CHAKRALAR VE ASTROLOJİ

Aşağıdaki yazı Nazan Öngiden tarafından yazılmış olup www.astrolojidergisi.com‘un yönetmeni Barış İlhan’ın izniyle sitemize alınmıştır. Yazı chakraların önemini astrolojik olarak da belirttiği için son derece yararlı bir yazı niteliğindedir.

Sanskritçe’de “Çark” ya da “Ateş Çemberi” anlamına gelen chakralar bedenimizdeki enerji merkezleridir. Fiziksel organların kaba anatomiyi temsil etmeleri gibi chakralar da insanın süptil anatomisini temsil ederler. Süptil ve kaba birbirine bağlıdır. 7 chakrayı karşılayan 7 iç salgı bezi vardır. Bundan dolayı da bedenlerimiz Süptil ve kaba anatominin dengeliliğini ya da dengesizliğini yansıtırlar.
Carl Gustav Jung, chakraların insanda bilincin girişleri olduklarını, kozmostan ve insanın özünden gelen enerjilerin içeriye akışını sağlayan alıcı noktalar olduklarını; chakraların, ruhun eseri olmaları nedeniyle, İlahi Tanrı’nın enerjisiyle daima uyum içinde olduklarını iddia etmiştir.

Sırasıyla inceleyecek olursak:

1. CHAKRA

Adı: Kök Chakra-Temel Çakra/Muladhara ChakraMerkezi: Kuyruksokumu (Makatla üreme organlarının arasında bulunur. Kuyruksokumuyla bağı vardır ve aşağıya doğru açılır.) Rengi: Kırmızı Elementi: Toprak Duyu: KokuSembolü: 4 yapraklı lotus Anatomik Bağlantı: Omurga, Kemikler, Dişler ve Tırnaklar gibi bedenin tüm sert bölgeleri. Makat, prostat bezi. Kan ve hücre yapımı. İlgili Salgı Bezi: Böbreküstü bezleri (Adrenalin ve Noradrenalin salgısı) Astrolojik Bağlantı:
Koç/Mars : İlk yaşam enerjisi, başarma gücü, saldırganlık.
Boğa: Dünyaya yakınlık, kararlılık, sahip olma, maddi zevk.
Akrep/Pluto: Bilinçsiz bağlanma, cinsel güç, dönüşüm ve yenilenme.
Oğlak/Satürn: Bünye ve Kararlılık.
(Ayurvedik öğretilerde tüm yaşamın ilk kaynağı, kök chakrada GÜNEŞ le temsil edilir)

Temel İlke: Var olmak için maddi irade (7. chakranın ruhsal var olma iradesinin zıttı.) Gelişim Evreleri: 1-7 Yaş / 50-56 Yaş arası Temel Öğretisi: İlk yaşam enerjisi ve güven. Yeryüzü ve maddi dünyaya bağlılık. İstikrar, başarma gücü.Kök Chakra diğer yüksek chakraların yaşamsal temelini oluşturur ve yaşam gücünün kaynağıdır. Burada tükenmez Kundalini enerjisiyle iç içeyizdir. İç dengeyi sürdürebilmek için 1.chakra 7.chakrayla her zaman uyum içinde olmalıdır. Uyumsuz çalışmasının psikolojik yansıması güvensizlik, öfke, saldırganlık, korkudur. Bedensel olarak tüm bunlar kendini kabızlık ve şişmanlık olarak gösterir. Eğer kök chakra kapanmış ise fiziksel olarak zayıf olmaya eğilim verir. Endişe ve belirsizlik hissi hakim olur.Chakraları dengelemek için çeşitli terapi şekilleri uygulanır (ses, renk, taş, aroma ve yoga gibi). Kısaca ilişkilendirecek olursak 1.chakranın notası DO, Mantrası LAM, Rengi Kırmızı, Taşı Akik, Hematit, Lal, Kırmızı Mercan,Yakut başlıcalarıdır. Aroma olarak Sedir ağacı ve Karanfil, Yoga şekilleri ise Hatha Yoga ve Kundalini Yoga dır. Ayrıca Meditasyon tüm chakraların dengede çalışması için en etkili yoldur.

2. CHAKRA

Adı: Kuyruksokumu chakrası/Svadhistana ChakraMerkezi: Çapraz merkez (Cinsel organların üstündedir. Sakrum bağlantılıdır ve öne doğru açılır.) Rengi: Turuncu Elementi: Su Duyu: Tat Sembolü: 6 yapraklı lotus Anatomik Bağlantı: Leğen kuşağı kemikleri, üreme organları, böbrekler, mesane, kan, lenf, mide suyu ve sperm gibi bütün sıvılar.İlgili Salgı Bezi: Gonadlar; Testis/vücut dışında testis torbasında, Ovaryum (o)/karın boşluğunun iki tarafında yer alır. Testosteron, Östrojen ve Progesteron hormonlarını salgılarlar. Astrolojik Bağlantı:
Yengeç/Ay : Duygu zenginliği, alıcılık , verimlilik ve doğurganlık
Terazi/Venüs: Kişinin kendine ilgi göstermesi, eş olma temelindeki ilişkiler, bedensellik, yaratıcılık
Akrep/Pluto : Bedensel arzu, cinsel birleşme sırasında kişinin egosunu terk ederek kişiliğini dönüştürmesi.

Temel İlke: Varlığın yaratıcı üremesi.Gelişim Evreleri: 8-14 yaş/ 57-63 Yaş aralığı. Temel Öğretisi: Hayat, şehvet, erotizm, yaratıcılık, huşu ve heves dolu olarak akan ilksel duygular. 2.chakra evrensel enerjinin dişi yönünü temsil eder. Tüm biyolojik yaşamın kaynağı su ile tanımlanır ve astrolojik anlamda duyguları temsil eder. Çoğu durumda bu merkezin yetersiz çalışması çocukluğa hatta bebekliğe kadar uzanabilir. Kendi cinselliklerini ve tutkularını bastıran anne-babalar çocuklarını yeterince dokunma, okşama, şefkat ve sevgiden mahrum bırakmışsalar eğer duygusal felç ve cinsel soğukluk ya da aşırı cinsel istekler ve patlamalar şeklinde gözükebilir. Uyumlu çalışmasında su unsuru temizler ve saflaştırır. Yaşamsal akışı engelleyen tıkanıklıkları çözer ve sürükler. Bedensel olarak bu böbreklerin ve mesanenin temizleyici fonksiyonlarıyla kendini gösterir. Ruhsal düzeyde ise, bizim yaşamı her an yenilenen bir şeymiş gibi görmemize yol açan özgür duygular şeklinde görülür. Terapi Şekilleri: Ses: Nota RE, Mantra: VAM/Renk: Turuncu/Taş: Ay taşı, Karnel/Aroma: Ylang-ylang, Sandal ağacı/Yoga şekli: Tantra yoga.

3. CHAKRA

Adı: Solar Pleksüs, Güneş Sinir ağı Chakrası Manipura Chakra Merkezi: Göbek (Göbeğin iki parmak kadar üstündedir. Öne doğru açılır)Rengi: Sarı (altın rengine kadar uzanan tonlar)Element: Ateş Duyu: GörmeSembolü: 10 yapraklı lotus Anatomik Bağlantı: Sırtın altı, karın, sindirim sistemi, mide, karaciğer, dalak, safra kesesi, otonom sinir sistemi. İlgili Salgı Bezi: Pankreas (İnsülin ve Glukagon salgılar/Karbonhidrat mekanizmasını ve kandaki şeker miktarını ayarlar. Yağ ve protein dengesini sağlar)Astrolojik Bağlantı:
Aslan/Güneş: Sıcaklık, güç, bolluk, takdir toplamak, güç ve toplumsal mevki için uğraşma.
Yay/Jüpiter: Yaşam deneyimini kabullenme, gelişim ve genişleme, sentez, bilgelik, bütünlük.
Başak/Merkür: Sınıflandırma, analiz, itaat, nefsini yenerek hizmet etme, kendini adama.
Mars: Enerji ve faaliyet, eylem iradesi, öne çıkarma.

Temel İlke: Varlığın şekillenmesiGelişim Evreleri: 15-21 yaş/64-70 Yaş aralığı.Temel Öğretisi: Kişiliğin ortaya çıkması, duygu ve yaşantıların özümsenmesi, kişinin varlığının şekillenmesi, etki ve güç, kuvvet ve bolluk, akıl, tecrübeleri aşmak.Bu chakrada insanlarla ve maddi dünyayla ilişki içine gireriz. Bedenimizin duygusal enerjiyi yaydığı bölgesi burasıdır. Ülserler, midevi sorunlar ve karaciğer, dalak ve pankreasa ait rahatsızlıklar hep dengesiz duygulardan kaynaklanırlar. Pozitif ve negatif enerji kutbiyetleri de burada yer alır. Uyumlu çalışmasında kendimizi aydınlanmış ve neşe dolu hissederiz. Uyumsuzluğunda ise kasvetli ve dengesiz hissederiz. İçimizde bulamadığımız kabullenme ve tatmini maddi dünyada ararız. Bu chakra, duygusal hassasiyetlerin ve kişisel güç konularının temizlenme, arınma odasıdır.Terapi şekilleri: Ses: Nota Mİ, Mantra RAM/Renk: Sarı/Taş: Kaplan gözü, Amber, Topaz, Sitrin/Aroma: Lavanta, Biberiye, Bergamut/Yoga şekli: Karma Yoga.

4. CHAKRA

Adı: Kalp Chakrası/Ana hata Chakra Merkezi: Kalp (Göğüsün ortasında kalbin hizasındadır. Öne doğru açılır) Renk: Yeşil (Ayrıca pembe ve altın sarısı) Element: Hava Duyu: Dokunma Sembolü: 12 yapraklı lotus Anatomik Bağlantı: Kalp, sırtın yukarısı, göğüs ve göğüs boşluğu, ciğerlerin alt bölgesi, kan ve dolaşım sistemi, deri.İlgili Salgı Bezi: Timüs (Büyümeyi düzenler ve lenf sistemini kontrol eder. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleme ve güçlendirme işlevi vardır.) Astrolojik Bağlantı:
Aslan/Güneş: Duygusal sıcaklık, içtenlik, cömertlik.
Terazi/Venüs: İlişki, sevgi, uyum arayışı, benliğin büyümesi.
Satürn: Bireysel egodan kurtulma ve böylece gerçek sevgiyi mümkün kılma.

Temel İlke: Kendini adama, Nefsini yenme.Gelişim Evreleri: 22-28 Yaş/71-77 Yaş aralığıTemel Öğretisi: Kalbin yeteneklerinin ortaya çıkışı; sevgi, şefkat, paylaşma, içtenlik, özveri, kendini adama ve şifa.Bu chakra tüm chakra sisteminin merkezidir. 3 düşük fiziksel ve duygusal merkezle 3 yüksek zihinsel ve ruhsal merkezi birleştirir. Kalp chakrasının amacı sevgi yoluyla tam birleşmeye ulaşmaktır. Asla “aşka çıkmayız” daima “aşka düşeriz” (Fall in love). Bu ifadenin ruhsal çekimin ilk önce kalp chakrasında deneyimlenmesini sonra duygu enerji sistemleri (3.chakra) ve cinsellik (2.Chakra) vasıtasıyla aşağı düşerek en sonunda dünyaya demirlemesini (1.chakra) göstermesi eğlendirici ama gerçektir. Eğer kalp chakrası kapalıysa bu kendini soğukluk ve kayıtsızlık hatta “kalpsizlik” şeklinde gösterir. Dengesiz ve çökkün olunur. Uyumlu ise sıcak, samimi, neşeli, yardımsever ve mutlu olunur.Terapi şekilleri: Ses: Nota FA, Mantra YAM/Renk: Yeşil, Pembe/Taş: Kızıl Kuvars, Turmalin, Zümrüt/Aroma: Gül yağı/Yoga şekli: Bhakti Yoga.

5. CHAKRA

Adı: Boyun ya da Boğaz Chakrası/Vishuddha Chakra Merkezi: İletişim (Boyun ile boğaz arasındaki çukurdadır. Boyun omurlarından başlar öne doğru açılır.) Rengi: Mavi (Gümüş ve yeşilimsi mavi) Unsur: Esir Duyu: İşitmeSembolü: 16 taç yapraklı lotusAnatomik Bağlantı: Boyun, boğaz ve çene. Kulaklar, ses, soluk borusu, bronşlar, ciğerlerin üstü, yemek borusu, kollar.İlgili Salgı Bezi: Tiroid (Tiroksin ve Tirokalsitonin hormonu salgılar/Bedensel ve ruhsal gelişim arasındaki dengeyi sağlar. İskeletin ve iç organların gelişmesinde önemli rol oynar. Metabolizma yoluyla yiyeceğin enerjiye dönüşüm hızını düzenler. İyot metabolizmasını, kandaki ve hücrelerdeki kalsiyum dengesini kontrol eder.)Astrolojik Bağlantı:
İkizler/Merkür : İletişim, bilgi ve deneyim alışverişi.
Mars : Kendini ifadede aktif oluş.
Boğa/Venüs: Şekil ve hacim duyguları.
Kova/Uranüs: İlahi esin, bilginin ve bilgeliğin iletimi, bağımsızlık.

Temel İlke: Varlığın birlikte titreşmesiGelişim Evreleri: 29-35 Yaş/78-84 Yaş aralığı Temel Öğretisi: İletişim ve karşılıklı anlaşma; kendini yaratıcı bir biçimde ifade etmek, açık olmak, bağımsızlık, esinlenme, Oluş’un gizemli düzeylerine ulaşmak.Boğaz çakrası insanın ifade, iletişim ve esin yeteneğinin merkezidir. İlgili unsuru olan Esir ayrıca sesinde ileticisidir. Esir ayrıca, zamanın başlangıcından beri kaydedilmiş olayların, eylemlerin, duygu ve düşüncelerin astral ışığı olan AKAŞA kavramıyla da açıklanır. Eğer sınırsız uzay ve sonsuz gökyüzü gibi açılırsak, bilginin ve içgörünün en derin düzeyiyle ödüllendi liriz. 5.chakranın uyumlu çalışmasında ses gür ve melodilidir. Zorluk ve direnç karşısında dürüst olup “hayır” diyebiliriz. Başka insanların düşünceleri bizi yolumuzdan saptırmaz. Uyumsuz çalışması durumunda ya çözümlenmemiş duygularımızı düşüncesiz eylemlerle ifade eder ya da kendi zihnimize kapanır ve duygularımıza yaşama hakkı tanımayız. İfade yeteneğini başkalarını kandırmak için ya da sürekli konuşarak ilgi çekmek için kullanırız. Yargılamaya yatkın oluruz. Başkalarını rahatça ve insafsızca yargıladığımızda aslında bizi en çok rahatsız eden yanlarımız hakkında konuşmaktayızdır. Bedensel yansımalarına gelince ifade edilmeyen duygu ve düşünceler katılaşır, boğazımız düğümlenir ve sesimiz kısılır. Guatr, boyun tutulmaları, ses telleriyle ilgili problemler ortaya çıkar. Terapi Şekilleri: Ses: Nota SOL, Mantra HAM/Renk: Açık ve berrak Mavi/Taş: Akvamarin, Turkuvaz/Aroma: Adaçayı, Okaliptüs/Yoga şekli: Mantra Yoga.

6. CHAKRA

Adı: Kaş chakrası, Üçüncü göz veya yönetici chakra/Ajna Chakra Merkezi: Alın bölgesi (Burun köprüsünün bir parmak üstünde alnın ortasındadır. Öne doğru açılır.) Rengi: Lacivert (ayrıca sarı ve menekşe) Duyu: Tüm duyular ve duyu dışı algılamaSembolü: 96 taç yapraklı lotus (2×48 yaprak)Anatomik Bağlantı: Yüz, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, beyincik, merkezi sinir sistemi.İlgili Salgı Bezi: Hipofiz (Hipofize çoğunlukla “Temel bez” denir. Çünkü salgılama aktiviteleri diğer bezlerin de çalışmalarını kontrol eder. Bir orkestra şefi gibi diğer bezlerin uyumlu etkileşimlerini gerçekleştirir. Ön ve arka lobu; 1)Büyüme hormonu(STH), 2)ACTH, 3)TSH, 4)LH, 5)FSH, 6)Prolaktin(LTH) 7)MSH hormonlarını salgılar. Arka lob ise; 1)ADH, 2)Oksitosin hormonlarını salgılar. Astrolojik Bağlantı:
Merkür: Entelektüel düşünce, akılcı düşünce.
Yay/Jüpiter: Holistik düşünce, iç ilişkilerin farkına varma.
Kova/Uranüs: İlahi esine dönüşmüş düşünce, yüksek bilgi, sezgi kıvılcımları.
Balık/Neptün: Hayal gücü, sezgi, kendini adayarak iç doğruya ulaşmak.Temel ilke: Oluş BilgisiGelişim evresi: 36-42 yaş/85-91 Yaş aralığı.

Temel öğretisi: Anlama ve gerçekleştirme, sezgi, iç duyguların gelişmesi, zihin gücü, iradenin sergilenmesi ve ortaya çıkışı.6. chakra yüksek zihinsel güçlerimizin, entelektüel kapasitemizin, hafızamız ve irademizin merkezidir. Fiziksel düzlemde, merkezi sinir sisteminin yönetim merkezidir. Gerçek rengi berrak bir çivit mavisidir. Fakat sarı ve menekşe de bulunabilir. Bu renkler çeşitli bilinç düzeylerinde farklı fonksiyonlara sahiptirler. Akılcı ya da entelektüel düşünce sarı ışıma yaratırken, berrak bir koyu mavi, sezgiyi ve holistik düşünceyi temsil eder. Duyu üstü algılama menekşe tonu renklerle gösterilir. 6.chakra olumsuz çalıştığında yalnızca akılcı zihnimizle algılayabildiklerimizi kabul eder, holistik bakış açısından ve yaşadıklarımızı doğal dengenin kozmik kanunlarıyla bütünleştirme yeteneğinden yoksun kalırız. Ruhsal gerçekleri reddederiz. Bu chakra kişilik gözü olan sol gözü yönetir. Tıkanıklığında, Merkezi sinir sistemi Beyin ve Omuriliği kapsadığından bu alanla ilgili ciddi rahatsızlıklar doğurabilir. Terapi Şekilleri: Ses: Nota LA, Mantra KSHAM/Renk: Saydam Lacivert/Taş: Lacivert taşı, Mavi safir, sodalit/Aroma: Nane, Yasemin/Yoga şekli: Yanana Yoga, Yantra Yoga.

7. CHAKRA

Adı: Taç Chakra ya da Tepe Chakrası/Sahasrara Chakra Merkezi: Kafanın ortasında, en yüksek noktadadır. Yukarıya doğru açılır.Rengi: Mor (Ayrıca beyaz ve altın renkleri)Sembol: 1000 yapraklı lotus (nilüfer) Anatomik Bağlantı: Asıl Beyinİlgili Salgı Bezi: Epifiz (Epifizin etkisi bilimsel olarak tamamen açıklanamamıştır. Muhtemelen tüm organizmayı etkiler. Bu bez Melatonin hormonu salgılar ve bu bezin bir fonksiyon bozukluğu, yarım kalan cinsel olgunlukla sonuçlanır.) Astrolojik Bağlantı:
Yengeç: İç görüş, öz üzerinde yoğunlaşabilme.
Satürn: Maddenin ilahi ışıkla girişimi
Balık/Neptün: Sınırların yıkılması, kendini adama, her yerde olanla birlik.

Temel İlke: Saf OluşGelişim Evresi: 43-49 Yaş/92-98 Yaş aralığı Temel Öğretisi: Kusursuzluk, iç tefekkürle aydınlanma. Her yerde mevcut olan varlıkla bir oluş. Evrensel bilince ulaşma.7.chakra, öteki chakra enerjilerinin hepsinin kaynağı ve başlama noktasıdır. Nasıl spektrumun tüm renkleri beyaz ışıkta birleşiyorsa, en yüksek chakra da düşük merkezlerin tüm enerjisini içinde barındırır. Burada kişisel enerji alanımız evrenle bir olur. Bu benliğimizin aydınlanmasının son basamağıdır. Bir bebeğin bıngıldağı ilk 9-24 ayda açık kalır. Yaşamlarının bu ilk döneminde bebekler bölünmemiş bir birliğin farkında lığında yaşarlar. Eğer taç chakrası açılmamışsa kendimizi bolluktan ve bütünlükten ayrı hissederiz ve korkudan tamamen kurtulamayız. Kendimizi bu chakranın gelişim evrelerine yeterince hazırlayamazsak bir belirsizlik duygusu ve amaçsızlık hissederiz. Aslında bu duygular içimize daha sıkı bakmamızı söyleyen ip uçlarıdır. Hissizlik ve ölüm korkusu çok belirgindir. Bu rahatsız edici duyguları kontrol etmek için aşırı bir uyku ya da aşırı bir hareketlilik, aşırı sorumluklar yüklenme şeklinde kendini gösterir. Bu durumda olan insanlar kaçınılmaz olarak hastalanırlar. Akıl sağlıklarını yitirebilirler. Bu chakra aynı zamanda sağ gözü yönetir. Terapi şekilleri: Ses: Nota Sİ, Mantra OM/Renk: Mor ve Beyaz/Taş: Ametist, Kaya kristali/Aroma: Günlük,Lotus.

Alıntı

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!