Hastalıklar iki nedenden kaynaklanır;

Endirekt; Sağlıksız durumlar, genetik, yanlış yaşam şekilleri, aşırılık ve çevresel zararlılar

Direkt; iklim, sıcaklık, soğukluk, enfeksiyonlar, kazalar, zehirler.

Şimdi gelelim ast etkilere;

Öncelikle anlamamız gerekenler güneş ve ay’dır, yükselen de hesaba katılmalıdır. Güneş erkek horoskopunda ay kadın horoskopunda ve yükselen her 2’sinde de zayıflık ve güçlülüğü belirler.

Gezegenlerin yerleştikleri burçlar ve doğaları ve ışıklarla olan ilişkileri hastalık yapıcı o.b

  1. ev genel rahatsızlıkları yönetir kesen burç ve içinde olan gezegene göre.
  2. ev ölüme referans verir kesen burç ve içinde olan gezegenler ölümcül hastalık getirir.

4.ev yaşam sonunu getiren buradaki gezegenlerin ışıklarla olan ilişkisi sağlık konusunda gözle görülür bir güç sağlar.

İnsan vücudu her bir parçası bir burç tarafından yönetilen 12 parçaya bölünmüştür.

Burçların vücut kısımlarını yönetmeleri 3 ayaklıdır

Dışsal, vücudun dış organları ile bağlantılı

İçsel, ‘’   iç  ‘’ Yapısal, iskelet ve yapıyla ilişkili

Dışsal Yöneticilikler;

Koç—-baş ve yüz

Boğa—-boyun ve göğüs

İkizler—-omuzlar, kollar ve eller

Yengeç—-Göğüs, göğüs kafesi ve mide bölgesi

Aslan—-Sırt ve bel

Başak—-Karın ve göbek bölgesi

Terazi—-bel bölgesi ve deri

Akrep—-üriner ve seksüel organlar ve anüs

Yay—-Kalça ve uyluklar

Oğlak—-Diz

Kova—-Bacak ve bilekler

Balık—-ayak ve ayak parmakları

İçsel Yöneticilikler;

Koç—Beyin

Boğa—gırtlak larinks beyincik

İkizler—-akciğer, solunum, kan

Yengeç—–Mide ve sindirim organları

Aslan—–Kalp

Başak—–İnce bağırsaklar

Terazi—-Böbrek

Akrep—-Üreme organları ve mesane

Yay——Arterial sistem, sinirler

Oğlak—–Kemikler ve eklemler

Kova—-Kan ve dolaşım

Balık—–Lenfatik sistem

Yapısal;

Koç—–Kafa ve yüz kemikleri

Boğa——boyun       ‘’

İkizler—–Omuz ve köprücük kemikleri, kol ve el kemikleri

Yengeç—–Kaburgalar

Aslan—–Omur kemikleri

Başak—- ‘’          ‘’

Terazi——Bel bölgesi kemikleri

Akrep—- Leğen kemiği

Yay—–Kalça ve uyluk

Oğlak—diz kapağı ve eklemi

Kova—–Kaval kemiği ve ayak bilekleri

Balık—–Ayak kemikleri

Bu yöneticiliklere ek olarak burçların yapısal ve elementel bölünmeleri de vücut parçalarının yöneticilikleri üzerinde önemli bir rol oynar.

Elementel simgeler;

Ateş—-Baş ve yüz, kalp, kalça ve uyluklar

Toprak—–Göğüs, barsaklar diz ve deri

Hava—-Ac’ler nefes, böbrekler ve kan

Su—Mide, boşaltım sis’i, ayaklar.

Yapısal;

Öncü—-Kafa, mide, böbrek, deri

Sabit—göğüs, kalp, boşaltım sistemi, kan

Değişken—- akciğerler, barsaklar, sinir sistemi, sindirim

Vücudun farklı organın gücü veya güçsüzlüğü bir diğer burçsal bölünmedir, tek (eril)burçlar + ve daha güçlüdür, çift(dişil) burçlar negatif ve daha güçsüzdür. Yani asc pozitif bir burçsa kişi fiziksel olarak daha güçlüdür, negatif bir burçsa daha güçsüz aynı şey ışıklar için de düşünülür.

Zodyakal etkileri gördük, şimdi gezegensel etkileşimlere bakalım;

Güneş; Sistemin yöneticisi, hayat veren ya da hyleg, erkeklerde. onun etkisi; yaşam veren, sıcak, kuru,yaratıcıdır. O kalbi canlılığı kalbi, kan ve beyini yönetir, erkekte sağ göz ve kadında sol gözü.

Ay; Vücudun doğal fonksiyonunu yönetir kadında hyleg, yaşam verendir. Soğuk nemli ve özümseyendir. Göğsü, mideyi, sıvıları ve lenfatik sis’i yönetir. Erkekte sol kadında sağ gözü.

Merkür; Beyin ve zihni yönetir, değişken bir doğası vardır, Yakın olduğu gezegenin özlerini alır. Sinir sis, ac’ler, konuşma, eller, kollar ve ağız ve saçlar.

Venüs; ılık ve nemlidir. Göğüs bölgesi, üreme organın iç bölgeleri, çene, yanak, ten rengi, venöz sis, göbek.

Mars; sıcak, kuru, enflamatuardır. Alın, burun, kas ve iskelet sis’i, safra ve safra kesesi ve dış genital organlar

Jüpiter; ölçülü ılık ve ılımandır, nemlidir, kan, sperm, kc, arteryel sis, plevra, sağ kulak ve genel emici sis

Satürn; soğuk kuru, yapıcı ve kısıtlayıcı, kemikler, eklemler, dalak, dişler, diz, balgam ve genel salgı sistemini yönetir.

Uranüs; soğuk, kuru ve manyetik doğadadır bütün sinir akışına hükmeder, spinal kord, bedensel aura ve beyin membranlarını da yönetir.

Neptün; Ilık, nemli ve hipnotik doğadadır ve araştırmaların gösterdiği üzere telepatik fonksiyonları, akışkan sistemi ve hatta göz ve beynin bazı fonksiyonlarını da yönetir. Şunu da unutmamalıdır ki gezegenler spesifik organları yönetiyor diye diğer vücut bölümlerini takip etmiyorlar anlamına gelmez her horoskop kendi içinde değerlendirilmelidir ve organlar onları yöneten burçlarda yerleşen gezegenler tarafından da etkilenirler.

Horoskoptan sağlık durumuna karar verirken kişiyi etkileyen tüm etmenlerin bağlı olduğu 3 şeyi incelemek başta gelir. Bunlar sırasıyla asc, güneş ve aydır. Asc fiziksel güç, genel görünüm ve vücut şeklini yönetir burayı kesen burç vücudun dış nedenlerden etkilenen kısmıdır.

Güneş her 2 cinste de canlılık ve kalbi yönetir ve onun ufkun altında ya da üstünde olması ile gücü değişir. Eğer güneş yükseliyor ya da ufkun üstünde ise canlılık artar ve kalp daha güçlüdür altında olmasına göre. Aynı zamanda güneş Hyleg, yaşam verendir, erkeklerde ve onun pozisyonu ve diğer gezegenlere açısı incelenerek ki daha sonra açıklanacaktır yaşamın uzun mu kısa mı olduğu araştırılır.

Ayın da tüm kadın horoskoplarında primer olarak yaşam veren olduğu düşünülür ve yaşamın uzun ve kısa oluşu ayın pozisyon ve açılarına göre değerlendirilir. Biz bu 3’ünü ayrı olarak ele alıp onların her birinin pozisyonu ve açılarına göre oluşan hastalıkları göstereceğiz.

Yükselen:

Pozitif burçların yükselmesi(ateş ve hava) daha güçlü bir beden ve dış etkilerden daha az etkilenme verir. Negatif burçlar genelde daha zayıf ve dış etkileri daha alıcıdır güç bakımından ateş burçları öndedir sonra hava burçları gelir.

Toprak burçları sıkı bir şekil verir fakat daha az fiziksel güç verir. Su burçları hepsinin en zayıfıdır ve minimal fiziksel direnç verir. Yükselen derecesi daha sonra değerlendirilir ve açı yapan planetler özenle not edilir.

Yükselen sıkıntıya sokulduğunda,

Güneş soğuktan kaynaklanan fiziksel bozukluklara neden olur

Ay fonksiyonel bozukluklar ve sistem düzensizliklerine neden olur

Merkür sinirsel ve mental bozukluklar

Venüs haz ve aşırılıktan kaynaklanan şikâyetler üretir.

Mars kazalar ve enflamatuar hastalıklara neden olur.

Jüpiter kan hastalıkları ve aşırılığa bağlı hastalıklardan sorumludur.

Satürn soğuk ve zayıflığa bağlı kronik şikâyetlere neden olur

Uranüs sinirsel bozukluklar, kazalar ve tedavi edilemeyen şikâyetlere neden olur

Neptün ilaç alımı vb şeylere bağlı hastalıklara yol açar.

Güneş;

Erkek horoskoplarında hyleg ya da yaşam verendir ve konumu ve bakış açılarına göre

Genel sağlık ve uzun ömür beklentileri buradan bakılır. O kalp için baş yöneticidir ve ufkun üstünde olduğunda genel sağlık daha güçlü olacaktır ufkun altında olduğuna göre. Gezegenlerin kötü açıları eğer ufkun üstündeyse çok etkili olmaz. Şüphesiz + burçlarda daha güçlüdür ama terazi ve kovada zayıftır ve boğa ve akrepte güçlüdür (+ burçlardan sonra olmak üzere)

Ateş burçlarında doğan tüm erkekler en olumlu göstergeye sahiptir iyi sağlık ve uzun yaşam için çünkü canlılık güneş herhangi bir burçta olduklarından çok daha güçlüdür. Fakat hastalıklarda erken olmasına rağmen keskin ve ciddi olur

Hava gurubu sıradaki en güçlüdür fakat endişe ve sinirsel sıkıntılarla sağlık zayıflar. Mental dinlenme yoluyla erkenden geri kazanılır ve durum değişir.

Toprak burçları katı bir yapı verir ve fiziksel yıpranma ve aşınmayı iyi yöneterek sağlıklı kalınabilir. Hastalıklar uzun ve ciddidir ve iyileşme yavaştır. Oğlak yaşamın ilk yıllarında güçlü değildir.

Su burçları en zayıf oluşumlardır akrep dışında. Tüm burçlar içinde dış etmenlerden en çok etkilenen su burçlarıdır akrep burcunda ise manyetik bir güç vardır

Güneşin diğer gezegenlerden aldığı zararlı etkiler dikkatlice not edilmelidir.

Güneş hasar gördüğünde;

Hasar veren ay ise sağlık zayıf olacaktır, yapısal(doğuştan var olan) ve fonksiyonel (işlevsel) bozukluklara yatkınlık olacaktır ve sistem genellikle soğuk tarafından sıkça etkilenecektir. Gözler de hasar görecektir.

Venüs sadece 45’lik açıyla zarar verebilir. Bu çok önemli değildir aşırılık ve akılsızlıktan doğan önemsenmeyen hastalıkları, gut.

Mars hayvansal bir enerji ve artmış canlılık verir fakat ateş, inflamatuar hastalıklar, kesiler, yaralar ve kazalara neden olur.

Jüpiter, faydalı olarak düşünülen, kan bozukluklarına neden olur, apoplexi, plethora, hızlı yaşam ve fazla yemekten kaynaklanan tüm hastalıklar.

Satürn sağlığı zayıflatır, kronik hastalıklar geçmeyen şikâyetlere neden olur ve soğuk ihmal ve yokluğun yol açtığı tüm hastalıklar. Güneş’e gelebilecek en kötü hasarı verir.

Uranüs tedavisi olmayan hastalıklar ve kazalara sebep olur, tuhaf sinir ve beyin hasarlarına. şiddet vb2nin yol açtığı kazalar ve patlamalarla birliktedir.

Neptün psişik boz lar,doku kayıpları ve ilaç alımı ile ilgilidir.

Ay;

Kadın horoskopunda hyleg, yaşam verendir açıları ve pozisyonuna göre genel sağlık ve uzun yaşam olup olmayacağı değerlendirilir.

Yine ayın ufuk üstünde olup olmadığı önemle not edilmelidir. Ufkun üstünde iken daha güçlüdür ve kötü açılardan fazla etkilenmez.

Ay için en iyi burçlar yengeç ve balıktır. Biçim verilebilen, sulu ve ay doğasındadırlar. Toprak 3’lülerinden boğa ve başak ay oradayken genel sağlığı güçlendirirken hava burçları da ay için iyidir. Ateş burçları ay için pek istenen değildir doğaları ayla uymaz. En kötü burçlar ay için oğlak ve akreptir. Kadın vücuduna uygun olmayan kirlilik ve düzensizlik üretir ve kötü alışkanlıklar genel sağlığı bozar. Sıklıkla saf olmayan bir obezite türüne neden olur. Oğlak ayın gücünü zayıflatır ve bu kişiler sıklıkla dertli ve özellikle gençken keyifsiz olurlar.

Aya açılar,

Güneşin kötü açıları genel güçsüzlük yaratır sağlıkta. Soğuk ve üşümeye bağlı düzensizlikler yaratır. Kadın için kötü bir etkidir.

Merkür mental bozukluklar endişeye bağlı dertler verir.

Venüs dikkatsizlik, akılsızlık ve aşırılığa bağlı rahatsızlıklara y.a

Mars ateş inflamatuar hastalıklar, ağrılı boz’lar, kazalar, acelecilik ve aşırı tedbire bağlı şikâyetler üretir. Kadınlar için özürlü kötü bir etkidir.

Jüpiter hızlı yaşam ve düşüncesizlikten kaynaklanan bozukluklar ve kan ve kc dertlerine neden olur.

Satürn uzun geçmeyen kr şikayetlere yada soğuk, üşütme, ihmal ve vücudun genel güçsüzlüğünden kaynaklanan hastalıkları oluşturur.

Uranüs sinirsel gerginliklere bağlı hastalıklar ve kazalara neden olmaya eğilimlidir.

Neptün zihinsel doğada bozukluklar ve sıvı sisteminin bozulmasına bağlı hastalıklara neden olur. Psişik taban da bu gezegendendir.

Şunu da not etmeli ki yukarda verilen kurallar hem özel hem geneldir ve öğrenci tarafından dikkatli bir şekilde her haritaya uygulanabilir. Şuna da dikkat edilmelidir ki her horoskop kendi değeri içinde değerlendirilmelidir, var olan açılar göz önüne alınmalı ve yukarıdaki kurallar uygulanmalıdır.

FİZİKSEL SAĞLIK DURUMU 

Fiziksel sağlık durumu bedenin gücü ve genel sağlığı doğumda yükselen burç tarafından temsil edilir. Aşağıdaki paragraflarda her bir yükselen burcun fiziksel durum ve sağlığı nasıl etkiledikleri özet olarak verilmiştir. Açıkça anlaşılmalıdır ki bunlar sadece geneldir ve yükselene olan iyi veya kötü açılar durumu değiştirir. Bunlar bölümün sonunda ele alınacaktır.

12 yükselen burcun genel etkileri:

KOÇ; Güçlü, sağlam bir beden çokça ısı ve canlılık verir. Baş mide ve böbrekler en çok bozulmaya meyilli organlar olur. Gözler ve beyin de etkilenebilir. Ateş doğasında olduğu için ateşli hastalıklar, yüzde döküntüler, yangın veya yanma, kesilme gibi kazalar tehlikesi vardır.

BOĞA; Dolgun, kilo eğilimli bir vücut verir. Boğaz ve kalp zayıf parçalardır. Farenjit difteri, larenjit gibi şikâyetler verir. Boşaltım sistemi de etkilenebilir, mayasıl ve fistüle neden o.b. Felç de bu burçla ilgili o.b.

İKİZLER; oldukça güçlü bir vücut, çabuk iyileşme verir aynı zamanda gevşeyememe, zihinsel fazla yüklenme ve endişenin neden olduğu sinirsel hastalıklar tehlikesine neden olur. Ac’ler kollar eller omuzlar etkilenmeye meyillidir. Bronşit, astım kirli kan özel şikâyetlerdir. Verem eğilimi bu burçtan o.b ve solunum sistemi hastalıkları.

YENGEÇ; Zayıf bir beden ve dış faktörlerden fazla etkilenmeye neden olur. Göğüs ve mide zayıf organlardır. Gastrik problemler, sindirim bozuklukları, ödeme eğilim, cilt tbc’si romatizma ve kansere neden olabilir. Yengeçlerin en büyük kötülükleri basit hastalıklardan acı çektiklerini düşünmeleri ve buna eğilimli olmalarıdır. Zihinsel hastalıkların çeşitli türleri bu burçtan kaynaklanır, dipsomani, hipokondriazis gibi.

ASLAN; Güçlü ve iyi görünümlü bir vücut ve artmış yaşamsal canlılık verir. Kalp hassas bir organdır ve kişi bu parçanın etkilenmesinden doğan şikâyetlere eğilimlidir. Çarpıntı, senkop, anevrizma gibi. Hastalıkların şiddetli formları, lumbago, menenjit gibi hastalıklar da bu burca özgüdür. Aslan yükselen genel olarak yaşam aşırı bir yaşam gücü verir, nadiren hastalanırlar ve hastalandıklarında gerçekten acı çekerler ama çabuk toparlanırlar.

BAŞAK; Zarif bir beden ve iyi bir iyileşme gücü verir. Barsak bozukluklarına ya da Kolik ağrı, dizanteri, diyare, kabızlık ve tüm sindirim sistemi bozukluklarına ve sindirim boz’dan kaynaklanan genel zayıflık ya da sistem boz’a y.a.

TERAZİ; İyi bir iyileşme gücü verir. Genelde ince fakat sağlıklı bir yapı verir. Böbrekler ve bel bölgesi zayıftır. Türlü böbrek hastalıklar, nefrit, diyabet, Bright’s hastalığı, idrar baskılanmasına neden olur. Lumbago, kan bozukluğu, cilt hastalıklar ve egzama da verir. Baş ve mide tepkilerden etkilenir.

AKREP; Güçlü bir beden solgun bir cilt verir. Boşaltım sis’i ve cinsel org’lar hassastır. Mayasıl, fistül, yırtıklar gibi şikâyetler, cinsel sorunlar gibi şişkinlikler verdiği gibi kalp ve göğüs etkilenmesine bağlı sorunları da gt. Manyetik bir burçtur ve böylece hastalıklara karşı savaşır, özellikle enfeksiyonlara karşı. Sıklıkla ayyaşlığa yol açan bir burçtur.

YAY; Esnek, zinde güçlü bir beden verir. Kalça ve uyluklar şu şikâyetlerden etkilenmeye eğilimlidir; romatizma, siyatik, gut hastalığı, ateşli hastalıklar, yaralar, kesiler, kalça çıkığı, kalça eklem hastalıklar akciğerler ve sinir sistemi de bozulmaya eğilimlidir ve kan hastalıkları da görülebilir.

OĞLAK; Zayıf bir beden verir özl de yaşamın erken yıllarında, hayvansal canlılığın kaybı vardır. Romatizmal hastalıklara neden olur ve çeşitli tip cilt hastalıkları, egzama, ürtiker , impetigo ve benzerleri ki tüm bu şikayetler soğuk ve yetersiz ısıdan kaynaklanan hastalıklar ay hastalığı kaynaklanır çoğunlukla. Diz de kaza ve hastalıklardan etkilenir.

KOVA; Güçlü ve zinde bir beden verir fakat bacaklar kaval kemiği ve bilekler rahatsızlıklardan etkilenir. Sinirsel bozukluklar, kan bozucu, spazmlar, kansızlık, kramplar, bacağın zorlanıp kırılması ve bileklerin incinmesine de y.a. gözler etkilenebilir. Tuhaf yaygın olmayan hastalıklar da bu insanlarda görülebilir.

BALIK; Zayıf bir beden ve çok az iyileşme gücü verir. Başlıca şikayetler, barsak bozuklukları ve gut ayak ve başparmak rahatsızlıkları, ayaklar yoluyla üşütme, şişlikler veya tümoral oluşumlar ve tehlikeli bulaşıcı hastalıklar. Bu burç aşırı alkol almaya eğilim verir ve bazen de ilaç kötü kullanımına.

ASC derecesine olan gezegen açıları hesaplanmalıdır. Venüs ve Jüpiter’den tüm iyi açılar vücudu güçlendirir ve iyileşme gücü verir. Işıkların açıları vücuda güç verir ve türlü fonksiyonları dengede tutar. Mars vücut ısısı verir ve sistemi güçlendirir Satürn genel olarak kemikleri ve vücut şeklini güçlendirir. Venüs ve Jüpiter’in kötü açıları düşüncesizlik ve aşırılıktan kaynaklanan bozukluklara y.a. ışıkların kötü açıları vücudu güçlendirme isteği, düzensizlikler verir ve soğuğa karşı duyarlı yapar. Mars ateş kazalar vücutta döküntüler vb şeyler yapar. Satürn vücut gücünü zayıflatır, uzun geçmeyen hastalıklara y.a ve soğuktan kaynaklanan şikâyetler yapar. Uranüs ve Neptün asc’yi etkilemişse sinirsel ve ruhsal boz’lar yapar, kişi patlayıcı maddeler ya da elektrikle ilgili kazalara meyillidir. Sıkıntı veren gezegenler yükselen burca ve bu burçta yerleşmiş gezegenlere göre değerlendirilmelidir.

HYLEG

Hyleg ışıkların horoskoptaki yerleşimi ve onlara açı yapan gezegenlere göre değerlendirilir ve iyi sağlık ve uzun yaşamı açıklar. Şu an burada her 2 cins için ayrı olarak alınmış hyleg işaretleri açıklanacaktır:

Erkek Horoskopu;

Güneşin yerleşimi, hem ev hem burç ve iyi açıları not edilir. Güçlüyse etkilerden bağımsızsa ve Jüpiter’den iyi açı almışsa iyi bir sağlık ve uzun bir hayat olacağına karar verilir. Kötü yerleşmiş ve çok etki varsa tersi yönde karar verilir. Eğer sat veya marstan kötü açı alıyor ve Jüpiter’den de iyi açı alıyorsa o zaman açı yapan gezegenlerin güçleri dikkatlice incelenmelidir.

Eğer bir gezegen güneşi etkiliyor ve ondan daha yukarıdaysa o zaman sağlık güneşin yukarıda olmasından daha kötüdür. Eğer mars ve sat birlikte etkiliyorsa güneşi sağlık istisna olarak kötü değildir mars daima hayvansal bir ısı verir. Eğer mars güneşi etkiliyor ve onlardan biri köşe evdeyse veya mars güneşten yukarıdaysa (ondan önce doğuyorsa) şiddetli ve enflamatuar hastalıklar, kazalar ve ani ölüme meyillidir kişi.

Güneş 6. Evde ve iyi açıları yoksa çok fazla hast, uzun ve bıktırıcı şik’ler ve yaşam boyu sağlıksızlığa eğilim verir.

Güneş 12.evdeyse erkeğin gücü ve genel sağlığı çok etkilenir.

Güneş…

Koçtaysa; güçlü bir yapı çokça yaşam enerjisi ve hastalıklara yakalanma eğiliminde azalma verir eğer kötü etkiler alıyorsa ateşli hastalıklara neden olur özl baş ve göz etkilenir.

Boğadaysa; güçlü bir yapı fakat kalp hastalıklar eğilim verir. Felç bilinç kaybı ve ani bayılmalar bu burcun tehlikeleridir. Eğer çok kötü etkilenmişse sıklıkla ani ölüm görülür.

İkizler; Oldukça güçlü bir yapı verir fakat ac’ler kan ve sinir sis etkilenir. Eğer çok kötü etkilenmişse verem, ac hastalıkları ve kan hastalıklara eğilimlidir.

Yengeçteyse; güçlü bir yapı vermez, sindirim organını zayıflatır, romatizmaya neden olur Satürn tarafından kötü etkileniyorsa kronik hastalıklar ve dahi tümöral şikâyetlere neden olur.

Aslandaysa; çok güçlü bir yapı verir ve hhb burçta olmasından daha az şikâyeti olur. Güneş aslanda doğan erkeklerde kalp hastalıkları sıklıkla görülür.

Başaktaysa; hassas bir yapı verir, barsakları ve sindirim organını zayıflatır ve kabızlığa neden olur. Bu pozisyonda sinir sis’i ve ac’ler de etkilenir. Tüm sindirim organının etkilenmeleri kolik, tıkanmalar vb şikâyetler bu burçta yaygındır.

Terazi; özel fonksiyonel hastalıklara karşı savaşmada olumlu bir yapı verir. Böbrekler ve bel bölgesi en zayıftır ve diyabet gibi cilt hastalıkları gibi baş ve mide hastalıkları gibi şikâyetler sık görülür. Bu insanları etkileyen başlıca bozukluklar dâhili hastalıklardır.

Akrep; güçlü bir yapı ve çokça yaşam gücü verir. Başlıca hastalıkları enflamatıuar ve şiddetli doğada olan ve boğaz kalp ve boşaltım sis’i etkileyen hastalıklardır. Gut enfeksiyöz şikâyetler, hemoroit, fistüller ve idrar güçlükleri. Bu burçta çok fazla manyetizma ve çekici güç vardır.

Yay, güçlü ve esnek bir beden verir ve fiziksel rahatsızlıklar çok nadirdir. Kan ve sinir sistemi en zayıf parçalardır aşırı aktivite nedeniyle yükselen de etkilenir. Bu pozisyona bağlı özel bir kötü durum da düşmeler, hayvan ısırıkları ya da spor yaralanmalarına bağlı kazalar, kesiler, incinme ve yaralanmalardır.

Oğlak; yaşam enerjisinin en düşüğü ve zayıf bir yapı verir. Barsaklar ve sindirim sistemi zayıftır ve şikâyetler soğuğa üşütmeye ve gıdaya bağlı o.ç. romatizma, uzun süren hast’lar konstipasyon sıkça görülür ve melankoli riski vardır.

Kova; güçlü bir yapı verir fakat spazmodik sorunlar, sinirsel bozukluklar ve yetersiz dolaşımdan kaynaklanan şikâyetlere y.a. kalp ve görme yeteneği de etkilenir. Bu burçtan kaynaklanan birçok boz’un nedeni sıklıkla zihinsel durumdur.

Balık; güçlü bir yapı vermez ve yaşam gücü zayıftır. Enfeksiyon hastalıklarına ve kirli manyetizmaya karşı hassastır. Verem kan bozukluğu sindirim güçlükleri ve sistem kirliliğinden kaynaklı sorunlar sıklıkla görülür.

Bu söylenenler geneldir. Güneşe olan açılar dikkate alınmalıdır. Eğer güneş benefiklerden iyi açılar almışsa şikâyetlere eğilim azalır kötü açı almışsa bunun tam tersi geçerlidir.

KADIN HOROSKOPU

Ayın durumunu değerlendirin, iyi yerleşip yerleşmediğini not edin, hem burcunu hem evini ve kötü etkilenip etkilenmediğini de not edin. Özellikle güneş Venüs ve Jüpiter’’den iyi açılar alıyorsa sağlık güçlü olacak ve iyi yaşam beklentisi olacaktır. Fakat kötü yerleşmiş, güneş mars ve Satürn’den kötü açılar alıyorsa tam tersi yönde karar verilir. Ancak aynı zamanda ay Venüs ve Jüpiter’den iyi açılar alıyorsa çok dikkatli değerlendirmek ve açı yapan gezegenlerin güçlerine bakmak lazımdır.

Eğer bir gezegen ayı kötü etkiliyor ve ondan yukardaysa, sağlık kötü etkileyen gezegenin aşağıda olmasından daha kötü olacaktır.

Mars ve Satürn’ün her ikisi de ayı kötü etkiliyorsa sağlık çok kötü olacaktır. Bu gezegenlerin her 2’si de aya düşman gezegenlerdir ve uzun yaşam beklentisi bu vakalarda çok şüphelidir.

Mars ayı kötü etkilediyse ve onlardan birisi köşe evdeyse veya mars aydan yukarıdaysa; şiddetli veya ateşli hast’lar, kazalar ve ani ölüm tehlikesine eğilim vardır.

Ay 6.evde ve fazlaca kötü etkiler varsa; sıkça hastalanma, uzun ve bıktırıcı şikâyetler ve genel bir zayıflık hali eğilimi verir.

Aşağıda ayın hyleg olarak 12 burçta yerleştiği zamanki belirtileri verilmiştir:

Koçtaysa; çok yüksek canlılık vermez, baş ve göz hastalıkları, beyin fonksiyonlarında düzensizlik, baş ağrısı, uykusuzluk, konvulsiyonlar, letarji ve endişe veya sinirsel durumlardan kaynaklanan şikâyetlere neden olur.

Boğadaysa; iyi bir canlılık ve fiziksel direnç verir. Boğaz hastalıkları ses tellerinin etkilenmesine sebebiyet verir, anjin, krup, balgam birikmesi ve larinkste artmış mukus, tonsillit, değişik boyun hastalıkları, guatra neden olur.

İkizlerde; Makul bir miktar canlılık verir fakat sinir sis ac’ler kan ve göğüs bölgesi etkilenir. Bronşial ve pulmoner şikâyetlere, astım verem ve solunum sistemi şikâyetlerine neden olur.

Yengeç; ay için iyi bir pozisyondur ve aysal aktiviteler çok güçlü olur. Zararlı etkiler almışsa ödemsel ve sıvısal sis’e ait şikâyetler olur midede yanma ve sindirim sisteminin fonksiyonel bozukluklarına neden olur.

Aslan; iyi bir miktar yaşam enerjisi verir fakat aysal faydalar için iyi bir yönetici değildir. Kalp güçlüklerine n.o. scrolfia, havaleler, cilt bozukluklarına, kötü dolaşıma bağlı şikâyetler ve kan boz’a n.o

Başakta; artmış iyileşme gücü ve düzenli bir sis verir. Barsak bozukluğu, kabızlık, kolik ağrı, dizanteri, tıkanmalar, egzama ve cilt problemlerine y.a.

Terazi; iyi bir canlılık ve iyileşme gücü verir. Böbrek bozuklukları kan bozukluğu idrar güçlükleri, lumbago, sırt bölgesi zayıflıkları verir. Aynı zamanda baş ve mide de etkilenir

Akrep; oldukça güçlü canlılık fakat çok hassaslık verir ve aşırılık ve hastalıklar yoluyla yaşam gücü çabucak zayıflar. Şişlikler ve tümoral doğada birçok boz verir, mesane ve üreme sistemi zayıflıkları verir. Üriner org ve menstrüel işlevler de bozulmaya eğilimlidir.

Yay; iyi bir canlılığa işaret eder, çok fazla şikâyet üretmez akciğerler kan ve sinir sis başlıca etkilenen yerlerdir. Verem, siyatik kalça ve uyluklarda zayıflık o.b eğer çok zararlı etkilenmişse kazalar ve kalça kırıklarına eğilim artar.

Oğlak; az yaşam enerjisi ve iyileşme gücü verir. Sağlık nadiren iyi olacaktır ve hast’lar uzun süreli ve ağrılıdır. Gut, romatizma, kabızlık cilt hastalıkları ürtiker vb şikâyetler görülür.

Kova; iyi bir iyileşme gücü verir fakat kan zayıflığı, anemi, histeri, bayılmalar, sistemin genel zayıflığına y.a. kan gözler ve sinir sisteminin en zayıf parçalardır.

Balık; çok iyi bir canlılık ve iyileşme gücü verir fakat burcun doğasında bulunan hassaslığa sahiptir. Enfeksiyonlar, bulaşıcı hastalıklar dan kaynaklanan boz’lar üretir aynı zamanda sıvı artışına bağlı kan durumları ve sistem kirliliği yaratır. Ayaklarda nasır, kistler veya ödemsel şişlikler o.b.

Bu sayılanlar genel olarak ele alınmalıdır aya olan iyi ya da kötü açılar farklı bozukluğu gut. b. ve canlılığı azaltır ya da güçlendirir.

6.EV

Biz şimdi gezegenlerin pozisyonu ve durumlarından kaynaklanan hastalıkların nedenlerini ve doğasını incelemeliyiz.

Karar vermeden önce her planet ve burcun yönettiği vücut parçalarına, onların pozisyonlarına göre, ışıklara olan açılarına bakmalıyız ondan sonra farklı vücut parçalarının eğilimli oldukları farklı hastalıklar a karar verebiliriz.

Öğrenci öncelikle 6.ev ve onun içindeki gezegeni değerlendirmelidir. Eğer içinde gezegen yoksa o zaman bu evi kesen burç vücudun hasta olmaya eğilimli olan bölgelerini gösterecektir. Eğer bir gezegen yerleşmişse onun doğasına ve içinde yerleştiği burca göre bozukluklar olacaktır. Eğer gezegenlerin iyi açıları varsa veya faydalı gezegenlerse o zaman rahatsızlıklar hafif olacak ve kolayca iyileşecektir. Eğer bu evi malefikler tutmuşsa ve onlar ışıkları kötü etkiliyorsa o zaman hastalıklar ciddi ve uzun olacaktır.

Aşağıda 6.evi kesen her burcun neden olabileceği hast’lar genel olarak verilmiştir.

Koç; Beyinden kaynaklanan boz’a n.o. baş ağrısı, nevralji, uykusuzluk ve beyinsel güçlükler verir. Göz ve yüz etkilenmelerini de gut.

Boğa; Boğaz durumlarına bağlı boz’lar verir, anjin, tonsillit vb bozukluklar, kalp, mesane ve boşaltım sis de bu burçta etkilenebilir.

İkizler; akciğerler ve bronşlar yoluyla rahatsızlık verir ve solunul ve sinir sistemi genellikle. Akciğerler en zayıf parçadır kan da etkilenebilir.

Yengeç; mide ve sindirim sistemi organı durumundan kaynaklanan rahatsızlıklara Şişkinlik, yanma gastrit gibi.

Aslan; düzensiz yaşam, aşırılık nedeniyle oluşan hastalıklar a neden olur kalp ve kan genel olarak rahatsız olur ve onların durumu boşaltım sis ve boğazı da etkiler.

Başak; barsakların halleri rahatsızlıkların başlıca nedenidir. Karın spazmları, kabızlık, dizanteri, yetersiz sindirim gibi durumlar açığa çıkar.

Terazi; böbrek durumlarına bağlı rahatsızlıklar açığa çıkar diyabet, Bright Hastalığı idrar baskılanması gibi hast’lar o.ç.

Akrep; boşaltım sisteminin durumlarını gt. Üreme organı ve mesane baş etkilenen organdır. Mayasıl, gizli boz’lar, idrar tutukluğu, enflamatuar hast’lar bu burca özgüdür.

Yay; Sinir sistemi ve kan sistemi rahatsızlıkları en çok görülür, verem, kan zorlukları, kan bozuklukları görülebilir.

Oğlak; üşütme ve soğuk algınlığını gut, bozuk dolaşım ve tüm melankoli eğilimlerine neden olur, başlıca romatizma, cilt bozuklukları ve kabızlığa neden olur.

Kova; Oluşan her bozukluğun başlıca nedeni mental ve kan bölümleridir. Kötü dolaşım, görme güçlükleri ve tüm spazmodik ve sinirsel şikâyetler bu burçtan kaynaklanır.

Balık; Başlıca şikâyetler kişisel temizliğe dikkat etmeme, kan kirliliği ve kötü manyetik enerjiden kaynaklanır. Tüm tümöral doğadaki şikâyetler bu burçtan gelir ve verem ve sıvısal sis rahatsızlıkları.

NOT:

Yukarıdaki verilerle karar verirken çok dikkatli olunmalıdır çünkü güçlü bir vücut ve desteklenmiş bir Hyleg bu rahatsızlıklara çok az eğilim verir. 6. Evin ana etkisi burayı kesen burcun yönettiği vücut bölgeleri ve onların hastalıklarının en sık görüldüğünü belirtmektir.

MERKÜR HASTALIKLARI

Merkür gezegeni sinir sistemi ve beyin hastalıkları konusunda önemli bir rol oynar. Bu sistemlerden kaynaklanan hastalıklara eğilim verir. Baş etki sinirleredir ve biz etkilenmiş bir Merkür’den gelen; başarısı, nevralji, uykusuzluk gibi hastalıklar buluruz.

Merkür hangi burçtaysa o burcun etkilediği vücut bölgelerinin sinir ağrıları, letarji, hafıza kayıpları, baş dönmesi, sersemlik, konvülsiyon gibi hastalıkları da bu durumda görürüz. Fakat Merkür’ün diğer gezegenlerle ilişkisini de göz önüne almalıyız. Merkür 6. Evde yerleşmişse o zaman fazla çalışma veya endişeden kaynaklanan sinirsel bozukluklarının kesin göstergesidir.

Aşağıda merkürün yerleştiği burçlara göre hastalıklarını göreceğiz:

Koç; başarısı, yüz felci, uykusuzluk ve başın sinirsel bozuklukları.

Boğa; ses kısıklığı, sinirlerden kaynaklanan boğaz problemleri, ses teli rahatsızlıkları, diş çıkarma esnasında görülen konvulsiyonlar.

İkizler; omuz el ve kollarda sinir ağrıları, bronşit ve solunum sistemi rahatsızlıkları.

Yengeç; kolik, spazm, şişkinlik ve endişe ve anksiyeteye bağlı sindirim zorlukları

Aslan; çarpıntı ve kalp spazmı, bayılma, spinal sinir ağrıları

Başak; barsak koliği ve tıkanmaları, barsak kurdu, diyare ve barsak hassasiyeti.

Terazi; üriner tıkanıklıklar, böbrek nevraljisi

Akrep; üreme organının nevraljisi ve bozukluğu, kadınlarda adet baskılanması, üriner sistemin sinirsel bozuklukları

Yay; kalçalarda siyatik, huzursuz bacak ve zayıflık

Oğlak; romatizma, kabızlık ve endişeye bağlı barsak sıkıntıları, gut ve melankoli eğilimi

Kova; histeri ve nervöz sistemin genel zayıflığı

Balık; verem soğuk ayaklar, kolik ve ayak nasırı

VENÜS HASTALIKLARI

Venüs doğal olarak iyicil etki gt. Her 2 cinste de çok sayıda küçük bozuklukların nedenidir. Gevşetici ve besleyici bir doğası vardır onun kötülüğü gevşek ve zayıf sistemden kaynaklanır, boğaz, venöz sistem ve böbrek rahatsızlıkları görülür. Başlıca şikâyetler mide yanması, büyümüş tonsiller, kistler, renal yetersizlikler ve seçici olmayan diyet ve alışkanlıklara bağlı dertlerdir.

Venüs’ün 6.evdeki genel etkisi sağlığı koruyucudur. Ancak orada kötü etkilendiyse ya da ay veya asc’ye kötü açılanmalar içindeyse aşağıda izleyen 12 burçtaki durumuna göre şikâyetlere sebep olur.

Koç; egzama, cilt problemleri, cilt sarılığı, kozmetiklere bağlı irritasyon.

Boğa; boğaz problemleri, kabakulak, anjin, guatr, abseler.

İkizler; korse ya da uygunsuz elbiseye bağlı kötü solunum

Yengeç; hazımsızlık(dispepsi), şişkinlik, bulantı, göğüs kisti, eğer çok kötü etkiler almışsa adet düzensizliği.

Aslan; kalp sorunları, sıkı korseye bağlı çarpıntı ve bayılmalar

Başak; düzensiz barsaklar, mukus, kurt, yanlış diyet ve kötü yeme alışkanlıklarına bağlı sindirim problemleri

Terazi; böbrek problemleri, diyabet, üremi, egzama

Akrep; cinsel problemler, mesane zayıflığı, rahim hastalıkları, over ve vajina hastalıkları ağrılı menstruasyon

Yay; kalçalarda gut, ac problemleri.

Oğlak; diz hastalıklar, kabızlık, bulantı, cilt hastalıklar, kurt.

Kova; kan zayıflığı, anemi, histeri

Balık; hassas ayaklar, nasırlar, soğuk şişliği, tümörler, çok kötü etkilenmişse taşkınlığa bağlı bozukluklar.

MARS HASTALIKLARI

Mars gezegeninin başlıca etkileri tüm akut, enflamatuar ve ateşli şikâyetlere neden olmasıdır. Onun doğası sıcaktır ve geniş ve heyecan verici şekilde hareketlidir ve ateşin tüm türlerine neden olur, enfeksiyöz ve enflamatuar şikâyetler, aşırı hayvani ısının neden olduğu tüm akut ve keskin hastalıklar, zona, kan damarlarının yırtılması, fistül, Yanıklar, haşlanma gibi şikâyetler görülür.

6.evde yerleştiğinde ya da ışıkları etkiliyorsa birçok ani ve keskin şikâyetlere neden olacaktır. Gezegenin gücüne ya da etkilenme durumuna göre bazıları yoğun bazıları daha az yoğun olacaktır.

Aşağıda 12 burçta yerleşme durumuna göre başlıca bozukluklar verilmiştir.

Koç; beyin ateşi, beyin kan damarlarında yırtılma, beyinde kan birikmesi, suçiçeği, gözlerde yanma, kellik.

Boğa; difteri, tonsillit, anjin, larinks iltihabı, mesane taşı erizipel

İkizler; bronşit, ac’lerin iltihabı, pnömoni, kan zehirlenmesi, omuz ve kollarda döküntüler kan tükürme

Yengeç; gastrit yanma, safra kesesi şikâyeti tifo ve enterik ateş, mide kanaması kadınlarda hamilelikte çok tehlike verir, doğum ateşi ve düşük gibi.

Aslan; kalpte büyüme ve çarpıntı, sıtma ateşi, plörezi, anevrizma ve bayılma

Başak; diyare, barsak iltihabı, peritonit, kolera, herni, dizanteri, enterit

Terazi; böbrek iltihabı, bel bölgesi ağrıları, böbreklerden kaynaklanan ateşe eğilim

Akrep; hemoroitler, fistüller, cinsel hast’lar, mesane taşı, mikrobik zehirlenme, kadında rahim iltihabı, düşükler ve menstruasyon bozuklukları

Yay; siyatik, kalça ve uyluklarda ülserler, ateş, ac iltihabı, anüste çıbanlar ve anüsle ilgili güçlükler

Oğlak; romatizmal ateş, diz eklemi iltihabı, sarılık, dizanteri, enflamatuar cilt hastalıkları

Kova; bacaklarda varikozvenler, aralıklı ateş, erizipel, kan zehirlenmesi, bacaklarda ülserler, kalpte çarpıntı.

Balık; tüketici hastalıklar, verem, tümoral şikayetler, aşırılık yoluyla oluşan şikayetler enfeksiyöz bozukluklar.

JÜPİTER HASTALIKLARI

Jüpiter benefik doğada olmasına rağmen, yine de 6.evde yerleşmişse ya da ışıklara ya da asc’a sıkıntı veriyorsa kötü etkileri vardır. Hareketlerinde muhafazakâr ve koruyucudur kan değ’i ve sıvı birikimine neden olur ya tümoral formda ya da obezite şeklinde o.b bu sıvı birikimi. Özl kc’i yönetir ve plörezi, çıban ve abselere neden olur

Genel olarak konuşursak 6.eve yerleşmiş ve iyi etkilenmişse sağlık için faydalıdır, şikâyeti önler, sıkıntıların çoğu da uygunsuz diyetten kaynaklanan etkilere bağlıdır.

Aşağıda Jüpiter’in 12 burçtaki başlıca rahatsızlıkları sıralanmıştır.

Koç; sersemlik, beyne giden kanın sınırlanması, beyinde kan toplanması, bayılma

Boğa; gut, boğazda rahatsızlık, oburluk ve yeme düşkünlüğüne bağlı şikâyetler

İkizler, plörezi, kan bozukluğu ve ac etkilenmeleri

Yengeç; ödem, iskorbüt hastalıkları, hazımsızlık ve şişkinlik

Aslan; plörezi, ateş ve kanın yüksek ısılı durumları, kalbin yağlı dejerenasyonu, çarpıntı, beyin kanaması(felç)

Başak; barsak zayıflığı, kan bozuklukları, kc sıkıntıları, kc ve bağırsakta abseler, sarılık.

Terazi; böbrek sorunları, diyabet, böbrek tümörleri, tıkanmalar.

Akrep; üreme sis’i ve üriner şikâyetler, mahrem yerlerde döküntüler, idrarda akıntı, abse ve ödemler.

Yay; bacak ve kalçalarda ağrı ve şişlikler, gut, siyatik.

Oğlak; diyette özensizliğe bağlı egzama ve cilt şikâyetleri, kanın ağır sirkülâsyonu

Kova; sistemde fazla miktarda kan toplanması, kan zehirlenmesi, bel ağrısı,

Balık; ödemsel şikâyetler, kanın zayıflığı, tümoral bozukluklar.

SATÜRN HASTALIKLARI

Satürn hastalıklar üretmede 1 numaralı gezegendir. soğuk ve kısıtlayıcı doğadadır, 6.evde yerleşmişse, ışıklara zıtsa, asc veya hylegi kötü etkiliyorsa, tüm soğuk, uzun süreli, kronik hastalıklara neden olur. Tüm şikayetler, soğuk, depresyon, kısıtlama ve tıkanıklıklardan m.g ve tüm kronik hastalıkları içerir, romatizma, gut, kekemelik, sağırlık, paralizi atrofi, sıtma, felç,cilt hastalıkları verem,kangren ve Satürn kemikleri de yönettiği için onların etkilendiği tüm hast’lar, spinal kordon hastalıkları,kangren kemik sertleşmesi gibi.

Onun hangi burçta yerleştiğini not edin ve aşağıda Satürn’ün 12 burcun her birinde yerleştiğinde ürettiği hast’lar verilmiştir:

Koç; baş, kc ve mide problemleri, kafa ve dişetlerinde üşütme beyinsel sıkıntılar, sağırlık

Boğa; difteri, anjin, kabakulak, ses kaybı, larenjit, gırtlak sorunları ve dahi sağırlık.

İkizler, tbc, pnömoni, bronşit, kol ve omuzlarda romatizma ve solunum organlarının bozukluğu.

Yengeç; gastrik, sindirimsel ve astmatik şikâyetler, göğüs kanseri, hazım güçlükleri ve kadında over sıkıntıları

Aslan; kalpte güçsüzlük, senkop, sarılık, spinal sıkıntılar gut ve kc şikâyetleri

Başak; kabızlık, barsak tıkanması, beslenme bozuklukları (malnutrisyon), barsak zarı iltihabı ve kolik

Terazi; baş ve böbrek sorunları, kan sorunları, böbreklerin etkilenmesi, idrarın baskılanması, bel ağrısı, Bright’ hastalığı

Akrep; gut, idrar retansiyonu(birikmesi), hemoroit, fistül, idrarda kum ve taş kadınlarda adet kesilmesi ve rahim sorunları

Yay; gut, siyatik, kalça eklemi hastalığı, verem, bronşit, sinir sistemi zayıflıkları

Oğlak; romatizma, sıtma, cilt hastalıkları, kabızlık ve barsak şikayetleri, ağrılı ve kronik hastalıklar, diz ekleminin etkilenmesi

Kova; kramp, anemi, spinal rahatsızlıklar, kan dolaşımı zayıflığı, göz, ayak bileği ve bacak rahatsızlıkları

Balık; verem, nezle, gut, ayak parmağı iltihabı, romatizma, hassas ayaklar, ıslak ayaklar yoluyla soğuk algınlığı tehlikesi

URANÜS HASTALIKLARI

Uranüs insan vücuduna ilişkin kendine özgü bir etkiye sahiptir ve genellikle sıradan hast’lar vermez. Ani ve spazmodik hastalıklardan sorumludur; kramplar, spazmlar, yırtıklar, daralmalar ve benzeri, sinir sistemi üzerinde dikkate değer bir etkisi vardır özl motor sinirler.

6.eve yerleştiğinde bu doğada hast’a neden olur ve yerleştiği burcun vücut bölümüne göre etki eder.

Aşağıda Uranüs 12 burçtayken oluşan başlıca şikâyetler verilmiştir.

Koç; spazmodik baş ağrıları, beyin zarı ve membranlarının enflamasyonu, yüz felci

Boğa; boğaz motor sinirinin ve vokal kordun rahatsızlıkları

İkizler; kol ve omuzlarda kramp ve astım

Yengeç; mide krampı, mide kanseri, mental kuruntular

Aslan; kalp spazmı, kalp durması ve ani ölüm

Başak, barsak krampları, rüzgâr spazmları

Terazi; spazmodik bel ağrıları, böbrek rahatsızlıkları

Akrep; mesane kasılmaları, üreme sistemi kanserleri, kadında rahim deformiteleri.

Yay; kalça ve uyluk krampları, siyatik

Oğlak; diz deformiteleri diz krampları

Kova; histeri, ayak bileği krampları, sinirsel bozukluklar

Balık; ayaklarda terleme, başparmak ve ayak krampları ayak parmağı şişliği

NEPTÜN HASTALIKLARI

Neptün çeşitli tuhaf ve nadir hastalıklara hükmeder. fiziksel kaynaklı olmaktan ziyade psişik kaynaklıdır.

Maalesef bu planetin etkileri onun etkisiyle gelen hastalıkların neler olduğu hakkında kesin tanımlar vermek için çok az bilinmektedir. Genelde ahlaki hatalar? Ve benzeri şeylerden kaynaklanan sorunlar verir.

Neptün etkisi altındaki insanlar opiatlar, narkotikler ve yatıştırıcı ilaçlara başvururlar bazıları büyük sigara içicileri diğerleri taşkın ayyaşlardırlar. Neptün aynı zamanda güçlü demonik etkilere de sebep olur psişik rahatsızlıklar ve obsesyonlara da.

6.evdeyse hyleg ya da asc’yi etkiliyorsa özel not edilmelidir, aşağıda burçlardaki başlıca etkileri verilmiştir:

Koç; demonik etkilenmeler, göz yangısı, miyop, beyin rahatsızlıkları ve delüzyonlar

Boğa; göz hastalıkları, boğazın septik zehirlenmesi

İkizler; verem ve aşırı zayıflama

Yengeç; alkol bağımlılığı, hipokondri

Aslan; opiatlarla(afyon) kalbin baskılanması

Başak; barsak veremi, beslenme yetersizliği

Terazi; ödem

Akrep; üreme organı hastalıkları, demonik etkilenmeler

Yay; sinirsel bozukluklar

Oğlak; cilt hastalıkları, epra

Kova; obsesyon, nervöz hastalıklar

Balık; lenf hastalıkları, ödem, obsesyon

MENTAL HASTALIKLAR

Mental zayıflık, akıl hastalıklara eğilim ve benzeri durumlar değerlendirilirken ay ve merkürün pozisyonlarına bakılmalıdır.

Eğer ay ve Merkür ASC ile iyi açılar içinde değilse veya birbirleriyle o zaman mental hastalıklar mutlaka ortaya çıkacaktır. Zihin gerçekten zayıf olacak şeyleri anlayışı ve idraki olamayacaktır. Eğer ay ve Merkür birbirleriyle ve de ASC ile bağlantısız iken Satürn bir gündüz horoskopunda kötücül etki gönderiyorsa o zaman epilepsi kesin açığa çıkacaktır fakat gece horoskopuysa deliliğe eğilimden şüphelenilmelidir. Gezegenleri kötücül etkileyen Mars’sa o zaman gündüz deliliğe eğilim gece epilepsiye neden olacaktır. Bu daha özel olarak eğer burçlar yengeç başak ve balıksa yani ay, Merkür, Mars ve Satürn bu burçlardan birinde yerleşmişse daha da sıkıntılıdır.

Deliliğe eğilim şu durumlarda da açığa çıkar.

Satürn ışıklarla birleşmiş ya da onları kötü etkilemişse ya da mars ışıklarla karşıt ya da kötü etkilemişse ve özellikle terazi balık ve yayda yerleşmişlerse. Tüm böyle güçsüzlükler tedavisiz o.b eğer benefiklerden ışıklara veya Merkür’e iyi açı yoksa.

Konuşmayı geç öğrenme 6 ya da 12.evdeki Merkür tarafından temsil edilir eğer ay Satürn ya da mars tarafından kötü etki almışsa. Bu konuşma özrüne neden olur. b ya da kişi doğuştan dilsiz o.b. bu özl Merkür sessiz burçlarda ise ve sat tarafından kötü etkilenmişse olabilir.

Neptün mental rahatsızlıklarda önemli bir rol oynar o şeytani etkilerini sat ve marsa da yansıtmış o.b o zaman demonik etkileşimler ve obsesyonlara neden olur.

Uranüs de deliliğe yol açar özel o ay ve Merkür’den daha yukarıda ve ay ve Merkür’ün her ikisini de aynı anda etkiliyorsa.

Yukarıdaki her durumu değerlendirirken merkürün gücü hesaba katılmalıdır. Ancak zayıf yerleşmiş bir Merkür kötü etkileri yaşayacaktır.

RAPHAEL’S MEDICAL ASTROLOGY on THE EFFECTS OF THE PLANETS AND SIGNS UPON THE HUMAN BODY.

Çeviren: Rana Çelikkol

 

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!