URANYEN PLANETLER


Ben Uranyen planetlerin natal veya progres haritalarda sadece 90 derece açı yapanlarını kullanırım. Uranyen astrologlar ve kozmobiyolistler kendi aralarında bu konuda bölünerek, 45 / 90 / 180 derecelik açıları da kullanırlar. Benim tecrübelerin transit Uranyen gezegenlerin incelemek veya Uranyen gezegenlerin doğum haritasında işgal ettikleri burçların incelenmesini içermez. Dahası araştırmalar daha çok bu yönde ilerletilmelidir. Ancak 90 derecelik açı göz önüne alındığında, bu açı zorlu konumları gösterdiği kadar MidPoint konfigürasyonlarını da içerir. Uranyen planetler de aynı normal gezegenler gibi belirgin bilgileri içerirler ve özellikle medikal astrologlara geçmiş, şimdi ve gelecekteki sağlık problemleri hakkında fikir verirler.

Tıbbi analizlerde en önemli 3 tane Uranyen vardır. Hades, Admetos ve Apollon. Ayrıca Zeus ve Vulkanus da bazı tıbbi belirtileri içerirler. Diğerleri, Cupido, Poseidon ve Kronos kişinin sağlığı üzerinde minimal etkilere sahip planetlerdir.

Cupido

Cupido, Alman Alfred Witte’ tarafından keşfedilen ilk 8 Uranyen planetten birisidir. Bu planet, aile, evlilik, boşanma ve çocuk doğumları ile aynı zamanda yaratıcı, kültürel ve artistik yetenekleri de içerir. Medikal astrologlar Cupido’yu çocuk doğum zamanına veya aile sağlığı konusunda karar vermek için kullanırlar.

Ne zaman Cupido kişinin haritasında etkileşim içine girse, bu harita sahibinin hastalanacağını değil, onun yerine kişinin ailesinden birinin hastalanacağını gösterir.

Cupido’nun yerleşimi üzerinde çalışıldığında medikal astrologlar bazen bir krizin yaşanmasını engelleyebilirler. Cupido’nun Hades veya Satürn tarafından ateş hattında olduğunu gördüklerinde, medikal astrolog harita sahibi kişiye, aile üyelerinden birinin rahatsızlığı olup olmadığını sorabilir. Eğer kişi evet derse ve o kişinin kimliği tespit edilebilirse, haritanın konumuna göre, aile üyesinin hastalığa karşı önlem alması sağlanabilir ve önceden uyarılarak silahlandırılabilir. Astrolog hastalık potansiyelinin varlığını onaylamak için hasta olan bireyinde progresyon haritasını çıkartarak üzerinde çalışmalıdır. Sonrasında bir doktor gerekli tıbbi önlemleri alarak gelebilecek muhtemel kriz için önceden hazırlık yapabilir.

Diğer taraftan, eğer cevap hayır ise, araştırma yakın aile üyeleri üzerine kaydırılarak, aile üyelerinin haritaları üzerinde çalışmalar yapılarak ve hangisinin hastalanmaya daha yakın olduğu tespit edilmelidir. Normal olarak hasta olması muhtemel kişiyi tespit edebilmek için bireyin doğum haritasının Güneş progress dönüş haritasın alınır ve 90 derecelik açılar incelenerek karar verilir. Progres bir gezegen, natal bir gezegen ile 90 derece açı yapıyorsa, normalde bu nokta doğru hedef olacaktır. Bundan sonra bakılması gereken konum bu hastalığın bir kadını mı yoksa bir erkeği mi etkileyeceğidir. Satürn ve Kronos muhtemelen bir erkeğe işaret ederken, Ay ve Venüs bir kadına işaret edecektir.

Hades

Hades, üzüntüler, boşanma, yetim kalma ve genel kederler ile ilgilidir. Hades bireyin yaşamındaki dağılma, tüketme, tükenme, erozyon, gerileme, titreme, çürüme ve solgunlaşmasını yönetir. Diğer planetlerin hepsinin üzerinde olarak, medikal astrologlar tarafından dikkatle ve ciddiyetle ele alınması gereken planet Hades’tir. Diğer gezegenlerden daha fazla olarak, Hades hastalığın belirtilerini ve daha kötüsü kondisyonunu veya ölüm potansiyelini gösterir. Dağılmalar genelde kişinin tavsiye edilmesi veya ara vermesi ile ortaya çıkar ve kontrol edilmediği takdirde ölüm anlamına gelebilir. Tıbbi tanıların hiç birinde bu zamana kadar Hades’in tamamen atlatılabildiğini görmedim. Bu yüzden kişi muhtemelen oldukça hasta olacaktır. Kişinin önceden hazırlanmasını sağlamak için doktora gidip testler yapması konusunda ikna edilmelidir. Ancak sonrasında hastalık ortaya çıkartılabilir ama ne yazık ki tamamen ortadan kaldırılamayabilir.

Argo bir değişle, Hades literatürsel olarak, solucan yuvasının ortaya çıkartılması anlamına gelir. Progres haritada Hades bir başka gezegen ile kavuşum yaptığında, üstü kapalı bir hastalığın varlığına işaret ederek onu gün ışığına çıkartır. Ölüm söz konusu olduğunda, Hades aynı Satürn veya Plüton gibidir ve sıklıkla orta noktalar üzerinde aktivite olacaktır.

Hades, aynı Satürn gibi uzun süreli belirtileri içinde barındırarak, uzun vadede yaşanacak değişimleri ve uzun süreli tedavi kürlerini işaret eder. Ancak kişisel tecrübelerime göre, Hades’in tahribatları Satürn’de daha ciddiye alınmalıdır. Satürn hasarları gösterir ancak Hades varlığını açığa çıkarttığında hasarları tedavi edebilmek ve tahribatı önlemek için kişiye çok az zaman bırakır. Çünkü Hades kendini ortaya çıkartmadan önce çok uzun zaman içinde kendini geliştirir ve tedavilere cevap veremeyecek noktalara getirir.

Bu planetin geçişi ya da etkileşimi süresince, Hades’in pozitif bir yanı da vardır. Güçlü konumdaki bir Hades, birçok tıp doktorunun haritasında mevcuttur ve özellikle fizyolojisi ve terapistlere işaret eder. Hades’in varlığı, kişilerin profesyonelliklerine giden yoldaki gerekli analiz sürecini etkileyerek güçlendirecektir. Çünkü temelinde Hades, parçalar, kırılma noktaları, bölünmeler ve puzzle’lar ile ilgilidir. Bir doktor, kırılan kemikleri, zedelenmiş kasları görebilir ve aynı bir puzzle’ı bir araya getirir gibi onlar üzerinde çalışabilir. Haritasında güçlü Hades konumu bulunan bir doktora daha çok güvenirim, çünkü hastalıkların kökünü bulma konusunda son derece analizsel ve detaylı çalışmalar yapar ve hastalıkları keşfetmek için birçoklarından daha uzun zaman harcar.

Zeus

Mars’ın bir üst oktavı gibi değerlendirebilen Zeus, birçok tıbbı belirtinin kaynağında olabilir. Hastalık belirtilerini anlamayı sağlar, dürtüsellik, doğurganlık anlamına gelir. Zeus liderliği temsil eder, bir şeyin başlangıç kısmını gösterir. Bir çocuğun yumurtaya döllenmesi veya herhangi bir hastalığın başlangıç noktasını işaret eder.

Diğer bir açıdan değerlendirildiğinde, Zeus doğum haritasında yangın veya ateşli silahlar tarafından yaralanmayı da gösterir. Aynı zamanda ameliyatlardaki komplikasyonları gösterebilir. Beş yıllık gözlemler neticesinde, Zeus’un herhangi bir hastalığın – başlangıcı – aşamasında kendini gösterdiğini keşfettim. Örneğin yanıklar Zeus etkisi ile kısmen buhar yanığı şeklinde tezahür eder. Patlamalar, yangınlar ve ateşli silahlar yine Zeus’un etkisiyle aktivite olurlar.

Kronos

Eğer Satürn’ün bir üst oktavı düşünülürse, o Kronos’tur. Mitolojide Kronos tanrıların babasıdır, en yaşlı, en bilge ve en güçlüsüdür. Ve doğum haritasında çok iyi konumda yerleşmiş bir Kronos, bireysel olarak yüksek ve yüce bilgelik ve şansı işaret eder.

Kronos aynı zamanda, ustalık, yönetim, liderlik, öğretim ve otorite pozisyonunu gösterir. Mundan astrolojide, iyi yerleşmiş bir Kronos genellikle ülke başkentlerini, başkanları ve prens veya kralları gösterir. Sıklıkla hükümet veya devlet görevlilerinin, adalet veya hukuk bürolarında çalışanların veya genel olarak bürokratik işlerle ilgilenenlerin ve yüksek otoriteyi temsil edenlerin haritasında Kronos’a rastladım.

Kronos’un negatif açıdan değerlendirilmesi durumuna ise, çoklukla bürokratik ve saçma sapan evrak işleri ile uğraşmak anlamına gelir. Aynı zamanda Kronos kişiye kendini beğenmişlik de bahşeder ve kişi kendini kanunların üzerinde olabileceğini düşündüğü elit bir tabakaya ait hisseder.

Bu noktada Kronos araştırmaları sağlık konularında çok fazla veri vermez. Bunun yerine, en iyi yerleşimde iyi bir doktorun varlığı ile en üst düzeyde bir tedavi uygulanma şansı konusunda yardımcı olur. Medikal astrolog, bir ameliyat durumu söz konusu olduğunda, operasyonu yapacak olan doktorun becerisini veya ustalığını keşfetmek isterse, hekimin doğum haritası üzerinde bu çalışmayı yapabilir. Ameliyat gerçekleştikten sonra, eğer progres Kronos herhangi bir planet ile kavuşum yapıyorsa, genellikle bireyin iyileşme sürecinin hekimin hastalığı sürekli kontrol altında tutmasına bağlı olarak gelişeceğine işaret eder. Cerrahın becerisi ve ustalığına güvenme bakımından iyi bir göstergedir.

Apollon

Apollon arabasını her gün güneşin doğması için doğudan batıya doğru süren Yunan tanrısıdır. Zeus’un altın saçlı ve parıldayan oğludur ve sanat ve bilimle ilgilidir. Uranyen planetlerden Apollon, bilimi, ticareti ve genel olarak endüstriyi yönetir.

Muhtemelen bu planetin açıları en önemli açılardır ve genellikle iki veya daha fazla konu anlamına gelir. Sembolü ikizler ve Jüpiter karışımından yaratılmıştır. Dahası bu planet çok geniş bilgiler içerir. Doğum haritasında güçlü Apollon konumuna sahip kişi, en azından iki ayrı konu hakkında bilgi ve ustalığa sahiptir. Dahası sürprizler neredeyse her zaman bu gezegenin de olaya dahil olması ile ortaya çıkar. İster sorun yaratan problemli konularda veya isterse iyi haberler anlamına gelen durumlarda bu planetin etkisiyle duble bir efekt söz konusu olur. Sonuç Apollon’un haritada hangi tür planet ile kavuşum yaptığına bağlı olarak değişir.

İlave olarak Apollon astroloji üzerinde de belirgin biçimde etkilidir. İyi astroloji öğrencilerinin haritalarını incelediğimde, genellikle Apollon’un hangi konumlarda yerleştiğine bakarım ve muhtemelen her zaman önemli bir konumda yerleşmiş olur.

Apollon dünya geneline dair kozmopolit bir bilgelik içerir ve aynı zamanda bilginin pratik araçlarla kullanılabilir olmasına olanak verir. Apollon konuları geniş bakış açılarıyla ele alma anlamına gelir. Eğer kişinin doğum haritasında Aslan burcu enerjisi yüksekse ve bu konuma Apollon iyi bir yerleşimle destek veriyorsa, muhtemelen bu yüksek enerjiyi iki katına çıkartacaktır. Eğer Apollon kişinin haritasında düşük bir konumda yerleşmişse, kişinin önemli detaylara gereken ilgiyi verme konusunda sorunlar yaşamasına neden olur. Kişi muhtemelen ince detay gerektiren her türlü işten nefret edecektir.

Tıbbi anlamda Apollon her zaman komplikasyonlar anlamına gelir. Genelde progres haritada aktif halde olan Apollon’da, kişinin hastalığına zaten bir tanı konulmuş olduğuna ancak kişinin gittikçe daha çok hastalandığına tanık oldum. Bu planetin varlığı, büyük oranda yanlış teşhis konulması veya yarattığı komplikasyonlar yüzünden ikincil operasyonlara ihtiyaç duyulacağı anlamına gelir.

Admetos

Admetos’un sembolü Boğa burcu glifinin içindeki çapraz şeklindedir. Hem boğa burcu hem de Admetos dünya’yı işaret eder. Admetos’un doğasında tohumların sulanarak beslenmesi ve gün ışığına çıkacak hale getirilmesi vardır.

Medikal anlamda, Admetos’un etkisi sıklıkla hastalığın tohum saçması anlamına gelir. Kötü yerleşmiş Admetos tohumun vücut altında beslenerek büyümesi, vücudun içten içe çökertilerek hastalığın patlak vermesi şeklinde kendini gösterir. Örneğin, özellikle Admetos istenmeyen hamilelikler söz konusu olduğunda sıklıkla etkilidir. Kadın kolaylıkla hamile kalır ancak üzerinden iki veya üç ay geçene – çok geç olana – kadar hamileliğinin farkında olmayabilir. Gerçekte, bu planet ile annelik arasında güçlü bir bağ vardır. Aile üyelerinden biri hastalığı durumunda, Admetos sıklıkla bu kişinin anne olabileceğine dair iyi bir göstergedir.

Admetos’un tıbben kendini gösterdiği diğer belirtiler, boğulmalar, şoklar, güçten düşme, yüzeyin altında kendini göstermeyen koşulları veya kişinin şüphelenmediği (bilinçdışı konumlar veya koma) birçok fobiye işaret eder.

Admetos’un medikal anlamda olumlu yönü ise, genel tedavi kurallarını sıkı sıkıya uygulamak yerine, kişinin hastalık karşısında göstereceği bireysel savaşma potansiyeline bağlı olarak kazanma gücünü gösterir. Doğum haritasında iyi konumlarda yerleşmiş Admetos, ciddi hastalıklar üzerinde kontrol ve güç ile disiplin oluşturacak bireysel çaba ve başarıya işaret eder. Genelde doğum haritasında iyi konumlanmış Admetos, iyi bir savaşçı anlamına gelir.

Vulcanus

Adı ve sembolü bu planetin içeriğini anlatma konusunda oldukça başarılıdır. Vulcanus aynı bir volkan şeklinde glife sahiptir. Bu planet büyük enerji anlamına gelir. Medikal tanımlarda genellikle zaten var olan mevcut hastalığı veya ortaya çıkacak problemleri işaret eder. Vulcanus genellikle belirtileri arttırarak hastalığın daha belirgin olmasını sağlar. Örneğin herhangi bir irin oluşması durumunda, Vulcanus enerjisiyle irinin yüzeyde görünmesini sağlayacaktır.

Vulcanus aynı zamanda bir bukalemun gibi, birlikte olduğu planetin ve açılarının enerjisine girer. Örneğin, Vulcanos Neptün ile kavuşum halindeyse, Neptünvari belirtiler açığa çıkartır. Eğer Mars ile kavuşum halindeyse, daha çok Marsvari fonksiyonları gösterir.

Olumlu yönden değerlendirildiğinde, eğer Vulcanus doğum haritasında iyi konumda yerleşmişse, kişinin hastalıkla savaşmak için muazzam bir güç ortaya koymasını sağlar. Mükemmel bir şekilde enerjileri kombine ederek kişinin savaşma gücünü maksimum düzeyde arttırır.

Poseidon

Birçok açıdan bu planet medikal anlamda çok az şey yapar. Poseidon daha çok ruhsallığın ve zihinsel aktivitelerin fiziksel problemlerin üstesinden gelmesi anlamına gelir. Sağlık ekseni üzerinde nadiren problem yarattığını gözlemledim. Ancak yine de Poseidon’un hastalıklar üzerinde bazı etkileri olabilir.

Bana göre, Poseidon, Neptün’ün bir üst oktavıdır. Ancak Neptün’ün negatif yönünün tak aksi şeklindedir. Birçok açıdan doğum haritasında iyi konumlanmış Poseidon haritada – koruyucu melek – anlamına gelir. Ameliyatlar süresindeki ruhsal korunmayı veya hastalıkların üzerinden gelmeyi sağlayacak umudu ve olumlu davranışları işaret eder.

Kötü anlamda, kişinin hastalık süresince birçok devlet prosedürü veya hastane formları doldurmakla uğraşacağı anlamına geldiğini sanıyorum. Veya bir medikal astrolog için, kişinin sağlığı ile ilgili çok büyük çalışmalara gerek olmadan hastalık konusunda yönlendirebilir konuma gelmesi anlamına gelir. Ayrıca kişinin doğum haritasında aktif konuma geçtiğinde zihinsel hastalıklara işaret edebilir. Ancak bu daha birçok araştırma ile kesinlik kazandırılması gereken bir konudur.

TRANSPLUTO

Charles Emerson, önemli bir medikal ve uranyen astrolog olarak, transpluto’yu yıllar önce ulusal astroloji gündemine getirmiştir. Pluto’nun adına benzemesinin yanında birçok anlamda aynı hissi taşır. Diğer astrolog, daha çok Baküs veya hatta Boğa burcunun yönetici olarak da düşünür.

Emerson’a göre, Transpluto travmaların kökenine işaret eder. Dahası Transpluto, büyük değişim ve transformasyonlara temas eder. Bir anlamda Plüton’un bir oktav üstüdür. Emerson, aynı zamanda, doğum sırasında ortaya çıkan fizyolojik sorunların oluşmasına etki ettiğine inanır.

Michael Munkasey, bir diğer saygı duyulan astrolog, Transpluto’nun hipoglisemi ile ilişkili olduğunu rapor etmiştir. Bir çok harita üzerinde transpluto transitini kontrol ettiğimde Munkasey’in raporunun yüzde yüz doğruluğunu gördüm.

Şahsi tecrübelerime göre, bu planet sadece progresyon veya solar arc haritalarında kullanılır. Bazen tıbbi belirtileri inceleme sırasında da oldukça aktif halde olduğuna da tanık oldum. Bazen aktif olduğunu düşündüğüm zamanlarda ise, planetin gücünü gösterecek herhangi bir belirtiye rastlamadım. Bu var olma veya yok olma sürecine getirebileceğim net bir açıklamam yok. Benim gözlemlerim daha çok özellikle progresyon haritalarda özellikle 90 derece açılarda aktif olduğu yönündedir. Hem de oldukça aktif – Herhangi bir konumun pulverizatörü veya ekülatörü olarak –

Gerçekte bu planetin sağlık konularında dikkate alınması gereken ciddi bir düşman olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte belirtileri fiziksel olmaktan daha ziyade psikolojik olarak ortaya çıkabilir. Zihinsel kırılmalar söz konusu olduğunda Transpluto’nun oldukça kötü yerleşimler içinde olduğunu deneyimledim. Bu planetin titreşimleri çok yüksek bir düzeyde bizi zihinsel boyutta etkileyebilir. Her koşulda Transpluto medikal astrologlar tarafından ciddiyetle ele alınması gereken bir planettir.

Eileen Numann’ın Medikal Astroloji Ansiklopedisinden alınmıştır

error: Content is protected !!