Sinastri Bilgileri 2. Bölüm

Sinastride Ascendant – Descendant, M.C – IC. Yedinci Ve Sekizinci Evler

Sinastride partnerler arasındaki Ascendant-Descendant, MC-IC ilişkileri çok önemlidir.
Yatay olan Ascendant/Descendant ekseni, horoskopa ait daireyi ikiye böler; (Güneş’in ufkun altında olduğu dönemi belirten) ait yarımküre bilinçsiz, öznel yarımküre olarak kabul edilirken, (günışığı saatlerini belirten) üst yarımküre, nesnel ve bilinçli sayılır. Askendent’ın kendisi, bilinçdışındakinin bilinçli hale geldiği noktadır ve gerçekten, daha ruhsal bir açıdan bakılarak, ruhun düzlüğüne girip somut hale geldiği nokta olarak görülebilir.

“Birisinin haritasındaki Ascendant ya da Descendant ile temasta bulunan birisinin planetlerini, dikkatleri kişinin en duyarlı ve özel yönünün üzerine toplar. Ben, genelde başlangıçta bîr eşin diğerine olan cazibesinden temel alırım. Kendi tecrübeme dayanarak, sosyal bir toplantıda bulunduğumda, sık, sık bir kişiye cezp olduğumu hissederim. Birbirimizle iyi anlaşıyoruz gibidir. Hep, daha sonra o kişinin benim Ascendant’ım yâ da Descendant’ımla temasları olduğunu veya bunun tam tersinin olduğunu keşfederim)” der astrolog yazar Penny Thornton “İlişkilerin Astrolojisine Kapsamlı bir Rehber” adlı kitabında.

Bu eksene karşı hiçbir aspekt Ascendant’ın veya Descendant’ın yöneticisi yoksa MC yâ da IC herhangi bir şekilde kapsama alınmalıdır. Sinastri de, M.C./I.C. hakkında az şeyden bahsedilir, ama kendi çalışmamda güçlü MC ve I.C. temaslarına sahip birçok çift buldum. M.C. onuncu evin ucu olarak, yalnızca profesyonel bir anlamda amaç ve emeklerimizin değil., bizim idesi imajımızın arayışının da belirleyicisidir. Sık sık, ilişkilerimizin seçimi ideallerimizi yansıtarak ilişkinin bizim için ne yapacağını ummakla renklenir. Böylece birisinin planetleri M .C.’ bizi etkiliyorsa, bizim işimizi onların yapacağını umarız. Çünkü planetlere açılara bağlı olarak zararlı olan beraberliktir. M.C./I.C. ekseni, anne ve babayı temsil etmek için de görülebilir.

M.C.’ nin Satürn’e olan bağlantısıyla emellerimizi oluşturmada yardımcı olan anne ve babamız (genelde daha etkili ve baskın olsun anne ya da baba.) tarafından aşılanan kontrol ve koşullanmayı gösterir. I.C.’nin Ay’a ait bağlantılarıyla, anne babamıza ait olmanın içgüdüsel hissini ve genelde mutlak aşkın ve desteğin kaynağını sağlayan anne ya da baba tarafından teşvik edilen) duygusal kalıpların oluşmasını gösterir.

Böylece, (M.C./I.C. ekseni tarafından gösterildiği gibi) anne babanın etkisiyle ilgilenmede rastlanılan zorluk ya da kolaylıklar sık sık, yetişkinlikte ve daha sonraki duygusal ilişkilerde yansıtılır. Böylece, bir anne baba figürünün arayışı, bir çift arasındaki M.C./I.C. temaslarında sık sık görülebilir. M.C. (bilinçli, nesnel olan) üst yarımküreye ve I.C. (bilinçsiz, öznel olan) ait yarımküreye düştükçe, MC.’ye olan temaslar kişinin duygusal kalıp için son derece duyarlı ve önemlidir. Tabii, bir açı M.C. tarafından oluşmuşsa. I.C.’de içe çekilir, böylece M.C. ile olan bir kavuşum

I.C. için bir zıtlık olur. M.C.’ye olan bir altmış, I.C. için bir üçgen olur. Ascendant ve Descendant la daha 32 bilinçlidir. Anlamlı bir ilişkinin başka iyi bir göstergesi, bir çiftin M.C./I.C, ve Ascendant/Descendant ekseni arasında, bir etkileşimin olmasıdır. Ascendant/Descendant ekseni (değiş tokuşla) diğerinin M.C /I.C. eksenini yansıtır. Yıldız falına ait dairenin döndüğü geçişi oluşturan açılar sinastri de son derece önemlidir. Bu noktalar harita karşılaştırılmasıyla ilgili olmadıkça, ilişkinin, eşler için anlamı olma olasılığı azdır. Gerçekten horoskopun bu dört önemli kesiti ve açısı yanlara giden dallara benzetilebilir. M.C. sonsuzluğa doğru usanan dalları, I.C… toprağın derinliklerine inen kökleri ve Ascendant ve Descendant denge ve bereketliliği sağlayan dalları temsil eder.

Yedinci Ev

Yini astrolog yazar Penny Thornton’un “İlişkilerin Astrolojisine Kapsamlı bir Rehber” adlı kitabında yazdıklarına bir göz gezdirelim:

“Yedinci ev özellikle birebir ilişkilerle ilgili olduğu için, bu alan kişiliğimizin daha önce gizli kalan yönlerinin bilincine varmamıza ve bunları birleştirmemize fırsat tanır. Elbette olduğumuz her şeyin bilincine varmak son derece zordur ve çok sık olarak bilinçdışındaki enerjiler başkalarına yansıtılır. Descendant ve Yedinci ev kendi kendinin bilincine varmanın doruk noktasının alanına (Ascendant) zıt oldukları için en düşük noktayı tam olarak temsil edemezken, bu alan her tür yansıtma için hazır olmaya, eğilmlidir. Ara sıra ev, yedinci ev tarafından canlı bir şekilde resmedilir (Descendant üzerindeki burç, eşin Güneş’idir.

Hatta Güneş kavuşum yapar. Bununla beraber, örneğin, Uranüs yedinci eve yerleşirse ve kişi evliyse-ama bir kova’ya ya da belirgin bir şekilde Uranüs kişisi olan biriyle değil-bu yerleşim, kişinin ilişkilerinde “özgürlüğe olan ihtiyacını ve eşinin özgür bir kişi olduğunu ifade eder” der.

Yedinci evde bulunan planetlerin birleşimi ve onların burçlardaki konumları peşinde olduğumuz ilişkilerin niteliğini ve vurgulanan gizli gücü deneyimlememiz için cezp etmemiz olası insanları anlatır. O planetlere olan açılar başkalarıyla ilişki kurmada ve beraberliklerde uyum ve doyum elde etmede yer olan zorluk yâ da kolaylığı belirtir.
Bazen yedinci evde hiçbir planet bulunmaz, ama bu kişinin hiçbir ikili ilişkisi yok ya da ilişkileri önemsiz anlamına gelmez. Bu durumda bu alanı keşfetmek için yedinci evin ucundaki burcun yöneticisinin konumuna ve onun açılarına bakmamız gerekir. ( Bu yedinci evi boş olanların hiç unutmaması gereken bir kuraldır ve birçok ciddi astroloji kitabında da anlatılır.)

Ve de sekizinci ev

Yedinci ev eskiden beri birebir ilişkilerle ilgili alan olduğu hâlde, sekizinci evin de burada bir rolü vardır. Bu ev yedinci evin devamı olarak ve ikinci eve zıt olarak kişinin ilişkilerden neler aldığının göstergesidir. Elbette bu sekizinci eve bağlı miras fikrinden dolayı parasal hayat ve ikinci ev tarafından gösterilen kesin çabaların karşılığında alınan paraya zıt olarak başka birilerinin paraları anlamına gelir. Ama unutulmamalıdır ki Sekizinci ev Akrep/Pluto yöneticiliğine sahiptir ve hayatın gizli yönleriyle ölüm ve yeniden doğma dönüşüm eş anlamlıdır. Cinsel konularla da ( genellikle evlilikte tecrübe edilen bir şeyle ) ilgisi vardır. İkinci ev ne kadar çok duygular ve mal mülkü temsil eder.

Duyguların, bir ilişkideki paylaşılan mal, mülkün acıklı değiş tokuşunda ihanete uğrarlarken neler olduğunu gözlemlemek mümkündür. Böylece, sekizinci evdeki planetler ilişkiler konusunda son derece kavuşturucu olabilirler ve dikkate alınmalıdırlar. Gerçekten sekizinci evdeki bir gezegen yedinci evdeki gezegenlerin herhangi birinin yokluğunda ilişki konularında rehberlik edebilir.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!