AY KONUMLARINA GÖRE YAPILAN İŞLER

Ay’ın burçlardaki konumuna göre ne yapılır? Ay burçlar kuşağında turuna devam ederken girdiği burca göre hangi işlerin yapılacağı ve yapılmayacağı bilinir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Ay koç’ta

Beyinsel çalışmalar yapılması için uygun bir zaman değildir. Bu konumda daha çok sportif konulara ağırlık verilmesi uygundur. Bu dönemde trafik açısından sorunlar azdır. Av işleri ve safariler yapılabilir. Daha çok maddesel işlere ağırlık verilmelidir. Birçok konuda verimlilik için uygun bir Ay dönemidir. Oduncular veya odunla ilgili işler yapanlar için de bu konum elverişlidir. Yine bu dönem ameliyatlar için tehlikeli sayılır. Baş, beyin ve suratla ilgili operasyonlara girişilmemesinde yarar vardır. Bu konum diş doktorlarına gitmek ve dişlerle ilgili sorunları halletmek için de elverişli bir konum değildir. Ay koç’tayken yeni gönül işlerine girilmemelidir. Çünkü bu konum ikili ilişkileri başlatmak için hiç elverişli bir zaman değildir.

Ay boğa’da

Parasal konumlar için elverişli bir konumdur. Ayrıca duygusal konularda da ay’ın bu konumundan faydalanılabilir. Çiftçilikle uğraşanlar veya seracılar için bu konum tohumların bitmesi veya mahsule dönüşenlerinin toplanması için uygun bir zamandır. Sağlık açısından ise, bu konumda boğaz ve gırtlak ameliyatlarına girilmemelidir. Ağızla ilgili sorunların tedavisine de bakılmaz. Bağcılıkla uğraşan kimseler için zamanıdır. Bu dönemde şarapçılıkla uğraşanlar çok sevinir. Çiçeklerin ve tohumların en iyi satıldığı dönemlerdir. Bu tür şeylerle uğraşanlar bu konumu kollamalıdırlar. Bu konum madencilik, işleri, kuyumculukla olan işler, kıymetli taşlar edinilmesiyle de ilintili olarak müsait olan bir zaman dilimidir. İkili ilişkiler başlatmak açısından da bu zaman dilimi tavsiye edilen bir süreçtir.

Ay ikizlerde

Bu konum aşk meşk işleri için elverişli bir konum değildir. Ani kararlar verilmemeli ve çeşitli iletişimlerde dikkatli olunmalıdır. Trafiğe çıkmak da fazla zorluk getirmez. Kişi kesinlikle bu konumdayken bilmediği ilaçları doktoruna danışmadan almamalıdır. Yine bu konumda dil veya dille ilgili ameliyatlara girilmemelidir. Uyku problemi gerektiren ameliyatlar da tehlikelidir. Çünkü narkoz sorunları, göz sorunları yaşanabilir. İstikrarsız işler yapanlar açısından uygun bir dönem değildir. Ancak kuş avcılığı veya hava ile ilgili işler yapan kişiler bu dönemde kazançlı çıkabilirler. Yüksek yerlere çıkmak, dağlarda, tepelerde dolaşmak için bu konum elverişlidir. Yeni ikili ilişkiler başlatmamakta yarar vardır.

Ay yengeç’te

Ay yengeçteyken bazı yolculuklar yapılmamalı ve tam tersine ev işlerine, kiralamalara girişilmelidir. Mide ve göğüsler gibi bölgelerde ameliyatlardan sakınmak gerekir. Bu konumda Denizcilikle ilgili işler de yapılabilir. Örneğin, yüzme öğrenmek için bu konum ideal bir zamandır. Yine bu süreç içinde garlar, ülke içindeki onarım ve dekorasyon çalışmaları, her nevi anlaşma ve paktlar yapılabilir. Yeni ilişkiler kurmak için elverişli bir dönem değildir. Yeni ilişkilere girilmemesinde yarar vardır. Balıkçılar için de hayli uygun bir konumdur. Çocuklarla ilgili işler yapılmasında bu periyot müsaittir. Uykusuzlukla mücadele tedavilerine başlanabilir. Yine uyku ilaçları ve trankilizan tabletler kullanmak için uygun bir zamandır. Yengeç burcu aynı zamanda doğurganlığında temsilcisi olduğundan ve yönetici planeti Ay’ın da denetiminde bulunduğundan bu dönemde hamile kalınabilir.

Ay aslan’da

Ay bu konumdayken kalple ilgili ameliyatlara girişilmemelidir. Ayrıca vücudun arka bölümleri ( akciğerler gibi ) ilgili ameliyatlardan da uzak durulmalıdır. Ay bu konumdayken sakat kişilere verilecek narkotik her türlü madde ve narkoz’dan çok zarar gelir. Sıkıcı kişilere ağırlık verilmemeli ve uzun süreli ilişkilere girilmemelidir. Bu konum av gezileri için elverişlidir. Yine bu zaman dilimi içinde yüksek mevkilerdeki kişilerle bağlantılar kurmakta yarar vardır. Zenginlik getirebilecek ilişkilere girilebilir. Zengin insanlardan yararlanılabilir. Kıymetli taşlar ve mücevherler elde edinmek için de bu konum uygundur. İkili ilişkiler başlatmak ve yeni kişilerle ilişkiler kurmak için bu zaman dilemi elverişli değildir.

Ay başak’ta

Bu konumda yapılacak en iyi işler iletişim konularındaki atılımlardır. Her türlü eğitim ve öğrenim konusuna iyi bir ruh hali içinde girilebilir. Yine bu süre içinde ikili ilişkiler salıklı bir biçimde kurulabilir. Mantık evlilikleri yapılabilir. Dul kişilerle olan ilişkiler için de hayırlı bir konumdur. Sağlık açısından böbrekler, dizler, gözler ve mide sorunlarını halletmek, hele hele ameliyat olmak için hiç elverişli değildir. Bu süreç içinde eski ve bir türlü yürümeyen ilişkiler bitirilebilir. Yeni yazışmalar, haberleşmeler yapılabilir. Bu konum evlilik yapmak içinde uygundur. Yüksek mevkilerdeki güçlü kimselerle diyaloglar kurulabilir ve onların yardımları istenebilir.

Ay terazi’de

Arkadaşlarla ve sevilen kimselerle kurulacak kontaklar açısından uygun bir dönemdir. Rahatça alım satım işleri yapılabilir. İkili ilişkiler açısından da bu konum iyidir. Yeni beraberlikler kurulabilir. Halen devam eden birliktelikler ise duygusal olarak pekiştirilebilir. Haklı kararlar vermek için iyi bir zaman sayılır. Ancak bu dönem içinde yeni sözleşmeler yapılmamalı ve bazı anlaşmalar iptal edilmelidir. Ümit vermeyen şeylerin satılmaması da tavsiye edilir. Yine bu konumda karaciğer ve böbreklerden ameliyat olunması sakıncalıdır. Bazı yolculuklar gündeme gelirse, bunlardan mevkii olarak göl ve deniz kenarları seçilmelidir. Trafiğe çıkma açısından da bu konum kişiler için oldukça rizikosuz bir dönem sayılır.

Ay akrep’te

Bu konumda ardında yepyeni şeyler çıkabilecek bazı yeni girişimlerinde bulunmakta yarar sağlanabilir. Kişiler kendilerini bu konularda keskin ve sivri davranışlarda bulunmaktan kaçınmalıdır. Trafik akışı bakımından bu konum rizikoların az olduğu bir dönem sayılır. Başta suyolculukları olmak üzere bazı seyahatler yapılabilir. Seksüel organlarla, hemoroit problemleri ve vücudun alt kısımları ile ilgili tedavilere, hele hele ameliyatlara hiç girişilmemelidir. Yüzme ve her türlü deniz sporları yapılabilir. Denizcilikle ilgili çeşitli işler ve sorunlar halledilebilir. İkili ilişkiler kurmak ve yeni başlayan beraberlikler için de bu konum tesviye edilmez. Gizli kapaklı işler içinse bu dönem iyi sayılır.

Ay yay’da

Ayın yayda bulunduğu dönemler her türlü hukuksal işlemleri gerçekleştirmek için çok ideal bir konumdur. Hâkimler, savcılar ve muhabirlerle iyi ilişkiler kurulabilir. Bu süreç yeni tanışmalar ve ikili ilişkiler bakımından da elverişlidir. Eğitim ve öğrenimde de bu konum hayırlı sayılır. Uzun yolculuklar yapmak, özellikle de yabancı ülkelere seyahat etmek için konum olumludur. Mal alım ve satımı için de tavsiye edilen bir zaman dilimidir. Sağlık açısından ise karaciğer, kalça ve kaba etlerle ilgili ameliyatlara kesinlikle girişilmemelidir. Bu konum ayrıca kilo almaya da çok müsait bir devredir. Fazla yenilmemeli ve içilmemelidir. Trafik açısından rizikoların az olduğu bir dönem olduğundan trafik sorunlarına oldukça az rastlanır.

Ay oğlak’ta

Bu konumda oldukça titiz davranmakta yarar vardır. Ay oğlaktayken işçilere izin verilmemesi tavsiye edilir. Özellikle yeni işçi alınmamalıdır. Spekülasyonlara ve şans oyunlarına bel bağlanmamasında yarar vardır. Yeni işler kurulmamalı ve yeni bir iş yeri açılmamalıdır. Daha çok alışılmış ve denenmiş işler yapılmalı, sonucu meçhul işlerden kaçınılmalıdır. Bu dönem içinde diş hekimine gidilmemesinde, diş çektirilmemesinde ve kemik kırılmalarına karşı dikkat edilmesinde yarar vardır. Cilt hastalıklarının tedavisine girişmek içinde bu konum olumsuz bir zaman periyot’udur. Ayrıca konum ikili ilişkiler kurulması için de hiç elverişli değildir.

Ay kova’da

Dengeli ve uzun vadeli planlar kurmak veya bu tür planları uygulamak için iyi bir dönemdir. Bu konum mücevherler, kıymetli taşlar elde etmek için müsaittir. Madencilik işleriyle uğraşılabilir. Bu tür meslekleri olan kişiler için çok randımanlı bir dönem sayılır. Sağlık açısından ise bu konumda eşe dosta kulak vermemek ve doktor tarafından tavsiye edilmeyen ilaçları bilinçsizce kullanmamaya dikkat edilmelidir. Ayak bileğinde meydana gelmiş sakatlıkların tedavisine girişmemekte de fayda vardır. Yolculuklar için ideal bir zaman periyodu değildir. İkili ilişkiler içinse son derece yararlı bir konum olduğu bilinir.

Ay balık’ta

Mutlu işlere girişmek için çok elverişli bir konumdur. Bireysel konularla rahatça uğraşılabilir. İkili ilişkiler kurmak içinde ideal bir konum sayılır. Ancak para işleri için konum elverişsiz olarak tanımlanır. Özellikle bu konuda bazı kayıplar olacağı bilinir. Denizcilikle ilgili pek çok iş yapılabilir. Balıkçılar ve deniz ürünleri işleriyle uğraşanlar için konum iyidir. Bu süre içinde ayak problemlerinin tedavisine girişilmemesinde yarar vardır. Ayrıca alkollü maddelerden ve bazı ilaçlardan zarar gelme rizikosunun fazla olduğu bir dönemdir. Bu tür şeylerden uzak durulması özellikle tavsiye edilir.

Gufran Erkılıç

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!