Uranyenler Programı

astpro

 

Ay 120 Zeus

Canlı, ruhlu kadın veya iç ortam,  yaratıcı kadın gibi kavramlar sizi çok etkiler. Güçlü duygusal tepkilerinizin kısıtlaması siz konusudur. Ev aletleri, motorlar veya araçları ile ilgili bir sürü olaylar yaşarsınız. Duygu uyandırmak için veya kadını ajite etmek yapılan girişimleri gördüğünüz söylenebilir. Aslında duygusal olarak kontrollü birisiniz. Kadınlar ve duygusal yükseklikler deneyim konularınız sayılır. Duygusal olarak kontrollü birisiniz.

Ay 135 Apollon

Birçok kadının toplantılarında bulunmanız ve kadınlarla enerjik bir iletişim kurmanız mümkündür ama bu böyle olmaz. Çoğunlukla bu ortamlarda bir sürü anlaşmazlık çıkar. Annenizin meşguliyetleri ya da iş talepleri yoluyla aldığı sert tepkiler söz konusudur ve bunlara çok üzülürsünüz. Bir “taşkınlık ” ile oluşan/etkilenen ihtiyaç ve hislerin sizde farkındalığı yoktur. Kadın müşteriler ile olumsuz ve yararsız temaslarınız vardır.

Güneş 90 Cupido

Ev ve aile ilişkilerinizin pekiyi olduğu söylenemez. Bu ilişkilerde kendinizi kilit kişi olarak görmeniz ilişkilerinizde anlaşmazlıklara yol açar. Estetik ve bütünlük anlayışınız iyi değildir. Sanat, gayrimenkul gibi konularda da başarılı olabileceğiniz söylenemez. Bazen sosyallik adı altında guruplaşma, hısım akraba kayırıcılığı yapmanız mümkündür. Haddinden fazla rahat olabilirsiniz. Çeşitli kolaylıklar yüzünden de dengesiz ve güçsüz olmanız mümkün. Aile sağlığı geçmişi hakkında veya kalıtsal hastalıklarla ilgili endişeleriniz olabilir.

Güneş 60 Admetos

İçselleştirme ve hassasiyet ile kendi kendinizi üzerinde veya özünüzde uyguladığınız beklentiler vardır. Fiziksel dayanıklılık ve fiziksel engellerin farkında olduğunuz bilinir. Bahçe, peyzaj, zemin veya gayrimenkul ile ilgili etkinlikliniz vardır ve bu konular tam size göredir. İnat ve hastalık ile başa çıkmada kendinizi fazla sıkmadan sabır gösterebilirsiniz. Kötü sağlık sorunlarına katlandıktan sonra hayal kırıklığını gidermek için çalışmanız da çok yararlı bur huyunuz.

Güneş 120 Vulkanus

Kendinizdeki bireysel ve erkeksi gücü (güçlü, manyetik) ne kadar “etkili” olduğunu görme açısından kendinizi değerlendirmek sizi çok alakadar eder. Kişilerin ciddi baskı altındaki tepkilerini veya kendinizi baskı altında görmenizi araştırmak istersiniz. (iç veya dış kaynaklardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle) Bazen Adrenalin yorgunluğu hissetmeniz mümkün. Çabalarınız daima aşırıdır. Büyük bir enerji düzeyi hali içinde olduğunuz söylenebilir.

Güneş 35 Poseidon

İdeolojiniz, (belki de siyaseti) aynı zamanda davranış olarak ortaya çıkan inanç veya ilkeleriniz sizin için önemlidir ama bunların çoğundan zarar görürsünüz.  Felsefe ya da “inandırıcılık” kabiliyetinizi iyi kullanamamanız mümkün. İnsanları ikna etmek için yaptığınız girişimleri birinin ilkelere göre din, metafizik veya aklına oturma yoluyla yerine getirmenizde aksaklıklar vardır. Astral planın gücünü anlayabilir, ancak çalışma ile bunu yerine getiremezsiniz.

Merkür 135 Apollon

Kardeşlik işleri yoluyla oluşan bir sürü tatsız olay yaşamanız muhtemeldir. Tartışma ya da konuşmalarda ticari ya da iş bilgisi kullanmanız sayesinde çok yararlar elde edemez ve fazla bilgiç ve ukalalıkla suçlanabilirsiniz. İş pratiğinin farkındalığını aktarmak da hiç size göre değildir. Seyahat, eğitim, iş çalışma ve fırsat yaratmak için iletişim becerilerinin kullanılması konusunda düşünme ve icraatınız gerekli başarıyı getirmez.

Merkür 120 Poseidon

Bir kişinin dininin etkileri ya da öğrenme, düşünme dil ve kelimelerin maneviyatı sizi çok alakadar eden konulardır. Bunlarla ilgilenirsiniz. Dini ya da metafizik okuma, kitap, broşür veya vaazlar tam size göredir. Manevi kanallardan gelecek gibi görünen fikirleri benimsediğiniz söylenebilir. Medya, netlik, ışık veya yansımayı tartışmak da bir türlü vazgeçemediğiniz tutkulu bir konu olma özelliği gösterir. Konuşurken bu tip konulardaki vurgularsınız.

Venüs 120 Hades

Kendi geçmişiniz dâhil; “alt sınıf” grubundaki insanlarla, zevksiz kişilerle ya da kaba, terbiyesiz ve bayağı insanlarla iletişim kurabilin bir kişisinizdir. Ve bunlarla sosyalleşir, çirkin, iğrenç ya da pis görünen şeyleri/insanları daha olağan görebilirsiniz. Uzlaşmayı ve kabul görmeyi aşağılanma ya da kaybetme ile eş tutmanız mümkün. Aşkın, yoksulluk, yokluk, depresyon ve yalnızlığın sizin için bir çare olduğu gibi yalan yanlış fikirlere sahip olduğunuz söylenebilir.

Venüs 135 Zeus

Ani parlayan, kızgınlık yaratan veya şiddete yönelik eğilimleri anında söndürülmeye yönelik çalışmalarınız başarısızcadır. Her türlü içsel ve dışsal arzulara ulaşırken, sıklıkla aşırılık kontrolü yapamazsınız. İstediklerinize ulaşmak için harcanan paralar, kullanılan araçlar, silahlar ya da makineler, sanatsal çalışmalarda kullanılan alet ve gereçler sizin için önemli olmayabilir. Finansal hedeflerin oluşturulmasına yönelik çabalar yaratıcı enerjinin pozitif kullanılması ile verimli değildir.

Venüs 120 Kronos

Uzman olarak görülen insanlarla bağlarınız vardır. Fikirler üzerinde uzlaşma sağlar ve ön belirli yetkili bir kişiye duyulan ilgi ve sevgiyi ya da ona karşı bir hoşnutsuzluğu görürsünüz. Sanat ya da ilişki (insanlar arasındaki) konularında uzmanlığınız da tartışılmaz. Bir kişinin aşk ya da mali yönetim anlamındaki kapasite ve yeteneklerini sorgularsınız. Sosyal olarak önemli kişileri, yöneticileri, liderleri bir araya getirdiğiniz ve birleştirici rol oynadığınız bilinir.

Venüs 120 Apollon

Takdir duygularını ifade etmeniz iyi bir huyunuzdur. Birkaç kaynaktan gelirleri vardır. Bunları akıllıca davranarak çok iyi kanalize edebilisiniz. Aşk duygusunu etrafa yayarsınız. Bu duygunun yeyılısı sizi daha da cazip biri haline getirir. Müşterileriniz ile iyi iletişiminiz vardır. Gelir ya da arkadaşlık için fırsatları değerlendirebildiğiniz bilinir. Diğer pek çok insanla arkadaşlık ya da yakınlık kurarsınız. Parasal konulurda aktif olduğunuz kadar sevgi konusunda da mahir birisiniz.

Venüs 90 Admetos

Aşk ya da para için zorluklara karşı koyarsınız. Ama tabii ki ileride bunun doğru bir şey olmadığını anlayacaksınızdır. Diğer insanlarla “anı” yaşamak için zamanı iyi ayarlayıp, tutarlılığı sağladığınız bilinir. (“anı” yaşayamasanız da kendi hayatınızı yaşarsınız, ancak bu “aşk” değildir.) Ne yazık ki sadece anı yaşamanın da gerçeklerden kaçmak olduğunun farkında değilsinizdir. Zorluk sürecinden sonra gelişen derin ve devamlı bir sevginiz vardır. Bu her zaman iyi bir sonuç vermez.

Mars 150 Hades

Geçmişin etkisiyle yönetilen eylem ve hırsları algılar (ve kişinin bu konudaki kaygılarını) incelemeye aldığınız söylenebilir. Ancak bu incelemeniz fazla bencim ve adaletsizci olabilir. Ev işleri, küçük işler ve mevcut zorlukların sebebini bulma konusunda da kararsız olabilirsiniz.

Mars 45, Zeus

Sizde ateş, sıcaklık, silahlar, güç araçları ya da makineler yoluyla saldırı/yaralar oluşabilir. Alet-araçların, makinelerin ya da silahların kullanımı için eğitilmeniz mümkün.  Bujiler, ateşleme sistemleri ve anahtarlama cihazlarına ilgi duyarsınız. Ancak muhtemelen bunlardan size zarar gelir. Fiziksel gücü ya da öfkeyi kontrol edemez (zapt edemez) ve eğitemezsiniz. Fiziksel olarak canlı ve enerjik olmadığınız söylenebilir.

Mars 180 Admetos

Gerek kendinizde, gerekse çevrenizde, etkinliği sınırlayan engeller ve sınırlar ile ilgili kuşkular duyar, bunda da haklı çıkarsınız. Ancak davranışlarınızda geç kalmanız ve zarara uğramanız mümkün. Toprağın, kayaların, maddelerin ya da malların yok edilmesi konusuyla ilgilendiğiniz de bilinir ama bu konuyu yeterince değerlendiremez ve maddi kazanç elde edemezsiniz. Kızgın olduğunuzda insanlardan uzak durduğunuz ve “soğukkanlı” bir tavır takındığınız gözlenir.

Mars 120 Vulkanus

Kişisel çıkarlar konusunda açıkgözsünüzdür ve kendilerini savunmak zorunda hissedersiniz. Çıkarlarınızı iddia eder, korur, diğer kişilerle mücadeleye girişirsiniz. Hareket etmeye, işbirliğine ya da fiziksel güç kullanmaya zorlanırsınız adeta. Seksüel cazibe ve baskı ayrılmaz bir parçanız olabilir. İnisiyatif için baskı hissederlersiniz.  Birbirlerinin eylemlerini, işini, tutkularını ve gayretlerini etkilemek için çabaladığınız söylenebilir.

Satürn 60 Zeus

Rekabeti oluşturmak için yönetici pozisyonuna girebilirsiniz. Zorluklara, ertelemelere-sınırlamalara ya da sonuçlara sahip bir kişiliğiniz var. Başarıya ulaşmak için engellerle karşılaşır, işi organize ederek, öncelikleri ortaya koyarsınız. Sabır-planlama ve strateji gerektiren hedefleriniz vardır. Sorumlulukları, görevleri ve de projelerinin teslim zamanlamanız iyidir. Öfke kontrolü gerektiren çeşitli kurallara ya da disiplinlere sahip olduğunuz bilinir.

Satürn 415  Apollon

İşi yürütmek için daha stratejiye ihtiyacınız olduğunun farkında değilsinizdir. Yönetici modunda ya da yapısallaşmış duruma gelmeniz zor. Piyasa taleplerinin yabancılaşma ile sonuçlandığını ve çok fazla talebi olan bir kimsenin vergiye bağlandığını görmeniz sizi şaşırtmaz. Neredeyse eşzamanlı gerçekleşen birçok teslim tarihi ya da bitiş tarihleri ile karşılaşmanız sizi yıpratır. Kariyeriniz aracılığıyla belli fırsatları yakalamanızın ne yazık ki, sonunu getiremezsiniz.

Uranüs 180 Zeus

Genellikle “Ortalığı kötü karıştıran kişi” konumundasınızdır- grubu teşvik etmeye/heyecanlandırmaya ya da yenilik için istek oluşturmaya çalışmanız beyhudedir. Tarafsızlığı engellemeyecek heyecanlar yaratamadığınız bilinir. Ayaklanma için yapılan çabalara karşı koymak için tarafsızlığı kullanamazsınız.  Silah ya da makinelerle yeni teknolojilere olan ilginizi değerlendiremezsiniz. Tepkinizle diğerlerini olumsuz olarak şaşırtırsınız.

Neptün 120 Kronos

İdeallere dayalı ya da gerçekçi olmayan liderlik ya da yasama tarçını benimsemeniz mümkün. Tutku ve kuşku ile sarsılan fikirleriniz vardır. Liderlik ya da beceriyi engellemek için yapılan çabalar içinde olabilirsiniz. Görevdeki kişiler, polis ya da memurlarla ilgili skandal ya da sahtekârlıkları haber aldığınız da bir gerçek. Hükümet ya da liderlere bağlısınızdır.  Açık olarak ya da hassas davranarak uzmanlık ya da ehemmiyetin farkına varabilirsiniz.

Neptün 120 Poseidon

Ruhani etkilere açık birisiniz. (bilinçsizlik, rüya durumu ve diğerlerinin duyguları konusunda çok hassastır.) İkna edilmeye karşı koyamazsınız. Müziğin ikna gücüne ya da duygusal etkisine açık olduğunuz bilinir.  Ruhani fikirle birleşmek ister, geleceği hissedersiniz, Ruhanilik, ideoloji ya da dine kendini adama ya da bunlar için kendini feda etme konusunun bilincinde olduğunuzu ilave etmek lazım. Yalana inandığınız ya da oyun ve hileye kandığınız bilinir.

Pluto 90 Zeus

Diğerlerini ya da kendinizi kontrol edebilme konusunda dengesizlik ve heyecan yaşarsınız. Motivasyonunuz yetersiz ve yaratıcı değilsiniz. Diğerlerini motive etmek (ve görevini yerine getirmek) için coşkuyu araç olarak kullanmanız zor. Eğitim, makineler ya da silahlarla ilgili olumsuz “savunma harcamaları” yapar ya da yüksek borçlara girersiniz. Büyük ölçekli projeler organize edemediğiniz söylenebilir. Dizginleme ile aşırı kontrolcü tutum arasındaki ince çizginin farkında değilsinizdir.

Kiron 90 Cupido

Aile ilişkilerinizde belirli bireylere karşı şu veya bu sebepten dolayı garip duygularınız vardır. Ya bu kişiye kurban olur ya da ona şırlar içinde hisler besleyerek yüceltirsiniz. Aileyi alakadar eden konularda kibar ve nazik olduğunuz söylenemez. Kırıcı davranabilir ve zedelenmiş ilişkilerinizi kolayca düzeltemezsiniz. Gözünüz karadır ve sevdiğiniz bir aile bireyi için kendinizi düşüncesizce kurban edebilirsiniz.

Cupido Yay’da

Hoşgörülü, iyimser ve neşeli davranışlarınız sayesinde toplum içinde uyum sağlayabilir ve toplum kurallarını yerine getirebilirsiniz. Küçük şeylerle mutlu olabilen kişiliğiniz ile aile, kuruluş ya da toplumsal düzene bağlılığınız yerindedir. Sosyalleşmeye ve işbirliğine açıklığınız ise sizi festival boyutlarında aile yemekleri vermeye yöneltebilir. Aile bireyleri ile paylaşılan yemekler aile bağı için önemli ve büyük bir parça olabilir. Hayalci ve fazla risk alın biri olduğunuz içinse aile geleneklerinizin ya da özelliklerinizin değişmesini istemeniz mümkün. Aktif, değişken ve dışadönük mizacınızla yeni ya da teknoloji temelli sanata ilgisi duyarsınız. Elektrikli aletlerden haz aldığınız söylenebilir. Abartıcı ve patavatsız davranışlarınız yüzünden de sizin için aile, arkadaşlık ya da grup içinde ani ve beklenmedik olumlu olaylar ile yer değişikliği söz konusu olabilir

Cupido üçüncü evde

Seyahat ederken güzel aşk ilişkilerine girmeniz mümkün. Estetik olarak tamamlanma veya bütünlük anlayışı içindesinizdir. Ortak paylaşım, iletişim ve konuşma potansiyeliniz yüksektir. Karşılık düşünür, ya da ticari veya bilimsel kuruluşlar ile iletişim içinde olursunuz. Birtakım taşıma şirketleri, lojistik veya seyahatler ile de bağlantılarınız olabilir ve bazı anlaşmalar yapmanız mümkündür. Sanatsal çıkarlarınız için network ağını kullanıp yoğun görüşmeler trafiği içinde olabilirsiniz. Aile, arkadaşlık ya da grup içinde ani ve beklenmedik olumlu olaylar ile yer değişikliği sizin için söz konusu olabilir. Ev, aile ya da grup dâhilinde kendi istediğini yapabilmek için iyi donanımlı ve çağdaş bir mekâna ihtiyacınız vardır. Yeni ya da teknoloji temelli sanata ilgisi duyarsınız. Elektrikli aletlerden haz aldığınız da söylenebilir.

Cupido 180 Hades

Evinizin temelleri ve kötüleşmesi gibi olaylar mevcuttur. Eski evler ya da geçmişten gelen sanat yeteneği ile ilgili ciddi problemleriniz olabilir. Aile, şirket ya da kurumsal birlik ya da düzendeki sorunların farkındasınızdır ve bunlar sizi ziyadesiyle daraltır. Aile ve bir miras nedeniyle utanç duyabilirsiniz. Soyağacına ilgi duymanız pek de yararınıza olmayabilir. İlgisizliği sevmez, ailedeki yüz karası birine ya da “utanç verici sırra” dikkat edersiniz.

Cupido 150 Admetus

Evin istikrarı ya da devamlılığı ve ailevi ilişkiler ile ilgili zor ve sıkıcı durumlarla karşı karşıyasınızdır. Bunlardan çok etkilenirsiniz. Ev, aile ve ilişki kurmak için fazla bekleyecek takati kendinizde bulmanız zordur. Aile ya da grup üyelerinden kaçınmanız da başlı başına bir problemdir,

Cupido 150 Vulcanus

Sosyalleşme ve aile ile vakit geçirmeye ihtiyacınız vardır ala bunu pek beceremezsiniz. (bu, bir istekten ziyade zorunluluktur sizin için). Aile ya da grup içinde konuşulmayan çok sert baskıların olduğunu iyi bilir ve bundan hiç hoşlanmazsınız.

Cupido 45 Poseidon

Fikirler, inançlar, ideolojiler ya da din yoluyla oluşturulmuş gruplarlarla size yarar getirmeyen ilişkileriniz vardır. Dinin ve inançların (ya da dejenere olma ve bundan doğan eksikliğin) aile üzerindeki etkisini iyi bilmezsiniz. Evinizde ya da aile içindeki maneviyata karşı aşırı ve mantıksız hassasiyetiniz yararsızdır. Aile üyeleri, ailede fikirlerin tartışılması, eğitim ve felsefe konusunda hoşgörülü olmadığınız söylenebilir. (bu da birlik ve “aile olma duygusu” için bir zayıf temel oluşturur).

Hades Yengeç’te

Dışa karşı sert ama içte kırılgan, savunma amaçlı sert ve soğuk davranabilir, dışa maske takabilen bir karakteriniz var. Doğal ve evrensel yasalar ile bağlantınız vardır.  Metafiziğin iyi bir uygulayıcısı olduğunuz söylenebilir. Sosyal sorumluluklara ilişkin günlük ayrıntılarla ilgilenirsiniz. Daha derin bir düzeyde sosyal bağlar oluşturmanız mümkündür. Dayanışma veya ortak bir çerçevede özgüven sorunlarına odaklanmanız söz konusudur. İlkel ve temel nedenleri ve süreçleri incelemek istersiniz. Temel sorunlar ile uğraşmaya isteklisinizdir. Nedensel faktörleri araştıran, inceleyen, tarih veya geçmiş yaşamlar ile ilişkili olan bir kişiliğiniz var. Çöküntülerin, “ünlü son sahnelerin” (ortaya çıkan/çıkacak sonuçların) ya da hiçbir rahatlama getirmeyen yüzleşmelerin bilincindesinizdir.

Hades dokuzuncu evde

Seyahatler ve yurtdışı bağlantılar aracılığıyla hüzünler ve kederler söz konusudur.  Tarihin ve bilimin, siyasetin gizli ve karanlık yönleriyle uğraşabilirsiniz. Ülkenizi, vatanınızı üzüntüleriniz sebebiyle terk ederek uzak yerlerde yaşamaya başlayabilirsiniz. Tarım veya çiftçilik ile uğraşmanız mümkün. Bariz sıkıntıların dayanılacak seviyenin de üstünde olması neticesinde, acıları yok saymak için uğraşacağınız söylenebilir. Nedensel faktörleri araştıran, inceleyen, tarih veya geçmiş yaşamlar ile ilişkili olan bir kişiliğiniz var. Çöküntülerin, “ünlü son sahnelerin” (ortaya çıkan/çıkacak sonuçların) ya da hiçbir rahatlama getirmeyen yüzleşmelerin bilincindesinizdir. Doğal ve evrensel yasalar ile bağlantınız vardır. Bir metafizik uygulayıcısı olabilirsiniz. İlkel ve temel nedenleri ve süreçleri incelemek istersiniz. Temel sorunlar ile uğraşmaya isteklisinizdir.

Hades kavuşum Kronos

Ün ve utancın” bağlantılı olduğunu düşünür- önemli kişilerin neden olduğu kabalık, adilik ya da zevksizlik ya da liderlik; mevki, otorite ya da bağımsızlığını kaybetmesinden dolayı aşağılanma duygusunu hissedersiniz. Suç olaylarının farkındasınızdır. Liderler, yöneticiler ya da uzmanlar hatalar yapar ya da geçmişi ya da soruşturmaları tartışırsınız. Fikirlerin, emirlerin, yasaların ya da kuralların formüle edilmesi ve bir düzene göre izlenmesi gerektiğini düşünür. (tutarlı bir düzende).

Hades 120 Apollon

Pek çok faktör ve parça arasından ardışık ve önemli olanları bir araya getirmede ya da onları parçalara ayırmada yetenekli olduğunuz bilinir. Bir problem ya da hatayı başarı (ve bu sayede başkalarının hatalarından yararlanmak) için fırsat ya da yardımcı unsur olarak kullanırsınız, (Kötü bir geçmişin, deneyimin ya da dezavantajın gelişim ve başarının önünü tıkamasına izin vermezsiniz. İşte standartları sürdürme konusunda inatçı olduğunuz bilinir.

Zeus Terazi’de

Pozitif sevimlilik, uyumluluk, beraberlik, adalet ve diplomasi tam size göre ilkeler olduğu için ateş, silahlar ve dünyadaki genel gerilimle ilgili olayları iyi analiz ederek yoğun bir tepki oluşturma konusunda kışkırtabilirsiniz. Büyük sosyal amaçlara hizmet etmeyi sağlayan olumlu bir yaratıcılık geliştirmeniz mümkün. Psikolojik olarak becerikli ve sakinsinizdir ve ortaya çıkması muhtemel kötü durumlarla başa çıkma konusunda diğerlerinin duygu ve isteklerinin bilincinde olduğunuz söylenebilir. Kızgınlıklarınızı, kontrol ihtiyaçlarınızı ve içinizde yaşanan patlamaları dışa vurma sırasında “hedefi dikkatli seçme” gerekliliğini iyi bilirsiniz. Motivasyonunuz yüksek ve yaratıcıdır. Diğerlerini motive etmek (ve görevini yerine getirmek) için coşkuyu araç olarak kullanırsınız.

Zeus birinci evde 

Yaratıcı, enerjik ve girişimci geçmiş atalara ya da akrabalara sahip olmanız mümkün. Bereketli evlilik veya evlilikler yapabilirsiniz. Hayatı iyi planlama, güçlü çabalar ile kesin bir hedefe yoğunlaşma ve neticesinde başarılı olacağınız söylenebilir. Aktif bir kişilik sahibisiniz. Liderlik için yetenek sahibi olabilir, gür bir ses tonuyla tanınan, ünlü biri olmanız mümkün. Enerjilerin sistematik organizasyonunda çok başarılısınız. Disiplinli eylemleriniz yarar getirir. Kendinizi iyi savunabilirsiniz. Direktörlük, yöneticilik, idare ve organizasyon işlerinde çok kabiliyetli olduğunuz söylenebilir. Ateş, silahlar ve dünyadaki genel gerilimle ilgili olayları iyi analiz ederek yoğun bir tepki oluşturma konusunda kışkırtabilirsiniz. Eğitim, makineler ya da silahlarla ilgili “savunma harcamaları” yapar ya da borçlara girer, büyük ölçekli projeler organize edebilirsiniz.

Kronos Yengeç’te

Dışa karşı sert ama içte kırılgan, savunma amaçlı sert mizacınız sayesinde yetkili ve iyi yönetici olabilirsiniz. Üstünlük göstermeniz sizin için kolaydır. Yüksek standartlardan hoşlanır ve bunları uygulayabilirsiniz. Kendinizi duygusal olarak güvencede hissetmeniz sayesinde finans ya da “personel değerlendirmesi” konusunda da fikirleriniz ve yeterliliğinize göre başarılı olacağınız söylenebilir. Önemli kişilerin mali durumlarına ve borç, miras, yatırım, bağış, nafaka, ipotek, destek ödemeleri ya da yatırım oranları ve ödemelerle ilgili yasa ve düzenlemelerde çok dikkatlisinizdir. Bu özellikle ev ve yua, emlak gibi konularda daha da pekişir. Yasaları güzelce test ettiğiniz, düzenlemeler getirebileceğiniz söylenebilir. Liderlere uyumunuz iyidir. (hükümet ya da iş liderleri ayrıca da farklı -hatta geçici- önemi bulunan diğer “uzmanlar” da dâhil),

Kronos dokuzuncu evde

Yurt dışından veya yabancı hükümetler aracılığıyla yardım almanız mümkün. Bilimsel, felsefi ya da siyasi bağımsızlık elde edebilirsiniz. Yurt dışından önemli insanlar ile ilgili çalışmalar yapmanız da söz konusudur. Büyük ve önemli yolculuklar yaparsınız. Yüksek akıl ve profesyonel alanda büyük bir bilgi sahibi olduğunuz söylenebilir. Yabancı ülkelerle ilgili konularda ustalık veya master’lik seviyesini yükselebilirsiniz. Sosyal üretkenlik becerisine sahip birisiniz. Hukuk kabiliyetiniz olduğundan yasaları güzelce test eder, düzenlemeler getirdiğiniz söylenebilir. Liderlere uyumunuz iyidir. (hükümet ya da iş liderleri ayrıca da farklı -hatta geçici- önemi bulunan diğer “uzmanlar” da dâhil), Dış finans ya da “personel değerlendirmesi” konusunda da fikirleriniz ve yeterliliğinize göre başarılı olacağınız söylenebilir.

Kronos 120 Poseidon

Fikirler, zekâ, metafizik, felsefe ya da din yoluyla önem ya da liderlik kazanırsınız. İnancınızdan ya da düşüncelerinizden etkilenen dini liderleri ya da fikirleri önemsediğiniz bilinir. Bir dinin emirlerinin (“dinin kuralları”) ve o din tarafından dayatılan kuralların farkındasınızdır. İnancın düşünce meselesi olduğunu bilirsiniz. İnanç ve iman konularında diğerlerinden farklı fikirleriniz vardır. Bir lider ya da hükümetin güçlü bir dini etkisi ya da ideolojik baskısı olduğunu bilirsiniz.

Apollon Akrep’te

Gizemli, sezgisel, kuşkucu, kıskanç, olaylardan derin etkilenen ve hafife alamayan, taşkın duyguları olan ve her konuya derinlemesine giren mizacınız ile pek çok kişinin eylemlerini ya da gelişimlerini etkilemek için çabalarınız vardır. Kredi, borç, miras,  vergi, sigortalar ya da yatırım konusuyla uğraşan büyük kurum ya da işlerle ilgili olarak civara pekte göstermeden iletişime geçtiğiniz söylenebilir. Ya benimlesin ya değilsin mantığında, çekingen, karşılıklı güven ihtiyacında, paylaşımcı, tutkuları olan ve fikirlerinden kolay vazgeçmeyen kişiliğiniz sayesinde büyüme ve genişleme enerjisi ile güdülenmiş birisiniz. Pek çok kişinin eylemlerini ya da gelişimlerini etkilemek için çabalarınız vardır. Büyük değişikliklerin ya da borcun seyahat, çalışmalar, birazda gizlice büyüme (genişleme) ile ilgili olduğunu düşünürsünüz. Farklı yatırım portföylerinin farkındasınızdır. İş çıkarlarınızı iyi bilirsiniz.

Apollon birinci evde

Birçok kişi tanıyabilir, birçok kişi ile muhtelif ilişkiler kurabilirsiniz. Ticaret, esnaf ya da bilimsel faaliyetler ile aile çevreniz veya yakın çevreniz üzerinden bağlantılarınız olabilir.  Büyük bir aileye sahip olmanız ve aile büyüklerinizin, atalarınızın ünlü veya tanınan kişiler olması mümkündür. Büyüme ve genişleme enerjisi ile güdülenmiş birisiniz. Pek çok kişinin eylemlerini ya da gelişimlerini etkilemek için çabalarınız vardır. Çeşitlilik, çoklu yetenekler ya da daha çok çaba yoluyla güç ya da avantaj elde edebilirsiniz. Büyük değişikliklerin ya da borcun seyahat, çalışmalar ya da büyüme (genişleme) ile ilgili olduğunu düşündüğünüz söylenebilir. Çok yönlülüğünüz ve daldan dala konmanız sonucunda perspektif, bilgi veya deneyim genişliğine sahipsiniz. Bir sürü konuda beziniz var. Yeteneklerinizi iletişim sayesinde iyi kullanırsınız.

Apollon 90 Vulcanus

Pek çok dış etken ve potansiyel kolayca dikkatinizi dağıtır. Başarı ya da müşterilerin davranışların sizin tutumunuz psikolojik olarak kötü olduğundan olumsuz olarak etkilenir. Genişleme, büyüme ve farklılaşma konusunda çıkmaz sokar. Müşteriler üzerinde ya da kendi yetenekleriniz konusunda güçlü bir etki alanınızın olması olumsuz hareketleriniz yüzünden bozulabilir. Haklarınız için (haklarını savunmak için) rahatça ayakta rahatça kalmanız mümkün olmayabilir.

Admetos Boğa’da

Sakin ve dingin, huzur arayışında, ağır hareket eden, hassas, sabırlı, kararlı ve inatçı mizacınız ile birçok yararlı konudan kendinizi İzole eder ve olumluca odaklaşabilirsiniz. Anlaşılmayan şeyleri sadeleştirebilmeniz mümkün. Tutumlusunuz. Bazı şeyleri ekonomileştirebilir ve pekiştirebilirsiniz. Temel konu ve kavramları ayırt edebilme yeteneğiniz mükemmel. Toplumsal bağlamda bazı vakıfların kurulmasında etkin rol almanız mümkün.  Birçok konuda derinlik ve temel anlayış geliştirebilirsiniz. Dayanıklılığınız, sebatınız, güvenilirliliğiniz ve durgunluğunuz sizin için yararlıdır. Kökü derinde olan fizyolojik sürüklenmelerin farkındasınız ve psikolojik süreç farkındalığı yoluyla istikrarı sağlayabilirsiniz. Hammaddeler veya sert maddeler ile ilgi kronular tam size göredir. Yapılacak ticaretin bu konulardan seçilmesinde yarar var.

Admetos sekizinci evde

Mezar ve ölüm işleriyle ilgilenebilirsiniz. Hüzünler, engeller ve onlar aracılığıyla veya ölümüyle bağlantılı konular yoluyla sınırlamalar içinde olmanız söz konusudur. Ölüm ötesine ilgi duyabilirsiniz. Büyü vb konularda bilgi sahibi olmanız muhtemeldir. Bu tür konularda gereksiz şeyleri temizlemeyi yi başarırsınız. Anlaşılmayan şeyleri sadeleştirebilmeniz mümkün. Birçok konuda derinlik ve temel anlayış geliştirebilirsiniz. Dayanıklılığınız, sebatınız, güvenilirliliğiniz ve durgunluğunuz sizin için yararlıdır. Son derece inatçı ve sebatkar bir olduğunu için geri dönüşüm ve gerektiğinde tekrar yenilenme konusunda başarılısınız. Kaldığınız yerden yeniden başlama yeteneğiniz var. Temel konu ve kavramları ayırt edebilme yeteneğiniz mükemmel.

Admetos 60 Vulkanus

Direnme yeteneğinizden gelen gücün farkındasınızdır. Sıkı bir azimle direnme sürecinizi (kişinin inatçı ve güçlü göründüğü bir süreç) takip ederken gücünüzün tükeneceği zamanların olduğunu bilirsiniz. Baskının gücünün de bilincindesiniz ve sınırlama, hüsran ve engellerle dolu bir süreç sonrasında enerjiyle “patlar” dolarsınız. Bir şeyi ya da bir kişiyi uzun bir süre zapt etmenin mümkün olduğunu bilirsiniz. Baskıyı oluşturacak kişilerden uzak durduğunuz bilinir.

Vulcanus Yengeç’te

Geçmişe özlem duyan, gelenekçi, konservatif, koleksiyoncu, milliyetçi, yeni çevrelere girmekten hoşlanmayan, muhafazakâr, yuvaya düşkün, çevresine karşı duyarlı ve korumacı kişiliğiniz gereği kuvvetler birliği kurmayı becerebilirsiniz. Yoğun enerji ile engelleri aşma yeteneği sahipsiniz denebilir. İstikrarlı bir konumda başlatılan birleştirme çabalarınız vardır. Kendi ev veya mekânınızda ağırlıklı olmak üzere gurup ve kolektiflerle işbirliğinde olmanız kolaydır. Gücenmenin, gizli duyguların ve psikolojik tabanlı baskıların inanılmaz boyuttaki gücünü görebilirsiniz. Dışa karşı sert ama içte kırılgan, savunma amaçlı sert ve soğuk davranabilir, dışa maske takabilen birisi olarak toplumsal kaynakların yönetmekte mahir olduğunuz bilinir. Gücü toplumun iyiliği için kullandığınız söylenebilir.

Vulcanus onuncu evde 

Mesleki ve kariyer anlamında üstün başarılara sahip olacak verimli ve güçlü işletmeler kurma beceriniz var. Büyük enerjik çabalar ile üst noktalara ulaşabilirsiniz. Profesyonel anlamda yüksek noktalara gelebilmek için güç uygulamanız mümkün. Kamu önünde korku salma, başarı kazanmak için fiziksel egzersiz yapabilirsiniz. Bir sürü işinizi istikrarlı bir konumda başlatılan birleştirme çabalarınız vardır. İş ve meslek gurup ve kolektiflerle işbirliğinde olmanız kolaydır. Bu konuda daha yüksek bir hedefe doğru ortak kaynakların birleştirebilir ve konumu pekiştirebilirsiniz. Toplumsal kaynakların yönetmekte mahir olduğunuz bilinir. Psikolojik bilgi yoluyla iş hayatınızda manyetizmayı başarırsınız. Yüzleşme durumları için de istekli ve cesur olduğunuz da söylenebilir. Kişisel/toplumsal veya ulusal konularda muktedir bir kişiliğiniz var. Bu da sizi meslek ve iş hayatınızda çok başarılı yapar.

Poseidon Akrep’te

Her konuya derinlemesine giren, araştırmacı, sabırlı, konsantre, dikkatli, dayanıklı, karizma sahibi, kendini anlatmaktan hoşlanmayan, karşısındakini iyi inceleyen bir karakteriniz var. İç görünüz iyidir, Bilge birisisiniz. Gerçek anlayış sahibi olduğunuz söylenebilir. Ruhsal dogmalar içinde olabilirsiniz ama aydınlanmanız mümkün. (Özellikle Uranüs veya Zeus ile birlikte olduğunda) Evrensel bakış açınızın mükemmel olduğu söylenebilir. Gizemli, sezgisel, kuşkucu, kıskanç, olaylardan derin etkilenen ve hafife alamayan, taşkın duygularınız var. Ancak sizi sadece Gerçeklikten yola çıkarak elde ettiğiniz fikir, bilgiler size anlayış getirir. Tam bir bilinç seviyesine sahipsiniz. Konuları doktrinleştirme beceriniz veya programlı düşünme yeteneğiniz var. Sosyal veya ideolojik güdümlemeniz ise yararlı bir yanınız değildir.

Poseidon ikinci evde 

Zihinsel ve manevi kurallar içinde ve manevi tutumlarda bulunur, umutlarınızı yerine getirmeye çalışırsınız. Manevi idrak yoluyla mal ve kazanç elde etmeniz mümkündür.  Ruhsal ya da zihinsel zenginliklere sahip olabilirsiniz. Konuları doktrinleştirme beceriniz veya programlı düşünme yeteneğine sahip olduğunuz söylenebilir. Maddi konuları doktrinleştirme beceriniz veya programlı düşünme yeteneğiniz var. Para pul kazanmada açıklık, berraklık, duruluk, aynalık en güzel vasfınızdır. Doğanın en derin noktalarına karşı yenilikçi olmanız size bir sürü kazanç getirir.  İçinizdeki sesi mantığınızla çok iyi bağdaştırabilirseniz egonun ruhani bir bağlamda çepeçevre sarılı olduğunu anlar, dramatik ya da zor durumlarda inanca yönelirsiniz. Ruhsal dogmalar içinde olabilirsiniz ama aydınlanmanız mümkün.

Gufran Erkılıç

Her hakkı mahfuzdur

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!