AY EVRELERİ VE ŞİFRELERİ

Ay yaklaşık yirmi sekiz günlük bir döngü içinde her birinin ortalama kırk beş derece, ya da üç buçuk gün süren sekiz ayrı evreden geçer. Bu sekiz evrenin her birinin yaşamımızı etkileyen özellikleri vardır. Bu evreler sırasıyla: Yeni Ay dönemi ( New Moon) , Hilal dönemi (Crescent), İlk dördün dönemi (First Quarter), Büyüyen Ay dönemi (Gibbous), Dolunay dönemi (Full Moon), Küçülen Ay dönemi (Disseminating), Son dördün dönemi, Balzamik dönem (Balsamic)

YENİ AY DÖNEMİ (NEW MOON) Ay/Güneş 0–45 Derece arası; (Aslan Burcu etkisi)

Yeniay, Güneş ve Ay’ın Dünya’dan bakıldığında birleşiyormuş gibi görünmesiyle başlar ve bu esnada biz Ay’ı göremeyiz. Gökyüzü karanlıktır. Ay ve Güneş arasındaki açı 45 dereceye ulaşana kadar bu evre devam eder.

Şifre Kelimeler: Çocuksu, sabırsız, aceleci, kendine dönük, hemen eyleme geçme, duygusal yorumlama, yoğun bir ayırım, bir görüşün liderliğini yapma ve görüşü başlatma, dürtülerini izleyerek harekete geçme, geçmişten habersiz dürtüsel hareket, ne yaptıklarını ve niye yaptıklarını analiz etmek için durup bakmama.

HİLAL DÖNEMİ (CRESCENT): Ay/Güneş 45–90 derece arası; (Yengeç Burcu etkisi)

Güneş ve Ay arasındaki açı 45 dereceye ulaştığında Ay Hilal evresine ulaşır. Bu Güneş ve Ay arasındaki açı 90 dereceye ulaşana kadar devam eder. Ay Hilal evresine ulaştığında her şey biraz daha görünür bir hale gelir.
Şifre Kelimeler: Tez canlı, aktif kişilik, yoğun bir şekilde harekete geçme baskısı, geçmişe bağlanıp kalma, eldeki işlerin somut taraflarıyla ilgilenme, başladıklarını bitirmeden yeni projelere geçme isteği, ailelerinin işini veya felsefelerini devam ettirmeme, kendilerine ait değer sistemleri, yerleşik modellerle mücadele.

DÖRDÜN DÖNEMİ (FIRST QUARTER): Ay/Güneş 90–135 derece arası; (Jüpiter-Yay Burcu etkisi)

Güneş ve Ay arasındaki açı 90 dereceye ulaştığında İlkdördün evresi oluşur. Bu gökyüzünde Ay’ın tam bir yarım daire görüntüsüne ulaştığında gerçekleşir. Ay ve Güneş arasındaki açı 135 dereceye ulaşana kadar bu faz devam eder.
Şifre Kelimeler: Hırslı, mücadeleci, dinamik, yaptığı işi somuta indirgeme isteği, kendi içinde çelişkiler yaşama, ses getiren duruları kendine çekme, Dünyaları geliştirme ve genişletme, hayatını kendi inanç sistemine göre kurma, krizlerle karşılaşmaktan korkmama, yeni fikirleri benimsetmek için güçlü azim, bazı konularda acımasızlık.

BÜYÜYENAY DÖNEMİ (GIBBOUS): Ay/Güneş 135–180 derece arası; (Satürn ve Oğlak Burcu etkisi)

Güneş ve Ay arasındaki açı 135 dereceye ulaştıktan sonra dolunay’a kadar olan ay evresi büyüyen ay evresidir.
Şifre Kelimeler: Kendini sürekli yenileme ihtiyacı, mükemmeli arzulama ve topluma yararlı çalışmalar yapma isteği, eldeki işleri düzeltmek ve daha verimli hale getirmek için motivasyonlar, analitik ve detaycı, kişisel ilerlemeyi ön plana alan tavırlar sergileme, sınıflandırma, kategorize etme, çıkarlarla hareket etmeme, enerjilerini eleştirel yönde geliştirme.

DOLUNAY DÖNEMİ (FULL MOON): Ay/Güneş 180–225 derece arası; (Merkür-Başak veya İkizler Burcu etkisi)

Güneş ve Ay arasındaki açı 180 dereceye ulaştığı zaman Dolunay evresi gerçekleşir. Bu dönem Ay’ın gökyüzünde tam bir daire görüntüsüne ulaştığı zamandır. Ay ve Güneş arasındaki açı 225 dereceye ulaşana kadar Dolunay arası devam eder.
Şifre Kelimeler: Tek başına hareket etme yerine sürekli bir partnere dayanma, enerjilerini ortamlıklara kanalize etme, fazla kararsızlıktan etkilenme, sürekli olarak teyit alma istekleri yüzündün zor durumlarda kalma, içgüdülerine değil anlamaya ihtiyaç, objektif yapısı çizilmiş ve amaca yönelik hareketler, İki zıt ucu görebilme ve farkına varabilme yeteneği.

KÜÇÜLEN AY DÖNEMİ (DISSEMINATING) : Ay/Güneş 225–270(135–90) dereceler arası; (Venüs – Boğa veya Terazi Burcu etkisi)

Güneş ve Ay arasındaki açı 225 dereceye ulaştığı zaman Ay artık küçülmeye başlar ve Küçülen ay evresine geçmiş oluruz. Ay ve Güneş arasındaki açı 270 dereceye ulaşana kadar Küçülen ay evresi devam eder.
Şifre Kelimeler: Sosyal ortama görüşlerini taşıma ve evrensel konuları paylaşma isteği, Entelektüel konularda ateşlilik ve yenicilik eme bir o kadar da dogmatik olabilme, ruhsal konulara ve gelişmeye açık durma isteği, sürekli başkalarıyla iletişim ve paylaşım arzusu, halkça tutulma başarısı, bilginin dağıtılması ve dönüştürülmesi, popülaritede başarı.

SONDÖRDÜN DÖNEMİ (THIRD QUARTER): Ay/Güneş 270–315 derece arası; (Uranüs – Kova Burcu etkisi)

Güneş ve Ay arasındaki açı 270 dereceye ulaştığı zaman Sondördün evresine ulaşmış oluruz. Ay gökyüzünde yine yarım bir daire şeklindir fakat bu sefer bir döngüyü kapatmak üzeredir. Sondördün evresi, Ay ve Güneş arasındaki açı 315 dereceye ulaşana kadar devam eder.
Şifre Kelimeler: Hırslı karakter, çocukluk döneminden itibaren kendini ispatlama dürtüsü, anne ve babadan onay alma isteği, başarılarını gösterme arzusu, kuralcı ve saksıcı, kendi bireyliklerine doğru özgürleşme, benliğin ve gerçekliğin yeniden konumlandırılması, toplum dışında duran bir bireyliği oluşturma krizi, diğer insanların ne düşündüklerini önemsememe.

BALZAMİK DÖNEM ( BALSAMIC):Ay/Güneş 315–360(45-0drc) dereceler arası; (Akrep Burcu – Pluto ve Mars etkisi)

Güneş ve ay arasındaki açı 315 dereceye ulaştığı zaman balzamik evreye ulaşmış oluruz. Ay gökyüzünde iyice küçülmeye başlamıştır. Bu Ay evresi Ay’ın iyice küçülerek kaybolmasına ve Yeniay döneminin başlamasına kadar devam eder.
Şifre Kelimeler: Anlık çıkarlarına değil hep geleceği yönelik ütopik yaşama eğilimi, tek başına yönlendiremedikleri olaylara kurban olma, mistik konulara ve ruhsal deneyimlere açıklık, yeni bir bilinç düzeyi geliştirme isteği, kendinden büyük olan bir şeyi hissetme, yoğun ve derin olmasına rağmen ilişkilerin bitiminde fazla etkilenmeme.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!