URANYEN ASTROLOJİ HAKKINDA

URANYEN ASTROLOJİ (URANIAN ASTROLOGY) HAKKINDA

Uranyen astrolojiye bilinen astroloji ekollerinin günümüzdeki en ileri aşaması olan bir alan denebilir. Uranian Astrolojinin en önemli özelliklerinden biri astrolojiyi “ kader değil, özgür iradeli tercihlerimizle şekillenen olasılıkların bir göstergesi “ oyarak kabul etmesidir. Bu bakış açısı ve düşünce tarzıyla, öngörülen olası olaylar özgür iradeli tercihlerle değiştirilebilir.

Böylece astroloji oluşacak problemleri belirleyebilir. Bu da astrolojinin bir erken uyarı tekniği olarak kullanılmasını mümkün kılar. Uranyen astrolojide geniş kapsamlı Midpoint (ortak noktalar) analizi ile birlikte, 16. armonik açılar ile astrolojik açıların kullanımı birleştirilmiştir. Ayrıca conjunction(0°) opposition (180°) square (90°) semi-square (45°) ve sesqui-quadrate (135°) ve diğer (22,5°)’nin katları olan açılara da ( 67,5°, 115,5°, 157,5°) yer verilir.
Uranyen astrolojinin tarihçesi 1878 – 1941 yılları arasında yaşamış olan Alman astrolog ve amatör astronom olan Alfred Witte’nin Hamburg okulunda ortak noktalar astrolojisini ilk uygulamasıyla başlar. Uranyen astroloji daha sonra 1924 yılında Whitte’in kendi arkadaşı olan Uranyen astrolog Friedrich Sieggrün, hipotezsel planetler denen bu transneptünyenler listesine Apollon, Admetos, Vulkanus ve Poseidon’u da ekleyerek listeyi genişletmiştir. Wihitte’nin arkadaşı tarafından eklenen bu dört planeti kabul etmemesine rağmen, bunlar Uranyen astrologlar tarafından rağbet görmüş ve günümüzde de önemlerini daha da arttırmışlardır.

Whitte’den sonra ünlü Alman fizikçi ve astrolog Reinhold Ebertein onun temel öğretilerini ele aldı. Ancak transneptünyen planetler üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle bunları reddetti ve kendi ekolüne “Kosmobiyoji” adını verdi. Whitte’nin öğrencilerinden olan Alman astrolog Ludwig Rudolph ise hocasından aldığı bilgilerle bu ekolü tekrar başlattı. 20, yüzyılın ortalarında Uranyen astroloji Avrupa’da gelişmeye devam etti.

Bu zaman içinde Lefeldt-Liggemann tarafından uygulanmakta olan ve işe yaramayan deneysel tekniklerin kullanımını çürütmek için 1993′te Uranische Astroloji Ekolü kuruldu. Daha sonraları Uranyen Astroloji Emma Belle Donalth tarafından yapılan çalışmalarla Amerika’da başladı. Uranyen astrolojiye en büyük katkısı dokunun astrolog Martha Lang Wescott‘dur. Bu konuda yazdığı kitaplarla Uranyen astrolojinin büyük oranda gelişmesine neden olmuştur. Wescott’un yaklaşımıyla küçük çaplı astroidlerin de dâhil olduğu midpointlerin kapsamlı kullanımı sağlandı. Transneptünyen planetlerin yanısıra Centaurlarda katıldı.

Yine solar return ile lunar return konuları Wescott’un yaklaşımı ve çalışmaları literatürde önemli bir yer tutmuştur. Uranyen astrolojide kullanılan transneptünyen planetler astrolojinin pek çok konusunda da yer almaktadır. Örneğin Dünyaca ünlü medikal astroloji yazarlarından Prof.Dr. Eileen Nauman’ın Uranyen bir planet olan Hades hakkında yazdıkları enteresandır. Neumann’a göre “ progres haritada Hades bir başka planet ile kavuşum yaptığında, üstü kapalı bir hastalığın varlığına işaret ederek onu gün ışığına çıkartır.

Satürn hasarları gösterir ancak Hades varlığını açığa çıkarttığında hasarları tedavi edebilmek ve tahribatı önlemek için kişiye çok az zaman bırakır. Çünkü Hades kendini ortaya çıkartmadan önce çok uzun zaman içinde kendini geliştirir ve tedavilere cevap veremeyecek noktalara getirir.” Diye yazar. Modern sağlık astrolojisinde Transneptünyenlerin tamamı kullanılmakla beraber buna AriesPoint (koç noktası da ilave edilmiştir.
Uranyen haritalar alıştığımız horoskoplara hiç benzemezler.

Uranyen astrolojinin teknikleri: Her ne kadar ortak noktalar(midpoints) astrologları tarafından çeşitli Dialslar kullanırlarsa da Uranyen astrolojide yoğun olarak ortak noktalar 90°Dial tekniği kullanılır. Ünlü Uranyen astrolog Martha Lang Wescott’un “Dials Tecknique and Medical Case Studies” adlı ders kitabında 90°Dial tekniğini etraflıca anlatır.

Kaynakça:
Nauman Eileen: Medical Astrology
Uranyen: astroloji http://wapedia.mobi/en/Uranian_astrology
Wescott Martha Lang: Tüm kitapları

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!