Sinastri Bilgileri 1. Bölüm

BERABERLİK VE EVLİLİK İLİŞKİLERİNDE BAZI KURALLAR

Sinastri yalnızca eş ve partner ilişkilerinden ibaret değildir. Kişilerin diğer insanlarla olan tüm ilişkilerini içerir. Öğrenci – öğretmen, Çocuk – Anne, Hasta – Doktor, İşveren – İşçi gibi pek çok ilişkiler hep sinastrinin konularıdır. Ancak eş ve evlilik ilişkilerinin bir hayli meraklısı olduğundan ilk konu olarak bazı kurallar burada anlatılmaktadır.

1 ) Erkek için anahtar öğeler Ay, Venüs ve yedinci evin düştüğü burcun yönetici planetidir. Bunlardan sonra 7. eve düşen planetlere bakılır.

2 ) Erkek evlenecek mi, yoksa bekar mı kalacaktır? Kadını simgeleyen Ay ve Venüs’e bakılır. Eğer bunlar verimsiz burçlar olan başak, aslan ve ikizlerde bulunuyorlarsa veya 3, 6, 8, 9 ve 12. evlerdeyseler bu erkek evliliğe isteksiz ve evlilik aleyhtarıdır.

3 ) Eğer temel haritada Satürn güçlüyse kişi bireyci olur ve bekârlığa eğilimlidir. Eğer bu güçlü Satürn konumu karşısında Ay ve Venüs güçsüz pozisyonda iseler, bu kesinleşir. Eğer Ay ve Venüs’te güçlü konumdaysalar kural geçersizdir.

4 ) Horoskopta Satürn Ay ve Venüs’ün üstündeyse veya MC’ ye yakınsa bu bir tür kavuşum gibi düşünülür. Satürn’ün bunlarla kavuşum açılarıyla değerlendirilmelidir.

5 ) Temel haritada Venüs Satürn tarafından sert açılar almışsa bu açı evlilik korkusuna delalet eder.

6 ) Erkek haritasının anahtar öğeleri olan Ay ve Venüs yedinci evin bulunduğu burcun yöneticisi Güneşin doğusunda kalıyorlarsa veya 10. 11, 12, 5 veya 6.evlerde bulunuyorlarsa erkek erkan evlilik yapamayacak demektir. Bir diğer yorum ise bu kişinin hayatının ileri dönemlerinde kendisinden yaşça daha genç birisiyle evleneceğidir.

7 ) Eğer anahtar öğeler Güneş’in güney yönünde kalıyorlarsa ve 1, 2, 3, 7. 9 ve 9. evlerde bulunuyorlarsa bu durum geç yapılacak evliliği gösterir.

8 ) Anahtar ögeler normal seyirlerinde iseler, yani Venüs Retrograd durumda değilse (Ay hiçbir zaman Retrograd olmaz) bu erken yapılacak evliliği gösterir. Eğer Venüs retrograd’sa evlilik geç yapılacaktır.

9 ) Yedinci evde birden çok planetin bulunması birden fazla evliliği anlatır.

10 ) Erkek horoskopunda Ay yedinci evdeyse ve Satürn’den sert açılar almışsa bu kişi birkaç evlilik yapacak demektir.

11 ) Ay bir tek açı almışsa bu bir evliliğe delalet eder. Ay temel horoskopta güçlü konumda ve ona açı yapan bir planet zayıf konumdaysa erkek kadından daha sonra ölecek denilebilir. Eğer Ay güçsüz konumda, açıyı yapan planet güçlü konumdaysa bunun tersi olur. O zaman erkek kadından daha önce ölebilir anlamı çıkar.

12 ) Eş sayısını Ay’ın aplikasyon açıları da belirler. Bunlar progresif Ay’ın direksiyonlarıyla bulunabilir.

13 ) Eğer Ay diğer planetlere yaklaşmışsa ve onlarla açı yapmıyorsa o zaman Ay’a en yakın planete bakılır. Ancak bu planetlerden Güneş’e yakın olanlar değerlendirmeye alınmaz. MC ve Venüs’ün arasına da bakılmalıdır.

14 ) Venüs yalnızca eş ilişkilerinin temel ögesi olmamakla beraber erkek horoskopunda bulunduğu burca göre erkeğin nasıl bir kadın aradığı hakkında fikir verir.

15 ) Venüs Güneş’le açı almışsa erkek üstün bir kadın arar. Ay’ ile açısı yoksa ideali anne gibidir. Venüs’ün Mars’la açısı varsa heyecanlı ve cinselliği güçlü bir eş ona hitap eder. Venüs Jüpiter’le açı oluşturmuşsa moral yapısı güçlü ve dikkatli bir eş bu erkek için idealdir. Eğer Venüs Satürn’le açı yapmışsa kendinden sosyal açıdan daha aşağıda bir eş arar.

16 ) Yedinci evin yöneticisi 10. evde bulunuyor ya da bunun tam tersi,10. evin yöneticisi 7. evdeyse eş, asil ve kibar olmalıdır. İkinci evin yöneticisi 7. evde bulunuyorsa ya da 7. evin yöneticisi 2.evde bulunuyorsa erkeğin eşi zengin biri olacak demektir. Eğer yedinci evin yöneticisi 12. evdeyse veya 12. evin yöneticisi 7. evdeyse eş fakir ve sosyal açıdan güçsüz biri olur.

17 ) Bir kadın horoskopunda anahtar öğeler Güneş, Mars ve 7. evi yöneten veya bu evde bulunan planettir. Kadınlar için özellikle Mars’a bakılır. Bundan sonra eş tipinin anlaşılmasında Güneş gelir. Bunlardan sonra ise 7. evdeki faktörler yorumlandırılır.

18 ) Kadınlar içinde kural erkeklerinki gibidir. Ancak burada Venüs’le Mars, Ay’la Güneş yer değiştirmişlerdir.

19 ) Kadın horoskopunda Mars’ın konum ve açıları aynı erkek horoskopunda Venüs’ün konum ve açılarının fikir verdiği gibi çalışır. Mars Güneş’le açı yapıyorsa parlak ve güçlü bir erkeği anlatır. Eğer Mars Merkür’le olumlu açı yapıyorsa bu kadın için akıllı ve konuşkan bir eş demektir. Yine Mars Venüs’le olumlu açı yapıyorsa bu ise yumuşak ve duygusal bir eş tipi anlamına gelir. Marsın Jüpiter’le oluşturduğu olumlu açıların karşılığı da tanınmış, zengin bir eştir. Kadın mikroskobunda Mars’ın Satürn’le yaptığı olumlu açılar ise ciddi ve sadık bir erkeği anlatır.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!