KARMİK ASTROLOJİ’DE EVLER

Karmik astrolojiye göre on ikinci evin başlangıç çizgisindeki burç, kişinin geçmiş yasamdaki yükselen burcunu belirtir ve de on ikinci evde bulunan planetler ve burçlar şimdiki yaşamdaki öncelikli odak noktalarını ifade eder. Genelde on ikinci ev, sadece kişisel ve ailevi karmayı değil, ay¬nı zamanda toplumsal veya kolektif karmayı da gösterir. On ikinci evinde Uranüs, Neptün veya Pluto bulunanlar, daha büyük bir topluluğun yüklerini taşıyor olabilirler.

Birinci ev

Birinci ev yükselen burcun evidir ve kişinin çocukluğunu temsil eder. Birinci evdeki gezegenler stres altındadır (diğer gezegenlerle kare karşıt ve birleşmemiş açı yaparlar). Satürn ya da koçtaki planetler herzaman kişinin kendisiyle ve ya çocukluğundaki karmasını yansıtır. Bu ev kişinin görünümü, kendine güveni, makyaj vs. ile ilgili herşeyi temsil eder. Burası kimlik veya kişinin karakteriyle ilgili karmasını gösterir. Özellikle çocukluk zamanı saf deneyimlerin tanımlandığı alandır. Bilinçlenmeye başladığımız zaman bu alanın negative kör bir alan olduğunu idrak etmeye başlarız. Ve bu yüzden birinci evdeki koç veya planetlerle hızlı bir şeklide büyümeye başlarız. Özellikle Satürn’ün koçtaki konumu bu etkiyi büyüten alandadır.

İkinci ev

İkinci ev para evidir (on üzerinden dokuz kez) Karma, değer, öz-değer, sevgi, ya da yaşam döngüsünde bizim için ne önemli ve değerliyse alanıdır. Bu kişilere hayat bilinmez görünür ve gerçek sevgiyi takdir etmezler. Ayrıca maddelere saplantı şekilde takıntılar geliştirilir ve içsel süreçleri yaşamada eksiklikler görülebilir.

Üçüncü ev

Üçüncü ev zekâ ile ilgili karma alanını gösterir. Üçüncü evdeki planetler ve ikizler burcu genellikle zihinsel istikrarsızlık ya da bu evdeki karmanın getirdiklerini doğru kullanamazlarsa akıl hastalığını işaret edebilir. Kız kardeş erkek kardeş komşular ve hatta öğrenmekle ilgili sorunlara işaret edebilir. Olayları doğru şekilde algılayamama problemleri ya da ya da dolayları uyulması gerektiği şekilde duyma şeklinde sorunlar olabilir. Bu tüm yanlış

Dördüncü ev

Dördüncü evdeki veya yengeç burcunun konumu sorunlu anne duygular yaşanılan yer ve güvenlik sorunlarını gösterir. Satürn yengeçte zarar görür ve kişide güçlü bir duygusal duvarı da işaret eder. Dördüncü ev aynı zamanda geçmiş yaşamı işaret eder ve sorunlu geçmiş yaşamdan dolayı start düğmesine basmaya kalkışınca ne yapacağını bilmeyen insanı işaret eder.

Beşinci ev

Beşinci evdeki veya aslan burcundaki konumu, aile, güç ile birlikte yaratıcı çaba ve otoriteyle ilgili karmadır. Aslandaki karma babayla ilgili sorunlar çocuk olmaması vs. olacağı gibi, bu yaratıcılık, evcil hayvan, çocuklar eğlence sektörüyle ilgili sorunlar da olabilir.

Altıncı ev

Altıncı evdeki veya başaktaki planetlerin, örnek olarak iş durumları, eğer sağlığa dikkat edilmediyse sağlık konuları ve karşındakine etkin servis verme konularıdır. Ayrıca yargılama konularını ve analitik yeteneği de etkileyebilir.

Yedinci ev

Yedinci evdeki planetler veya terazideki konum sevgi ve ilişkilerdeki dersleri gösterir. Sizin ve ilişkiniz arasındaki karmatik denge yoksunlukları işaret eder. Bazı durumlarda evlenme isteğine takıntılı şekilde düşkün olmak fakat ardından boşanmaların takip etmesi. Bu konum ağır bir zulüm karmaşasını da işaret edebilir.

Sekizinci ev

Sekizinci evdeki veya akrepteki planetler planetler duyarlılık, derin duygular, aşk, seks, samimiyet ve transformabilite veya dönüştürmek, değiştirmek metamorphosize yeteneği eksikliği bi bu konularda dersler verir. Diğer su grubu burçlarında olduğu gibi bu konularda kısıtlama ve ya anlaşma olabilir. Bu insanların bekâr kalması kolaydır. Başkalarının ölümüyle ve ölülerle ilgili takıntılar ve kıskançlık sorunları olabilir.

Dokuzuncu ev

Dokuzuncu ev ve yaydaki planetler Karma ilgili felsefe, özgürlük, din, adalet, seyahat ya da eksikliği gösterir bazen başkalarının ‘yaşam, iş, iş, aile, ev ve sorumluluklarını üstlenmiş olabilir. Bazen sorun mutlulukla olabilir ya da konuşmalarında mutlu gibi görünme sorunları olabilir. Bu insanların çok karamsar ve depresif almak eğilimindedir nedeni budur.

Onuncu ev

Onuncu ev veya oğlaktaki planetler dış dünyayla ilgili sorunları gösterir. Kariyer, yetki, pratiklik ve hırs ile Karmanın güzel örneği olacaktır.

On birinci ev

On birinci evdeki planetler veya kova burcu planet hayatta gruplar, arkadaşlar, hedefleri, organizasyon ve yön ile ilgilidir. Ayrıca incancıllığın eksikliği de bu karmadadır.

On ikinci ev

On ikinci evdeki veya balık burcundaki planetler sizin kendinizin büyük düşmanı olduğunuz karmanızı gösterir. Burası duygusal yönü ağır basan bir karmadır. İnsanın kendini yıkımını ve gizli olayları işaret eder. Gizli olaylar görünmezler ve uzun bir süre hayatınızı etkileyebilirler bu da bir söz ve ya karar verilmişse bu denildiği gibi olmamasına sebep olur: Bu yüzden düşmanları, insanlık, kurumlar ve hastaneler Karma ile ilgili olabilir. Ayrıca buradaki karma gizli düşmanlar insanlık bakım evleri ve hastanelerle ilişkilendirilir. Buradaki karma düşmanlarınızın kimler olduğunu tanımlamaya ve kimlerin sizi inciteceğini anlamaya çalıştığınız alandır. Aynı zamanda duygusal alanınızdaki dersleri de temsil eden bölgedir.
Yine bir diğer önemli fenomen de Vertex’tir. Vertex kadere bağlı ya da karmik karşılaşmalarla ilgilidir. Vertex karmik astrologlarca bir haritadaki kaderin karşılaştıracağı olaylara en az karşı koyabileceğiniz yani değiştiremeyeceğiniz nokta olarak değerlendirilir.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!